Zvířata v arše

Do naší redakce Zápas o duši přišlo již kolem 500 dopisů během prvních třech měsíců 1995. Nedivte se, že nemůžeme na všechny odpovědět, vždyť jsme na vše v podstatě jen dva. Tak se setkáváme se mnoha názory a otázkami. Zde je jeden:

Živočišné druhy na celém světě jsou neuvěřitelně rozmanité. Oba si můžeme v systému živočišných druhů spočítat, kolik existuje druhů ptáků, plazů, savců, a vůbec živočichů, kteří nejsou schopni přežít potopu, která trvala 150 dnů. V Bibli se píše, že co nebylo na arše, zahynulo. Tak a teď si představme, že všechny živočišné druhy současnosti byly shromážděny na arše praotce Noe - to není technicky možné a v tom mi musíte dát za pravdu. Rozumějte mi, věřím Bibli a nechci Vám dokazovat, že Bible nemá pravdu, ale chci mít jasno, a proto používám možné argumenty opozice, abych věděl sám, jak se k problému postavit. Neumím si představit rodinu praotce Noe, jak chytá v lese mambu zelenou, odškrtává si v seznamu 10 000. položku s vědomím, že ještě zdaleka nejsou hotovi. Tuto verzi asi musíme odmítnout.

Upřímný dotaz z mnoha dotazů, protože dopis tohoto upřímného věřícího obsahuje mnoho otázek, na které se pokusím postupně odpovědět. Trochu jej zklamu tím, že mu nebudu muset dát za pravdu v tom, že to bylo technicky nemožné, aby se všechna zvířata vešla do archy. Technicky to možné bylo. Než se ale pustím do technického popisu, musím vám říci ještě o jednom setkání. Otec našich známých, už je na věčnosti, kroutil odmítavě hlavou, když jsem mu řekl, že Bůh ví absolutně vše, nejen o každém elektronu a kvarku, ale zná i všechny naše myšlenky a touhy srdce. Zná i každičký náš hřích, a za každý jednotlivě a zvlášť trpěl a vzal jej na sebe, jako by jej sám spáchal. Na to mi tatínek našich kamarádů odpověděl, že to je nemyslitelné, tomu že nevěří, nikdo prý nemá takovou hlavu. Ale má, a ještě větší, řekl bych nekonečnou. Jestliže by Bůh neměl v rukou ten nejposlednější kvark, tak by byl takový kvark nestvořen, byl by svébytný, autonomní, na Bohu nezávislý, a proto by musel být nevyhnutelně také božstvem. Vidíte tu souběžnost? Noemova archa je totiž historický předobraz Ježíše Krista. Rozumějme, archa není Kristus, ale předobraz. Dále, tento předobraz byl historickou faktickou událostí, která se odehrála v prostoru a čase s následky, s kterými žijeme dodnes. Kdo byl na palubě archy, nezahynul, kdo je na palubě Ježíše Krista, nezahyne. Kdo byl vně archy, zahynul, kdo je vně Krista, zahyne také. Do Krista se vejdou všichni, ti kdo jsou vybráni Otcem, jak potvrzuje písmo:

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.(Jan 17:24)

Podobně, do archy se vejdou všechna ta zvířata a všichni ti, kteří byli vybráni:

A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. (1. Mojžíšova 6:19-20)

Verše doslovně říkají, že Noe uvede do archy zvířata, která k němu vejdou. Noe skutečně nemusel běhat po lese, aby si odškrtával 10 000. položku. Zvířata k Noemovi vešla na Boží popud, a uvedl je v arše na své místo. I sám Noe s rodinou vešel do archy na Boží popud, ne na svůj. Noe uvěřil a uposlechl. Bůh vyslal lidi a zvířata do archy, stejně jako Duch svatý na popud Otce vysílá spasené lidi do Krista dnes a denně. Noemova rodina byla spasena, zvířata zachráněna. Vše bylo v Božím řízení a nikdo nepopírá, že celá potopa, jako třeba Jonášův příběh, a vše, co se odehrálo bezprostředně kolem ní, byl zázrak vlastně Jeho práce, protože Boží práce se nám někdy jeví jako zázrak, ačkoliv by se nám měla jevit jako zázrak neustále.

Archa však je faktická historie, proto všechny otázky, zdali se zvířata do archy vešla, jsou oprávněné. Nemůžeme zde probírat všechny podrobné výpočty a předpoklady. Zájemcům však mohu doporučit nesčetnou anglicky psanou literaturu, v češtině pak Balcarovo "Tajemství potopy". Tak jak byla archa veliká?

Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. (1. Mojžíšova 6:16)

Při průměrné velikosti lokte, což je 55,68 cm, něco přes půl metru, by byla archa dlouhá asi 167 m, široká 28 m a vysoká 17 m. Měla tři patra, z nichž každé mělo tedy plochu kolem 4 650 m2, a objem všech tří pater kolem 77 662 m3. Bylo to plavidlo více se podobající obrovské bedně než klasické lodi. Rozměry lodi udivují loďaře, protože poměr délky k šířce a výšce podmiňují nejvyšší možnou stabilitu lodi. Americké námořnictvo postavilo bojovou loď USS Oregon. Konstruktér Dickie záměrně použil poměry Noemovy archy. Loď byla o jednu sedminu menší než archa, a dosud nejstabilnějším plavidlem amerického námořnictva.

Dále víme, že kromě třech pater měla archa komůrky a světlík. Noe ji stavěl 120 let. Vodní živočichové do archy nevstupovali, vybraní přežili v bouřících vodách. Nejen že je Bible nejmenuje, ale to by musel Noe navíc stavět akvária. Po propočtech v nejnepříznivějším scénáři do archy vstoupilo 18 600 kusů savců, 24 400 kusů ptáků, 12 000 kusů plazů a 2 000 000 kusů hmyzu. Dále pamatujme, že předpotopní klima bylo rovnoměrné po celé zemi, takže stejná zvířata žila na pólech jako na rovníku. Takže žádné putování severských zvířat nemuselo probíhat. Jistě se mnozí zeptají, jak to bylo s ohromnými dinosaury. Ti se rodí z vajec, a jako mladí jsou docela malincí, nemuseli být ani větší než koza. A další zvířata?

Průměrná velikost zvířete je asi velikost kočky, nebo 50x40x25 cm. a těch bylo 18 600 kusů. Průměrná velikost ptáka je 20 x 15 x 10 cm a těch bylo 24 400 kusů. Průměrná velikost plaza je 100 x 5 x 5 cm a těch bylo 12 000 kusů. Průměrná velikost hmyzu je 1 x 0,5 x 0,5 cm a těch bylo 2 000 000.

Nezabývejme se dále detailními výpočty, jsou velmi jednoduché, v podstatě jen práce s objemy. Výsledek je překvapivý, obzvláště pro pochybovače. Objem všech živých bytostí je asi 1 000 m3. Dejme jim pětinásobek objemu na pohyb, to je 5 000 m3. Dále předpokládejme, že potraviny zaberou desetinásobek tělesného objemu, takže ty se uskladní v 10 000 m3. Objem dřeva pro klece asi 100 m3. Celkově všechna zvířata zabrala i se svým příslušenstvím jen 16 - 17 tisíc m3. Odečteme-li zaoblení archy, 10%, a objem konstrukce archy kolem 4 700 m3 , dospějeme k překvapivému výsledku. V arše zbude 48 000 m3 volných, tedy 62%, jakoby nevyužitého prostoru. I kdybychom snížili loket na 44 cm, tak v arše stále zbude 15 000 m3.

Mnozí kreacionisté jsou přesvědčeni, že zvířata nepotřebovala tolik pohybu, potravin, a tudíž produkovala minimální odpad. Vysvětlují to tím, že Bůh představil většině živočichů zimní spánek, který doposud neznali, protože neexistovala roční období důsledkem předpotopního skleníkového efektu.

Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. (1. Mojžíšova 8:1)

Pamatujme, že Bůh pamatoval na Noeho a zvířata, takže Noe měl největšího pomocníka v Bohu který měl celou režii v rukách. S Bohem je možné vše.

Doufám, že jsem uspokojivě odpověděl na otázku, zdali se mohla všechna zvířata do archy vejít. Vidíme, že by se jich do archy s největší pravděpodobností vešlo víc než dvojnásobek.