Zprávy HCJB 19.4.1999

 World Vision zahajuje program na pomoc Kosovu
   (RT) Organizace World Vision zahájila program na pomoc kosovským uprchlíkům v Černé Hoře a přilehlých oblastech. Místní pracovníci tento týden rozdělovali jídlo, věci osobní potřeby, plenky a přikrývky v Černé Hoře, kde se počet uprchlíků zdvojnásobil na 45,000, jak uvádí misie. Program World Vision na pomoc 75,000 lidem v Kosovu byl pozastaven 21. března, kdy zvyšující se napětí přinutilo pracovníky ze zahraničí k evakuaci. Program v Černé Hoře pokračuje díky místním pracovníkům. Misie odhaduje, že bude moci v průběhu několika příštích týdnů poskytnout pomoc alespoň 50,000 kosovských uprchlíků.
 
 Srbský konflikt působí napětí ve vztazích v Rusku a na Ukrajině
   (MNN) Ruský nesouhlas s americkým bombardováním Srbska komplikuje práci tamějších misionářů. Petr Deyneka z Ruské misie vysvětluje proč: "Rusové a Ukrajinci pokládají tuto válku za útok na jejich slovanské bratry a jejich dědictví. Dokonce i věřící v tomto zastávají pevný postoj. Myslím, že toto všechno nepříznivě ovlivní naše budoucí vztahy v Rusku a na Ukrajině a rozhodně to ztíží možnost pobývat zde delší čas." Deyneka dodává, že z tohoto důvodu nyní vyvstává naléhavá potřeba výchovy vůdců. "Tato situace zdůrazňuje potřebu urychlit výchovu křesťanských vůdců v Rusku a na Ukrajině, jak jen to bude možné, a založit tisíce nových sborů v těchto zemích, abychom umožnili vliv Boží pravdy na tyto společnosti."
 
 GEM přesouvá zájem na kosovské uprchlíky v Albánii
   (MNN) Misijní organizace Greater European Mission dočasně uzavřela svůj Biblický institut v Albánii, aby se mohla zaměřit na pomoc uprchlíkům přicházejícím z Kosova. Devere Curtis z GEMu říká, že se uprchlíci nastěhovali do věnovaného pekárenského skladu. Dále popisuje, co jim schází. "Jsou potřeba matrace, přikrývky, jídlo, léky, toaletní potřeby a voda, ale většina věcí, které potřebují, jsou nyní v durrasské oblasti k dostání, ale čeho se zoufale nedostává, jsou prostě peníze."
   Podle Curtise se GEM, misijní organizace, která se zabývá zakládáním sborů a biblickým vzděláváním, se většinou nevěnuje záchranným pracem. Ty jsou ale nyní potřeba a vede to ke zvěstování evangelia. "Ti uprchlíci jsou úplně zmatení, protože jsou většinou muslimové a veškeré jejich zkušenosti s křesťanstvím jsou z druhu křižáckých výprav. A tak teď putují do Durrasu a tam jsou lidé, kteří jim slouží, milují je a pomáhají jim ve jménu Ježíše Krista a oni neví, co si o tom mají myslet."
 
 Křesťanský vůdce prchá z Kosova
   KOSOVO (RT) Křesťanský vůdce z Kosova je v bezpečí v Makedonii. Další evngelikální vůdcové se pravděpodobně skrývají a potřebují naše modlitby. Tyto informace pocházejí od Petra Kuzmiče z Evangelického teologického semináře v Osijeku v Chorvatsku. Absolventi školy založili jeden z prvních evangelikálních sborů v Kosovu. V této srbské provincii je asi osm evangelikálních kongregací čítajících okolo 400 věřících. Jsou potřeba další křesťanští pracovníci, aby pomohli více než 100,000 uprchlíků, kteří utekli z Kosova, říká Kuzmič. Svědkové vypovídají, že srbské jednotky násilně vyhánějí lidi z jejich domovů a páchají zvěrstva na nevinných civilistech.
 
 Když padají bomby, mnozí se utíkají ke světlu
   BĚLEHRAD (EP) Evangelikální křesťané jsou v Jugoslávii často předmětem posměchu a pohrdání, jak ze strany ortodoxních Srbů, tak etnických kosovských Albánců. Ale když začaly padat bomby na Bělehrad, našla jedna místní křesťanská záchranářka svůj byt plný sousedů, kteří si přišli pro útěchu ze slov naděje, které jim četla z Nového zákona. "Věděli, že je křesťanka kvůli její práci s uprchlíky," uvádí Jasmina Tosicová z humanitární organizace srbských evangelikálních sborů Chléb života. "Lidé rozpoznají ty, kdo mají pevný základ."
   Kvůli útokům NATO Chléb života dočasně zastavil všechny dodávky s pomocí pro sbory v Kosovu a pro uprchlíky v této oblasti. "Jsme zablokováni," říká Tosicová. Ulice Bělehradu jsou opuštěné a existuje velká obava ze ztráty elektřiny a vody stejně jako ze ztráty možnosti pracovat a obstarat si potřebné. Tosicová prosí o modlitby za to, aby potraviny, které Chléb života skladuje, byly chráněny, aby je sbory mohly použít k pomoci potřebným, jak bylo původně zamýšleno.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz