Zprávy HCJB 5.4.2000

 Dvě křesťanské rozhlasové stanice v Jižní Africe mají být uzavřeny
   (RMA) Úřad nezávislého vysílání Jižní Afriky (IBA) informoval, že dvě křesťanské rozhlasové stanice (Link FM ve Východním Londýně a Kingfisher v Port Elizabeth) musí do 30 dnů ukončit své vysílání. Obě stanice byly léta v provozu díky licenci obnovované jednou ročně. Rozhlasová stanice Kingfisher musí ukončit své vysílání, i když byla pro udělení její vysílací licence podána petice vládě, která obsahovala 127 000 podpisů. Úřad postupně nahrazuje staré jednoleté vysílací licence čtyřletými, provincie za provincií. Východní mys je poslední provincie, která má přijít pod působení IBA sledující vymýcení jakékoliv křesťanského vysílání i v této oblasti. HCJB World Radio má pět partnerských rozhlasových stanic v Jižní Africe: Cape Community FM 104 v Kapském Městě, stanici provozovanou misií Jivannadi v Durbanu, baptistickou stanici v Johannesburgu, stanici Highway Christian Radio Outreach v Pinetownu a rozhlasovou stanici v Roodepportu.
 
 V Německu teď žije už tři miliony muslimů
   (IDEA) Počet muslimů v Německu překročil tři miliony - včetně 800 000 neplnoletých osob. Většina z nich jsou Turci, z nichž jeden z deseti má německý pas. Z nich jen 11 000 jsou původem Němci, ostatní občanství získali. Výzkum, který vedl Ústřední institut islámského archivu uvádí, že náboženský život muslimů v Německu nabývá na intensitě. V roce 1997 zde bylo 26 mešit, dnes se jich tady nachází 66 a dalších 30 je ve výstavbě. Navíc je zde 2 200 modlitebních domů, každý z nich je vybaven školou, kde se vyučuje korán a 56 000 muslimských dětí v těchto školách navštěvuje hodiny islámu.
 
 Radia napájená sluneční energií pomáhají šířit evangelium na Haiti
   (RT) Slunce pomáhá šířit evangelium na Haiti. Rádia na sluneční energii pevně naladěná na frekvenci křesťanské rozhlasové stanice v Cap Hatien jsou součástí operace Proniknutí, pětiletého projektu OMS International. OMS sponzoruje stanici, která se jmenuje Radio 4VEH a spolupracuje se sbory, denominacemi a církevními úřady na distribuci předladěných rádií. Plán zahrnuje rozvoj vysílacího zařízení a vybudování centra duchovní služby. Radio 4VEH, které je známé pod jménem Evangelikální hlas Haiti (Evangelical Voice of Haiti), vysílá denně biblické rozhlasové hry, čtení Písma, modlitby a kázání. Vysílání obsahuje také sport, zprávy, informace o zdravé životosprávě, zemědělskou přílohu a informace týkající se základních všeobecných znalostí.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz