Zprávy HCJB 20.3.2000

 26 vedoucích sborů se účastnilo semestrální výuky v jižním Ecuadoru
   (HCJB World Radio) – Dvacet šest vedoucích sborů z jižního Ecuadoru je nyní lépe připraveno učit ve svých sborech Božímu Slovu. Je to výsledek semináře pořádaného organizací Apoyo, přidruženou školicí misií HCJB World Radio a Leadership Resources. (Zdroje vedení) Většina vedoucích sborů předtím neměla skoro žádný biblický výcvik. V rámci přípravy dostali základní knihy – konkordanci, biblický slovník a komentáře k jednotlivým knihám Bible - ty jsou pro ně jinak obtížně dostupné. Mezi přítomnými bylo i pět či šest vedoucích Domácích skupinek. „I oni byli překvapeni zjištěním, jak povrchní a nedostatečné jsou jejich vědomosti o Božím Slovu,“ řekl Pablo Peréz ze skupiny pořadatelů. „Prosili nás o doplňkové kurzy.“
   Každým rokem Apoyo školí přes 500 kazatelů a vedoucích sborů z Ecuadoru a celé latinské Ameriky. Kurzy zahrnují témata jako Úvod do biblických studií, Základy modlitby, Pastýřskou činnost, Praktický křesťanský život, Vedení církve a Rozvíjení duchovních darů. Stovky sborů mají prospěch i ze seminářů sborových učitelů, rodinných konferencí a jiných každoročně pořádaných biblických seminářů.
 
 Němci odsuzují bombardování křesťanských škol v Súdánu
   (MNN/RT) – Křesťané v Německu odeslali protestní dopis súdánské vládě ohledně dalšího bombardování škol v minulém týdnu. IDEA News oznamuje, že německá církevní delegace byla v úterý 14.března přítomna bombardování křesťanské školy v jižním Súdánu. Biskup Rolf Koppe z Německé protestantské církve odsoudil incident, při němž byl jeden súdánský pracovník školy zabit a 11 jiných bylo zraněno. Z Němců nebyl zraněn nikdo. K bombardování došlo v okrese Nimuli blízko Súdánských hranic. Na základní školu podporovanou církví bylo svrženo 12 pum. Řada domů a anglikánský kostel byly zničeny.
 
 Franklin Graham se pohoršuje nad lhostejností Západu k súdánskému vraždění
   (RT) – „Jsou snad životy Evropanů cennější, než životy obyvatel Afriky?“ ptá se Franklin Graham (Samaritan's Purse) v článku zveřejněném v deníku The Wall Street Journal 15.března. Graham odsuzuje selhání vlád USA a Západních zemí odpovědět na postupující genocidu křesťanů a animistů organizovanou súdánským islámským režimem. „Utrpení jižního Súdánu je to nejděsivější, co jsem za posledních 25 let své činnosti v rámci mezinárodní pomoci viděl,“ řekl Graham. „Když je několik tisíc Evropanů zabito a několik desítek tisíc vystěhováno, říká se tomu genocida. Když je ale 1,9 milionu černých obyvatel Afriky zabito a milióny jsou vystěhovány, mučeny a prodávány do otroctví, svět podivně mlčí.“
 
 Papežova cesta do Svaté Země by mohla pomoci misionářům
   (MNN) – Návštěva Jana Pavla II do Svaté Země by mohla mít kladný vliv na evangelizaci v zemi, řekl David Sudlov z organizace Křesťané pro Izrael (Christians For Israel). Řekl, že papežova modlitba za odpuštění přivedla mnoho Izraelců k přemýšlení. „Slyšíme i hlasy některých Izraelců, že je to málo (tj. omluva za hříchy církve v minulosti). Ale souběžně vidíme jiné, kteří získali pozitivní náhled na problematiku. Myslím, že se zlepší i vztah k evangelikálním křesťanům.“ Jde o první papežovu návštěvu Svaté Země za posledních 36 let.
 
 Během třítýdenní kampaně se 2.5 milionu Nigerijců vydalo za Kristem.
   (CDN) – Během tří týdnů intenzívní činnosti evangelizační organizace Kristus všem národům (Christ for All Nations - http://www.cfan.org/) v Nigérii se přes 2.5 milionů lidí vydalo na cestu ke spasení, hlásí misionář Reinhard Bonnke. „Jsem sám ohromen silou Toho, o kterém svědčím. Nynější vzrůst odezvy na evangelium překonává všechny naše předchozí zkušenosti. Ve třech městech (Benin, Port Harcourt a Calabar) den po dni stovky a tisíce stály v úmorném vedru uchváceny Duchem Svatým celé dvě hodiny, kdy jsem kázal Evangelium.“ Místní sbory nyní navazují širokým následným působením.
 
 Pracovník Církve Adventistů zahynul při dopravní nehodě v Monrovii v Libérii
   Bratr Targbe, pracovník organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency – http://www.adra.org/) zahynul při motocyklovém neštěstí v Harperu v jižní Libérii v pátek 17.března kolem poledne. Ředitel ADRA v Libérii sdělil, že Targbe se srazil s menším nákladním vozem, když jel na motocyklu do venkovského školícího střediska ve Webbo, aby tam zkontroloval nějaké stavební úpravy, které ADRA řídila.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz