Zprávy HCJB 30.7.2000 - 31.7.2000

 Franklin Graham zahájil konferenci otcovými slovy
   (Press Release) - Ačkoliv Billy Graham není na konferenci vidět ani slyšet, jeho přítomnost na shromáždění Amsterodam 2000 je zřejmá. Přestože mu nemoc zabránila přijet do Amsterodamu na celosvětovou konferenci o evangelizaci, jeho slova, přečtená z pódia jeho synem Franklinem, zněla konferenční halou RAI Centre s kapacitou 10.000 míst. "Hluboce lituji, že mi okolnosti zabránily být s vámi," četl Franklin Graham. "Přesto si buďte jisti, že s vámi budu po dobu konference v duchu a v modlitbě. Musíme se vrátit zpět a zkoumat Boží slovo, abychom zjistili, co je třeba dělat pro rozšíření Království v našich dnech. To je také důvod, proč jsme svolali tuto konferenci." Konference, sponzorované organizací Billy Graham Evangelistic Assotiation, se ve dnech 29.července - 6.srpna účastní 10.000 evangelistů a církevních vedoucích z nejméně 190 národů.
 
 Osm tisíc Etiopanů se stalo křesťany
   (RT) - Během dvou let se v Etiopii stalo křesťany osm tisíc lidí, včetně mnoha muslimů. Živé sbory se zformovaly po celé jihovýchodní Etiopii, uvedla v DAWN Friday Faxu skupina z misijní agentury Aktionskomitee für Verfolgte Christen (Akční výbor pro pronásledované křesťany). V jednom malém městě muslimové "prodali svou malou mešitu křesťanům, ale ta je již příliš malá." Misijní agentura v Etiopii podporuje 75 evangelistů.
 
 "Ježíš mě vysvobodil z otroctví."
   (MNN) - V západoafrické Ghaně pokračuje pronásledování křesťanů uprostřed sdílení o Kristu. David Culross, výkonný ředitel organizace Mezinárodní potřeby, říká, že pracovníci v Ghaně jsou vystaveni zvýšenému tlaku poté, co se pokoušeli zastavit prodej Ghaňanů do otroctví. "Myslím, že příčiny toho všeho je možno sledovat až ke skutečnosti, že jde nejen o ohrožení společnosti, v níž žijí, ale dokonce i o ohrožení ekonomických podmínek v těchto vesnicích. Praxe založená na vlastnictví otroků je ve skutečnosti jedním ze základních způsobů, jak se postarat o část jejich lidí." Organizace se pokouší koupit svobodu pro mnohé otroky a jsou zde viditelné ohromné výsledky. "Ženy, které byly otrokyněmi, říkají: 'Ve své vesnici jsem byla otrokyní, Ježíš mě vysvobodil z mého otroctví a já mu nyní chci sloužit po zbytek svého života.' Je doloženo, že více než osmdesát procent z nich žije duchovně zdravým životem a je zapojeno do těla věřících."
 
 Srbské pravoslavné kostely jsou ničeny
   (CDN) - Agentura Catholic World News oznámila, že v polovině července skončil v sutinách další srbský pravoslavný kostel v Kosovu, patrně nejnovější oběť pravděpodobně systematické kampaně, jejímž záměrem je zničit všechna srbská pravoslavná náboženská místa v této rozpory rozdělené provincii. Pravoslavní z této kampaně obviňují albánské extremisty. Od té doby, co stabilizační jednotky pod mandátem OSN převzaly správu provincie, bylo zničeno nebo vážně poškozeno více než sto budov. Představitelé srbských pravoslavných křesťanů prohlásili, že mezinárodní správa nevynakládá dostatečné úsilí, aby ochránila jejich bohoslužebná místa.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz