Zprávy HCJB 16.3.2000

 Ruští křesťané očekávají, že po volbách se budou náboženské svobody dále rozvíjet
   (MNN) – Zatímco ruský lid se připravuje na blízké prezidentské volby, křesťané očekávají pokračování náboženské svobody odjinud. Duchovní Alexander Šestov z Petrohradu vyjádřil pomocí tlumočníka přesvědčení, že náboženská svoboda není v rukou vlády. Řekl: „Myslím, že tato věc záleží na vůli Pána Ježíše Krista. Jestliže Bůh toto dílo začal, nevěřím, že by jej zastavil před Svým druhým příchodem. Lid trpí velkou duchovní žízní. Chtěli bychom založit 10,000 sborů dřív, než Pán opět přijde.“ I když termín voleb je 26. března, volby již vlastně začaly. Horkým favoritem je současný prezident Vladimir Putin.
 
 Vnímavost arabských muslimů k evangeliu vzrůstá
   (MN) – Arab World Ministries popisuje zvýšenou vnímavost k evangeliu snad ve všech arabských muslimských zemích. Před 20 lety nebyli v Mauretánii téměř žádní věřící a jen jeden sbor; dnes je v této zemi asi 100 křesťanů a čtyři nebo pět sborů. V Maroku ve stejném období vzrostl počet křesťanů z 300 na 900 a sborů z 8 či 10 na 25. V Alžírsku je nyní 12,000 křesťanů v 60 nebo 80 sborech místo původních 1,200 věřících ve 12 či 18 sborech. V Tunisku vzrostl počet křesťanů z 30 na 150, v Libyi, kde před 20 lety žádný křesťan nebyl, je dnes 10 křesťanů, ale zatím žádný sbor.
 
 Biblické společnosti ročně rozšíří 546 milionů výtisků Písma
   (UBS) – Biblické společnosti po celém světě rozšířily v roce 1999 546 milionů výtisků Písma, hlásí United Bible Societies. V tom je zahrnuto 24 milionů Biblí, zbytek tvoří části Písma a ilustrované publikace.
 
 Většina obyvatel USA se domnívá, že ve školách vy se měl vyučovat kreacionismus
   (RT) – Většina Američanů věří, že v amerických školách by se měla vyučovat jak evoluční teorie, tak nauka o stvoření. Z 1,500 otázaných odpovědělo 83%, že věří, že je správné vyučovat ve veřejných školách evoluční teorii a 79% odpovědělo, že věří, že biblické objasnění stvoření by mělo být vyučováno jako alternativa. Národní průzkum zorganizovala agentura DYG. Asi polovina respondentů uvedla, že „vědecké důkazy evoluce jsou daleko“ a 68% řeklo, že evoluční teorie nevylučuje víru o Božím stvořitelském díle. Asi třetina řekla, že věří, že biblický popis stvoření je doslovná pravda, 20% uvedlo, že ve školách by se měla učit jen evoluční teorie. Teoretická chyba průzkumu je nejvýš 2,6%.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz