Zprávy HCJB 14.1.2000

 Brzy by mohlo být zahájeno křesťanské vysílání v konžském jatyce Kituba
   (HCJB World Radio) – Poprvé po skoro 40 letech by mohlo asi 4.2 milionu lidí hovořících jazykem Kituba žijících v Kongu mít možnost naslouchat křesťanskému rozhlasovému vysílání v jejich rodné řeči. Roger Stubbe z HCJB World Radio se v úterý vrátil do Colorado Springs pro dvou dnech ztrávených s potencionálním vedoucím budoucího vysílání, Jean Kalvin Kitatou v St.Jerome v Québecu. "Je velmi nadšený možností připravovat programy v jazyce Kituba pro svůj vlastní národ," říká Stubbe. "A je si jist v otázce finanční soběstačnosti vysílání během roku." HCJB World Radio úzce spolupracuje s misií menonitů (Mennonite Brethern Missions/Services, MBM/S), aby vysílání mohlo být zahájeno do konce roku 2000. Misionáři MBM/S slouží lidu Kituba v Kongu od roku 1920. Pomohli založit 425 sborů. Kitata, kazatel a novinář přišel do Kanady před 3 roky studovat komunikace. Pracuje jako kazatel ve sboru Mennonitských bratří v St.Jerome. Jeho již mrtvý otec byl v Kitubě přestaveným obvodu o 400,000 voličích v kraji Bandundu v Kongu. Kikata se nyní musí rozhodnout, zda přijme tuto dědičnou funkci v tomto roce po svém návratu domů.

   Kituba je jeden ze sedmi jazyků, které jsou dle seznamu HCJB World Radio vybrány k zahájení vysílání v letošním roce. Skupina pro mezinárodní vysílání zkoumá půdu také pro šiřitele rozhlasového vysílání v následujících jazycích: jihouzbeckém (používá se v Afghánistánu a Pakistánu), turkmenském (střední Asie), čečenském (jižní Rusko), luri (Irán a Irák), kikongo (Kongo, Angola) a bemba (Zambie). "Protože se těmito jazyky mluví v uzavřených zemích, je těžké najít věřící schopné realizovat křesťanské vysílání v potřebné kvalitě," říká výkonný ředitel HCJB World Radio Dave Johnson. "Někdy hledáme kontakty možných tvůrců programů a hlasatelů mezi křesťany žijících mimo tyto země. Věříme, že Bůh nám ukáže cestu k těm pravým lidem. Bohudíky disponujeme systémy k šíření opravdu dobrého rozhlasového signálu do těchto zemí.

 
 Latinskoameričtí misionáři jsou klíčem k přivádění muslimů ke Kristu
   (MNN) – Křesťané z Latinské Ameriky jsou lidmi s největším úspěchem při oslovování muslimského světa pro Krista, říká Ron Blue z CAM International. Dále uvádí: "Někteří lidé mluvící španělsky jsou největšími adepty pro oslovování muslimů. Máme mnoho španělsky mluvících misionářů, kteří se učí arabsky a pracují v místech jako je Maroko a Saudská Arábie. Je tady jistá vzájemná přitažlivost – s Araby mají hispánci podobný vzhled a dobře si s nimi rozumějí. Nepřestavují hrozbu. My severoameričané pro muslimy hrozbou jsme."
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz