Zprávy HCJB 29.10.2000 - 31.10.2000

 Palestinci volají po „svaté válce“ proti Izraeli
   (SBN News) – V mnohých městech na Západním břehu Jordánu volají stovky Palestínců po džihádu – tzv. „svaté válce“ proti Izraeli. Jasir Arafat řekl v Gaze, že palestinský zápas se nezastaví, dokud nebude nad Jeruzalémem viset palestinská vlajka. Náhle se objevuje hrozba dalšího násilí. Někteří Palestinci volají po jednostranné deklaraci suverenity 15. listopadu. Izraelský premiér Ehud Barak informoval o posledním vývoji vládu a vydal instrukce k plánu „jednostranné deklarace“. Tento plán by zahrnoval nové hranice a limity na počet pracovních míst pro Palestince pracující v Izraeli. Demonstranti před jeho úřadem žádali, aby se Barak spojil s Arielem Sharonem a vytvořili vládu národní jednoty, ale to se zdá být nepravděpodobné. Bez jednotné vlády může Knesset žádat nové volby.
 
 Rabín je proti diskotéce nedaleko tábora smrti v Osvětimi
   (Religion Today) - Diskotéka v Osvětimi působí rozhořčení. „Je to jakoby tancovali na hrobech,“ říká rabín Abraham Cooper z centra Simona Wiesenthala a Židovské organizace pro lidská práva. Skupina protestuje proti nedávnému otevření diskotéky u bran Osvětimského tábora smrti v Polsku, kde nacisté vyvraždili dva milionu Židů, Poláků, Romů a ruských zajatců v průběhu druhé světové války. Uvádí to USA Today. Diskotéka je v budově, která byla s největší pravděpodobností koželužna a ve které dřeli zotročení lidé, přivezeni sem nákladními vlaky, kteří zde našli jenom dřinu a smrt. Budova se nachází v zóně o rozloze sto yardů, která je v okolí tábora a v které jsou jakékoliv komerční aktivity zakázány. Je zvažován návrh otevřít supermarket a nákupní centrum hned na okraji této zóny.
 
 Jihokorejský prezident svědčí o víře v Pána Ježíše
   (Religion Today) - Jihokorejský prezident Kim Dae Jing říká, že věří, že jeho osobní setkání s Pánem Ježíšem mu zachránilo život a přineslo pokoj. Jung, který nedávno získal Nobelovu cenu, čelil ve svém životě mnoha utrpením a zkouškám, včetně útoků na jeho život a letům ztráveným ve vězení i v exilu za minulého vojenského režimu. Uvádí to National Catholic Reporter. Nejhorší chvíle v jeho životě přišla v roce 1973, když byl svázán agenty Jihokorejské vlády, kteří se jej pak pokoušeli utopit v moři. „Obvykle jsem se modlil dvakrát denně, ale v tu chvíli jsem myslel jen na svoji záchranu,“ říká Jung. „V ten moment Pán Ježíš stál vedle mě. Pevně jsem se držel Jeho rukávů a prosil o svůj život. O několik vteřin později jsem si i přes pásku na očích všimnul blikání červeného světla a uslyšel dunění. Pak jsem slyšel zvuk přibližujících se letadel a někdo zavolal mé jméno.“ Agenti USA zachránili Junga před smrtí utonutím. Jung, věřící katolík, věří, že jeho věznění, mučení a nucený exil mu umožnily „mít podíl na užitku z Božích vykupitelských činů a v tomto smyslu mít účast na Božím díle spásy.“
 
 Nový program pomáhá misionářům získat diplomované vzdělání
   (Mission Network News) - Velká evropská misie (GEM) a Biolská univerzita oznámily začátek nového programu, který pomůže misionářům sloužit přímo v terénu. Devere Curtiss z GEM říká, že spojení misie s univerzitou umožní poskytnout vzdělání ukončené diplomem misionářům sloužícím v Evropě a přilehlých oblastech. „Je to jeden z prvních programů tohoto typu, který umožňuje misionářům zůstat v té-které oblasti delší dobu bez toho, že by ji byli nuceni opustit kvůli dalšímu vzdělávání,“ říká. „Toto je skutečná výhoda tohoto programu.“ Kurz začne se začátkem roku 2001 a je otevřen pro každého křesťanského pracovníka. Curtiss říká, že program konečně pomůže misionářům působit efektivněji a vyjít vstříc potřebám obyvatelstva také mezi lidmi, kteří dosud ještě evangelium neslyšeli.
 
 Misie buduje studny a Biblický institut pro amazonský kmen
   (Assist) - Indiánská misie v Latinské Americe (LAIM) začala uskutečňovat nový projekt. Jedná se o budování studní pro Indiány z kmene Tikuna v Jižní Americe a pomoc přebudovat Biblický institut pro vzdělávání vedoucích indiánských sborů v oblasti Amazonie. Prezident LAIM Dale Kietzman říká, že tikunští lidé žili stovky let podél řeky Amazonky, kde se sbíhají hranice Peru, Kolubií a Brazilií. „Tikuňané, kterých je přibližně 45 000, žijí jen v Brazílii ve více než 120 vesnicích. Z těchto vesnic má 17 svůj vlastní evangelikální sbor a celkové množství věřících se odhaduje na pět tisíc.“ Biblický institut byl otevřen v lednu a měl 80 studentů, ale vybavení je nedostatečné, což se týká jak elektrického vedení tak stálého zařízení budov. „Věříme velice pevně, že vaše pomoc nám umožní změnit tuto chátrající a provizorní instalaci a zařízení na ukázkový institut hodný vzdělávání křesťanských pracovníků,“ říká Kietzman. „Toto zařízení pomůže splnit sny věřících Tikuna a završit evangelizaci indiánských kmenů Amazonie. · Ze zdrojů získaných z organizací mezinárodní pomoci a zahraničních vládních organizací HCJB World Radio pracuje s místními křesťany na zavedení vody na venkovských oblastech Ekvádoru, kde má jenom méně než polovina obyvatelstva přístup k pitné vodě. Misie teď pracuje ve čtyřech vzdálených komunitách na tom, aby mohla být přivedena pitná voda do 535 domovů, tj. více než 2 600 lidem. Misionář Bruce Rydbeck z oddělení pro rozvoj společenství HCJB World Radia říká, že projekty zavedení vody přinesly mnoho příležitostí ke sdílení evangelia. „Skrze tuto práci mnozí dali své životy Pánu Ježíši a byly založeny nové sbory,“ říká.
 
 Guinejští křesťané z národa Susu přinášejí evangelium rybářům
   Křesťané z národa Susu v Guineji se také věnují rybařství, aby jejich přátelé-rybáři mohli odevzdat své životy Pánu. Uvádí to Křesťanská a misijní aliance založená v Colorado-Springs. Misionář Jon Ritchey říká, že mnoho vedoucích sborů v tomto západoafrickém národě tvoří ti, kteří teprve nedávno uvěřili, a už začali s misií. Jejich cíl je svědčit rybářům - Susuům, kteří žijí na ostrovech mimo pobřeží hlavního města. Muslimští Susuové míchají islám s pověrami, čarodějnictvím a animismem, řekl Ritchey. Ale Susuové - křesťané, původně muslimové, berou toto nové pověření vážně. „Jsme neustále v úžasu nad tím, co Bůh mezi lidem Susu uskutečňuje,“ říká Ritchey, který v komunitě pracuje již 15 let.
 
 Boje v Pobřeží Slonoviny si vynutily dvouměsíční uzavření křesťanské školy
   (International Christian Academy/Associated Press) - Mezinárodní křesťanská akademie (ICA) v Bouaké, městě v centru Pobřeží Slonoviny, do ledna zavírá své brány kvůli bojům souvisejícím se spornými volbami v neděli 22.října. “I když kampus ICA vyhlíží mírumilovně a klidně, jiné části Pobeží Slonoviny nyní takový obrázek neskýtají,” sdělil ve svém komentáři na webové stránce ředitel Elmer Baxter. “Krizový výbor již dříve určil, že jednou z možných událostí, která by byla považována za důvod k uzavření školy by bylo sdělení americké ambasády o stažení dobrovolníků ze země. A tento večer, 26.října jsme dostali oznámení, že velvyslanectví USA nařídilo odjezd všech postradatelných pracovníků.” Studenti internátní školy se vrátili domů a nevrátí se dříve, než se škola v roce 2001 opět otevře. ICA je kazatelskou organizací Konzervativních Baptistů a Křesťanské Misijní Aliance (Následuje popis čistě politické situace, ten uvádíme v původním znění): The Associated Press reports that Côte d’Ivoire’s leading opposition party, Rally of the Republicans (RDR), has called for an international inquiry into the killing of at least 155 supporters of the party last Thursday and Friday. Another 300 were injured in countrywide demonstrations and clashes, says Amadou Gon Coulibaly, the party’s secretary general. “The political bureau of the RDR is demanding an international inquiry with the view to shedding light on the tragedy and to bring its authors and accomplices to justice,” Coulibaly said. The protests began last Wednesday after junta leader Gen. Robert Guei dissolved the national electoral commission and announced he had won the Oct. 22 presidential election which was marred by charges of fraud and unfair competition. The demonstrations forced Guei to flee the country and swept former opposition leader Laurent Gbagbo into the presidency. Côte d’Ivoire, also known as Ivory Coast, is a country in West Africa. * Abidjan, největší obchodní středisko Pobřeží Slonoviny, je domovem regionálního úřadu HCJB World Radio pro subsaharskou Afriku. Oblastní ředitel Lee Sonius je s rodinou v USA a doufá, že se v sobotu do země vrátí. ELVA-FM je místním partnerským vysílacím zařízením patřícím SIM, které bylo uvedeno do provozu před půldruhým rokem. Stanice vysílá 12 hodin denně ve francouzštině a křesťanské vysílání přináší rovněž v Baoulštině, Diolštině a anglicky.
 
 Súdánská vláda pokračuje v útocích na civilní obyvatelstvo
   (Mission Network News) - Ostřelování v jižním Súdánu v souvislosti s koncem marného usilování místní muslimské vlády křeslo v Radě bezpečnosti OSN opět zesílilo, oznamuje Todd Nettleton, Voice of Martyrs (Hlas mučedníků): “Ostřelování se definitivně stalo součástí náboženského pronásledování. Opakovaně jsou napadány civilní cíle. Spolu s skupinou Norská lidová pomoc pomáháme podporovat nemocnici, tato nemocnice byla bombardována. Také školy byly bombardovány, cílem bomb se staly i tábory uprchlíků. Jde zjevně o útoky na civilní cíly – tyto objekty nemají žádný vojenský význam.” Larie Tibble z Bethany Christian Services dodává, že občanská válka učinila z tisíců dětí vyděšené sirotky. Organizace se snaží dostat tyto děti do USA, pokud to je trochu jde. “Opuštějí Súdán ze strachu před pronásledováním, protože jsou křesťany,” říká Tibble. “Úřad vysokého komisaře OSN se snaží o jejich vysvobození. 14 dětí očekáváme [v Grand Rapids v Michiganu] během příštích pár týdnů.
 
 2500 křesťanů se setkalo na Floridě k třídenním modlitbám a postům
   (Religion Today) - Křesťané z celých Spojených Států se scházejí v Orlandu na Floridě k modlitbám a postům. Přibližně 2500 vedoucích sborů i laiků z mnoha denominací i etnik a společenských skupin se účastní na slavnosti Fasting&Prayer 2000, která se uskuteční ve dnech 2.-4.listopadu. Její průběh bude vysílán živě rozhlasem anglicky a španělsky na místních stanicích a v křesťanském vysílání do 25 milionů domácností. Očekává se, že tisíce dalších lidí ji budou sledovat prostřednictvím internetu a satelitního vysílání. Každoroční událost zdobená účastí předních kazatelů začne v Orlandu za 7 dnů. Ke sponzorům patří Campus Crusade for Christ, Mission America a Woerner World Ministries.
 
 950 000 osob navštívilo křesťanský pavilon na světové výstavě v Hannoveru
   (Mission Network News) - Tisíce lidí byly uvedeny ve známost Krista během výstavy Expo2000 v německém Hannoveru. Je to poprvé, co na mezinárodní výstavě či veletrhu měl křesťanský pavilon oficiální postavení. Německá agentura IDEA oznámila, že 950 000 návštěvníků prošlo Pavilonem Naděje majícím podobu biblické velryby, ve kterém organizátoři předváděli animovaný film o marnotratném synu. Následně měli návštěvníci možnost slyšet osvobozující zvěst evangelia a mohli vyjádřit svou touhu po Kristu. Pavilon byl společným projektem německé YMCA, Evangelikální asociace a World Vision.
 
 Charitativní činnost v USA vzrostla (počítáno na peníze) o 13 procent
   (Religion Today) - Darů na charitativní činnost loni prudce přibylo – hlavní charitativní organizace oznámily přírůstek 38 miliard dolarů, což je ve srovnání s rokem 1998 13procentní nárůst. Hlásí to The Chronicle of Philanthropy. Týdeník zkoumal příjem 400 charitativních organizací, které představují asi pětinu objemu celé americké charitativní činnosti. Nejúspěšnější je Armáda Spásy s přírůstkem 1,4 miliard dolarů. Mezi dvaceti nejvýše umístěnými organizacemi jsou dále m.j. Lutheran Services in America s přírůstkem 559 milionů dolarů, Habitat for Humanity International – 446 milionů, Catholic Charities USA – rovněž 446 milionů, World Vision – 331 milionů či Campus Crusade for Christ International s přírůstkem 315 milionů dolarů.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz