Zprávy HCJB 25.2.2000

 Píseň z rozhlasu změnila postoj hispánského posluchače ke křesťanství
   (HCJB World Radio) – Jedna z našich posluchaček ráda poslouchá stanici KNOG, ale dříve, když se její manžel vracíval domů, raději ji vypínala,“ vypráví ecuadorská misionářka Mariana Romero, která spolu se svým manželem Marcosem slouží ve stanici KNOG World Radio Network Station v Nogales v Arizoně. „Před dvěma lety na den svátku otců měl manžel naší posluchačky bouřlivou diskusi se synem. Ona sama v rozčilení zapomněla rádio vypnout a ani manžel si zapnutého přijímače nevšiml. Hádka skončila prásknutím dveřmi a syn odešel.
   „Rozčilený otec sebou hodil na pohovku. Povznášející hlasitá slova duchovní španělské písně Oscara Mediny 'Cuando Tu Naciste' (‘Když jsi se narodil’) náhle zněla místností. Otec nemohl neslyšet: ‘Když jsi se narodil, zrodila se i má touha pečovat o tebe’. Otec se rozplakal. Vysílání slyšel poprvé, ale hned pochopil, jak selhal v péči o svého syna. Později vyprávěl misionářce Marianě Romero, jak jedna píseň změnila jeho přístup ke křesťanství.
   „Předtím vedl o křesťanství nepěkné řeči a křesťanskému vysílání se poškleboval, ale právě rádio a píseň byl prostředek, který Bůh použil k jeho oslovení. Je to jen jeden z příkladů, kdy se Bůh hudbou dotýká srdcí našich posluchačů,“dodává Romerová.
   KNOG je jeden z 19 FM vysílačů World Radio Network, která spolupracuje s HCJB World Radio. Kromě dvou (v Astorii v Oregonu a v Elkhartu v Indianě) jsou tato zařízení rozmístěna podél mexické hranice od jižního Texasu po Arizonu.
 
 Biblické překlady pomáhají zachraňovat umírající jazyky
   (RT) – Nové překlady Bible chrání některé mizející jazyky před zahynutím. Tak budou zachráněny jazyky, jimiž mluví tak málo lidí, že by jinak mohly zcela zaniknout. Uvádí to pro Ecumenical News International Geoffrey Stamp, hlavní vydavatel United Bible Societies. Překlady Bible do těchto jazyků „zachovávají psanou podobu jazyka“ a jazyk tudíž nezahyne,“ říká Stamp. Během minulého roku UBS dokončila biblické texty ve třech ohrožených jazycích - v azumejnštině užívané v Čadu, v súdánské nuerštině a v indonézském jazyce Pakpak Dairi. Přitom jazyk Pakpak Dairi používá 1.2 milionu lidí, nuerštinu 840,000 lidí a azumejnštinu (známou též jako jazyk Marba) 150.000 lidí. V Bangladéši je poprvé k dispozici Lukášovo evangelium v jazyce sylhetti, který používá 5 milionů lidí. Bible byla zatím přeložena do 2,333 jazyků, což je třetina z celkového počtu 6,5000 živých jazyků ve světě. UBS se účastní 708 překladatelských projektů.
 
 Trans World Radio slavnostně otevřelo krátkovlnný vysílač v Bonairu
   (MNN) – Místní vládní a církevní představitelé se 23. února setkali s pracovníky Trans World Radio u příležitosti slavnostního zahájení provozu nového 100kW AM vysílače vybaveného systémem směrových antén v Bonairu na holandských Antilách. Vysoký výkon vysílače a směrové antény umožní efektivnější evangelizační působení křesťanským vysíláním po celé Latinské Americe.
 
 Egyptský prezident uvolňuje směrnice pro opravy kostelů
   (Compass) – Dekret vydaný koncem prosince egyptským prezidentem Hosni Mubarakem uvolnil 140 let stará zákonná omezení podmiňující veškeré opravy budov křesťanských církví sloužících bohoslužebným účelům předchozím souhlasem vysokých egyptských úředníků. Mubarak nařídil, aby stavební povolení k opravám „všech bohoslužebných budov“ byla napříště udělována pouze místními úřady, i když počátkem prosince ústně ujistil americkou kongresovou delegaci, že má v úmyslu zrušit všechna omezení. Vydávání stavebních povolení pro opravy egyptských mešit má obdobný průběh.
 
 Období 40denního modlitebního úsilí v USA začíná na Popeleční středu
   (MN) – Na již čtvrtý rok po sobě ohlašuje národní koordinátor Eddie Smith modlitební akci PrayUSA!, období 40 dnů modliteb a postů za oživení a probuzení církevního života. Modlitby začnou o Popeleční středě (8. března) a potrvají do Květné neděle (16. dubna). Podrobnosti je možno získat na adrese prayusa@usprayertrack.org.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz