Zprávy HCJB 18.4.2000

 Litevská katolická církev zveřejnila omluvu za svou nevšímavost v době holocaustu
   (APD) – Litevská katolická církev se 14.dubna veřejně omluvila za svá pochybení v minulosti, včetně svého neutrálního postoje k holocaustu. „Dítky církve se někdy při šíření a obraně víry v Litvě uchýlily k nesprávnému jednání,“ vyznává arcibiskup Sagitas Tamkevicius, představitel Litevské biskupské konference (BCL). „V průběhu staletí církev selhala v udržování náležité bdělosti a ostražitosti před vtažením do etnických sporů.“
 
 Misijní organizace přináší úlevu pro Madagaskar poničený 3 cyklóny
   (MNN) – Madagaskar se po třech cyklónech, které tuto ostrovní zemi nedávno postihly, téměř potácí. „Domy jsou srovnané se zemí, i vesnice jsou srovnané se zemí,“ naříká Harold Mitchell (Southern Baptist International Mission Board - http://www.imb.org/ ). „Zkáza postihla i úrodu rýže – základní potraviny obyvatel. Odhadem hlad propukne během půl roku.“ Mitchellova organizace poskytuje potravinovou pomoc, je ale potřeba mnohem víc. Souběžně s poskytováním potravinové pomocí přicházejí i možnosti zvěstovat Evangelium.
 
 Mnoho obyvatel západní Afriky se obrací ke Kristu pomocí gideonských Biblí
   (RT) – Boží Slovo mění školáky, vězně i pohanské kněze v západní Africe. Asi 200 školáků ve městě Dunkwa v Ghaně uvěřilo v Krista nedlouho poté, co jim Gideoni (Gideons International - http://www.gideons.org/) ve škole rozdali Nový Zákon, řekl jejich učitel. Chování žáků se zlepšilo a vyprávějí dalším o Pánu Ježíši. Vězeň odpykávající si svůj trest ve městě Accra si pro změnu chtěl ubalit ze stránky vytržené z Nového Zákona cigaretu, ale místo toho začal z listu číst. Uvěřil a po propuštění se celá jeho rodina obrátila. Fetišistický kněz v Sekondi se zase obrátil poté, co mu jeden Gideon svědčil.
 
 Bible zůstává nejlepším prostředkem k oslovení lidské duše
   (CDN) – Šíření Bible mezi lidmi je stále nejlepším prostředkem jak oslovit lidské duše. Je to názor amerických luterských misionářů (Lutheran Men in Mission (LMM) of the Evangelical Lutheran Church in America - http://www.elca.org/lmm/ . Potvrzuje to ředitel misie Douglas Hagen. Ve světle tohoto poznatku luterští misionáři nedávno lidem v církvi rozdali 5000 Biblí. „Většina z nich se totiž neúčastní biblických studijních skupinek – mají obavy, že by tam neobstáli,“ vysvětluje Haugen. „Rozdávané Bible obsahují vodítko - studijní otázky, které v pozitivním smyslu budují vztah člověka k Písmu.“
 
 Misionáři pocházející z Latinské Ameriky káží muslimským národům
   (RT) – Latinskoameričtí misionáři směřují do muslimských zemí. Misijní organizace včetně Partners International se základnou v Kalifornii - http://www.partnersintl.org/ - založily a podporují Ústav islámských studií pro latinskoamerické pracovníky. Zde jsou připravováni pracovníci pro kazatelskou činnost v severní Africe a ve střední Asii, kam občané USA často nesmějí. Institut má 80 posluchačů. 2 misijní skupiny jsou právě v muslimských zemích. Příští rok se plánuje vyslání dalších tří skupin.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz