Zprávy HCJB 2.7.2000 - 8.7.2000

 Křesťané – žáci súdánské vojenské školy jsou vystaveni bití a posměchu
   (Religion Today) - Křesťané ve školách v Súdánu jsou biti, posmíváni a přemlouváni k přestupu k islámu. Mezi 1200 studenty procházejícími povinným vojenským soustředěním v táboře mimo Chartúm je asi 230 křesťanů – hlásí Reuters. „Naši velitelé nás napadají, říkají, že jsme pohani, a že křesťanství není žádné náboženství,“ uvedl jeden student. „Mnoho studentů bylo zastrašováno a jeden tak dokonce přestoupil na islám.“ Studenti jsou také nuceni k účasti na muslimských bohoslužbách. 73 křesťanů bylo poslední týden ze soustředění vyloučeno za to, že se z tábora vzdálili, aby se mohli jít do křesťanského kostela. Protože tak vojenské soustředění neukončili, nemohou jít na vysokou školu. Představitelé tábora prohlásili, že křesťané porušili řády zakazující opuštění prostoru.
 
 Extrémističtí hinduisté pokračují v nátlaku na indické křesťany
   (India News) - Křesťané i nadále čelí útokům a posmívání militantních hinduistů po celé Indii. Zde je několik příkladů z poslední doby:
   Vedoucí hnutí Bajrang Dal v severoindickém státu Uttarpradéš vyhrožují vypuzením všech křesťanů. Tvrdí, že křesťané jsou větší nepřátelé, než muslimové. Dharmendra Sharma, místní vedoucí Bajrang Dal v kraji Braj oznamuje, že jeho organizace je připravena bojovat proti církvi všude, kde bude aktivní. „Jsme odhodláni k násilí,“ dodal.
   24.června neznámí pachatelé vyplenili římskokatolický kostel v Pusadu, malém městě v okrese Yvatmal ve středozápadním indickém státu Maharastra.
   V Sehebnagaru u města Hyderabad v jihovýchodním státě Andhra Pradesh neznámé osoby zničily čtyři hroby na křesťanském hřbitově.
 
 Internet otevírá dveře evangelizaci na středním východě
   (MNN) - Words of Hope hlásí povzbudivé novinky ze středního východu. Lee DeYoung uvádí, že nejnovější prostředek šíření informací – Internet – slouží k přenášení evangelia. Ještě slibnější je skutečnost, že potíže, kterým jednotliví evangelikální misionáři až dosud museli čelit v tradičně uzavřených zemích, lze nyní obejít jejich spoluprací s evangelijními skupinami využívajícími multimédia. „Někteří tito lidé jsou schopni kontaktu 2-3x týdně. … Někteří z nich nám mailují z velmi citlivých zemí. Jednou z věcí, kterých jsme nyní schopni je učinit i Bibli dostupnou prostřednictvím Internetu.“ Words of Hope spolupracuje s organizacemi Middle East Reformed Fellowship a Back To God Hour při tvorbě rozhlasového vysílání v arabštině.
   * Společně s místními partnery vybudovalo HCJB World Radio tři křesťanské FM stanice na středním východě. Podrobnosti nelze z bezpečnostních důvodů uvést. Misijní programy v arabštině jsou šířeny na krátkých vlnách z Anglie směrem na severní Afriku a jsou slyšitelné i na středním východě. HCJB World Radio pracuje s partnerskými organizacemi na zahájení 24hodinového živého vysílání pro severní Afriku a střední východ, zvláště pro Maroko, Alžír a Tunisko. Předpokládá se kombinace přímého satelitního vysílání a běžných pozemních vysílačů.
 
 Evangelizace Grega Laurieho bude celosvětově šířena Internetem v 6 jazycích
   Křesťané v Kalifornii zahajují přechod do stylu 21.století. V internetových diskusních fórech i posíláním mailů zvou lidi k účasti na evangelikálních akcích vedených pastorem z Riversidu Gregem Lauriem. Navštěvují i pláže a kavárny ve svých rodných městech, aby své vrstevníky a přátele na evangelizaci pozvali, oznamuje Harvest Evangelist. Laurieho výroční evangelizační vystoupení v kalifornském Anaheimu 18.-20 srpna bude živě vysíláno internetem a navíc tlumočeno do španělštiny, vietnamštiny, japonštiny, korejštiny a arabštiny.
 
 Filipínští vedoucí sborů usilují o propuštění 20 rukojmí, povstalcům přinášejí dary
   (Religion Today) - Skupina 12 pastorů a evangelistů 2. července vešla do muslimské povstalecké základny na Filipínách a přinesla rýži a peníze jako dary. Povstalci zadržují 20 rukojmí (Reuters). Duchovní z církve mající údajně desítky tisíc členů věří, že se jim podaří povstalce skupiny Abu Sajáfa přesvědčit, aby rukojmí propustili. Dvanáct „bojovníků Ducha“ se přibližovalo k základně s chvalozpěvy jména Ježíš a s písněmi. Povstalci jim dovolili vejít dovnitř poté, co dostali 70 pytlů rýže a 3000 dolarů jako dar. Podle účastníků povstalci posléze „tančili a tleskali,“ velebili Boha, ale evangelizační literaturu, kterou jim křesťané přinesli, házeli do ohně. Povstalci usilující o samostatný muslimský stát na jižních Filipínách zadržují rukojmí již přes 70 dnů.
 
 Pákistánští křesťané protestují proti pronásledování v Indii
   (Christian Daily News, Islamabád) – Stovky křesťanů protestovaly v pátek v pákistánském hlavním městě proti násilnostem proti křesťanům v sousední Indii. Protestující pochodovali k místním úřadovnám OSN, zpívali chorály a chvalozpěvy. Také spálili podobiznu indického premiéra Atala Behari Vajpayee – hlásí Catholic World News. Křesťané rozdávali letáky odsuzující „nepřátelství, kterému je vystavena křesťanská menšina v Indii, ničení kostelů pomocí bomb, odsuzují vraždy vedoucích křesťanských skupin a ničení Biblí a další křesťanské náboženské literatury.“
 
 Provozovatelé křesťanského vysílání se snaží pomoci obětem záplav v Mozambiku
   (MNN) - „Sotva přežíváme ... nemáme vodu, elektřinu, je zde mnoho nemocných.“ Tak popisuje Louis Morgan z misijní organizace SIM strádání a těžkosti, kterým tisíce mozambických občanů čelí od únorových ničivých povodní. Stovky bídných táborů vybudovaných pro oběti katastrofy jsou stále v provozu. Zkáza byla obrovská. Ron Frazee ze SIM uvádí, že úsilí zachránců se nyní zaměřuje na návrat postižených do jejich domoviny, výstavbu nových obydlí a obnovu zničených polí. Nicméně stále trvá podvýživa, špatné hygienické podmínky a velmi nízká úroveň zdravotní péče a vzdělávání v táborech. SIM spolu s partnerskými církvemi šíří mezi postiženými evangelium.
 
 V Kazachstánu se připravuje křesťanský kulturní festival
   (Assist Communications) - Kazašská Alma-Ata bude místem historického křesťanského kulturního setkání „hedvábná stezka“ 2000 připravovaného na dny 20-22.července. Představení různých etnických skupin má vyzdvihnout kulturní různorodost Kazachstánu a dalších zemí ležících na bývalé hedvábné stezce. Motivem festivalu je jednota, pokání a odpuštění, usmíření a požehnání pro Kazachstán. Je očekávána účast více než 10 000 návštěvníků ze zemí Střední Asie, Jižní Koreje, USA a Kanady. Organizátoři setkání plánují rozdat tisícovku FM rozhlasových přijímačů pevně naladěných na stanici, kde Kazachové budou moci slyšet vystoupení jednotlivých řečníků ve své rodné řeči.
 
 V Pobřeží Slonoviny vzrůstá politická a ekonomická nejistota
   (Financial Times) - Vojenská junta ovládající Pobřeží Slonoviny nařídila v úterý večer zákaz vycházení poté, co vzbouření vojáci obsadili ulice v hlavním městě Abidjanu a v některých čtvrtích zahájili palbu. Očití svědkové uvádějí, že vojáci se dobývali do obchodů a děsili obyvatele s jasným cílem – dostat od nich pro sebe peníze jako odměnu za prosincový vojenský převrat. Nepokoje jsou další známkou rostoucí nestability v zemi. Generál Robert Guei, přestavitel junty prohlásil, že síly loajální režimu nepokoje potlačily a jednání k zažehnání krize již začala. Guei a skupina mladých důstojníků v prosinci svrhli zvolenou vládu Henri Konana Bedie. Obyvatelé puč zprvu vítali, ale ekonomika země, dosud pozoruhodná svou stabilitou v moři okolních válek a převratů i objemem (třetí největší obrat v Africe), je nyní ochromena finančními potížemi a politickou nestabilitou.
   * V Abidjanu je ústředí HCJB World Radia pro subsaharskou Afriku. Partnerská stanice ELVA-FM obnovila své předchozí válkou zničené zařízení v květnu 1999. Vysílá ve spolupráci s místními církvemi a s misijní organizací SIM 12 hodin denně ve francouzštině, dále vysílá křesťanské programy v baoulštině, dioulštině a v angličtině.
 
 Nigerijský prezident protestuje proti islamizaci severních států federace
   (Christian Daily News) Lagos – Poprvé od přijetí islámského zákonodárství šaríja některými severními státy nigerijské federace prezident Olesungu Obasanjo nyní pozvedl svůj hlas k protestu proti tomuto aktu, který by podle mínění mnoha Nigerijců mohl vyústit i v rozpad federace. K islamizaci těchto státu došlo před devíti měsíci. Jen od minulého září čtyři z celkem 36 států tvořících Nigérii učinilo kroky k přijetí šaríja nebo oznámily, že to mají v úmyslu. Přitom nigerijská ústava připouští šaríja pouze v rodinném právu - ve věcech jako je manželství či dědictví. Severní státy ale chtějí šaríja zavést i do trestního práva.
 
 Castro promluví k baptistům během jejich konference na Kubě
   (Religion Today) - Skupina baptistů uvítá velmi neobvyklého řečníka - Fidela Castra. Projev kubánského prezidenta je na programu setkání představitelů Baptistické světové aliance (BWA) v Havaně, která se koná tento týden. Jde o vůbec první generální shromáždění BWA v komunistické zemi, přičemž Kuba zmírnila některá omezení náboženské svobody. Obnovené bohoslužby se pravidelně konají ve 40 modlitebny v Havaně a dalších městech. Poté, co v roce 1998 Kubu navštívili představitelé BWA, Castro dovolil, aby na Kubu bylo pro protestantské církve dovezeno a distribuováno 50 000 biblí. BWA posílá kubánským sborům léky, potraviny a další pomoc.
 
 Evangelisté se radují z Arménů vracejících se ke Kristu
   Americký evangelista prožil v Arménii mnoho radosti z návratu obyvatel ke Kristu. Sammy Tippit připomíná, že tento starý křesťanský národ sousedí s národy muslimskými, s nepřáteli evangelia. Tippit nedávno rekapituloval výsledky své pětidenní cesty do Arménie, kde byl obklopen pastory a vedoucími sborů z rozličných, často etnicky výbušných oblastí, a ti se všichni na evangelizaci vydatně podíleli - učili, kázali, modlili se a vedli bohoslužby i evangelizační shromáždění. * Společně s partnerskými organizacemi Armenia Help Center a Armenia Gospel Mission HCJB World Radio pomohli v Jerevanu v Arménii založit dvě křesťanské FM stanice.
 
 Nazarénské sbory zahajují činnost středisek pomoci na Fiji
   (Religion Today) - Nazarénské sbory na Fiji zahajují činnost pomocných středisek. Od převratu dne 19. května již přes 4 000 lidí ztratilo svou práci a nyní každý týden dalších 1000 o práci přichází, hlásí Nazarene Communications Network (NCN). Některé matky byly nuceny uchýlit se k prostituci, aby uživily své děti. Nazarénská kongregace činí kroky k tomu, aby těmto lidem pomohli. Členové sborů jsou připraveni přispět při vyplňování formulářů žádostí o práci, rozdělují pomoc, přinášejí duchovní útěchu rodinám nezaměstnaných.
 
 Somálský konvertita v Jemenu bude popraven, pokud se nezřekne své víry
   Jemenský soudní dvůr ve středu vynesl rozsudek smrti nad somálským uprchlíkem za jeho konverzi z islámu ke křesťanství, pokud do sedmi dnů neodvolá. 27letý Mahammed Omer Haji dostal toto týdenní ultimatum od adenského soudu s tím, že se buď opět stane muslimem, nebo bude na základě islámského zákona popraven pro „odpadlictví“. V soudním ultimatu vydaném soudcem Gamalem Mohammedem Omerem je Haji vyzýván, aby se připravil na konečné slyšení 12. července, kde buď před soudcem třikrát prohlásí, že se vrací k islámu, nebo musí počítat s popravou. Haji přišel do Jemenu ze svého rodného Somálska v roce 1994. Je ženatý a má malého syna. Formálně je veden jako uprchlík. Křesťanem se stal před dvěma lety.
 
 13 křesťanů z čínské domácí církve uvězněno
   (Religious Media Agency) - 4.července bylo v Kantonu úředníky čínské bezpečnostní služby přerušeno probíhající domácí shromáždění. Vedoucí sboru a majitel domu Fan Yun Young byl spolu s dalšími 12 věřícími uvězněn. Osm jich bylo posléze propuštěno, pět zbývajících zůstává ve vězení včetně Fana, který byl vyslýchán. Podle došlých zpráv kantonští úředníci letos takovým způsobem přerušili více shromáždění.
 
  Čínští úředníci zabavili dodávku obsahující 300 Biblí
   Voice of Martyrs (VOM) hlásí, že v čínském městě Hua Du byla nedávno zabavena zásilka Biblí. Incident prohloubil zklamání mezi místními pronásledovanými křesťany vyvolané neustálým obtěžováním jejich pastora Li De Xiana. Představitelé VOM připomínají, že tento kazatel přišel nejen o Bible, ale navíc musí jeho rodina trpět stále intenzívnější sledování. V důsledku řady zatčení se velká skupina, která se dříve scházela každé úterý k biblickému studiu, rozpadla na menší skupinky. (Mission Network News)
 
 Egyptská tajná policie vyhrožuje a trápí místní křesťany
   (Compass Direct) - Úředníci egyptské tajné bezpečnostní služby (SSI) drželi ve vazbě koptského ortodoxního křesťana. Počátkem července ho vyslýchali, bili a obviňovali z modlení se před muslimy. 56letý Aziz Tawfik Rezkalah byl zadržen 7. července ve svém domě v El Mahalla el-Kubra necelých 100 km severně od Káhiry a druhý den ráno byl propuštěn. „Přišli po půlnoci a sebrali mě před celou mojí rodinou,“ řekl Rezkalah, který je ženatý a má dvě dcery. Rezkalah přednesená obvinění odmítl s tím, že se modlil před křesťany a probíral s nimi věroučné otázky. Řekl také, že to bylo během posledních čtyř let počtvrté, co se stal terčem takového jednání SSI.
 
 Prázdninový dobrovolný misijní pracovník zahynul při dopravní nehodě v Botswaně
   (Baptist Press) Student univerzity ze státu Georgia (USA), který pomáhal při stavbě kostela v Botswaně, zahynul 1. července, když jím řízený minibus strhl ze silnice, aby se vyhnul srážce se dvěma osly. 22letý Michael Kristopher Tuck z Norcrossu, Georgia, byl členem baptistického sboru v Tuckeru a studoval na Georgijské státní univerzitě. V jižní Africe byl s misijním sdružením Campus Outreach. Řada studentů, kteří s ním cestovali, byla při nehodě zraněna.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz