Zprávy HCJB 13.3.2000

 Papež požádal o odpuštění hříchů katolické církve
   (AP) – Formou bezprecedentní veřejné zpovědi hlava Katolické církve papež Jan Pavel II prosil o odpuštění hříchů a vin spáchaných nebo tolerovaných Římskokatolickou církví během posledních 2000 let. Zatímco mnozí tuto papežovu výzvu k Božímu odpuštění uvítali, jiní doufali v konkrétnější omluvu. Izraelský vrchní rabín Meir Lau řekl, že je „hluboce frustrován“ papežovým selháním pokud jde o zmínění holocaustu v netrpělivě očekávané omluvě. V neděli na zvláštní mši papež prosil o Boží odpuštění staletých hříchů katolíků včetně prohřešků vůči Židům, ženám a náboženským menšinám. Mluvil převážně v obecných pojmech, nezmínil výslovně holocaust, inkvizici ani křižácké výpravy a vyjmenoval jen málo konkrétních příkladů. Přes kritiku byla omluva osobním mezníkem pro křehkého 79letého papeže, který slíbil očištění a osvěžení katolicismu při jeho vstupu do třetího milénia.
 
 Misijní skupiny naléhají na smíření mezi křesťany a muslimy v Nigérii
   (MNN/Reuters) – Nigerijské misijní organizace nabádají křesťany a muslimy, aby žili ve vzájemné harmonii. Cítí tuto nutnost zvlášť naléhavě po náboženských a etnických nepokojích, které proběhly po celé zemi v minulých týdnech, v průběhu nichž nejméně 1000 lidí zahynulo a hmotné škody se vyšplhaly na miliardy dolarů. „Organizujeme semináře, na nichž ukazujeme, jak si lze oblíbit svého muslimského souseda a jak lze vést věrohodný křesťanský život před ním i vedle něj a být dobrým sousedem,“ uvádí prezident Open Doors USA, Terry Madison. John Young z organizace Book of Hope (Kniha naděje) řekl, že jeho organizace má v plánu distribuci 500,000 kopií knihy o nutnosti smíření po celé Nigérii. Nábožensky motivované srážky začaly 21. února, když muslimové v severonigerijském státu Kaduna požadovali podřízení práva islámskému zákonodárství Sharia. I jiné severní státy nigerijské federace o takové islamizaci uvažují, přestože federální vláda nic takového nepovolila.
 
 Křesťané na Jávě žijí v napětí po muslimských vyhrůžkách
   (Compass) – Křesťané v městě Solo ve střední Jávě jsou po muslimském shromáždění 3. března stále napjatí. Shromáždění vyvrcholilo výkřiky „Vypalte křesťanské kostely!“ Křesťanský kazatel byl nucen opustit svůj domov v Solo poté, co řečník na shromáždění vyzýval k násilí. Muslimští extrémisté pokračují ve vyhrožování křesťanským církvím po celé Indonézii. Boje na Moluckých ostrovech však slábnou a indonézský prezident Abdurrahman Wahid učinil opatření omezující roli armády v politice. Wahid, muslimský duchovní, hlásá tolerantní Islám a jeho pobočníci říkají, že se velmi trápí nad důsledky muslimského extremismu v zemi.
 
 Evangelikální církev Russian Outreach přináší hmotnou i duchovní naději čečenským uprchlíkům
   (RT) – Zatímco boje v Čečensku pokračují, církevní vedoucí plánují strategii cesty evangelia k uprchlíkům. Peter Deyneka z Russian Ministries uvádí, že jejich organizace je schopna pomoci tisícům uprchlíků. „Protože naše organizace je místní, je jednou z mála misijních organizací, které mají přístup k uprchlíkům. Spolu s jídlem, oblečením a lékařskou péčí dáváme i to, co mnohé jiné pomocné organizace nemohou – naději do budoucna skrze Pána Ježíše Krista.“
 
 Guatemalské „skupinky“ (cell church) se šíří i díky koncepci z Koreje
   (RT) – Korejská církev pomáhá růst guatemalským sborům. Vedoucí evangelikálního sboru „Showers of Grace“ v Guatemala City měli v úmyslu pokusit se své město evangelizovat, chyběla jim však strategie. Zaslechli něco o „skupinkách“ kazatele Paula Yonggi Cho, která má 750 tisíc členů, nemysleli ale, že taková koncepce by mohla fungovat v Americe, hlásí DAWN FridayFax. Pastor Ronny Madrid řekl, že byl ohromen zjištěním, že skupinková církev má v sousedním Salvadoru 30 tisíc členů a tak tuto koncepci přes nesouhlas svého sboru prosazoval. Dnes má církev 19 tisíc členů scházejících se ve stovkách skupinek po městě. (Definice a další podrobnosti viz http://www.cellchurch.co.uk/Magazine/Issue1/definiti.htm – pozn. překl.).
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz