Zprávy HCJB 19.5.2000

 Islámští ozbrojenci zaútočili na církev v Kosovu
   (Charisma) – Na církev Boží shromáždění v hlavním městě Kosova, Přištině, zaútočili maskovaní islámští ozbrojenci. Zranili několik členů, ukradli zařízení a peníze a strhali nápisy na dveřích a stěnách. Třetí útok na Společenství Božích dětí v minulém roce byl veden muži, kteří prohlašovali, že jsou součástí kosovské větve organizace přidružené k saudsko-islámskému teroristu Osama bin Ladenovi. Když 29. dubna pastor Artur Krasniqi a tři další muži po sejití mládeže spali v kostele, pronikli dovnitř tři ozbrojenci. Vyhrožovali 14-letému chlapci střelnou zbraní a nutili ho zapřít křesťanství ve prospěch islámu. On ale odmítl, uvedl to Keston News Service (KNS). Mírové síly případ vyšetřují, i když je všeobecně považován za běžný kriminální incident.
 
 Jak se šíří evangelium
   (India Focus) - Ajay, student delfské univerzity, přijal Pána Ježíše skrze misii pro severní Indii (North India Campus). Navštěvuje biblickou studijní skupinku, kterou vede Tamil Mani. Ajay pozval svého bratra k Tamilovi a Tamil se s ním podělil o evangelium. Poté Ajayův bratr také přijal Pána Ježíše za svého Spasitele. Když přijel do svého rodného města Sonipat v Severní Indii, přivedl Sushila, člena RSS, k Tamilovi Manimu, aby mohl slyšet evangelium. Sushil také přijal Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Pak odešel zpátky domů a podělil se o evangelium s dalšími přibližně 25 lidmi, kteří mohli shlédnout videokazetu. Prostřednictvím kabelové televize asi 5 000 lidí shlédlo film Ježíš.
 
 Rozsévači evangelia používají neobvyklé nástroje
   (MNN) – Rozsévači evangelia ve Španělsku se stávají neobvyklými nástroji ke spasení ztracených duší v této zemi. Mike Davis je misionář v Zaragoze a působí prostřednictvím misijní organizace Evangelical Free Church Mission. Davis vysvětluje význam dvou nástrojů, které používají. „První polovina našich kontaktů vznikla díky videokazetám s křesťanskou tematikou, které se půjčují od dveří ke dveřím. Jsou to evangelizační nahrávky Billy Grahama. Další polovina našich kontaktů existuje díky evangelizační hudební skupině Carpe Diem, Užij dne.“ Podle Davise, i když je malá návštěvnost, misie Evangelical Free Church je důležitá. Území, na kterém působíme, žije kolem 100 až 150 tisíc lidí a my jsme jejich jediným svědectvím o evangeliu. Je nás dohromady patnáct až dvacet. Není to však ideální, protože tito lidé nikdy předtím ani nestudovali Bibli ani neslyšeli evangelium.“
 
 Mobilní teologické školy pro Súdán
   (MNN) – Misie Operation Mobilization (OM) říká, že křesťanská nadace přišla na nový způsob, jak podpořit křesťanské vzdělávání v Súdánu. Fond Barnabáš, který pomáhá pronásledovaným křesťanům, se zavázal financovat tři „školy na kolečkách“. Tyto školy budou určeny k vyučování vedoucích sborů. Navzdory pronásledování a 17 leté občanské válce, církev v jižním Súdánu rychle roste a naléhavě potřebuje nové kněží. Nápad založit mobilní teologické školy vznikl také kvůli nebezpečí pumových útoků.
 
 Katolíci ve Spojených státech reagují na potřeby stárnoucích duchovních
   (RT) – Katolíci otvírají svoje poněženky a poskytují finanční částky ve prospěch řádových sester, kněží a bratrů, kteří je učili jako děti. Katolíci ve Spojených státech věnovali minulý rok $ 31,4 milionů, vůbec největší částku, jaká se kdy vybrala, aby snížili obrovské důchodové náklady stárnoucích duchovních, uvedl to Religion News Service. Farnosti dávají peníze z ročních vánočních sbírek do fondu, který kryje náklady na zdraví, bydlení a další služby. Studie z roku 1987 prokázala důchodový schodek ve výši 7 miliard USD, ale tento schodek se teď postupně snižuje, říká Církev.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz