Zprávy HCJB 9.2.2000

 Pracovníkům církve při Quichua v Ecuadoru přinášejí prospěch biblické semináře
   (HCJB World Radio) – Medardo Hidrobo z křesťanského a misijního sdružení v indiánském tržním městě Otavalo v oblasti kmene Quichua v Ecuadoru může vidět pokračující dobrodiní pastýřské činnosti i křesťanského semináře, který před rokem pomáhal organizovat. Akce byla podpořena organizací Apoyo, což je školicí středisko misionářů při HCJB World Radio a Leadership Resources.
   „Na začátku jsem pozval všechny učitele nedělních škol a křesťanských škol, za které jsem zodpovídal, k účasti na semináři, kde se od pracovníků Apoyo dozvěděli něco o principech aktivní a interaktivní výuky,“ uvádí Hidrobo, který předtím opustil své postavení v městském úřadu v Otavalo, aby se mohl věnovat pastorační činnosti. „O měsíc později jsme pořádali seminář pro kazatele,“ pokračuje Hidrobo. „Učili jsme se metodám studia Bible, nalézání podstatného ve čteném Božím Slovu a důležitosti správného výkladu Písma pomocí odkazů. Ve skupině zabývající se administrativou církve byly navíc probírány organizační otázky, zatímco ve skupině kazatelů jsme zdůrazňovali význam citlivého výběru míst v Bibli a témat kázání tak, aby oslovovaly příslušné církevní společenství. Tyto aspekty jsme považovali za natolik důležité, že jsme je pro ty, kdo se semináře nemohli zúčastnit, zaznamenali na videokazetu. Kladli jsme též důraz na duchovní vývoj a formování každého člena církve.“ Hidrobo vyjádřil vděčnost i za „základní knihovnu“, kterou každý kazatel obdržel. Je v ní řada knih jako Biblický slovník, biblická konkordance či Výklady, jejichž zakoupení by si tito kazatelé jinak nemohli dovolit.
 
 Turkmenskému baptistickému knězi je za pořádání shromáždění vyhrožováno vězením
   (Compass) – Tři důstojníci Národního výboru pro bezpečnost (dřívější KGB) odvedli baptistického kazatele Rahima Tashova a jeho spolupracovníka na policejní velitelství v jejich rodném městě Turkmenabadu. Je jim kladeno za vinu organizování „schůzí“, hlásí z minulého víkendu agentuře Compass informovaný zdroj. Nezávislé baptistické církvi ve východním Turkmenistánu byla jako všem nepravoslavným církvím odmítnuta státní registrace. Církev již byla nucena ukončit veškeré veřejné aktivity včetně bohoslužeb. V minulém roce se turkmenské úřady rozhodly rozdrtit všechny neregistrované náboženské skupiny v zemi.
 
 Indičtí křesťané vyjadřují znepokojení nad legislativními změnami
   (CSW) – Zpráva o uvěznění Dara Singha, hinduistického radikála obviněného z vraždy misionáře Grahama Stainese, ke které došlo před rokem ve státu Orissa, byla křesťanskou komunitou v Indii přijata s úlevou. Ale uprostřed radosti přichází zpráva o nové legislativní iniciativě jejímž smyslem je omezení náboženské svobody. Ve státě Orissa, kde byl Staines v lednu 1999 zavražděn, vláda loni v listopadu schválila opatření zakazující změnu náboženského vyznání bez předchozího povolení místní policie a okresního úřadu. Pravidlo, které je dodatkem Zákona státu Orissa o svobodě vyznání z roku 1967, podmiňuje změnu vyznání tím, že příslušný občan projde pohovorem na policii, kde vysvětlí důvod své zamýšlené konverze.
 
 Do starodávného iráckého město Ninive se vrací pokání
   (RT) – Ninivejští opět litují svých hříchů. Seminarista pracující v Iráku poblíž města, kde působil prorok Jonáš, založil tři sbory. Asi 150 lidí se společně modlí a upevňuje svou víru. Byly založeny sbory také pro Kurdské a Berberské křesťany. Organizace Partners International, která s touto zprávou přišla, podporuje domorodé duchovenstvo v oblastech světa s obecně nízkou úrovní křesťanství.
 
 Film Ježíš vysílán o Vánocích v Azerbajdžánu
   (RT) – Azerbajdžánští muslimové viděli o Vánocích film Ježíš. Hlásí to mezinárodní ruská rozhlasová a televizní organizace zabývající se vysíláním křesťanských programů pro Rusko a ostatní země bývalého Sovětského Svazu. Národní Azerbajdžánská televize chtěla zpočátku vystřihnout místa s evengelizačním obsahem, nakonec se ale film vysílal celý včetně závěrečné modlitby a výzvy k vyznání víry v Ježíše Krista. Oznamuje to jeden azerbajdžanský křesťan. Věřící v zemi plánují ještě letos zahájení samostatné tvorby a vysílání křesťanských pořadů.
 
 Billy Graham moderátorem sejití Amsterdam 2000
   Minneapolis (EP) – Evangelista Billy Graham bude moderátorem konference Amsterdam 2000, devítidenní konference pro asi 10,000 evangelizačních pracovníků a vedoucích církví, kteří se sjedou ze 185 států a území. Počínaje 29. červencem se účastníci shromáždění v Amsterdamském mezinárodním výstavním a kongresovém centru budou scházet k výkladu a diskusím týkajícím se různých aspektů evangelizačního hnutí. Graham říká, že konference je důležitá jak ze strategického, tak časového pohledu na evangelizační poslání křesťanů v tomto světě. „V současné církvi je velmi potřebné rozpoznávat a všemožně podporovat dar evangelisty.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz