Zprávy HCJB 2.3.2000

 35 příslušníků World Relief je mezi pohřešovanými v Mozambiku
   (World Relief) – Živelná pohroma v Mozambiku uchystala pro World Relief problém odlišný od všech neštěstí, jimž tato organizace kdy čelila. 35 osob z personálu je pohřešováno; úřadovny i záznamy programů jsou pod vodou. World Relief pokračuje ve vyhledávání a záchraně osob postižených záplavami v jižním Mozambiku. Tisíce nešťastníků přežívají bez jídla a čisté vody na stromech nebo na střechách chatrčí. Jednou z mnoha obětí zachráněných pracovníkem World Relief, Dr. Pieterem Ernstem byl 7letý chlapec sedící na samém vrcholu z vody vyčnívající chýše. Chlapec měl nohy ve vodě a v náručí držel svou dvoutýdenní sestru. Ernstovi řekl, že jejich matka se v chýši utopila. Záchranáři se připravují na možnou epidemii cholery a malárie. Uprostřed chaosu se pracovníci World Relief, kteří přišli o své domovy snaží spolupracovat s okolními farnostmi a pomáhat lidem uvíznuvším zde bez prostředků a poskytovat základní zdravotnickou pomoc v táborech pro uprchlíky.
 
 Nigerijský prezident vyzývá ke smíru
   (Compass) – V celostátním vysílání 1. března nigerijský prezident Olusegun Obasanjo vyzval k usmíření mezi křesťany a muslimy. Učinil tak po dvou týdnech krvavých srážek, jejichž výsledkem jsou stovky mrtvých. Řekl: „Co nyní musíme učinit především je návrat k nejzákladnější životní zásadě, totiž že veškerý život je posvátný. Ztrácíme cit pro lidskost a mravnost. Povrchnost, s níž přistupujeme ke korupci a jiným formám nezákonného jednání nepochází ani z víry v Boha, ani z našich kulturních tradic.“ Čtyři dny srážek, které začaly 20. února bitkami mezi křesťany a muslimy v severonigerijském městě Kaduna způsobily smrt více než 1000 lidí. Tisíce dalších přišly o své domovy, nejméně 36 církevních budov a řada mešit bylo zničeno. Mnoho lidí zahynulo také v jihovýchodních městech Aba a Umuahia během srážek mezi muslimy a křesťany 28.-29. února.
 
 Podpůrné organizace se chystají k odchodu ze Súdánu
   (RT) – Třetina mezinárodních podpůrných organizací pracujících v jižním Súdánu opustí zemi. Třináct těchto skupin odchází, protože Súdánská lidová osvobozenecká armáda (SPLA) bojující proti islámským ozbrojeným silám rozkázala pomocným organizacím, aby ji písemně uznaly a spolupracovaly s ní, píše Washington Post. Skupiny, které se nepodřídí do 1. března, musí odejít. Postižené organizace namítají, že oficiální uznání povstalců by ohrozilo jejich vlastní neutralitu a uvrhlo jejich pracovníky do nebezpečí. „V sázce je naše nadstranickost,“ prohlásil Bruce Wilkinson, první viceprezident organizace World Vision. Statisíce Súdánců jsou na jihu země ohroženy hladověním a podvýživou.
 
 Evropský trend odklonu od křesťanství se prohlubuje
   (RT) – Jak oznamují evangelikální přestavitelé, Evropané pokračují v odklonu od křesťanství. Mnoho lidí bylo v sice v dětství pokřtěno, vztah k Bohu ale nemají, říká Nikolaj Nedelčev, prezident Evropské evangelikální aliance. Aliance sdružuje 26 národních organizací s celkem 8 miliony evangelikálů, hlásí Německá evangelikální aliance. Církve by se měly soustředit na evangelizaci „ztracených duší,“ řekl Nedelčev minulý měsíc představitelům německých církví. Vzrůstající neschopnost členů církví vyznat svou víru spolu se vzrůstem potratů a eutanasií jsou příznaky svědčící o odklonu evropské společnosti od křesťanství, dodal Nedelčev.
 
 Katolická církev hledá odpuštění minulých hříchů
   (RT) – Římskokatolická církev hledá odpuštění svých minulých hříchů. Vatikán zveřejnil zprávu vymezující oblasti, kde církev selhala, hlásí Reuters. Dokument s názvem Vzpomínka a Smíření výslovně uvádí pronásledování Židů, Inkvizici a násilné obracení jinověrců na katolickou víru jako jedny z hříchů církve. „Připomínáme jen málo omylů, ale mohli bychom vytvořit seznam velmi, velmi dlouhý. Mám strach, že seznam by ani nešlo ukončit,“ prohlásil Jean-Louis Bruges, který při sestavování zprávy pomáhal. Dokument je návodem pro církevní den „Žádost o odpuštění,“ chystaný na 12. března. Má přispět k šíření zásady, že dnešní křesťané nejsou zodpovědni za hříchy spáchané křesťany v minulosti.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz