Kázanie na hore - Politický kontext

Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní cyklu Dobrá novina, ktorý pre vás pripravuje Pavel Steiger a spolupracovníci.

Spoločne študujeme tému ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme si priblížili Ježišove kázanie na hore vo svetle biblických a svetských súvislostí. Na záver sme si povedali, že len On nás môže vyslobodiť z nástrah svetskej pominuteľnosti. Dnes sa pozrieme na politické okolnosti doby, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi v tele človeka.

Z Písma i histórie vieme, že Židia očakávali a dodnes očakávajú príchod svojho kráľa a Mesiáša. Keď Ježiš začal svoju službu medzi Božím vyvoleným ľudom, vzbudil ohromnú pozornosť kamkoľvek prišiel. Čím viac ľudí uzdravil, tým viac ich prichádzalo a s napätím očakávali, čo nové im Ježiš predvedie. Podobne to bolo aj vtedy, keď povedal:

… I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí! A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. Nato Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. Pozbierali teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmenných chlebov, naplnili dvanásť košov. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. (Ján 6:10-15)

Ježiš nasýtil dav asi 5000 mužov. Koľko bolo žien a detí o tom môžeme len uvažovať. Tisíce očitých svedkov videlo ďalší zázrak. Židia mali ďalší dôkaz. Bol to jedinečný človek. Jeho slová a múdrosť udivovali nielen zhromaždený ľud, ale aj učencov a znalcov Písma. Videli jeho výnimočnosť a preto chceli, aby sa čo najskôr chopil vlády. Keby sa dnes objavil niekto podobný a uzdravoval by chorých, kŕmil ľud po tisícoch, som presvedčený, že by aj odporcovia monarchie chceli mať kráľa, pod vládou ktorého by ľudu lietali pečené holuby do úst. Ale vráťme sa k nášmu príbehu. Na druhý deň ľudia opäť hľadali toho Ježiša, ale On videl do ich srdca a povedal:

… Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. (Ján 6:26)

Väčšina ľudu nasledovala Ježiša, aby dostali zadarmo najesť a dúfali, že im môže dať omnoho viac. Ježiš uzdravoval chorých, nakŕmil davy a teraz, keď uchopí politickú moc, zázračným spôsobom porazí každého nepriateľa. Židia chceli kráľa a Mesiáša, ktorý vojde víťazne do Jeruzalema a konečne vyženie Rimanov. Chceli, aby bol vytvorený prosperujúci židovský štát. Z ľudského pohľadu sa im vôbec nedivím. Nie je národ, ktorý by takého vodcu odmietol. Tento Ježiš, nech už to bol ktokoľvek, naplňoval ich predstavy Mesiáša, ale celá nádej na lepšie dni mala jeden háčik. Ježiš pred Pilátom prehlásil:

… Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. (Ján 18:36)

Židia chceli pozemské kráľovstvo prosperity, mieru a pokoja. Chceli žiť v mieri, v zdraví, pokoji a blahobyte. Ale Ježiš pred Pilátom túto nádej hneď na začiatku popiera. Židia Jeho základnú pravdu o Božom kráľovstve vôbec nepochopili. Ich predstava bola skôr politická než duchovná, ale Ježiš nikdy o politike nehovoril. Čo je to za kráľa, ktorý nepovedal ani slovo o zmene nastávajúcej Rímskej ríše. Ježiš nikdy nehovoril o nutnosti vylepšovania sociálnej štruktúry. Nikdy. Ježiša zaujímala len vnútorná podstata srdca každého jednotlivca. Ježiš neliečil len prejavy chorého srdca, ale šiel priamo ku koreňu veci.

Ježišove učenie stálo a dodnes stojí v priamom protiklade s ideálmi sveta v každej oblasti ľudskej činnosti. Tí najvznešenejší a najslávnejší v Kristovom kráľovstve, sú tí, ktorí sú ponížení v očiach sveta. Pozrime sa, kto bol vôbec najvýznamnejší človek, ktorý žil až do príchodu Pána Ježiša. Nebol to žiadny kráľ ani kňaz. Ježiš o ňom povedal:

… Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa,... (Matúš 11:11a)

A viete, čo by o ňom hovoril dnešný svet? Je to náboženský fanatik, blázon žijúci na púšti, oblečený do ťavej srsti, živí sa kobylkami a medom! Pošiel z rozumu! Ale Ježiš pokračuje:

… ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. (Matúš 11:11b)

Kto je najmenší a súčasne najväčší? Práve o tom je Ježišove kázanie na hore. Je to každý, kto je chudobný v duchu; ten, ktorý plače; ten, ktorý je mierny, poddajný, a pokorný; ten, ktorý je hladný a smädný po spravodlivosti; ten, ktorý je milosrdný; ten, ktorý má čisté srdce; ten, ktorý tvorí pokoj. Ale svet hlása úplný opak: Život je boj, silnejší víťazí; máš svoje práva, buď hrdý a sebavedomý; bohatstvo a moc idú ruka v ruke; presaď sa, dosiahni ten najvyšší post. A čo týchto blúznivcov čaká? Pohŕdanie a prenasledovanie pre spravodlivosť. Blahoslavený je ten, ktorý je ponižovaný kvôli Ježišovi Kristovi. To všetko sú vlastnosti, ktoré má len ten, kto sa nespolieha sám na seba, kto prežil nadprirodzený dotyk samého Boha. Ten, kto má nové srdce a vníma Božiu prítomnosť každú sekundu a celým svojím bytím. Len ten človek prešiel hlbokým pokáním. A z tejto osobnej skúsenosti vyplýva skutočnosť, že ten, kto je súčasťou Božieho kráľovstva, už nie je z tohto sveta. Podľa sveta toto nie sú mocní, slávni a úspešní ľudia, ale bezvýznamné nuly a hlupáci! A ako keby také bláznovstvo nestačilo. Tento Mesiáš dokonca prikazuje, aby milovali svojich nepriateľov a zlo neodplácali zlom. Ježišove správanie a učenie bolo pre Židov zdrvujúce. Očakávali mocného politického vodcu. Miesto toho pred nimi stál náboženský idealista, ktorý síce dokáže všemožné husárske kúsky, ale vôbec nerozumie ich potrebám. Ale Ježišova apolitickosť bola len jedným z mnohých dôvodov, prečo Židia svojho Mesiáša odmietli. Podobne ako bolo Ježišove kázanie na hore nezrozumiteľné tým, ktorí načúvali a očakávali Mesiáša, je súčasný svet Božieho kráľovstva nezrozumiteľný dnešným ľuďom. O nejaké duchovné kráľovstvo nestoja, ako oň nestál vyvolený ľud, izraelský národ. Rovnako ako Židia, každá nasledujúca generácia, je presvedčená, že hodnotu majú len hmotné, viditeľné a merateľné hodnoty súčasného sveta. Aj dnes si väčšina ľudí želá takú vládu a niektorí veriaci takého Boha, ktorý každému zaistí dôstojný život, prosperitu, zdravie, úspech a najvyššiu životnú úroveň. To je realita svetského a náboženského usporiadania spoločnosti minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Pozornejší pohľad na kázanie Pána Ježiša Krista na hore nám odhalí, že Ježiš neponúkal predvolebný guláš, ani nesľuboval prosperitu a zdravie tým, ktorí sa pridajú na Jeho stranu. Práve naopak. Nevkladajme svoju nádej do svetských sľubov politických strán. Bez Boha nevybuduje nikto raj na zemi a ideálnu spoločnosť, aj keď sa o to mnohí pokúšali, pokúšajú a budú pokúšať. Nepodarí sa to cirkvi ani politikom. Obom prinesie len krviprelievanie a nešťastie. A tak aj naša generácia, ktorá vyrastala v komunizme, ešte nepochovala utopistické sny o práve na prácu, vzdelanie, nároku na štátny byt, bezplatné zdravotníctvo a školstvo. A pretože také sľuby nemôže splniť nikto, dajú svoje hlasy ďalším politickým kandidátom, ktorí budú sen o rovnostárskej spoločnosti živiť ďalej. Nebuďme ako Židia. Neočakávajme zázraky od inžinierov ľudských duší, ale učme sa od Stvoriteľa ľudských duší. Mesiáš prišiel a priniesol dobrú zvesť spasenia. Milovaní, v Božom kráľovstve, ktorého sme súčasťou už teraz, je všetko inak. Našou pozemskou úlohou je, aby sme niesli Kristove evanjelium, starali sa o svojich blížnych a bezmocných, nie aby sme budovali nebo na zemi.

Ježiš v kázaní na hore nesľuboval to, čo chcel počuť Jeho vyvolený národ. Pán Ježiš svojím kázaním povzniesol na hladinu blahoslavených najskôr dvanásť apoštolov, ktorých pripravil na službu kázania evanjelia. Od tej doby vystupuje na novú hladinu viery každý znovuzrodený človek. Keď s Ježišom vstúpime do novej reality, zmení sa celý náš svet. Božia cesta k blahoslavenstvu, k blaženosti, ku šťastiu, je v priamom protiklade so všetkým, čo vidíme vôkol seba. Pán Ježiš vyvedie svojich vyvolených z materializmu a humanizmu tohto sveta. Ste slobodní? Spoznali ste Božie kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta? Máte Boží pokoj? Žijete nový život, ktorý zodpovedá tejto skutočnosti, alebo ešte hľadáte odpoveď na otázku "Ako žiť kresťanský život"?