Zprávy HCJB 8.10.2000 - 14.10.2000

 Kazatelská činnost na Středním východě pokračuje, i když napětí zde stoupá
   (Mission Network News) - Napětí na Středním východě hrozí přerůst v otevřený konflikt. Izrael uzavřel oblast západního břehu řeky Jordánu a pásmo Gazy a Palestincům zamezil vstup na izraelské území během svátku Yom Kippur, židovského Svátku usmíření. Michael Patrick (Christian Broadcasting Network) uvádí, že panují obavy z teroristických útoků, v sázce je mnoho. „Modlíme se a kazatelská činnost i v této době pokračuje. Události sice hrozí na čas ztížit evangelizační dílo, věc našeho Pána ale pokračuje dál.“ Patrick žádá křesťany o modlitby.
 
 Misie spojená s lékařskou pomocí překonává neutěšené poměry na Haiti
   Předvolební kampaň před prezidentskými a senátními volbami se nese ve znamení očekávaného znovuzvolení prezidenta Jeana-Bertranda Aristida. Lidé však vládě příliš nedůvěřují a trpí deziluzí, uvádí John McWilliam z Medical Ambassador International. „Panuje zde duch nihilizmu. Je to velký problém. Lidé již tak dlouho neviděli žádnou snahu pomoci jim v jejich problémech, že všechno vidí černě.“ McWilliam říká, že jeho organizace se za těchto okolností snaží pomoci výcvikem evangelistů – zdravotníků. Prosí: „Modlete se za ty, kdo je trénují. Na Haiti má velice vlivnou pozici woodoo. V zemi pokračuje obtížný duchovní boj.“
 
 Moderní překlad Bible do španělštiny by mohl pomoci v evangelizaci
   (Mission Network News) - Evangelium by se nyní mohlo dobře šířit díky novému španělskému překladu Nového Zákona, který jde do tisku. Brian McLemore (World Bible Translation) uvádí, že k překladu „bylo užito velmi jednoduchého a čtivého jazyka. Kdokoli, jehož předběžné náboženské vzdělání je jen jednoduché nebo má jen základní školní vzdělání by neměl mít díky tomuto překladu potíže s porozuměním základním pravdám týkajícím se Pána Ježíše. Proto jsme s dobrým svědomím upřednostnili běžnou hovorovou španělštinu.“ McLemore dodává, že překlad není určen jen pro střední a jižní Ameriku, ale i pro USA. „Pro Američany hispánského původu, například pocházející z Mexika představuje tento překlad zvěst od Boha k srdci.
 
 Další šíření křesťanství v Indii
   (Religion Today) - Evangelium v Indii se i přes známou nepřízeň stále více ujímá. India Missions Assotiation oznamuje, že Bihárský kněz, který dříve sloužil v pohanské svatyni nedávno konvertoval ke křesťanství, když mu misionář vyložil evangelium a on se současně uzdravil z malomocenství. Ze své šíje sundal řetěz na znamení víry v Boha a ukončení své služby ve svatyni. V jiném případě přinesli do křesťanského sboru duševně nemocného muže, s nímž si lékaři a kouzelníci nevěděli rady. Misionáři popisují, jak se sbor postil a modlil se a „zlý duch“ od muže skutečně odstoupil. „Když ostatní viděli, jak se muž chová normálně, užasli. Sbor nyní roste.“ V Sikkimu se zase stalo křesťany 17 lidí po shlédnutí filmu Ježíš, který byl nedávno přeložen do jejich nářečí.
 
 Nová iniciativa prohlubuje v USA povědomí o pronásledování křesťanů ve světě
   (Assist) - Mladí lidé z celých USA jsou zváni, aby se stali „rukama a nohama Ježíše Krista“ v rámci „studentského unerdgroundu“ při Open Doors a přitom se dozvěděli více o různém stupni pronásledování věřících ve světě. Program souvisí s novým programem o pronásledované církvi, který společně uskutečňují Youth Specialties a Zondervan Publishers. „Věříme, že nový program mladé Američany obměkčí a osloví,“ řekl Terry Madison, prezident americké sekce Open Doors. Doufá, že program mladým lidem pomůže „jednak cíleně pomáhat pronásledovaným křesťanům zveřejňováním zpráv o jejich utrpení, jednak je posilovat modlitbami a osobními dopisy. K hmatatelným výsledkům jejich činnosti by měly být aktivity podobné fondům pro nákup a poskytování Biblí.“ Odhaduje se, že v zemích, kde víra nemůže být svobodně šířena a vyznávána, žije asi 200 milionů křesťanů.
 
 Jugoslávští křesťané vítají nového prezidenta
   (Religion Today/Mission Network News) - Představitelé křesťanských menšin uvítali novou administrativu Vojislava Kostunici v Jugoslávii. „Bůh nám dal příležitost, abychom v Něm žili v míru a aby každý mohl být spasen,“ řekl pro Keston News Service pastor baptistické církve v Novém Sadu Zarko Djordjevič. „Prožili jsme 50 let špíny ateizmu a nyní je důležité, aby změny nebyly jen kosmetické či politické, aby došlo k vnitřní obnově lidí.“ John Graden (Greater Europe Mission) řekl, že církve chválí Boha a děkují Mu, že vyslyšel jejich modlitby. Nedošlo k občanské válce, kterou někteří chtěli rozpoutat.“ Garden však dodává, že situace evangelikálních křesťanů je stále nejistá, a že jsou často označování na sektáře.
 
 Záchranné týmy pomáhají obětím hurikánu v Belize
   (Religion Today) - Záchranné týmy směřují se střední Ameriky na pomoc obětem hurikánu Keith. Zyhynulo nejméně 15 osob, domy a ulice jsou zaplaveny nesmíným množstvím vodních srážek, jak hlásí Assemblies of God News Service. Tři kostely v Belize byly vážně poškozeny, mnoho křesťanů zůstalo bez přístřeší. Nejsou hlášena žádná úmrtí ani zranění, v hlavním městě Belmopánu je ale po kolena vody. Američtí misionáři v Belize unikli nebezpečí a pomáhají obětem záplav. Podle Červeného kříře voda zcela odřízla patnáct vesnic, takže tam nelze dovážet vodu ani potraviny a léky. Na zásobování vesnic se podílejí jednotlivé organizace Červeného kříže, dokud obyvatele není nutno evakuovat. Dopravu základních potřeb pro nejméně 700 rodin provádějí helikoptéry americké armády.
 
 Korejští křesťané podporují sjednocení země
   (Mission Network News) - Misionáři jsou poněkud pesimističtí, pokud jde o znovusjednocení země. Oslav 55. výročí založení severokorejské vládoucí Strany práce se zúčastnili i delegáti z Jižní Koreje, aby pomohli oslabit napětí a posílit snahy o sjednocení. Jim Bowman, prezident Far East Broadcasting Company řekl, že sjednocení nebude jednoduché. „Existují tři scénáře. Prvním z nich je mírové sjednocení. Myslím, že to by trvalo velmi, velmi dlouho. Druhým je ekonomické zhroucení Severu a spojení obou částí země na způsob Německa, třetím je vojenská konfrontace.“ FEBC vysílá evangelizační programy do Severní Koreje, písemná odezva posluchačů je ale pro těžké pronásledování křesťanů v Severní Koreji nepatrná.
 
 Bolivijští věřící naléhají na řešení společenské krize
   Grace Ministries International žádá věřící o modlitby za řešení společenské krize v Bolívii. Situace zstává napjatá kvůli konfliktu mezi vládními silami, pěstitely koky, rolníky a učiteli. Srážky vedly k zablokování hlavních dálnic a ke ztížení dopravy potravin.
 
 400 rozhlasových pracovníků na konferenci v Moskvě upřesnilo své představy o křesťanském vysílání
   (HCJB World Radio) - Pracovníci rozhlasových křesťanských studií z celého Ruska a Svazu Nezávislých Států pokračují ve sjednocování představ, jak oslovit svůj lid evangeliem. Na konferenci Asociace křesťanských rozhlasových stanic, která proběhla v Moskvě ve dnech 3.-5. října David Kealy, Jason Vincent-Newson a Mark Irwin z HCJB World Radio řídili celodenní pracovní seminář, kde vystoupilo 40 rozhlasových pracovníků. Konference se zúčastnilo kolem 400 zástupců rozhlasových stanic, redaktorů a dalších osob spojených s evangelizační činností. Zastoupení bylo velice různorodé – byli zde Rusové, Ukrajinci, Čukčové, Baškirci, Tataři, Arméni, Kazaši, Dagestánci, Azerové, Gruzínci, mesiánští Židé a Romové. (překlad zkrácen).
 
 Tadžické úřady po bombovém atentátu nadále zadržují 3 členy sboru
   (Compass) - Tádžické ministerstvo zahraničí i nadále zadržuje tři členy Sonmin Grace Church z důvodu vyšetřování smrtonosného bombového útoku na jejich chrám, ke kterému došlo před 10 dny. V úterý to potvrdily zdroje v Dušanbe. Silná dvojitá exploze, která nastala během bohoslužeb v neděli 1.října, usmrtila 10 křesťanů a těžce zranila dalších 39, z nichž sedm je stále v kritickém stavu. Někteří zranění jsou léčeni v nemocnici ministerstva vnitra z obavy úřadů z možných nových pokusů o zavraždění těchto lidí přímo na lůžku. Hodiny po výbuchu připomínal třípatrový chrámový komplex jatka. Tadžické úřady během noci vyslechly 12 vedoucích sboru. Tři zůstali ve vazbě přes svá zranění při výbuchu. Někteří členové sboru podezírají z atentátu muslimské extrémisty. Svědkové údajně viděli „cizince“ se zavazadlem krátce před první explozí. Druhá nálož v chrámu explodovala o patro níž, když se tudy lidé snažili uniknout.
 
 Křesťané přispívají k usmíření v Sierra Leone
   (Mission Network News) - Věřící v Sierra Leone mají silý vliv na mírový proces v zemi. Raymong Attawia z organizace Christians in Action uvádí, že v průběhu nejtěžších bojů před několika měsíci požádali církevní představitelé obyvatele velkých měst, aby se spojili ve volání k Pánu Ježíši. „A všichni vyšli ze svých domů a volali „Pane, zachraň tuto zemi!“ Věříme, že následné zlepšení situace je toho důsledkem,“ říká Attawia. „Naše poslání je od Pána Ježíše a věříme, že je v Božích rukou. Vláda i lidé vidí svědectví církve. Touží po tom slyšet o našem příspěvku k míru v zemi.
 
 Súdán ztratil možnost získat křeslo v Radě bezpečnosti
   (Religion Today) - Súdán prohrál svou snahu o místo v Radě bezpečnosti OSN, 15-členném sboru, který již dříve uvalil na Súdán sankce pro terorizmus. Hlásí to Associated Press. Generální shromáždění OSN hlasovalo poměrem 113 ku 55 proti Súdánu. Představitel USA při OSN, Richard Holbrooke, vedl opozici proti přijetí Súdánu do Rady a výsledek hlasování onačil za vítězství pravdy i za odsouzení Súdánu. Tento stát již 17 let vede válku proti vlastnímu křesťanskému a animistickému obyvatelstvu na jihu země. V důsledku vládou zaviněného hladomoru a vojenských útoků na vesnice zemřelo během této doby již 2 miliony lidí, tisíce žen a dětí jsou stále zavlékány do otroctví.
 
 Čína zavádí zákony na omezování podzemní církve
   (CBN News) - Čínská vláda zavedla zákony na omezování růstu podzemní církve. Nové zákony by měly zabránit misionářům v jejich vlivu na místní obyvatele a těmto pak znemožnit scházení se a praktikování jejich víry. Navíc zákon stanoví, že misionáři mohou mluvit jenom v případě, že se podrobí legální registraci. Musí je pozvat oficiální náboženští představitelé nebo orgány a nemohou s sebou přivézt žádnou náboženskou literaturu. To je považováno za „narušování“ čínské bezpečnosti.
 
 „Nemodlete se za to, aby pronásledování skončilo“, říká vedoucí církve v Číně
   (Christian Solidarity Worldwide) - Na Mezinárodní konferenci lidských práv křesťanů, která se konala 7. října apeloval vedoucí křesťanských církví, které se scházejí po domech, na světovou křesťanskou veřejnost, aby se modlila za čínskou církev. Také však řekl: “Nemodlete se za to, aby přestalo pronásledování. Modlete se však za to, aby církev byla pevná tváří v tvář pronásledování.“ Byl to první představitel čínské církve scházející se po domácnostech, který navštívil Západní sbory. Během svého oduševnělého vystoupení se zmínil také o tom, že strávil 12 let ve vězení, které však mohl opustit poté, co Bůh zázračně uzdravil jeho nohy, které byly následkem mučení zchromeny. Konferenci navštívilo celkem více než 800 lidí a pořádala jí Světová křesťanská solidarita a První křesťanský rozhlas. Vystoupil na ní také biskup egyptské koptické církve, který nabádal věřící, aby se přimlouvali za pronásledované křesťany v Egyptě. Delegáti si také vyslechli, jak je křesťanství hrubě potlačováno v Severní Koreji a v Myanmaru. Účastníci konference byli pohnuti k slzám svědectvím tří statečných amerických žen. Jejich mužové – misionáři byli drženi jako rukojmí partyzány v Kolumbii před téměř osmi lety.
 
 Indičtí křesťané odmítají myšlenku zestátňovat církve
   Indické křesťanské společenství odmítá návrhy, které by vedly k zestátnění církve. Hinduistický duchovní vůdce minulý týden navrhl, aby byly církve reorganizovány a předány pod státní řízení tak, jako je tomu u oficiálních církví v Číně. Uvedli to Mezinárodní ekumenické zprávy. Čínský model „nekoresponduje se sekulární demokracií v naší zemi,“ uvedl to mluvčí Národní rady církví v Indii. Tento návrh odhalil pravou tvář hinduistických radikálů, jak to nazval Vincent Concessao z Agry, biskup římsko-katolické církve. Jestliže bude mít vedoucí hinduistická politická strana jasnou většinu v parlamentu, „ pak budou zajisté dělat všechno proto, aby izolovali indické křesťany od okolního světa,“ řekl dále. Vedoucí luteránské církve K. Rajaratnam nazval tento návrh „bláznivým“ a „urážlivým“.
 
 Vysoké ceny paliva a nedostatek zesiluje zbídačení Ghany
   (Mission Network News) - Stoupání cen paliva a nedostatek dále přispívá k až dvojnásobnému zvýšení životních nákladů v Ghaně v posledních několika měsících. Zároveň to také ztěžuje působení křesťanské misie. Faye Kratt z misie Mezinárodní křesťanské oční pomoci (International Aid´s Christian Eye Ministry) říká, že skutky hovoří k lidem více než slova i na oční klinice v Ghaně. „Za služby se tady platí jenom malý poplatek. Nikoho odsud nepošlou pryč. Chceme, aby zde pacienti našli pomoc i přes nedostatek peněz… Vždyť jsou stěží schopni uživit sami sebe.“ Očekává se, že ve čtvrtek 12.10., ve Světový den zraku, se ještě více otevřou dveře misie. „Máme také novou strategii nazvanou Vize 2020, která by měla vymýtit slepotu ve světě do roku 2020 a to jak prevencí, tak léčbou,“ říká Kratt.
 
 Misie přináší pomoc afgánským utečencům v Tádžikistánu
   (Mission Network News) - Kvůli občanské válce a pokračujícím bojům mezi Talibanem a Severní aliancí v Afgánistánu je příliv afghánských utečenců do Tádžikistánu stále dost velký. Organizace Shelter Now International působící v této oblasti pomáhá lidem tím, že jim poskytuje přístřeší. Její personál byl požádán, aby pomohl při realizaci projektu základní a střední školy pro afghánské utečence v Dušanbe. Organizace bude na tomto projektu spolupracovat s církvemi a dalšími věřícími, aby se s utečenci mohla podělit také o naději v Kristu.
 
 Církev má klíčové postavení v boji proti AIDS v Africe
   (Assist) - Africké církevní sbory jsou klíčem v boji s AIDS, nemoci, která „zachvacuje Afriku jako černá smrt,“ řekl Clice Calver, prezident organizace World Relief organizující humanitární pomoc v rámci Národní evangelijní asociace (National Association of Evangelicals). Tato organizace podporuje církevní program boje proti následkům AIDS – uskutečňuje pomoc širokému spektru místních církví pomáhajících nemocným, vzdělavajících a radících zdravým a všemožně pečujících o sirotky. „Církve subsaharské Afriky mají vůbec největší možnost docílit změnu současného obrazu zkázy,“ řekl Calver. „Církev nemá jen dočasnou morální autoritu ve smyslu norem správného chování. Přináší i jedinečnou nebeskou naději lidem trpícím AIDS.“ World Relief spolupracuje s církvemi ve Rwandě, Malawi , Mozambiku, v Jihoafrické republice a v Burkina Faso. „Tragédie AIDS je bohužel nejvýznamějším faktorem růstu evangelijního hnutí v současném duchovním životě Afriky,“ dodává Calver. „Mnozí z 23 milionů Afričanů očekávajících smrt touto nemocí nalézají Krista a Jemu svěřují poslední dny svého života.“
 
 Modlitby ředitelky gabunského gymnázia o Bible vyslyšeny
   Ředitelka gubunské střední školy prožila naplnění svých modliteb. Gideons International hlásí, že ředitelka se modlila za Bible pro své žáky a přitom nevěděla, že v této západoafrické zemi se právě pohybují muži ze Spojených Států a z Austrálie a po školách rozdávají francouzské Nové Zákony. Když přišli do jí vedené školy, poprosila je, aby studentům ve třídách evangelium vysvětlili. S pomocí tlumočníka jeden z mužů vysvětlil podstatu evangelia tak, jak je popsána na poslední straně výtisku, načež přes 200 studentů zvedlo ruce na znamení, že by chtěli být křesťany.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz