Zprávy HCJB 4.2.2000

 Mexický švec opravuje místo bot lidské duše
   (HCJB World Radio) – Enrique Montoya je typickým představitelem tisíců latinskoamerických misionářů, kteří mají dar pro misii, trpí ale nedostatkem formálního biblického vzdělání. Spolu se svou ženou Trinidad žije v Santa Anna, rozmáhajícím se městě v poušti na severozápadě Mexika. V mládí se vyučil obuvníkem a zpočátku se mu dobře dařilo v zaměstnání i v manželství. Pak ale přišlo pití, drogy a další slabosti. V manželství to začalo skřípat a Enrique propadal beznaději. Skutečně mu nebylo pomoci?
   O dvanáct let později Enrique řešení nalezl. Jeho blízký přítel – křesťan svým životem svědčil o Kristu tak dokonale, že Enrique odevzdal svůj život Pánu. Pánu život odevzdala i jeho žena. Enrique skončil se všemi svými zlozvyky a jejich život se náhle změnil. Ale obě jejich rodiny se od manželů i jejich nově nalezené víry odtáhly. Enriquova živnost vázla a každým dnem hrozil úpadek.
   Přes tyto potíže Enriquův zápal pro šíření Evangelia a touha po znalosti Božího Slova jen rostly. Sám sebe se neustále ptal: „Jak mohu sloužit novým věřícím bez dobré znalosti Božího Slova?“ Během skromných začátků se mu vymoženosti jako Biblická škola, Biblický atlas, konkordance či komentované překlady biblických knih zdály být jen vzdáleným snem. Montoyas však od svědectví neustoupil. Založil sbor, jehož jádro tvořilo 20 lidí. Měli k dispozici dohromady 12 darovaných Biblí.
   Enriquův sen se naplnil v dubnu 1999, kdy se on a spolu s ním 22 dalších laických kazatelů zúčastnilo prvního semináře „Základní knihy kazatele“ sponzorovaného organizací Apoyo. Apoyo, španělsky „pomoc“, je společná výuková služba HCJB World Radio a Leadership Resources. Enrique i ostatní účastníci dostali soubor 10 biblických studijních materiálů a cvičebnic v dovednostech jako je studium Písma, příprava kázání, učení křesťanů, jak být vedoucím služebníkem či jak uskutečnit misijní program. Enrique již neopravuje sešlapané podpatky, ale s pomocí Ducha Svatého napravuje duše lidí.
   V roce 1999 navštívilo více než 500 kazatelů a vedoucích církve z Ecuadoru, Brazílie, Peru, Guatemaly, El Salvadoru, Mexika a Kolumbie biblické kurzy zahrnující témata jako Úvod do biblického studia, Základy kazatelství, Poradna pro pastýře, Učednictví, Vedení a duchovní dary. Stovky sborů mají prospěch i ze seminářů zabývajících se výchovou učitelů, rodinných konferencí a jiných seminářů a biblických kurzů.
 
 Vydání nového čínského překladu Bible se kryje s čínským Novým Rokem
   (MNN) – Slavnost příchodu nového lunárního roku v Číně patří v Asii k nejdůležitějším svátkům. Letos připadá na 5.února. Mezi lidmi v té době ožívá mnoho buddhistických tradic. Richard Loh ze Světového překladového biblického střediska (World Bible Translation Center) uvádí, že s těmito oslavami se časově kryje vydání nového čínského překladu Bible.
 
 Mozambik zápasí s následky 17 let trvající občanské války
   (MNN) – Ačkoliv se v Mozambiku již nebojuje, mnohaletá občanská válka a její zmatky si nyní vybírají svou daň. Země je hmotně i duchovně jednou z nejchudších oblastí světa. Misionáři Jay a Amy Smokerovi (SIM) se zúčastňují misie v oblasti kmene Makuba, kde součástí misijní služby je i zavádění nových zemědělských postupů. „Mozambik prošel velmi těžkým obdobím 17 let občanské války. Došlo k vážnému poškození a narušení hospodářské infrastruktury,“ říká Smoker. „Vyučujeme věcem jako je dokonalejší skladování obilí. Mnoho obyvatel totiž své obilí prodává hned po sklizni, kdy jsou ale ceny nejnižší. Zkoušíme je tedy naučit, jak obilí skladovat, aby je mohli prodat později.“
 
 Americké řádové sestry setrvávají v klášteře v Jerichu
   (RT) – Ruští a Palestinští diplomaté vyjednávají, zatímco dvě americké řádové sestry setrvávají v klášteře v Jerichu na pravém břehu Jordánu. Sestry Maria Stephanopoulos (rodná sestra bývalého poradce prezidenta Clintona George Stephanopoulose) a Xenia Cesana přebývají v malém pokojíku od chvíle, kdy před 19 dny palestinská policie násilně vystěhovala ostatní členy řádu a převedla vlastnictví budov Jerišského Zahradního Kláštera na rivalskou církev. Hlásí to agentura Associated Press. Obě řádové sestry patří k Ruské pravoslavné církvi v exilu (Russian Orthodox Church Outside Russia), která se od moskevské pravoslavné církve odtrhla po bolševické revoluci. Tato odštěpená církev až dosud kontrolovala majetek ve Svaté Zemi, klášterní budovy se ale od padesátých let pomalu vracejí pod kontrolu Moskvy.
 
 Libanonští křesťané mají strach z pomsty po odchodu izraelské armády
   (RT) – Křesťané na jihu Libanonu mají strach z následků odchodu izraelské armády letos v červenci. Radikální muslimové (Hizballáh) vyhlašují, že maronitští křesťané by měli být potrestáni za svou podporu jiholibanonské armádě (SLA), milici bojující po boku Izraele proti teroristům, hlásí Conservative News Service. „Křesťanská komunita cítí, že Hizballáh se bude mstít, a že povraždí všechny, kdo byli členy SLA,“ říká profesor Walid Phares z Floridské Atlantic University, specialista pro otázky Středního východu.
 
 Počet katolíků v Německu převýšil počet protestantů
   (RT) – Katolíci v Německu, zemi Martina Luthera, svým počtem převýšili protestanty. Sčítáním v roce 1998 bylo zjištěno, že katolíků je 27.15 milionů, zatímco protestantů 27.12 milionů. V roce 1997 byl ještě počet vyrovnaný – katolíci i protestanti měli po 27.38 milionů duší. V roce 1950 však protestanti převyšovali katolíky v poměru skoro 2:1. Katolíci s protestanty tvoří dohromady kolem dvou třetin 82 milionové německé populace.
 
 Ženská konference má v USA silný evangelizační účinek
   (RT) – Přes 1120 žen uvěřilo v Pána Ježíše během konference konané během posledního víkendu v Cincinnati. Konference, kterou navštívilo asi 17,000 žen, byla první z řady 24 obdobných shromáždění plánovaných pro tento rok organizací Ženy víry (Women of Faith). Během dvoudenního setkání ženy za řečnickým pultem vyprávějí o tom, jak se vyrovnávají s životními problémy, o Boží lásce a o Božím milosrdenství.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz