Zprávy HCJB 11.4.2000

 Reakcí na vysílání v jazyce Bemba přibývá - posluchači stanici postupně objevují
   (HCJB World Radio) – V polovině února, kdy křesťanské vysílání v jazyce Bemba začalo oživovat éter v Zambii, byl producent vysílání Misheck Zulu zklamán nepatrnou odezvou posluchačů. To se ale mění. Lidé půlhodinový pořad vysílaný jednou týdně vždy v pátek v šest večer postupně našli. „Reakce byla zprvu nevýrazná, nyní ale máme ohromnou odezvu,“ říká Zulu. „Lidé zjišťují, že tyto programy jsou to, co na vlnách scházelo. Právě jsem se vrátil z kazatelské konference a mnoho kazatelů popisovalo pozitivní reakce svých krajanů po rozšíření zpráv o existenci vysílání. Chvalme Pána za to, že i ti, kdo předtím Krista neznali, se nyní ptají, co mají dělat, aby žili v souladu s Jeho vůlí. Konečně se rozjíždíme a lidé program nacházejí.“ Vysílané programy jsou výsledkem společného úsilí HCJB World Radio, In Touch Ministries a místních zambijských křesťanů. V pořadech vysvětlují témata jako následování Pána, hřích, spasení. V budoucnu se počítá i odpověďmi na otázky posluchačů. „Jsem vděčný za to, že mohu šířit Slovo touto cestou,“ dodává Zulu. „Nikdy jsem nepovažoval rozhlasovou formu evangelizace za to pravé a tak je její dopad nad mé chápání. Je to lekce pokory. Modlete se za co největší účinek rozhlasového vysílání a za to, aby se mnozí s Kristem nejen setkali, ale aby se Mu i podrobili.“ Vysílání je součástí programové nabídky zambijské stanice Radio One, která vysílá pomocí pronajatých vysílačů z hlavního města Lusaky, mezi nimiž jsou krátkovlnné i VKV stanice. Odhadujeme, že denně tuto stanici poslouchá asi polovina země s 9.5 miliony obyvatel. Asi 3.5 milionu z nich mluví jazykem Bemba. (Viz naše starší zpráva z 22.2.2000)
 
 Americké řádové sestry zabarikádované v jerišském klášteře končí
   (RT) – Dvě americké řádové sestry ukončily svou 75denní stráž uvnitř kláštera ve Svaté Zemi, prohlásily však, že svůj boj nevzdaly. Maria Stephanopolous, sestra dřívějšího Clintonova poradce George Stephanopolouse a další řádová sestra vzbudily pozornost mezinárodní veřejnosti, když odmítly opustit svůj klášter v Jerichu a řekly, že se budou hájit práva exilové Ruské Pravoslavné Církve Mimo Rusko (Russian Orthodox Church Outside Russia) neboli Bílé Církve (White Church). Palestinská policie 15.ledna obsadila klášter a eskortovala všechny duchovní i laiky, aby umožnila Ruské Pravoslavné Církvi (moskevské) převzít majetek. Obě řádové sestry však proklouzly zpět do kláštera a zahájily svou mnohadenní demonstraci, s požadavkem na Ruskou Pravoslavnou Církev, aby přiznala Církvi Mimo Rusko polovinu majetku. (Viz naše starší zprávy ze 4.2. a 10.2.)
 
 Pronásledování křesťanů v Indii může mít specificky indické pozadí – „nedotknutelní“ přijímají Pána Ježíše
   (MNN) – Don Richardson (Mustard Seed) se domnívá, že pronásledování křesťanů v Indii může mít i specificky indickou příčinu – mnoho Indů, příslušníků vyšších kast se nemůže smířit s tím, že by měli ztratit svou tradiční nadřazenost. „Křesťané ujišťují nedotknutelné, že i oni byli stvořeni k obrazu Boha,“ říká Richardson. „Dovedete si představit jak evangelium o tom, že Ježíš zemřel i za nedotknutelné, aby jim zajistil spasení, působí na někoho, o kom lidé z vyšších kast říkají, že jsou spodina společnosti“ Richardson uvádí, že týdně se ke Kristu obrací v průměru 5 000 nedotknutelných. „Když to tak půjde dál, vžitá privilegia lidí z vyšších indických kast postupně pozbudou praktický význam. Stále více nedotknutelných získá nové sebevědomí a bude sahat po lepších zaměstnáních a po lepším životě. Právě toho si jsou lidé z vyšších kast vědomi.“ Poznámka redakce: Don Richardson je americký misionář, který žil s manželkou a jejich dětmi 17 let mezi lidojedy na ostrově Irian Jaya a napsal několik úžasných knih.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz