Zprávy HCJB 22.2.2000

 Začíná křesťanské vysílání v zambijském jazyku Bemba
   (HCJB World Radio) – Výsledkem společného úsilí HCJB World Radio, In Touch Ministries a místních věřících je zahájení pravidelného křesťanského vysílání pro 3 miliony obyvatel Zambie mluvících jazykem Bemba. Vysílání na území Zambie lze naslouchat zatím jednou týdně v pátek v 6 hodin odpoledne místního času na lokálním vysílání Radio One. Vysílání pořadu bylo zahájeno 18. února a je šířeno z hlavního města Lusaky pomocí pronajatých krátkovlnných stanic a řady AM i FM vysílačů. Vysílání Radio One pravidelně poslouchá kolem poloviny 9,5 milionové zambijské populace.
 
 Vietnam zničil poslední budovy církve Assemblies of God
   (VOM) – Poslední budova církve Assemblies of God ve Vietnamu byla v minulém týdnu zbořena. Před rokem 1975 měla tato církev s centrem v Austrálii ve Vietnamu 10 budov. Devět bylo zničeno nebo konfiskováno již dříve. Poslední zbylá budova, kterou nyní zničili, byla v pobřežním městě Vung Tau. Samuel Lam, představitel Assemblies of God v Saigonu (nyní Ho Či Min) řekl, že místo po zbořeném kostelu bylo zabráno státem schválenou církví Tinh Lanh. Jednotlivé denominace ve Vietnamu se musí podrobit nařízenému státnímu dohledu nad církvemi nebo se uchýlit do ilegality. Sbor ve Vung Tau se nyní schází v tajnosti.
 
 V severonigerijském státu se objevily náboženské nepokoje
   (RT) – Nejméně pět osob zahynulo během náboženských nepokojů v Kadunu v Nigérii. Reuters hlásí, že k nepokojům došlo po předchozím pochodu tisíců křesťanů 21. února, kdy jeho účastníci kritizovali volání muslimů po přijetí islámského zákonodárství. Jeden ze severních nigerijských států již zákon sharia přijal, jiné jeho přijetí zamýšlejí. „Všude se odehrávají potyčky. Nevíme, kolik je mrtvých,“ řekl vládní úředník. Cílem útoků se stávají kostely, mešity i obchody, někde dochází k vypalování. Svědek líčí průběh jedné srážky: „Viděl jsem, jak zabili dva lidi, načež vznikla panika a lidé prchali na všechny strany.“ Nigérie je nejlidnatější zemí Afriky. Má 108 milionů obyvatel, z nichž 50% jsou muslimové, 40% křesťané a zbytek animisté.
 
 Nové srážky mezi muslimy a křesťany v Indonézii zavinily smrt nejméně 6 osob
   (CDN) - Nejméně šest osob zahynulo během náboženských nepokojů mezi křesťany a muslimy na východoindonézském souostroví Severní Moluky, ohlásila v sobotu agentura Antara. Od minulého týdne, kdy bylo zabito 12 lidí, hledá 2000 vesničanů úkryt ve vojenských kasárnách a na policejních stanicích. V průběhu minulého roku bylo při náboženských nepokojích zabito přes 2000 lidí.
 
 New Tribes Mission končí s výukovým programem v Kolumbii
   (MNN) – Pracovníci New Tribes Mission (Misie nových kmenů) diskutují o budoucnosti práce v Kolumbii. Mluvčí organizace Scott Ross řekl, že povstalci sílí. „Povstalci se přesouvají do hustěji zalidněných oblastí a počínají si mnohem bezohledněji. Rozhodli jsme se dočasně uzavřít výukový program, protože nechceme přivolávat nepřiměřené riziko na kolumbijské misionáře.“ Ross dále uvádí, že tři představitelé New Tribes diskutují o tom, zda práce bude vůbec pokračovat. „Trápíme se ve svých srdcích, protože jsou ještě kmeny, kam evangelium neproniklo. Víme však také, že celá oblast se stává nesmírně nebezpečnou.
 
 Rumunsko zamítlo návrh zákona omezujícího víru
   (CDN) – Keston News Service hlásí, že Rumunská vláda zamítla návrh zákona, který by omezil malé náboženské skupiny. 16. února obdržela parlamentní komise formální oznámení o zamítnutí zákona o postavení církví. Zamítnutí přecházelo jednomyslné hlasování 10.února. Gabriel Andreescu, ředitel Ústředí pro lidská práva při rumunském Helsinském institutu potvrdil Kestonovi, že jde o „jasné, veřejné a právně závazné rozhodnutí, rozhodnutí velice významné.“ Návrh zákona předpokládal povinnost všech náboženských skupin žádat o povolení činnosti Státní úřad pro církevní záležitosti. Kritikové zmíněné předlohy zdůrazňovali, že zákon by znemožnil činnost mnoha náboženských skupin, které v nedávné době v Rumunsku vznikly.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz