Zprávy HCJB 10.9.2000 - 16.9.2000

 Words od Hope zahajují vysílání pro Albánii
   (Mission Network News) - Muslimové žijící v Albánii nyní mohou naslouchat křesťanskému vysílání ve své rodné řeči přímo od nich doma. Lee DeYoung z Words of Hope říká, že domácí vysílání biblického programu by mohlo být zahájeno již v tomto týdnu. Dodává, že ve srovnání s vysíláním ze zahraničí je to velký pokrok. „V éteru je teď slyšet mnoho křesťanských FM vysílačů. Možnost lokálního vysílání je velká a náklady jsou nesrovnatelně nižší.“ DeYoung připomíná, že bez modliteb to nepůjde ani nyní vzhledem k tomu, že „svoboda, které se takové zcela nové druhy vysílání těší, nemusí být navěky. Ale když pomohou modlitby Božího lidu, tyto dveře zůstanou otevřené.
 
 Andamany častěji naslouchají Božímu slovu
   (Christian Daily News) - Missions Insider, Christian Aid Mission se základnou v Charlottesvillu ve Virginii oznamují, že na indických Andamanských ostrovech se začíná šířit evangelium. Jdeo o 35 ostrovů, kde podle sčítání z roku 1991 žije poměrně izolovaně od mateřské pevniny 280 000 ostrovanů a zachovává si mnoho ze své původní kultury. Mnoho rodových společenství se na lidi odjinud dívá nepřátelsky. Přesto mohl ředitel misijní společnosti pracující na ostrovech nedávno oznámit, že jeden z jejích týmů působil na ostrovech na 15 různých místech. „Mnoho lidí Pána přijalo. Bůh naší nemocniční misii žehná. Mnoho z těch, kteří kazatele přijali, přijali i Pána a nyní se zúčastňují bohoslužeb.“ Na jiném ostrově jiná misijní skupina kázala evangelium ke shromáždění asi 200 lidí. „Výsledkem bylo obrácení mnohých. Pán tak našima rukama způsobil vznik modlitebních skupinek, biblické školy a nedělní školy,“ oznamují misionáři.
 
 Norská mládež se modlí k tisícům Italů
   (Religion Today) - Norští mladí lidé se setkali s velkým úspěchem v italském Palermu. Stefan Christiansen z organizace Jesus Revolution řekl agentuře DAWN Fridayfax, že do města přijelo v srpnu 180 16-25-letých evangelistů. Dodal, že palermská mládež byla evangeliu velmi otevřena. „Bylo to jako v Rusku před 10 lety.“ 25 000 lidí přihlíželo, jak 16 evangelizačních skupin pořádalo 250 vystoupení přímo na ulici, v jenom případě asi 50 Italů přijalo Krista po shlédnutí dramatizace a následného svědectví. Celkem 2887 lidí vyznalo svou víru v Pána Ježíše a stovky přihlížejících se společně modlily. Noví křesťané byli pozváni k účasti v křesťanských skupinkách organizovaných ve sboru Parola se Gracia, který má 3000 členů.
 
 Latinskoamerický kongres motivuje vedoucí sborů
   (Mission Network News) - Konference o evangelismu., která se minulý týden konala v Ecuadoru, motivovala představitele církve z celé jižní Ameriky. Ken MacHarg z Latin America Mission to upřesňuje: „I když větší částí obsahu čtvrtého Latinskoamerického kongresu o evengelismu byla naplněna hledáním nových cest k přiblížení se lidem, zejména chudým, problémové mládeži či původnímu obyvatelstvu, delegáti nezapomínali ani na vlastní duchovní obnovu a teologické reflexe svého působení. Řečníci připomínali kongresu, aby raději sami vycházeli k ubohým do jejich přirozeného prostředí, než by je svolávali na evengelizační shromáždění,nebo čekali, až přijdou ke spasení ve sboru. Peruánský teolog Tito Parades prohlásil, že kongres byl převratnou událostí, a že účelově spojil evangelikály s letničními k modlitbám, spojenectví i kazatelství.
 
 Severo- i jihokorejští křesťané se modlí za sjednocení země
   (Religion Today) - Severo- i jihokorejští křesťané se modlí za sjednocení své země. Jihokorejská národní rada církví v souladu se severokorejskou křesťanskou federací vydala modlitební návod podle kterého se všichni Korejci mohou modlit za sjednocení. Oznamuje to IDEA, agentura Německé evangelijní aliance. V příručce je volání k Bohu po „spojení toho, co bylo rozděleno“ a touha „stát se nástroji sjednocení a zrušení všech hmotných i duchovních zdí, které nás zatím dělí.“ Obě skupiny církví volají po ukončení politického nepřátelství, které povstalo z Korejské války. Způsob duchovního života v obou polovinách rozdělené země se příkře liší. V jižní Koreji je 17 milionů křesťanů, což představuje 38% populace. V severní Koreji jsou oficiálně jen dvě křesťanské církve s celkem asi 12 000 věřících. Kromě toho je asi 500 podzemních sborů s 90 000 věřících, ti jsou ale velmi tvrdě pronásledováni.
 
 Misijní služba Wycliffe ponouká ruskou církev
   (Mission Network News) – Nedávná misie Wycliffe Bible Translators (překladatele Bible) a technické pomocné služby této organizace JARRS pomáhá udržovat nově vzniklé církevní zázemí v Rusku. „Účelem cesty bylo navštívit Petrohrad a povzbudit tam novou pobočku organizace Wycliffe,“ řekl Jim Akovenko z JAARS. V „Novém Rusku,“ jsme utvořili tuto pobočku k tomu, aby povzbuzovala Rusy k odchodu do jiných částí světa a k pomoci s překladatelskou biblickou činností, kdekoli je jí třeba.
 
 Biblická Společnost rozdá během Olympiády 500 000 příruček
   (Mission Network News) - Olympionici i návštěvníci her budou objektem evangelizace. International Bible Society rozdává Písmo a další tištěné materiály, aby lidem připomněly Pána Ježíše. Suz Hide z misijní organizace World Outreach Team řekla, že příručka Více než zlato bude rozdána asi 500 000 lidí. Knížka obsahuje výčet rekordů, vítězství a podobných údajů o křesťanech-olympionicích, kteří se zúčastňují her. „Závěr knížky také obsahuje stručný a jasný výklad evangelia,“ dodává Suz s tím, že jde o výsledek mezinárodního úsilí. „Máme dvě čínské verze, francouzskou, španělskou, rumunskou, polskou, řeckou a albánskou. Mám dojem, že máme i českou verzi.“ Anglických verzí je celá řada. *Rich Cline z HCJB World Radio bude v druhé polovině září pracovat v křesťanském zpravodajském týmu pro Olympiádu. Zprávy budou denně šířeny řadou vysílačů po celém světě včetně HCJB World Radio v Ecuadoru. To bude zprávy vysílat anglicky a španělsky
 
 Etiopské oběti AIDS jsou přístupné evangeliu
   (Mission Network News) - Uspokojování potřeb etiopských obětí epidemie AIDS přináší misionářům možnost kázat evangelium těm, kdo jej nevíce potřebují. Jolene Baker (SIM) pracující v Etiopii spolu se svým manželem již 12 let říká, že AIDS devastuje celý kontinent. „Nejvíce jsou postiženi lidé mezi 20 a 40 roky. Rodiny tak ztrácejí ty, kdo normálně pečují o děti a o staré lidi. Vidíme, že už není dost lidí, kteří by učili ve školách, pracovali v bankách a ve službách.“ Lidé jsou však sdílnější, pokud jde o evangelium, dodává Bakerová. „Lidem nabízíme víru v nebeskou naději a to je to největší, co pro ně můžeme udělat.“
 
 Šíření Bible v Kambodži
   (Mission Network News) - Bibles for the World oznamuje nové dílo v buddhistické Kambodži. Ve spolupráci s Kampuchia for Christ je po tisících výtisků šířeno Písmo. Setan Lee, který předtím přežil svou smrt, požádal Bibles of the World o pomoc při zaopatřování Biblí pro Kambodžany. 16.-17.listopadu John Pudaite z této organizace spolu se Setanem uskuteční živou kampaň spojenou s distribucí Písma. Celá Bible zatím přeložena není, vytištěno již je Janovo evangelium a další části Nového Zákona, v přípravě je Genesis.
 
 Čínská policie pokračuje ve věznění lidí v akci „rozbíjení kultů“
   (Newsroom) - Nové zprávy z Číny uvádějí, že v předvečer rozpravy senátu Spojených států o obchodním statutu s největší zemí světa tento stát pokračuje v rozbíjení neregistrovaných náboženských skupin. V posledních týdnech ponejvíce zatýkali členy duchovního hnutí Falun Gong, protestantské a katolické církve a buddhistické sekty. V této době prokazatelně zahynuli v policejní vazbě tři členové hnutí Falun Gong. Skupiny ochránců lidských práv říkají, že Čína nasadila tvrdý kurs proti nepovoleným skupinám mnoha rozličných náboženství. Jako nástroj použila zákon proti kultům. Vláda prostřednictvím tohoto zákona přitvrdila vůči duchovním hnutím již minulý rok, kdy zakázala Falun Gong. Americké státní ministerstvo ve své druhé výroční zprávě o náboženské svobodě uvádí, že čínští věřící čelí „útrapám, vydírání, prodlužovanému věznění, fyzickému obtěžování a věznění ve věznicích či převýchově v pracovních táborech“.
 
 Ugandští vojáci zaútočili na rodinu misionáře v autě
   (Mission Network News) - Rodina misionáře v Ugandě je šťastná, že je naživu. Baptističtí misionáři Larry a Terry Singletariovi řekli, že tento týden si armádní vojáci počkali na jejich rodinu a ostřelovali jejich auto. Kromě malého poranění, způsobeného šrapnelem (dělostřelecká munice obsahující kuličky, pozn.překl.), se Singletariovým podařilo uniknout bez úhony. Tato rodina přináší zvěst o Pánu Ježíši karamojským obyvatelům, kteří se s Ním ještě nesetkali.
 
 3 miliony mladých lidí se shromáždí pod školními stožáry s vlajkami
   (Religion Today) - Více než tři miliony mladých lidí po celém světě se ve středu 20. září před vyučováním shromáždí pod školními stožáry s vlajkami. Bude to u příležitosti akce Shledání u sloupu – Národní den studentských modliteb. Tématem letošních modliteb je „Generace hledající Boha“. Loni se na této akce zúčastnili mladí lidé z každého státu USA a z více než 20 zemí. Shledání u sloupu je studenty iniciované a vedené hnutí, které chce demonstrovat víru mladých lidí v Pána Ježíše Krista.
 
 1 300 evangelistů vyzváno k působení v Latinské Americe
   Více než 1 300 evangelistů a vedoucích sborů z celé Latinské Ameriky, kteří se sešli začátkem září v Quitu, bylo vybídnuto k tomu, aby dalo stranou všechny rozdíly, pracovalo společně inovovanými metodami a získalo tak tento kontinent pro Krista. Delegáti, shromážděni v CLADE IV (čtvrtý Latinsko-americký Evangelizační kongres, konaný ve dnech 2. až 8. září), byli pověřeni vyjít do ulic, do politických institucí, na univerzitní půdu a na obchodní místa, aby tam přinesli lidem evangelium. Nelze čekat, až lidé přijdou na evangelizační shromáždění nebo navštíví kostel. Ve stejnou dobu bylo delegátům připomenuto, že nelze oddělovat slovo a skutek a že deficit v teologické reflexi či duchovní obnově otupuje jejich práci a svědectví. (Latin America Mission News Service) · HCJB World Radio bylo vtaženo do dění CLADE IV mnoha způsoby. Například, David Cliffe a studenti z misie Křesťanského centra komunikace se zúčastnilo na práci komunikačního zázemí konference. HCJB World Radio vysílalo mnoho plenárních zasedání jednak přes krátkovlné vysílání a jednak přes webové stránky španělské redakce (www.hcjb.org.ec). Produkce zabezpečovala zvuk na těchto zasedáních. Carlos Pinto z Apoya, připojená misie rádia HCJB World Radio a vedoucí, kteří věnovali prostředky, rovněž přispěli k uskutečnění tohoto sejití.
 
 Brazilští křesťané se starají o sbory podél řeky Amazonky
   (Religion Today) - Brazilští křesťané pečují o 83 „říčních sborů“ podél Amazonky. Pracovníci z Osvobozující církve pokoje (Liberdale PAZ Church) putují na člunech po řece oběma směry a navštěvují kmenová společenství, která zde žijí. Káží evangelium a pomáhají pastorům. Uvedla to misie Project Amazon, původně založená ve státě Illinois. Pracovníci misie vyučují občany, jak přinášet zvěst Pána Ježíše lidem žijícím v kmenech podél řeky. Přinášejí si s sebou zvukové i obrazové vybavení, dokonce i generátory, aby mohli vést bohoslužby. Hrají hudbu, aby přitáhli pozornost lidí a pak připraví promítačky k projekci filmu Ježíš. Jejich vybavení je rozhodující pro to, aby mohli lidem v této oblasti zvěstovat evangelium.
 
 Nové důkazy o potopě světa
   (CBC News) - Skupina výzkumníků objevila první důkazy o tom, že lidé žili v oblasti, která je nyní pod hladinou Černého moře a která byla zaplavena biblickou potopou. „Zlomky nalezené na místě jsou dobře zachovalé. Jde o vyřezávané dřevěné trámy, větvě, kamenné nástroje.,“ řekl vedoucí výzkumu Robert Ballard. „Jde o významné nálezy a uděláme všechno proto, abychom se toho dozvěděli víc,“ dodal Ballard v telefonickém rozhovoru ze své lodi u severního pobřeží Turecka. Frederic Hiebert z Univerity of Pennsylvania, vedoucí týmu archeologů řekl, že nález „je prvním konkrétním důkazem o osídlení dna Černého moře před jeho zaplavením.“ Zbytky lidského osídlení byly nalezeny v hloubce přes 100 metrů 25 km daleko od pobřeží. Ballard z National Geographic Society řekl, že podél původního pobřeží našel dva typy mušlí. Jedny pocházejí ze sladkovodního, druhé z mořského druhu. Zatímco mořské mušle vykazují stáří do 6500 let, sladkovodní jsou staré 7000 let a více. „Z toho můžeme usoudit, že asi před 7000 lety došlo k náhlé změně původně sladkovodního jezera v moře,“ řekl Ballard. (Viz starší zpráva HCJB World Radio z 23.2.2000, článek ve Vesmíru 1999 č.9: Na stopě Noemovy potopy – příčinou záplavy bylo zřejmě náhlé přelití Boosporu stoupající hladinou světového oceánu v době tání ledovců, spojené s vymletím hlubokého koryta Boosporem do Černého moře s následný prudký vzestup hladiny Černého moře - asi o 15 cm denně, celkem o 150 m. Otázkou zůstává, zda toto lze skutečně považovat za známou biblickou potopu. Pozn. překl.).
 
 Rodina misionáře přežila útok ugandských banditů
   Rodina misionáře unikla počátkem tohoto týdne smrti během útoku lupičů. Lupiči zahájili palbu z automatických pušek AK- 47 na Larryho a Terry Singletaryovy a jejich děti během jízdy opuštěnou oblastí, hlásí Southern Baptist Convention's International Mission Board. Původně panovala domněnka, že šlo o vojáky.
 
 Minuta ticha má nahradit modlitební chvilku ve školách Virginie
   (CBN News) - Lidé v USA jsou jen vzácně zjevně pronásledováni pro svou víru, pokud ale chtějí své náboženství prezentovat na veřejnosti, často prožívají krušné chvilky. Vzhledem k tomu, že studenti po celé zemi hledají cestu jak se bránit nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o nepřípustnosti modliteb ve školách, školy ve Virginii přicházejí s kompromisním řešením. Podle nového nařízení se má výuka zahajovat „minutou ticha“, aby studenti mohli meditovat či se modlit. Přes nelibost různých sekulárních skupin virginský generální prokurátor toto nařízení obhajuje slovy „není důvod k obavám z třídy plné tichých přemýšlejících žáků.“
 
 Misijní akce pro 400 000 mladých Čechů
   (Mission Network News) - Mládež v České republice uslyší zvěst evangelia a to ve škole. David Culross z International Needs uvádí, že vzhledem k otevřenosti země v oblasti výuky etiky a morálky prospívá i věc evangelizace. „V České republice je 3725 škol, ve kterých můžeme oslovit 400 000 mladých lidí různého věku.“ Culross dodává, že program je založen na Bibli má svým zaměřením ukazovat na osobu Spasitele. „Modlete se, aby mládež v České republice byla takto oslovena a aby se jejich zájem přenesl do klubů mladých křesťanů a do pobytů v letních křesťanských táborech.
 
 Turkmenské úřady zkonfiskovaly baptistickému kazateli Bible
   (Keston News Service) - Dvakrát v průběhu posledních dvou měsíců zkonfiskovaly úřady ve středoazijské republice Turkmenistánu Bible a další „ilegální“ křesťanské materiály Vasilu Korobovovi, staršímu kazateli a pastoru baptistického sboru v Ašchabádu. Při posledním incidentu, který se odehrál 4. září nedaleko kaspického přístavu Turkmenbaši, byli Korobov a jeho spolupracovník zadržováni 18 hodin turkmenskou státní policií – KNB. Když pak byli tito dva muži druhý den propuštěni, příslušníci KNB jejich zadržení nebyli schopni odůvodnit porušením žádného zákona. Přesto jim zkonfiskované Bible a knihy chvalozpěvů nebyly vráceny. Předešlý incident se odehrál v polovině srpna, když se Korobov vracel z Holandska z konference Amsterdam 2000. Poté, co Korobov překročil hranice do Íránu, úřady vypracovaly detailní seznam veškerých křesťanských materiálů, které měl v autě, žádná literatura ani kazety mu však nebyly odebrány. Když však Korobov překročil hranice do Turkmenistánu, bylo mu zkonfiskováno 15 Biblí v ruském jazyce spolu s přibližně 20 audio a videokazetami.
 
 Náboženské menšiny v Gruzínsku čelí útokům
   (Human Rights Without Frontiers) - Náboženské menšiny v Gruzínsku jsou i nadále cílem krutých útoků. Dohlížitelé na dodržování lidských práv (Human Rights Watch), nevládní organizace, která se zabývá monitorováním situace v této oblasti, kritizovala vládu Gruzínska za to, že netrestá pachatele těchto brutálních útoků. 3. září skupina ozbrojených mužů zaútočila na církevní shromáždění v Senaki. V Kutaise na hlavní třídě zase dva policisté brutálně zacházeli se Svědky Jehovovými. 11. září několik policistů s obušky rozhánělo konferenci Svědků Jehovových. Podpálili nábytek a házeli slzné granáty, takže 700 delegátů muselo konferenci opustit. Evropský Parlament odsoudil brutalitu proti Svědkům Jehovovým. · ˙HCJB World Radio pracuje s místní partnerskou misií Megobari na výrobě programů gruzínského rozhlasu pro místní i mezinárodní krátkovlné vysílání. Týdně jsou patnáctiminutové programy vysílány z Quita 1991-97, nyní ze zařízení umístěných ve Velké Británii
 
 Dva indičtí křesťané uvězněni v Saudské Arábii
   (Mission Network News) - Middle East Concern (Záležitosti Středního Východu) uvádějí, že v létě byli v Saudské Arábii uvězněni dva indičtí křesťané. George Josepha uvěznili v Rijádu právě když nesl video z křesťanského setkání. Jeho přátelé říkají, že když Joseph dostal šek na odstupné od svého bývalého zaměstnavatele, úřady se rozhodly jej zadržet. Jiný indický křesťan byl minulý měsíc v Rijádu také vězněn. Stalo se tak pro rozšiřování audiokazety, na které byl nápis „Ježíš“. Organizace Middle East Concern pokračuje v práci na Středním Východě, kde se snaží ochraňovat základní práva křesťanů.
 
 Navzdory bojům církev v Demokratické republice Kongo roste
   Více než milion obyvatel východní části Demokratické republiky Kongo bylo nuceno opustit kvůli pokračujícím bojům své domovy. Kvůli bezpečnostním opatřením se jenom malá část zahraniční pomoci dostane do nejhůře postižených oblastí, což má dopad i na misijní práci. „V postiženém území máme velké množství sborů, ale tyto sbory stále rostou“, říká Jim Molenkamp z mezinárodní misijní organizace Milost (Grace Ministries International). „Dostáváme zprávy, že věci postupují velice dobře, ale naši misionáři nebyli kvůli bezpečnostním opatřením vpuštěni zpátky do vnitrozemí.“ Molenkamp říká, že k zastavení palby ještě nedošlo a konflikt tudíž pokračuje. „V některých oblastech lidé stále musí žít mimo své domovy v lese. Obávají se jít zpátky do měst, kde ještě nemají zaručenou bezpečnost.“ Přes toto nebezpečí zahájily v postižených územích činnost nové sbory, uvádí Molekamp. (Mission Network News) · HCJB World Radio pracuje s místními partnery v Demokratické Republice Kongo na šíření evangelia na stanicích FM v Boma, Bukavu a Kinshasa. Programy jsou vysílány v těchto jazycích: angličtině, francouzštině, jazyku kikongo fioti, lingale, lubě a svahilštině. FM stanice v Mbuji-Mayi zase vysílá půlhodinové pořady jednou týdně. Navíc, programy v jazyce kikongo fioti jsou vysílány do země i prostřednictvím krátkovlného vysílání HCJB World Radio v Ekvádoru. Pracovníci technického centra HCJB World Radio v Elkhartu, Indiana, by rádi v průběhu příštího měsíc instalovali novou krátkovlnnou vysílačku v partnerské stanici v Bukavu, čímž by tato stanice získala mnohem větší pokrytí.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz