Zprávy HCJB 23.3.2000

 24 evangelikálních rodin v Mexiku opouští následkem výhrůžek své domovy
   (ALC) – Čtyřiadvacet evangelikálních křesťanských rodin v jihovýchodním mexickém státu Chiapas bylo 5.března donuceno opustit své domovy v Chamule poté, co jim bylo vyhrožováno katolickými tradicionalisty. Dvacet jedna z nich se posléze mohlo vrátit, ale jen pod podmínkou, „že se nebudou společně modlit ani provozovat bohoslužbu, číst Bibli a stavět kostely,“ uvedl představitel komunity Fidelio Hernandez Lopez. Zbylým třem evangelikálním rodinám považovaným za vůdce skupiny, bylo v návratu zcela zabráněno.
 
 Papež řekl, že Palestinci si zaslouží svou vlast
   (RT) - Papež Jan Pavel II řekl, že palestinský lid si zaslouží svou vlast. Dle Reuters toto prohlášení učinil 21.března v Betlémě na Náměstí Jesliček během mše na jeho cestě po Svaté Zemi. Papež řekl, že Palestinci trpěli již příliš dlouho, a že mají „přirozené právo na domovinu a na život v míru a klidu spolu s jinými obyvateli této oblasti.“ Rovněž vyzval křesťany žijící ve Svaté Zemi, aby zemi neopouštěli. „Nebojte se hájit vaší křesťanskou přítomnost i dědictví v místech Spasitelova narození.“ řekl k desetitisícovému shromáždění. Křesťané tu nyní tvoří asi 2% populace.
 
 Televizní přenos znásobil dopad misijního působení Luise Palaua v Mexiku
   (Monterrey – RMA) – Vystoupení Misijního sdružení Luise Palaua „Naděje pro rodinu“ (Luis Palau's Hope for the Family) v Monterrey, čtvrtém největším mexickém městě, přilákalo ve dnech 13.-18. března na shromáždění na stadionu a na přidružené akce 97,000 lidí. 7,000 lidí tu vyznalo, že svěřilo své životy Pánu Ježíši. „Jen tento poslední údaj znamená, že misijní akce patřila k tomu nejúspěšnějšímu, co jsme za posledních 10 let v Latinské Americe měli,“ řekl Jim Williams z evangelikálního sdružení Luise Palaua (http://www.churchnet.org.uk/palau/). „Z hlediska dopadu na město je však úspěch ještě výraznější, protože mexická televize uskutečnila přímý přenos debaty s telefonujícími diváky: ‘Luis Palau odpovídá’. Pět večerů pořad sledovalo odhadem pokaždé 1 milion diváků.“
 
 Milion Evropanů má možnost slyšet evangelium v týdnů satelitního vysílání
   (MNN) – Největší událost evropského křesťanstva tohoto týdne probíhá v dánských Brémách. Prostřednictvím televizního satelitu je šířena zpráva organizace ProChrist (http://www.prochrist.de/) do celkem 1200 míst v 17 zemích od Francie po Ukrajinu. IDEA News oznamuje, že 45 hlasatelů tlumočí zprávu Evangelia ve 14 jazycích. Hosté pořadu zdůrazňují význam zaměření života Evropanů na křesťanskou víru. Organizátoři předpokládají, že Evangelium takto do konce týdne uslyší asi milion Evropanů.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz