Zprávy HCJB 17.4.2000

 Hladomoru v Etiopii tisk příliš pozornosti nevěnuje
   (MNN) - Evangelikální organizace humanitární pomoci si lámou hlavu, proč americký tisk nevěnuje dostatek pozornosti hladomoru v Etiopii. Dave Evans z organizace Potraviny pro hladové říká, že zřejmě nestačí jen obrázky vyhublých těl v evropském tisku. „Některé zprávy by měly ukázat i mršiny velbloudů, kterých je teď v Etiopii hodně. Velbloud je vždy to poslední, co zahyne, a když se to stane, je jasné, že problém je rozsáhlejší. Velbloudi přežijí dlouhou dobu a i ty nejt잚í podmínky bez potravy nebo vody.“ Evans říká, že jejich organizace dodává potraviny přes etiopské sbory. Tato činnost také otvírá mnoho příležitostí ke sdílení evangelia .
 
 Muslimové plánují
   (RMA) - Vedoucí křesanský aktivista pro lidská práva říká, že muslimští extrémisté vyhlásili Velký pátek začátkem plánovaného džihádu (svaté války) proti křesanské komunitě v Indonézii. Kanovník Patrik Sookhdeo, který mluvil na konferenci "Islám na Západě" řekl, že "více než 5,000 muslimů se 6. dubna zúčastnilo manifestace na největším sportovním stadionu v Jakartě a volalo po džihádu proti křesanům v Indonézské provincii Moluky. Poté pochodovali městem, ozbrojeni meči nebo jinými zbraněmi k prezidentskému paláci. Pochodující vykřikovali, že 10,000 muslimů podstupuje ozbrojený výcvik a bude vysláno na Moluky, aby se připojili k džihádu." Od ledna 1999 bylo v Indonézii při krvavých srážkách muslimů s křesany zabito přibližně 3 000 lidí.
 
 Křesťané hlasitě vystupují proti
   (Compass) - Občanské skupiny v Indii vyjadřují obavy z rostoucích "fašistických tendencí" na indické politické scéně i v občanské společnosti. Prohlášení vydané v New Delhi 2. dubna organizací Insaani Ekta Muhim uvádí, že stoupající počet útoků vedených hinduistickými fundamentalisty proti křesťanům a jiným menšinám a zničení několika bohoslužebných míst naznačuje, jakou taktikou volí fundamentalisté k získání politické moci. Citované prohlášení obsahuje také obavy, že revize indické ústavy bude využita hinduistickými fundamentalisty k útoku na základní ústavní principy Indie. Skupina se obává hlasů hinduistických extrémistů, kteří chtějí zrušit současnou ústavu a nahradit ji jinou, která by označila Indy za národnost s jediným náboženstvím a kulturou.
 
 Nové vízové regulace v Izraeli ovlivní křesťanské instituce
   (Compass/RT) - Křesťanské instituce v Izraeli se obávají, že jejich práce bude vážně narušena, pokud začnou být uplatňována nová vládní nařízení omezující pobyt cizích pracovníků z řad dobrovolníků na čtyři měsíce. Cílem regulace je upravit dlouhodobé pobyty všech cizinců ve venkovských zemědělských kibucech a ve firmách vyuľívajících vysoce rozvinutou technologii. Tato změna, jak poznamenávají křesťané, postihne i pracovníky církví a nebudou žádné výjimky. Katoličtí, pravoslavní, protestantští a evangelikální představitelé se minulý měsíc sešli na naléhavé schůzce, aby diskutovali o navrhované regulaci i o jejím dopadu.
 
 Stanice náboženského vysílání v USA vyzývají kongres, aby omezil pravomoc FCC
   (CNS) - Představitel sdružení více než 1200 náboženských rozhlasových a televizních stanic vyzval minulý čtvrtek kongresový podvýbor pro telekomunikace, aby "svižně a jednomyslně" prosazoval legislativu znemožňující Federální komisi pro telekomunikace (FCC) omezovat náboženské svědectví ve veřejnoprávním vysílání. "FCC v minulosti překračovala svoje pravomoci a přijímala neústavní politická rozhodnutí bez přihlédnutí k potřebám veřejnosti a současně se pokouąela omezovat základní svobody Američanů týkající se vyznávání náboženské víry," prohlásil Brandt Gustavson, prezident National Religious Broadcasters na adresu podvýboru pro telekomunikace, obchod a ochranu spotřebitelů. Odborníci tvořící podvýbor pracují v rámci Výboru pro obchod Kongresu USA, který jedná o legislativních změnách v souvislosti s kontroverzním nařízením FCC z prosince minulého roku, kdy FCC nařízením upravil strukturu vysílání veřejnoprávních stanic ve smyslu regulace náboženského vysílání. Toto své rozhodnutí FCC na nátlak veřejnosti později opět zrušil.
 
 Castro poskytuje více svobody - kubánští křesťané jsou vděční i obezřetní
   (Compass) - Kubánští evangelikálové se mají poslední rok, kdy vláda prezidenta Fidela Castra povolila vůbec první "evangelikální oslavy", jak se zdá, lépe. (Tato slavnost se konala od 30. května do 20. června 1999.) Podle došlých zpráv pastorů se domácí společenství a dětská misie v období, kdy je úřady soustavně netrápily, rozrostly. Šíření Bible a dalších křesťanských knih již není tak omezováno jako dříve. Došlo i k sjednocování křesťanů. Snad největší oficiální ústupek křesťanům se týká domácích společenství, která byla od roku 1959 v ilegalitě nebo byla značně omezována. "Mnoho domácích společenství bylo legalizováno," řekl pastor apoštolské církve v Matanzas. Křesťané však mají stále obavy, že obnovenou svobodu mohou kdykoliv znovu ztratit.
 
 Quito - ekvádorský prezident vyhlašuje kvůli záplavám stav ohrožení
   (HCJB World Radio/El Comercio) - Ekvádorský prezident Gustavo Noboa vyhlásil kvůli záplavám a sesuvům bahna v Quitu stav ohrožení. Tyto záplavy a sesuvy bahna způsobily týdny těžkých zimních dešťů, uvedla španělská redakce HCJB World Radio. Noboa vyhlásil stav ohrožení na základě žádosti starosty Quita Roqua Sevilly. Od ledna sesuvy bahna ve městě zanechaly 15 mrtvých, 25 zraněných a 400 osob bez přístřeší. Většina škod vznikla v chudinské čtvrti na jihu a v centru Quita blízko památníku Panecillo. Minulý čtvrtek bylo 100 lidí evakuováno z oblasti 5 de Junio. Polovina z nich žije v dočasném přístřeší střední školy Fernándeze Madrida. Deštivé počasí způsobilo početné sesuvy půdy i podél silnice vedoucí pohořím v oblasti Andean a ztížilo práci týmům, které mají na starosti udržování komunikací.ck=1
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz