Zprávy HCJB 14.4.2000

 Na koncertě v Quitu se 500 lidí obrátilo ke Kristu
   (HCJB World Radio) – Více než 500 mladých lidí odevzdalo svůj život Kristu na koncertě v Quitu v sobotu 8. dubna. Koncert sponzorovalo HCJB World Radio. „Byl to večer plný slávy, lásky a chval vzdávaných našemu Pánu Ježíši Kristu,“ řekl programový ředitel pro Latinskou Ameriku Marco Antonio Bravo. Odhadem asi 5 000 mladých lidí, dospělých i dětí zaplnilo hlediště kulturního domu v Quitu, aby mohli slyšet koncert ekvádorských zpěváků Tonyho Tamaya a Pata Mena, skupinu Exaltation a misionářku HCJB World Radia Dorotheu Klaue. „Když pak Tony pozval všechny, kdo chtějí přijmout Krista, vyšlo asi 500 lidí,“ řekl Bravo. „Po skončení koncertu v devět hodin večer se mládež ani nechtěla rozejít.“ Misionáři věnovali přes 1 000 dolarů na vstupenky pro hosty.
 
 Tři koptští kněží a 400 křesťanů poslouchají více Boha, než egyptskou policii
   (RMA) - Tři koptští ortodoxní kněží (Kopt byl původně křesťanský potomek starověkých Egypťanů, dnes příslušník Koptské církve, pozn. překl.) se spolu se 400 křesťany z vesnice Ezbet El Akbat na předměstí Caira v nesouhlasu s postupem egyptské policie uchýlili do kostela sv. Marie a Abanouba Mučedníka ( http://www.coptic-church.com/abanoub.html ). Před třemi lety místní policie obsadila a uzavřela kostel zřejmě proto, že práce na jeho rekonstrukci probíhaly bez stavebního povolení. Po třech letech neúspěšných pokusů o jeho znovuotevření si tři kněží a 400 křesťanů otevřeli zamčené brány kostela a začali se uvnitř budovy modlit. Dle zpráv z místa události stovky místních policistů obklíčily kostel a připravují se na zásah, který by věřící přiměl vyjít ven. Vesničané mají strach, že muslimové ze sousedních vesnic se připojí k útoku a vše může skončit krvavou srážkou. Egyptská policie nedovoluje dodávky potravin ani vody do kostela.
 
 Misie v Chorvatsku rozšíří 225 000 křesťanských letáčků
   (MNN) - Misie World Hope (Naděje pro svět) chce distribuovat o Velikonocích v Záhřebu více než 225 tisíc letáčků „Bůh se stará o vaše potřeby“. „Je to historický den pro lidi z bývalé Jugoslávie a pro křesťanství v této oblasti,“ řekl Joel Samy z World Hope. Project je výsledkem spolupráce mezi Misií Sdílení (Share Ministries) a Centrem rodiny v Záhřebu.
 
 Africké sbory šíří evangelium při uklízení odpadků ve městech
   (RT) – Africké sbory čistí města a přivádějí lidi ke Kristu. Více než 5 000 lidí ve třech městech se během posledního podzimu vyznalo z víry v Pána Ježíše díky Slovu, které bylo šířeno církvemi ve spolupráci s kalifornskou organizací Monrovia. Sbory uspořádaly stovky misijních setkání v Akosombo v Ghaně, v Nyahururu v Keni a v Kamwenge v Ugandě. Sbory v Nyahururu začaly svoji evangelizaci dnem čistoty města. Více než 1500 lidí sbíralo odpadky ve veřejných parcích a čistilo chodníky. Čištění měst ukazuje vládním úředníkům a obyvatelům, že křesťané mají touhu jim pomáhat, dodává zpráva z místní misie.
 
 Mnoho studentů na univerzitě v Rwandě navštěvuje biblická studia
   (MN) - V období genocidy v Rwandě v roce 1994 bylo všech 60 vedoucích Univerzitních skupin studia Bible, celonárodního studentského hnutí, zabito spolu s milionem dalších lidí. Dnes se ale ukazuje, jak jsou současní studenti duchovně vyhladovělí:. Více než 1,000 z celkového počtu 5,000 studentů v hlavním univerzitním středisku v Butare pravidelně navštěvuje setkání skupin biblického studia!
 
 Prodej kávy přinese užitek misii
   (MN) – Dva křesťanští podnikatelé ve Spojených státech, kteří minulý rok rozběhli pomocí Internetu prodej kávy na export, jsou důkazem, že takové podnikání může být cestou, jak podpořit zahraniční misie. Společnost Pura Vida Coffe ( http://www.puravidacoffee.com ) prodá 1,000 liber kávy měsíčně. V prvních osmnácti měsících své existence již věnovala na misii více než 10,000 dolarů. Internetoví zákazníci kupují dvě třetiny vývozu; 35 až 40 procent zisku společnosti je určeno pro Dům léčby drogových závislostí v Kostarice.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz