Zprávy HCJB 8.5.2000

 Muslimští ozbrojenci ve východní Indonézii možná chystají velký útok
   (CSW) – Asi 3000 muslimských ozbrojenců se údajně shromažďuje ve východní Indonézii v přípravě na svatou válku (džihád) proti křesťanům. Nábožensky motivované násilí zde během posledních několika let zahubilo přes 3 000 lidí – křesťanů i muslimů a stovky jiných vyhnalo z jejich domovů. Nyní panují obavy, že nové síly spojené s džihádem způsobí vlnu „náboženského čištění,“ které postihne křesťany na řadě míst Moluckého souostroví. Jen na ostrově Buru již takto bylo postiženo 20 až 25 křesťanských vesnic a odhaduje se, že asi 8 000 lidí, kteří unikli, se skrývá bez odpovídajícího přístřeší, zdravotní péče a potravy v džungli. Nepotvrzené zprávy naznačují, že tisíce muslimských ozbrojenců tráví týdny ve vojensky organizovaném táboru v Bogoru na Západní Jávě.
 
 V důsledku kultovních vražd se Uganďané bojí evangelikálů
   (CDN) – Russ a Sylvia Danielsovi, členové misijní skupiny Baptist Bible Fellowship International působící v Ugandě uvádějí, že působení skupiny v zemi nyní provází více těžkostí. Je to důsledek nedávných kultovních vražd, které postihly členy sekty Hnutí na obnovu deseti přikázání. „V Ugandě jsou nyní obecně přijatelná pouze zavedaná náboženství – katolické, anglikánské a muslimské. Na jiné církve je pohlíženo jako na kultovní sdružení,“ píše Daniels 4. května. „V současnosti je vláda pod tlakem veřejnosti, aby jiná, než hlavní náboženství byla vymýcena. Některým misiím byla v určitých lokalitách přerušena činnost, dokud si neopatří úředně potvrzenou registrační listinu. Někteří rodiče přestali posílat své děti do nedělní školy biblického sdružení AWANA. Naši členové při svých návštěvách musejí často snášet hrubosti a odpor.“
 
 Tisíc posluchačů se zúčastnilo evangelikálního shromáždění v Indonézii
   (MNN) – Přes tlak vyplývající z trvalé náboženské nesnášenlivosti se přes 1000 posluchačů zúčastnilo tříhodinového shromáždění Hlasu Přátelství v Indonézii. Far East Broadcasting Co. (FEBC) oznamuje, že nejméně 100 osob se vydalo na cestu přijetí Krista během shromáždění konaného minulý měsíc. Ukazuje se tak, jaký vliv má v Indonézii Heartline Radio. Představitelé FEBC věří, že je to důkaz poznání mnoha Indonézanů o Pánu Ježíši jako pevném bodu v současné neklidné době.
 
 Prudký nárůst drobných skupinek věřících posiluje kirgizskou církev
   (Friday Fax) – V roce 1992 měl středoasijský Kirgizstán se svým 4.5 milionem obyvatel jen 22 evangelikálních sborů s celkem 2 230 členů. Ale s nástupem drobných sborečků – buněk („cell church“) se situace zásadně mění. Sborů je sice stále jen 25, ale věřících již 4 000 po celé zemi. Jen v hlavním městě Bishkek se 3 000 lidí schází ve 300 buňkách. Jednou měsíčně se všichni scházejí v největším sále ve městě, který již ale nestačí.
 
 Skupina křesťanů napadena v Indii
   (RMA) – Skupina křesťanů byla údajně 6. května napadena při rozdávání letáků v místě Vivekanandanagar na periferii indického města Ahmedabad. Dva z nich jsou s těžkými zraněními v nemocnici. Policie oznámila, že v souvislosti s touto událostí došlo k zatčení dvou osob, u kterých byly nalezeny zbraně. Policie vyšetřuje zprávy, že pachatelé navíc pálili křesťanskou literaturu.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz