Zprávy HCJB 6.1.2000

 Neočekávaná příležitost ke svědectví pro radio HCJB
   (HCJB World Radio) – Příležitost ke svědectví přichází pro misionáře stanice HCJB World Radio v Ecuadoru nečekaně, z nebe. Nejdříve odtud padal popel věštící riziko výbuchu dvou sopek následně spojené s evakuací místních obyvatel. Misie mezi stovkami těchto dočasně přesídlených nešťastníků přinesla mnoho fyzické i duchovní pomoci. Pak, ve dvě hodiny ráno 4.ledna, sjel ze štěrkové silnice blízko Papallacta vysoko nad vodní elektrárnou rozhlasové stanice HCJB autobus, proletěl skoro 100 metrů a přistál prakticky na ubytovně pracovních skupin misie. Místní deník vycházející v Quitu uvedl, že devět osob zahynulo a dalších 31 bylo zraněno včetně řidiče, který se nyní zotavuje ze zranění hlavy v misijní nemocnici Hospital Vozandes-Quito. Vyšetřovatelé zkoumají zprávy o údajném usnutí řidiče či o špatném stavu brzd.

   "Autobus se zřítil 15 nebo 25 metrů od naší ubytovny" říká misionářka Dawn Carnill, která byla v Papallactě na návštěvě se svým manželem Jerrym. "Celá střecha autobusu se během pádu utrhla. Než jsme vyšli ven, asi polovina zraněných sešla dolů po úbočí hory. Jerry, Russ Cline a Garry Roedding po celý zbytek noci snášeli dolů ostatní raněné a hledali těla. Nikdy dříve jsem nic podobného nezažila." Tak jak se misionářům dařilo snášet oběti po strmém srázu, jejich ubytovna se měnila v provizorní ošetřovnu a někteří zranění byli, opět s pomocí misionářů, převáženi do nemocnic. Člen týmu HCJB World Radio Dave Yetman řekl, že práce záchranné skupiny byla zpomalována "obrovským množstvím lidí z projíždějících vozidel i místních obyvatel, kteří se sběhli, aby rabovali zavazdla a okrádali mrtvé (ukradli částku odpovídající 2000 dolarů v hotovosti)." Misionáři se modlili a vykládali evangelium mnoha raněným. "Nikdy nezapomenu na to, co jsem viděla," říká Dawn. "Jako malý uzlíček na zemi vypadalo 2 nebo 3měsíční dítě, které zemřelo přímo při neštěstí. Nebylo nikoho, kdo by nad ním plakal, protože – jak se ukázalo později - jeho matka rovněž zahynula a otec ležel napůl v bezvědomí s těžkými vnitřními zraněními… Slyšeli jsme také o muži, který seděl na sedadle společně se dvěma chlapci. Předtím je nikdy neviděl a nejdřív byl mrzutý, že na jednom sedadle jedou tři. Ale po havárii se domnívá, že tato skutečnost chlapce zachránila, protože je stačil zachytit a zřítili se pak společně. Myslím, že ten člověk byl křesťan – chválili jsme našeho Boha pro jeho velikost a moc."

   Shodou okolností byl Jerry druhý den přijat s ledvinovou kolikou do nemocnice Vozandes-Quito a ležel na pokoji s řidičem havarovaného autobusu, Carlosem Aldanem. "Řidič neležel se zraněnými, které jsme ošetřovali", říká Dawn. "Ve strachu z možného zadržení a vyšetřování raději z místa havárie utekl. Vůbec nevíme, jak se do nemocnice dostal!" Kaplan HCJB World Radio Gustavo Molina se s tím mužem později modlil a kázal mu evangelium. "Přiznal se, že autobus řídil, ale co je mnohem důležitější: přijal Pána jako svého osobního Spasitele."

   David Injerd, misionář, který obsluhuje hydroelektrárnu v Papallacta, převezl devět těl do márnice v Quitu. Spolu s ním jel jako doprovod policejní důstojník. "Dave se španělštinou spíše zápasí, ale i tak se mu dařilo s důstojníkem rozmlouvat," říká Dawn. "Důstojník se pak zeptal Dava, jestli by mu nemohl zavolat, aby si mohli více vyprávět o Pánu Ježíši."

 
 Egyptští křesťané požadují vyšetření muslimského útoku
   (RT) – Křesťané v Egyptě žádají policii o vyšetřování. Více než 100 lidí ve středu pokojně protestovalo v káhirské soudní budově. Později se setkali s Maher Abdel Wahedem, zástupcem nejvyššího prokurátora aby mu předali oficiální stížnost, jak uvádí skupina ochránců lidských práv , U.S. Copts. Stížnost požaduje vyšetření činnosti místních velitelů policie v Dar El-Salam a al-Kosheh a viní je z nedbalosti. Zpráva uvádí, že nejméně 20 křesťanů zahynulo a řada domů a obchodů byla zničena zuřícími Muslimy. Výbuch nepřátelství, který začal obchodní rozepří 31.prosince v al-Kosheh se rozšířil na další dvě vesnice v Dar El-Salamu. Křesťané viní policii ze selhání při jejich ochraně, uvádějí U.S. Copts. Skupina požaduje pomoc při ochraně křesťanů a zabezpečení potřebné materiální pomoci od OSN.
 
 Čínské křesťanské církve čelí tlaku vlády, která potlačuje sekty
   (MNN) – Křesťanští církevní pracovníci v Číně žádají o modlitby pro církev za evangelizaci, za učení a za jistotu v této zemi. Podle zpráv přicházejících od Erica Burklina (China Partner’s), představuje neobyčejný vzestup počtu různých falešných učitelů, kultů a náboženských sekt vzrůstající tlak na zdejší křesťanskou církev. Protože vláda tyto skupiny potírá, dochází současně k tlaku na neregistrované křesťanské skupiny i z této strany.
 
 Američané více věří v Boha přes upadající zájem o církev
   (RT)- Američané věří v Boha, ale nevědí, kdo Bůh je, zjišťuje průzkum veřejného mínění. Dotazováním 1037 dospělých bylo zjištěno, že 30 procent lidí se samo považuje za "duchovní", ale o kostel zájem nemají. "Mohu si vyjet 40 mil na kole a získat totéž, co návštěvou kostela", řekl Stephen Kelley z Brooksville na Floridě, někdejší katolík, redaktoru USA Today. "Příroda pro mne znamená, že Bůh je všude kolem. Je to taková moje obnova." 54 procent respondentů říká, že jsou zbožní, ale 45 procent z nich dodává, že se spíše řídí vlastními instinkty, než církevním vyučováním. "Lidé říkají, ‘Jsem věřící, věřím v Boha, ale nevěřím v církev,'" říká John Brown Campbell z Národní Rady Církví. Tento jev může vyústit v obecnou neznalost tradičních církevních učení. Například 79 procent těchto dotázaných věří, že Bůh rozhodne o tom, kdo půjde do nebe a kdo do pekla, ale 44 procent z nich se současně domnívá, že i ateisté, jsou-li dobrými lidmi, půjdou do nebe.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz