Zprávy HCJB 27.4.2000

 Dva misijní pracovníci těžce zmrzačeni muslimskými povstalci v Sierra Leone
   (PEF/HCJB.CZ) - Dva pracovníci Presbyteriánského misijního sdružení (PEF - http://www.pefministry.org/ ) byli nedávno zajati muslimskými rebely v Sierra Leone, ti je pak nutili aby se zřekli Pána Ježíše. Když odmítli, muslimové jim uřízli pravou ruku v zápěstí a pravou nohu v kotníku. PEF žádá o modlitby za tyto dva misionáře. Postižení jsou v bezpečí, ale není pro ně možnost transfúze, nejsou žádné léky proti bolestem a mají jen velmi málo jídla. Prosíme, modlete se k našemu Bohu, aby byl k těmto bratřím milostiv a pomohl jim v jejich nouzi. Mysleme na tyto služebníky. Naše problémy jsou nepatrné.
 
 Křesťanští farmáři v Zimbabwe čelí nepřátelským davům
   (HIS) – Křesťanští farmáři v Zimbabwe čelí opozičním gangům rozhodnutým ukrást jim jejich majetek. Jeden křesťanský farmář stojící pevně ve víře v Pána při této příležitosti jasně prohlásil: „Tato země patří Bohu, ne bílým nebo černým!“ Vtom se jeden mladý muž, kterému dříve farmář ukázal cestu ke spasení, za farmáře zaručil, takže rebelové odtáhli. Sice vyhrožovali, že se vrátí, ale zatím se tak nestalo. Současný prezident Robert Mugabe se v rámci své počínající předvolební kampaně de facto rozhodl situaci vyostřovat vyhlašováním, že bílí farmáři musí půdu vrátit, a že jsou nepřáteli státu.
 
 Indičtí politikové žádají, aby vedoucí hinduistická politická strana postavila mimo zákon radikální skupiny
   (RT) – Indičtí politikové požadují, aby hinduistické skupiny obtěžující křesťany byly zakázány. Spojenci Bharatiya Janata Party (BJP), hinduistické strany vedoucí současnou indickou koaliční vládu, ohromili hinduisty požadavkem zákazu smutně proslulé militantní skupiny Bajrang Dal. Hlásí to agentura Newsroom. Politikové kritizují vládu za to, že nevyužila možnost uchopit moc nad militanty. Skupina Bajrang Dal je soustavně obviňována z násilností vůči křesťanům od té doby, co se BJP ujala moci. Bajrang Dal prosazuje hinduismus a obrací se proti křesťanům, kteří se pokoušejí svou víru šířit mezi hinduisty a obracet je na křesťanství. Politikové však vládu vyzývají, aby křesťany a jiné menšiny chránila.
 
 Křesťanské organizace přinášejí Etiopii potraviny a duchovní pomoc
   (MNN) – Křesťanské skupiny pokračují v poskytování pomoci obětem vznikajícího hladomoru v Etiopii. Misionář Glen Guthridge (Southern Baptist International Mission Board - http://www.imb.org/ ) říká, že jeho organizace je zaměřena na obyvatele, kteří zatím nejsou napojeni na žádnou potravinovou pomoc: „Snažíme se hledat mezery, které je třeba vyplnit. Ukazuje se, že je mnoho těch, které pomoc větších organizací minula.“ Guthridge dodává, že fyzická pomoc trpícím přináší možnost evangelizace. Pomocná organizace presbyteriánů Presbyterian Disaster Assistance (PDA) - http://www.pcusa.org/pcusa/wmd/pda/index.html – nedávno poslala do Etiopie, kde 7.7 milionu lidí trpí hladem, finanční částku ve výši $100,000. „Situace je vážná. Dokazují to zprávy o úmrtích, o vysokém stupni podvýživy a o lidech odcházejících ze svých domovů a vesnic, aby hledali jídlo,“ uvádí PDA.
 
 Zákony upravující používání budov komplikují život charismatické církvi
   (HIS) – Zdá se, že městské předpisy upravující používání budov v Bělorusku působí nepříjemnosti charismatické církvi v zemi, hlásí Keston News Service (KNS). Jeden sbor v hlavním městě Minsku se nyní schází na šesti různých místech, protože ztratil své dřívější místo ke shromažďování. Jiný sbor byl varován, že by o svou místnost mohl rovněž přijít. Sbory mají kvůli novým předpisům problémy i s povolením ke shromažďování v soukromí. Od nástupu prezidenta Alexandra Lukašenka nedostala ani jedna církev povolení ke stavbě sborového domu.
 
 Soud rozhodl, že heslo státu Ohio je protiústavní
   Cincinnati (CDN) – „Vše je možné s Bohem“ (With God, all things are possible) - tato věta byla heslem státu Ohio od roku 1959. V úterý příslušný apelační soud rozhodl, že věta je v rozporu s ústavou Spojených Států, protože vláda tak oficiálně podporuje křesťanství. Stát hodlá dosáhnout revize tohoto nálezu buď v novém řízení, nebo u Nejvyššího soudu. Vláda argumentuje tím, že státní heslo nikoho k víře nenutí, a že řada lidí jej ani s náboženstvím nespojuje. Jedním z těch, kdo chtěli, aby se tento výrok stal oficiálním heslem státu Ohio, byl i presbyteriánský duchovní Rev. Matthew Peterson z Clevelandu.
 
 Vlažná víra v Itálii
   Turín (AP/MF) Itálie má nyní jednu z nejnižších porodností na světě a demografové prohlašují, že potřebují miliony nově příchozích, aby hospodářství vydrželo v tempu. Sám papež prosil Boha spolu s Italy, aby se rodilo více dětí. Itálie má 57 milionů ubývajících obyvatel a žije tam 500 tisíc muslimů. A protože je dětí stále méně, nově příchozí se stávají obvyklejším jevem. Třetina nově příchozích jsou muslimové. Asi 130 tisíc Italů konvertovalo k islámu, většinou z důvodů manželství. “Itálie nemá tradici přistěhovalectví a od středověku zde nežili muslimové.” Obavy se zmocňují i katolické hierarchie. Proč? Italové jsou vlažní ve víře, a protože je Itálie nenáboženská země, každý, kdo bere náboženství vážně, je ohrožením.” Muslimové naléhají, aby se na italských školách vyučoval korán a arabština, chtějí financování mešit a kulturních center z veřejných prostředků a právo na volno o muslimských svátcích.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz