Zprávy HCJB 3.3.2000

 Rumunští posluchači si rozšiřují duchovní obzor pomocí rozhlasového vysílání
   (HCJB World Radio) – Rumunští posluchači prozkoumávající vlnová pásma svých přijímačů nenacházejí jen zábavu. Jeden posluchač z Bukurešti popisuje jak asi před rokem narazil na inspirující vysílání rozhlasové stanice Hlas Evangelia (Radio Voice of the Gospel), http://www.helsinki.fi/teol/khl/henkilokunta/mikapalo-2.html partnerského vysílání HCJB v Rumunsku. „Než jsem stanici našel, čítal jsem Bibli aniž bych jí rozuměl. Začal jsem se modlit k Pánu o pomoc při chápání čteného biblického textu. A Pán na mé modlitby odpověděl tak, že mě přivedl k bukurešťské rozhlasové stanici Hlas Evangelia. Jak jsem Bohu za všechno od vás vděčen!“ Jiný rumunský čtenář napsal: „Vaši stanici jsem objevil právě dnes. Měl jsem v zaměstnání dva dny volna a tak jsem měl čas poslouchat rádio. Ani nevím, jak bych vyjádřil svou radost z toho, že jsem takovou výbornou stanici našel. Škoda, že zítra musím jít do práce a tak budu moci poslouchat jen dvě hodiny!“ Hlas Evangelia začal vysílat v roce 1993 na jednom vysílači. Do roku 1996 se síť rozrostla na 6 vysílačů. Rozhlasová misie je partnerem HCJB World Radio, Rumunské misijní společnosti a Evangelikálního sdružení Rumunska.
 
 Letecké misijní sdružení evakuovalo 6 rodin ze základny v Jaya na Irianu
   (HCJB World Radio) - Letecké misijní sdružení (Mission Aviation Fellowship - MAF) http://www.maf.org evakuovalo 29. února šest rodin z Nabire, Irian Jaya, http://www.cs.utexas.edu/users/boyer/fp/irian-jaya.html (západní část Nové Guiney, pozn. překl.). Šlo o preventivní opatření vzhledem k právě probíhající vojenské protipovstalecké akci v oblasti. „Všichni jsou v bezpečí,“ hlásí Dave Wunsch, asijský ředitel MAF. Rodiny a všechna letadla MAF byly evakuovány na asi 500 km vzdálenou základnu u Sentani, kde zůstanou, dokud nebezpečí nepomine. Wunsch sděluje, že boje začaly asi před týdnem, když vojenské jednotky narazily na zabydlenou povstaleckou skupinu bojující již delší dobu za nezávislost západního Irianu patřícím Indonézii: „Při současném otevřeném politickém klimatu v zemi mají takové skupiny více příležitosti k seberealizaci.“ Boje se sice základny MAF v Nabire přímo netýkaly, ale představitelé misie nechtějí, aby byl při přestřelkách někdo zraněn. V okolí je slyšet střelba a ledacos se povídá, i když nejsou potvrzeny žádné případy poranění či zabití.
 
 MAF posílá letadla do Mozambiku na pomoc při záchranných akcích
   (MAF) - Letecké misijní sdružení (Mission Aviation Fellowship - MAF) http://www.maf.org a jeho sesterská organizace Air Serv International http://airserv.org poslali do Mozambiku devět letadel včetně posádek na pomoc více než 300,000 obětem odříznutým od světa záplavami. Jak vody přibývá, obětem se stále více nedostává jídla, stanů a lékařské pomoci. První lety jsou určeny k průzkumu pro pomocné vládní organizace, které se snaží tragickou situaci řešit. Další lety těchto lehkých letadel slouží k přepravě potravin a další pomoci na místa, kde náklad mohou převzít vrtulníky a dovézt jej až na jinak nedostupné místo určení.
 
 Po zemětřesení na Taiwanu se stovky lidí obrátily ke Kristu
   (CDN) – Stovky lidí se odevzdaly Pánu Ježíši inspirovány svědectvím nezištné pomoci křesťanských organizací po největším zemětřesení tohoto století na Taiwanu. Misijní pracovníci uvádějí, že lidé budující své nové živobytí jsou otevřeni evangeliu. Jižní baptisté (Southern Baptist missionaries), jejich taiwanští spolupracovníci a jiní evangelikální křesťané rozvíjejí svou činnost pod střechou Čínské křesťanské podpůrné organizace (Chinese Christian Relief Association, CCRA). Na středním Taiwanu zorganizovali po zemětřesení 21. září 17 středisek pro poskytování pomoci. Partneři CCRA staví přes 700 prefabrikovaných domků pro rodiny bez přístřeší. Odhaduje se, že při otřesech přišlo o své domovy 300,000 lidí, životy ztratilo 2,474 lidí a hmotné škody dosáhly 14.1 miliardy dolarů. Stovky lidí v postižených oblastech, snad několik tisíc, našlo cestu ke Kristu. Například jen v okolí Tiong-Liau 40 let neexistoval žádný sbor a nikdo se zde ani nepokoušel o evangelizaci. Ale od začátku záchranných prací se již 115 lidí rozhodlo následovat Krista.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz