Zprávy HCJB 5.5.2000

 Koncert u mexicko-americké hranice povzbuzuje mladé lidi k následování Krista
   (HCJB World radio) – Více než 920 lidí přišlo na první koncert, který se uskutečnil v pondělí 28. března za finanční podpory stanice Světové rozhlasové sítě (World Radio Network) KEPX a Křesťanské mládežnické aliance (Christian Youth Alliance) v Eagle Pass v Texasu. Návštěva koncertu byla třikrát vyšší, než se předpokládalo. „Děkujeme Pánu za přibližně 50 lidí, kteří projevili touhu vydat se k Němu,“ říká organizátor Gary Lawson sloužící jako prozatímní ředitel této španělsky vysílající stanice. „Šest mladých lidí již cele odevzdalo svoje srdce a život Pánu.“ Na koncertu se představil populární křesťanský hudební umělec Danilo Montero z Kostariky. „Když jsme zpívali chvály našemu Stvořiteli, bylo to opravdu překrásné,“ říká. „Hudebníci najednou přestali hrát a lidé v hledišti pokračovali ve zpěvu sami ještě několik minut.“ Ve snaze o co největší povzbuzení mladých lidí k hlubšímu odevzdání se Kristu byl ohlášen nový program této rozhlasové stanice nazvaný Vaše oáza (Su Oasis). KEPX je jednou z 20 FM stanic World Radio Network spolupracujících s misií HCJB World Radio.
 
 210 000 lidí – většinou muslimů – si přišlo v Súdánu poslechnout německého evangelistu
   (RMA) - Obrovský zájem muslimů o šest masových křesťanských shromáždění ohromil od 24. do 29. dubna Chartúm, hlavní město Súdánu. Pozvání 148 církví a sborů včetně Církve římskokatolické a episkopální přijal v Africe již známý německý evangelista Reinhard Bonnke. Více než 210 000 návštěvníků podstoupilo namáhavé vedro, aby mohlo slyšet evangelistu, jehož působení v Súdánu přineslo nebývalá bezpečnostní opatření. Súdánské armádní jednotky ochraňovaly Bonnkeho 24 hodin denně. Dokonce sám šéf národní bezpečnosti navštívil tuto událost, aby zabezpečil hladký průběh akce. Při jednom takovémto shromáždění zajistila policie na tribuně za Bonnkem tři střelce, pravděpodobně nájemné vrahy.
    Účastníci těchto shromáždění byli „převážně muslimové“, i když Súdán je jediným africkým státem, který podléhá úplnému sharia - islámskému zákonu zakazujícímu konverzi na jinou víru. Súdánský prezident Omar al-Beshir potvrdil souhlas oficiálních míst s touto událostí se zdůvodněním, že křesťané byli v Súdánu před muslimy a mají tudíž právo slavit Velikonoce. Podle zpráv se na shromážděních desítky tisíc muslimů obrátilo na cestu ke Kristu a mnoho z nich začalo navštěvovat místní sbory. Steven Snyder, prezident Mezinárodního křesťanského sdružení (International Christian Concern - ICC) tuto událost uvítal, otevřenost vlády k Bonnkemu však nazval “zástěrkou“ a to kvůli stále pokračujícímu pronásledování křesťanů a „nemuslimů“ v jižním Súdánu. „Chtějí předvést světovému společenství, že v zemi panuje náboženská svoboda, ale skutečnost je ale úplně jiná,“ dodal.
 
 Zintenzívnění bojů v občanské válce na Srí Lance brání křesťanskému vysílání
   (MNN) – Občanská válka na Srí Lance se prohlubuje a vláda je nucena zakazovat všechny aktivity, které by mohly poškodit národní bezpečnost. Čelí tak pravděpodobně svojí největší krizi během 17-leté etnické války proti rebelům Tamil Tigers na severu země. Tvůrce pořadu Zpět k Bibli, James Kanaganayagam, který na Srí Lance připravuje rozhlasové pořady říká, že mnoho pastorů a vedoucích sborů následkem války trpí. „Spojili jsme se s Biblickým seminářem Srí Lanky (Lanka Bible College) a pro kazatele vedeme kurzy jak zmírnit, utišit utrpení členů sborů a radit jim,“ říká. „Přitom ale zjišťujeme, že i mnoho samotných kazatelů potřebuje úlevu a radu vzhledem ke stresu, kterým procházejí.“
 
 Propuštěná rukojmí na Filipínách obviňují únosce z mučení
   (RT) – Muslimští rebelové na Filipínách mučili děti a učitelky, které drželi jako rukojmí, uvedla Associated Press. Patnáct z 27 zajatých je na svobodě po přestřelce na ostrově Basilan minulý týden. Ti uvedli, že muslimští únosci je nutili chodit džunglí bez obuvi a potravu jim dávali jednou denně. „Chovali se k nám jako k prasatům“, řekl jeden bývalý zajatec. Ruel Gallardo, katolický kněz popravený rebely, byl podle patologů mučen a bit. Jeho tělo se našlo na cestě v džungli s rukama svázanými a s kulkou v týlu. Rebelové zabili tři další rukojmí, když je vládní oddíly objevily při přechodu přes říčku. Radikální islámská skupina Abu Sayaffa unesla učitelky a děti ze dvou škol 20. března. Rebelové nadále zadržují dalších 21 turistů - rukojmí, které unesli z malajského letoviska na Velikonoční neděli.
 
 Čína vyvrací zprávu amerického výboru o porušování náboženské svobody
   (RT) – Výroky USA o porušování náboženské svobody jsou lživé, říká Čína. Zpráva americké Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu (Commision on International Religious Freedom) z tohoto týdne nabádá Kongres, aby pozdržel schválení statutu Normálních obchodních vztahů s Čínou (Permanent Normal Trade Relations (PNTR) with China) dokud se čínská vláda nepřičiní o zlepšení situace. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Sun Yuxi říká, že zpráva je nepravdivá a že „hluboce zranila cítění čínského lidu“. Komise poukázala na přísné opatření proti Falun Gong, duchovnímu hnutí se stovkami tisíc následovníků. Sun ale řekl, že komise „nemá žádné právo“ Čínu obviňovat a zasahovat do „jejích vnitřních záležitostí.“ Zastánci náboženské svobody zprávu americké komise schválili.
 
 Pakistánský misionář usiluje o založení 50 000 sborů
   (Friday Fax) – Reverend W. Johnson je misionář působící v Pakistánu. Vede Pakistan Gospel Assemblies, národní hnutí zahrnující 1100 sborů. V roce 1991 se mu zjevil Pán Ježíš a ukázal mu 50 000 pakistánských měst a vesnic. Zeptal se ho, v kolika z nich by chtěl založit sbory. Johnson si měl cíl 5 000 – na tu dobu neuvěřitelný počet! Nyní se však vidění naplňuje a on je připraven napomáhat při založení 50 000 sborů. Mnoho nových sborů mají být sbory domácí.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz