Zprávy HCJB 3.9.2000 - 9.9.2000

 Anglikánské sbory v Sydney se chystají na Olympiádu
   (Religion Today) - Olympiáda představuje pro sbory anglikánské církve v Sydney víc, než sport a hry. Kongregace se při této příležitosti hodlá stát ústředím kazatelské činnosti. „Taková příležitost seznámit lidi s Kristem tu ještě nebyla,“ řekl Daniel Willis, pomocný kazatel katedrály Sv.Ondřeje v blízkosti Sydney Square. Denně po celou dobu olympiády se ve městě čeká příliv asi 500 000 lidí. Ve Sv.Ondřeji se ve spolupráci s mezidenominační organizací Quest Australia budou konat evangelikální bohoslužby a křesťanská svědectví pro příznivce sportu. Ve stáncích také bude rozdávána křesťanská literatura a na třech místech se budou konat divadelní představení a vystoupení hudebních skupin.
 
 Pomocné organizace se zaměřují na nové navrátilce do Kosova
   (Mission Network News) - Již přes rok uplynulo od války v Kosovu, ale uprchlíci se stále ještě vracejí. Jeremy Konydyk, ředitel International Aid pro Kosovo vysvětluje složitost problému: „Mnoho lidí získalo na Západě víza v době nebezpečné politické situace v Kosovu. Platnost víz však nyní končí a tito lidé jsou posílání domů.“ Konydyk uvádí, že jeho organizace zajišťuje lékařskou a zdravotní péči ve třech nemocnicích a 10 poliklinikách. Uvádí, že to pomáhá i při evangelizaci a zakládání sborů, protože evangelium mohou pracovníci organizace kázat v rodné řeči.
 
 Němečtí křesťané rozšiřují evangelium mezi Židy
   (Christian Science Monitor) - Berlín, kdysi centrum Hitlerovy Tisícileté říše, se stal místem historické konference věnované rozšiřování evangelia mezi německou židovskou populací. Většinou jde o imigranty ze zemí bývalého Sovětského Svazu. Dr. Mitch Glaser z Chosen People Ministries říká, že ruští Židé o německé historii raději mlčí, po evangeliu ale opravdově touží. „Uprostřed mezi neutěšenou ekonomickou a politickou situací v bývalém Sovětském Svazu a nesnadnými novými začátky v Německu se podle mého názoru mnoho těchto Židů upíná k něčemu duchovnějšímu … k něčemu, co sahá za tento svět. To vede k jejich velké otevřenosti k evangeliu.“ Glaser dodává, že němečtí evangelikálové, snad i puzeni lidskou touhou po odpuštění za německou minulost, tvrdě pracují na evangelizaci mezi židovskými imigranty.
 
 Misie šíří po Indii „Mluvící Bible“
   (Mission Network News) - Přes vzrůstající pronásledování v Indii Audio Scriptures International (ASI) pokročila ve svém programu pro venkov. Součástí tohoto programu je i tvorba zvukových nahrávek Písma, tzv. Mluvící Bible. Cílem je rozdat tyto Bible v 10 000 vesnicích, jejichž obyvatelé často neumějí číst. Podle Marka Hoekstra z ASI vznikl v USA plán krátkodobých skupinových cest do Indie. „Skupina vyrazí do oblasti s malým nahrávacím zařízením, v oblasti stráví šest týdnů výrobou Mluvících Biblí a ty pak ponechá místním pastorům, misionářům a evangelistům pro jejich potřebu.“ Hoekstra dodává, že indičtí věřící touží podělit se o svou křesťanskou naději s jinými, což projektu pomáhá. „Pokračujme v modlitbách za místní evangelisty a pastory. V Indii již nacházíme pastory a evangelisty pracující na venkově, prostředky k oslovování vesničanů jim ale chybí.“
 
 Tisíce se vydávají za Kristem v severní Indii
   (Christian Daily News) – The Missions Insider hlásí úspěšný průběh misie na blíže nespecifikovaném místě v severní Indii minulý týden. Ředitel organizace s ústředím v Himáláji píše: „Během posledních tří měsíců jsme navštívili 28 693 domácností a mluvili asi s 90 000 lidmi o evangeliu. 3 763 z nich se rozhodlo jít po cestě víry za Pánem a 202 z nich již bylo pokřtěno.
 
 Na kongresu o evangelizaci v Quitu se schází 1300 delegátů
   (Mission Network News)- Křesťané z celé Latinské Ameriky se tento týden scházejí v ecuadorském Quitu na CLADE IV, Čtvrtém latinskoamerickém kongresu o evangelizaci. Ken MacHarg z Latin America Mission potvrdil, že počet účastníků je asi 1300: „Zúčastňují se přednášek, modlitebních schůzek a seminářů a učí se, jak evangelizovat svůj světadíl. „Zaznívají tu i obavy z násilí v sousední Kolumbii a starost o děti vyrůstající na ulici. Řečníci nabádali své posluchače k inovaci metod používaných při evangelizaci. K přiblížení se k nevěřícím navrhovali internet, hudbu, literaturu, mikropodniky
 
 85 členů čínské domácí církve obžalováno
   (Christian Daily News) – Catholic World News v pondělí oznámily, že 85 členů podzemní protestantské církve Fang-Cheng uvězněných 23.srpna bylo formálně obžalováno pro trestnou činnost. Patří ke skupině 130 zadržených osob, mezi nimiž byli i tři Američané pocházející z Taiwanu, kteří byli později propuštěni. Zpráva dále uvádí, že biskup Jiang Ming Yuan z podzemní katolické církve v Žao-Chianu v provicii Hebei byl uvězněn 26.srpna a od té doby o jeho osudu není nic známo.
 
 Čína nazývá křesťanské církve „služebníky hříchu“
   (Religion Today) - Čínské podzemní křesťanské církve jsou podle čínských úřadů sdruženími „hříšných modlářů“. Vláda podle došlých zpráv zneužívá zákonných opatření přijatých proti hnutí Falun Gong proti neregistrovaným domácím církvím. Nejméně 14 křesťanských skupin bylo vládními úřady v posledním roce označeno za „hříšné sekty“, včetně půlmilionové církve Fang-cheng, která odmítla spojit se s vládou uznanou protestantskou církví, a to kvůli zákazům, která tato protestantská církev v rozporu s Biblí prosazuje (zákaz obracení nevěřících na víru, zákaz výuky dětí věcem víry). Čínské úřady se zaměřují i na podzemní katolickou církev. Policie v provincii Fujian uvěznila minulý měsíc kněze a dvě jeptišky a dalších 20 katolíků loajálních Vatikánu. Jeptišky později propustili, ostatní zůstávají ve vazbě
 
 Politická nestabilita na Srí Lance by mohla ohrozit křesťanské vysílání
   (Mission Network News) - Srí Lanka se může pochlubit největším počtem kandidátů vstupujících do předvolební kampaně, která by mohla být krvavá. Předvolebních násilností přibývá od ukončení činnosti starého parlamentu 18.srpna. Rich Green z Trans World Radio řekl, že Srí Lanka je vysoko na jejich modlitebním seznamu: „Od roku 1983 tu bylo zabito 62 000 lidí. Je to znepokojivé i proto, že na Srí Lance máme velké vysílací zařízení pro Indii. Našeho presidenta spaluje touha po Boží pomoci pro lid Srí Lanky. Naším úkolem v rámci Velkého Poslání (Mat.28.19-20) v této části světa je využívat rozhlas k evangelizaci více než miliardy lidí.
 
 Loutka pomáhá dětem v prvních krocích ke Kristu
   (Religion Today) - Loutky mohou být účinným nástrojem v přivádění dětí k Bohu, řekl pro New York Times Darren Casteel, dětský kněz Božího sboru v Bufordu v Georgii. Casteel zkusil přinést při svých návštěvách nemocnice 9-letému chlapci trpícímu rakovinou hračku – ještěrku se zelenými skvrnami jménem Leon. Později jednoho dne bylo chlapce vidět, jak se s ještěrkou drží za ruce, uklánějí se a dítě opakovalo po Leonovi modlitbu odevzdávajíc svůj život do rukou Pána Ježíše. Pak dítě Leona objalo. Když chlapec zemřel, Leon na žádost rodičů mluvil na pohřbu. Casteel byl jedním z 850 účastníků na 5. výročním mezinárodním festivalu křesťanského loutkářství a břichomluvectví na Olivet Nazarene University. Times odhadují, že tři čtvrtiny všech loutkářů jsou evangelikálové.
 
 Kolumbijský pastor propuštěn po zaplacení výkupného
   (Compass Direct) - Povstalci z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) propustili evangelikálního pastora Evelio Garcíu v pozdních hodinách dne 2.září, když předtím bylo složeno výkupné 2500 dolarů. García, vážený a uznávaný vedoucí sboru, který svého času řídil i záchranné programy při živelních katastrofách byl povstalci unesen od silničního zátarasu dne 27.srpna. Skupina únosců se později nechala slyšet, že pastorovo zadržení bylo „chybou“, nicméně požadovali alespoň „minimální“ výkupné za jeho prouštění. „Nikdy nikoho bez výkupného nepropustí,“ řekla Bonnie Klassen z menonitské mírové organizace Justapaz se základnou v Bogotě. Řekla, že i když se jednalo o nízké výkupné, únos přivedl představitele církve do rozpaků - placení výkupného povede k dalším únosům. „Je to těžká věc,“ řekla Klassenová. „Zvažujeme toto riziko, ale i bezpečnost.“ García je pastor Evangelikálního misijního svazu, denominace spojené s Gospel Misionary Union.
 
 Uzbecká policie uzavřela mládežnický křesťanský tábor a uvěznila jeho vedoucího
   (Compass Direct) - Křesťanský vedoucí z autonomní oblasti Karakalpastan v západním Uzbekistánu je od 25.července ve vězení obviněn policií z nezákonného přechovávání drog. Nikolaj Rudinskij byl policií města Nukus uvězněn několik hodin po uzavření mládežnického tábora, na jehož organizaci se podílel. Úředníci oznámili, že místní sbor „nemá právo provozovat náboženský tábor.“ Šlo o druhý běh mládežnického tábora probíhajícího v červenci u města Nukus a sponzorovaného presbyteriánským sborem Mir. Rudinskij prohlásil před úřady, že tábor byl sponzorován registrovanou církví a byl provozován legálně. Ale když se vrátil do sboru, policie ho zatkla a obvinila. „Nikolaj byl mnohokrát zbit,“ řekl jeden z jeho přátel pro Compass. „Je velmi nemocný a potřebuje lékařskou pomoc.“ Úřady města Nukus údajně nahradily církevní personál tábora svými civilními zaměstnanci.
 
 Oficiální americká zpráva jmenuje země nepřátelské svobodě vyznání
   (Religion Today) - Vláda Spojených států vyjmenovala obvyklé viníky ve své zprávě o náboženské svobodě ve světě. Čína, Irán, Irák, Súdán, Afghánistán a Myanmar dle Reuters vedou na seznamu zemí porušujících svobodu vyznání v poslední zprávě Ministerstva zahraničí USA. Čína se vrhla na potlačování náboženství všeho druhu, zatímco v jiných zemích jsou potlačovány náboženské menšiny. Tradiční spojenci USA, Německo a Francie jsou nyní kritizováni za pronásledování náboženských menšin včetně fundamentalistů. Zpráva také vypočítává možnosti sankcí proti provinilým zemím. „Nejde jen o intoleranci. V řadě zemí dochází k extrémním formám pronásledování,“ řekla Nina Shea z Freedom House, skupiny, která se zasazuje o dodržování náboženských práv.
 
 Puruánský prezident omilostnil 47 lidí křivě obviněných z terorismu
   (Christian Solidarity Worldwide) - Znovuzvolený peruánský prezident Fujimori omilostnil a nařídil propuštění 47 vězňů odsouzených za terorismus. Prezidentův čin ukončil přes dva roky trvající spekulace o jeho nechuti propustit další vězně, jejichž případy se přezkoumávaly. Mezi propuštěnými jsou křesťané Daniel Ramos Rima a Edwin Caldas Cruz. Odhadem 800 nevinných bylo uvězněno anonymními vojenskými soudy v době potírání teroristické maoistické organizace Světlá stezka. Ukazuje se, že řada z nich byla k dlouholetému žaláři odsouzena na základě jen nepřímých důkazů, vynuceného doznání, v ojedinělých případech i na základě výpovědí chycených skutečných teroristů, kteří si vlastní trest snížili „jmenováním“ dalších. V jiném, nesouvisejícím případě byl z vězení propuštěn a zproštěn viny křesťanský laický kněz Fernando Humberto Ruíz Díaz obviněný z pašování drog. I když byl osvobozen, trpí tuberkulózou, jejíž průběh se ve špatných vězeňských podmínkách zhoršil.
 
 Další čtyři čínští křesťané – členové domácí církve uvězněni
   (Voice of Martyrs) - Čtyři křesťané byli uvězněni na konci minulého týdne v Hua Du v Číně. Dva muži a dvě ženy (jména nejsou známa) byli okamžitě odsouzeni k 15dennímu vězení. Vzhledem k tomu, že čínské úřady předčasně ukončily květnové sejití neregistrované domácí církve v Hua Du, kterého se účastnilo 600 věřících, probíhají nyní menší setkání na 40 různých místech po celém kraji. Tito čtyři odsouzení k tomuto sejití patřili, uvedl informovaný zdroj. „Jsou to zkušení křesťané, žádní nováčci pokud jde o tento druh zacházení.“
 
 Demonstranti odsuzují otrokářství a bombardování v Súdánu
    (Christian Daily News/Newsroom) - Před budovou OSN v New Yorku, kde se sešli delegáti sumitu u příležitosti milénia, odhadem 60 demontrantů požadovalo uvěznění súdánského prezidenta Omara el-Bashira, aby byla zastavena otrokářská praxe ve válkou rozdělené zemi. 25-letá osvobozená otrokyně Majak Bak řekla dopisovateli Associated Press, že jí bylo jen 12 lety, když do jejich katolické vesnice vpadli muslimští jezdci na koních, zabíjeli a podpalovali domy, ženy a děti odvlekli a prodali do otroctví. Odhaduje se, že takto bylo během vleklé vlálky mezi muslimským severem a převážně křesťanským a animistickým jihem zotročeno 100 000 Súdánců. Mezitím Christian Solidarity International asi 25 000 otroků vykoupila. Souběžně zjišťují mezinárodní pomocné organizace, že pomoc pro jižní Súdán naráží na stále větší potíže, a že centra pomoci jsou častěji bombardována. Dle jejich informací Súdán instaloval nové radarové stanice k zachycení přiletajících letadel OSN. Jen v červenci došlo k 33 útokům a v srpnu jich bylo ještě víc přes předchozí sliby súdánského prezidenta o skončení útoků.
 
 Desítky pracovníků pomocných organizací prchá ze západního Timoru
   (Christian Daily News/Mission Network News) – Desítky zahraničních pracovníků pomocných organizací je nuceno opustit svá místa po středeční vraždě tří pracovníků OSN v provincii západní Timor v Indonézii. Indonézský prezident Abdurrahman Wahid není schopen zastavit řádění zločineckých skupin, které jsou do určité míry podporovány armádou. V New Yorku na summitu OSN Wahid tvrdí, že jde o pokus jej znemožnit. Situace nutí misionáře k opatrnosti. Don Dent (Internation Mission) uvádí, že v celých oblastech země dochází k vylidňování církevních zařízení. (Text nejasný – pozn. překl.)
 
 1600 Ukrajinců přivedla letní evangelizaci k Pánu
   (Religion Today) - Ukrajinským křesťanům se v srpnu dostalo vydatné pomoci od Sammyho Tippita a jeho 70 spolupracovníků, kteří zavítali do Záporoží, aby tam vedli týdenní evangelizaci. Tipittův sbor, Boží Láska Konající (God’s Love in Action) prohlašuje, že tato akce byla vůbec největší evangelizací konanou na Ukrajině v rámci oslav 2000 let křesťanství. Desetitisíce lidí z různých vesnic slyšely evangelium, často poprvé v životě, 1600 z nich se vydalo na cestu víry.
 
 Archeologové našli v Rusku starobylou kopii tří žalmů
   (Christian Daily News) - Archelogové v Rusku našli 3 voskové destičky z 11.století s biblickým textem. Mohlo by jít o vůbec nejstarší psané zlomky nalezené na území Ruska, píší The Moscow Times. Zlomky obsahující 67., 75. a 76.žalm byly nalezeny při výkopových pracech v západoruském Novgorodu. Zatím je za vůbec nejstarší ruskou knihou považována kopie Písma datovaná kolem 1056. Nalezené zlomky by ale podle předběžné analýzy mohly pocházet již z první čtvrtiny 11.století.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz