Zprávy HCJB 12.1.2000

 Přírodní katastrofy a zmatky v ekonomice přibližují obyvatele Ecuadoru ke Kristu
   (HCJB World Radio) – Kalamity v Ecuadoru, od sopečných erupcí po ekonomické zmatky, přispívají k nebývalé otevřenosti k evangeliu, hlásí Tom Fulghum, ředitel HCJB World Radio pro Latinskou Ameriku. "Gustavo Molina, který slouží jako kaplan v nemocnici Hospital Vozandes-Quito déle než 30 let říká, že nikdy za celou dobu svého působení takovou otevřenost neviděl." Fulghum k tomu uvádí: "To je pozitivní aspekt celé situace. Kde roste bída a utrpení, tam se srdce otevírají Kristu. S úpadkem v ekonomice a sopečnou aktivitou se objevila řada možností přímého svědectví potřebným lidem."

   Znásobili jsme úsilí pro obyvatele v Banos a Lloa, dvě z komunit nejvíce postižených sopečnou erupcí a současně neochvějné katolíky," říká Fulghum. "Přivezli jsme jim přikrývky, jídlo, Nový Zákon a povzbuzení ve jménu Ježíše Krista. Během dvou koncertů uspořádaných pro ně před Vánoci se přes 100 lidí modlilo za přijetí Krista. V Lloa je místní zodpovědný úředník věřící a tak společně hledáme cestu jak rozšířit náš pobyt o filmy a shromáždění pro děti." Souběžně s činností mobilní nemocnice je ve spolupráci s místním evangelizačním sdružením plánován koncert také v Banos.

   Ekonomické nejistota má "nepříznivý vliv" na činnost nemocnic HCJB World Radio ve městech Quito a Shell, dodává Fulghum. "Ceny všeho prudce rostou. Přestože nemocnice mají podle běžných měřítek zdravou ekonomiku, pokles světových cen cukru a vysoká inflace (kolem 60%) nám působí problémy. Původně vyrovnaný rozpočet se mění v deficit. Nemocnice přijímají zvláštní opatření k vyrovnání rozpočtu, ale není to jednoduché. Čelíme hrozbě výrazného deficitu na konci roku. Věříme, že ekonomická opatření, která přijala vláda, úpadek zastaví, a že obraz ekonomiky se v příštích měsících stabilizuje.

 
 Tragické záplavy ve Venezuele otevírají možnosti evangelizace
   Miami (LAMNS) – Církve ve Venezuele reagují na nové možnosti služby, které se objevily v souvislosti se záplavami, sesuvy půdy a následnou zkázou, která zahubila nejméně 20,000 lidí a zanechala 150,000 obyvatel bez přístřeší. Bouře z poloviny prosince přinesly mohutné sesuvy bahna a povodně, které zasáhly chatrče chudiny na úbočí hor v oblasti Caracasu a zalily také obydlenou oblast podél mořského pobřeží. "Většina pokusů o zmírnění následků neštěstí se nyní zaměřila na nejhůře postižené pobřežní oblasti," uvádí Charles Fuller, misionář organizace Latin America Mission. Souběžně církve využívají i možnost pokrýt službou oblasti ve vnitrozemí, které mají ve světle vládních plánů posloužit k novému usídlení celých komunit, aby se ulevilo přelidněné oblasti Caracasu.
 
 Maličká evangelická církev v Turecku je v čele snah o zmírnění následků zemětřesení
   (RT) - Podle počtu drobná turecká evangelická církev je požehnáním pro zemi. Je zde jen 2000 evangelikálů ve 14 sborech mezi 65 miliony obyvatel. Jejich koncepční přístup a snaha pomoci obětem nedávných zemětřesení "daleko převyšuje jejich počet", píší noviny Word Relief vycházející ve Wheatonu, Illinois. Představitelé církve získali na příslušných místech pomoc v úsilí zahrnujícím stavbu a provoz tábora k přezimování obětí, které přišly o střechu nad hlavou. Představitelé evangelikální církve u města Derince slavnostně otevřeli 6.ledna tábor. Řekli přitom, že tábor je svědectvím touhy církve sloužit svým spoluobčanům.
 
 Etiopští křesťané založili přes 4000 biblických skupinek ve východní Africe
   (MNN) – Etiopští věřící se mohou radovat z praktického pokroku v přibližování svých krajanů Kristu. Prostřednictvím sboru Kale Heywetta založili více, než 4000 biblických skupin a pět seminářů v celé východní Africe. Misionář SIM Tim Brannagan, který se na přípravě částečně podílí, říká: "Mezi rokem 1974 a začátkem let devadesátých vládl v Etiopii komunistický režim. V té době se zde církev fungovala ponejvíce jako podzemní hnutí. Výsledkem je současný nedostatek vedoucích. Nyní připravujeme jejich novou generaci pro církev v celé Etiopii."
 
 Třetina obyvatelstva světa jsou údajně křesťané
   (RT) – Kolem 33 procent světové populace jsou, alespoň podle jména, křesťané. Uvádí to David Barrett, statistik americké misijní organizace (American missions). Dle jiných údajů (Global Evangelization Movement) 2 miliardy z 6.1 miliard obyvatel Země vyznává nějakou formu víry v Krista. Církve mají celkem 1.9 miliardy členů, shromáždění navštěvuje 1.3 miliardy. Muslimové jsou druhou největší skupinou s 1.2 miliardy věřících, následuje 786 milionů hinduistů, 362 milionů buddhistů, 225 milionů vyznavačů různých kmenových náboženství a 102 milionů vyznává různé druhy "náboženství nového věku". Celkem 774 milionů lidí se vydává za osoby "bez vyznání" a 151 milionů obyvatel Země říká, že jsou ateisté. Odhaduje se, že v tomto roce bude pro víru v Pána Ježíše mučeno 165,000 křesťanů.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz