Zprávy HCJB 3.12.2000 - 9.12.2000

 Turkmenské úřady vyslýchají a trápí 4 věřící
   (Compass) - Nedávno turkmenská politická policie zvovu udeřila proti protestantům. Čtyři věřící z hlavního města Ašchabádu byli biti, mučeni elektrickým proudem, dušeni a podrobeni dalším stupňům trápení při výslechu. Čtyři mučení turkmenští křesťané jsou 23letý Batir Naurov, 27letý Babamurat Gajebov, 27letý Shokhrat Pirijev a 25letý Umit Koškarov. Všichni jsou členy domácí protestantské církve v Ašchabádu, pastorem je Pirijev. K dramatu došlo v důsledku automobilové nehody 22.listopadu, kdy sice nikdo nebyl zraněn, ve voze ale policie našla videokazety s kopiemi filmu Ježíš namluveného v turkmenštině. Na základě soudního rozhodnutí z 24.listopadu bylo všem čtyřem pozastaveno soudní stíhání výměnou za písemné „vypořádání“, ve kterém se zavážou, že všechno, co mají, „dobrovolně“ dají jako „dar prezidentu Turkmenistánu“ a slíbí, že opustí Ašchabád. Američanka Linda Buckley žijící v Kazachstánu, která v havarovaném voze cestovala, byla noc po nehodě vyslýchána bezpečnostními úředníky. „Obvinili mne ze špionáže, hrozili mi soudem a vězením,“ sdělila Buckley ze svého bytu v Alma Atě, kde pracuje jako dobrovolník ve Spirutual Life Center, organizaci registrované kazašskou vládou.
 
 Srážky mohou signalizovat rostoucí náboženské napětí v Keni
   (www.stratfor.com) - Náboženská nesnášenlivost v Keni, která je v Africe dosud pilířem stability, by mohla narůstat i v této východoafrické zemi. Srážky mezi muslimskými mladíky a obchodníky v keňském hlavním městě Nairobi vedly ke smrti jedné osoby a k řadě zranění, píše keňský list The Daily Nation 1.prosince. Mladíci zaútočili a pokusili se vystěhovat stánkaře, kteří se usadili v prostoru mezi nákupním střediskem a mešitou. I když předmět sporu nebyl náboženský, může incident svědčit o rostoucím napětí mezi křesťanskou a muslimskou komunitou v Keni. Muslimská populace v Keni čítá 2.1 milionů osob. Celkem v Keni žije asi 35 milionů obyvatel. Dříve neznámá muslimská skupina Svaz keňských učitelů koránu požaduje změnu keňské ústavy tak, aby příštím prezidentem Keni byl muslim.
 
 Nepřátelských akcí proti křesťanům v Indonézii přibývá
   (Mission Network News) - Přes trvající vyjímečný stav v Indonézii vláda není schopna ukončit krveprolévání na Molukách. S příchodem islámského svatého měsíce Ramadánu, který začal 27.listopadu nepřátelství vůči křesťanům znovu stoupá. Charles Cole ze Southern Baptist International Mission uvádí: „Zničeno bylo 30 domů, škola a čtyři kostely. Tyto situace se stále opakují a mají vést k tomu, aby se letos o Vánocích na ostrově Ambon neobjevila ani jednu vánoční svíčka a nezazněl jediný vánoční zvoneček.“ Cole dodal, že indonézští křesťané potřebují, abychom se za ně modlili. „Jejich víra je ohrožována ztrátou naděje a je tak podrobována velké zkoušce. Mají totiž pocit, že ostatní křesťanstvo je opustilo a tak se cítí velmi špatně. Modlete se, aby aby tito lidé svou víru nezapřeli.“
 
 Celá bible v jazyce Tagalog je na internetu
   (Mission Network News) - Gospel Communications International umístila Bibli v tagalogštině, což je hlavní filipinský jazyk, na adrese www.biblegateway.com . Je to jeden z 54 jazyků, ve kterých je nyní Písmo dostupné prostřednictvím the International Bible Society na adresewww.ibsdirect.com .
 
 V malajsijském Singapuru dochází k charismatickému oživení
   (Religion Today) - Charismatické svědectví inspiruje církevní představitele v Singapuru a v celé Malajsii. Plakali radostí a vzývali Boha, když pastor a evangelista Steve Gray z Kansas City kázal a modlil se. Gray je pastorem World Revival Church. Je čtyři a půl roku ústřední postavou misijního oživení známého pod názvem „Smithtonský pramen“ [Smithton outpouring]. Přes 1000 návštěvníků se tlačilo v chrámu v Kuala Lumpur v Malajsii a mnoho dalších se dovnitř už nevešlo. „Toto je pro náš národ kritická chvíle,“ řekl Henry Ramaya, pastor z Grace Community Center. „Tři státy Malajsie přijaly zákon zakazující muslimům konvertovat ke křesťanství. V případě konverze budou sťati.“ Malajsijští křesťané musejí šířit oheň oživující víru, jinak „by mohl nastat konec šíření křesťanství v zemi.“
 
 Příčinou nižší návštěvnosti kostelů muži by mohlo být jejich hormonálního ladění
   (Religion Today) - Jeden vědecký pracovník se domnívá, že hormony možná drží muže mimo církev. Zvýšené hladiny testosteronu, které u mužů vyvolávají sklon k „riskantnímu“ chování by mohly působit i jejich riskování ve smyslu prchání před Bohem, řekl sociolog Rodney Stark z University of Washington. Tuto svou teorii přednesl na výročním zasedání Religion Research Association 21.října. Associated Baptist Press popisuje: „Neposlouchat Boha je riskantní,“ řekl Stark. Možná právě proto kostely plní spíše ženy, než muži, a to nejen v USA, ale ve všech zemích, které Stark v tomto směru studoval. Obdobný fenomén je zřejmý v kriminalistice - muži se zřetelně častěji dopuštějí trestné činnosti, než ženy. Někteří psychologové zaměření na kriminalistiku se domnívají, že příčinou tohoto krátkozrakého hazardování je právě testosteron.
 
 Nigerijští křesťané čelí pokračujícím těžkostem
   (Mission Network News) - Nigerijci se zmítají mezi nadějemi zosobněnými křesťanským prezidentem a rebelií zarytých islamistů. Rebelie často vede k překážkám kladeným evangelistům a ke vzrůstu pronásledování. Přesto Daniel Atiyaya z organizace Jesus Film Project říká, že svou evangelizační činnost neukončí. „Pro náš tým je to pohyb směrem k omezení evangelizace. Jinými slovy, není to jednoduché. Příčinou pronásledování je nevědomost. Oni si myslí, že pomáhají Bohu. Vynaložili mnoho úsilí při znemožňování činnosti týmům promítajícím film Ježíš.“ Atiyaya doznává, že nigerijská církev je „mladá“, a že potřebuje prohloubit biblické studium.
 
 Kazatelé se přibližují k africkým vězňům a souběžně předcházejí kriminalitě
   (Religion Today) - Jihoafričtí křesťané bojují proti zločinu na dvou frontách. Spolupracovníci organizace Every Home for Christ (EHC) evangelizují mezi vězni a vedle toho mobilizují sbory po celé zemi, aby hlásaly zvěst o Spasiteli všem mladým lidem, aby je tak uchránili před životem zločinců. Přes 300 vězňů se vyznalo z víry v Pána Ježíše během misijní akce v listopadu. „Modleme se, aby každý z nich svědčil alespoň jednomu dalšímu vězni,“ řekl Cor Reyneke, ředitel EHC. „Jen takové svědectví, od vězně k vězni, může způsobit, že všichni ze 170 000 vězňů v zemi uslyší evangelium.“ Vězni – křesťané jsou v evangelizaci a ve vyučování velmi aktivní. EHC poskytuje věznicím biblické studijní materiály a skupinky křesťanů se zde denně scházejí k modlitbě a k bohoslužbě.
 
 Nový mexický prezident slibuje volnost evangelikálům
   (Mission Network News) - Mexičtí evangelikálové vzhlížejí k nově zvolenému prezidentovi Vincente Foxovi s nadějemi. Ken MacHarg z Latin America Mission oznamuje, že Fox slíbil církvím více svobody. „Rovněž slíbil ukončit léta trvající pronásledování, zaručit svobodu vyznání v praxi a povolit více náboženských aktivit do škol.“ Fox slíbil, že se s představiteli evangelikálů dvakrát ročně sejde a slíbil prohloubení náboženských svobod. Enrique Rojas z LAM dosvědčil, že evangelikálové již nyní mají více volnosti např. při kupování vysílacích časů v rozhlasu a v televizi. Juan Isáis z LAM řekl, že vláda prezidenta Foxe představuje zásadní (dosl. drastickou – pozn.překl.) změnu mexické vnitřní politiky, a že Fox v zájmu svého úspěšného vládnutí nabídl dialog všem křesťanským denominacím a skupinám.
 
 Uvězněný povstalec možná zná klíč k rozluštění osudu 3 misionářů
   (Compass) - Řešení záhadného osudu tří unesených amerických misionářů je možná v rukou vůdce povstalců, který je nyní v policejní vazbě v Kolumbii. 30.listopadu uvěznila policie v Bogotě José Urrego Medinu, velitele 57.divize [Front] Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) za vraždu, únos a terorismus. Oznámil to bogotský deník El Tiempo. Šlo o stejnou povstaleckou skupinu, která unesla Davida Mankinse, Marka Riche a Ricka Tenenoffa z New Tribes Mission (NTM) z jejich základny v Panamě blízko Kolumbijských hranic v lednu 1993. Od té doby je nikdo nespatřil. Povstalci požadovali za jejich propuštění mnohamilionové výkupné, které ale nikdy nebylo zaplaceno. Únos údajně nařídil právě Medina a tudíž by mohl vnést světlo do příběhu unesených misionářů. „Je to pro nás velmi významný zlom,“ řekl Scott Ross z NTM. Ale donutit Medinu mluvit nebude jednoduché. Pokud mu kolumbijská policie výměnou za vyčerpávající výpověď neslíbí amnestii, svědčil by Medina sám proti sobě.
 
 Kazaši dostávají první úplný překlad knih Nového Zákona
   (The Bible League) - Poprvé v historii obyvatelé střední Asie, Kazaši, mají celý Nový Zákon ve svém jazyce. Organizace Bible League v Kazachstánu uvítala druhé vydání Svatých Písem v kazašštině, které obsahuje kromě 16 knih Starého Zákona i Nový Zákon. Jde o vyvrcholení desetiletého úsilí. „Touha po kazašské Bibli je obrovská,“ dodává Waldemar Kurz z Bible League. Misionář pokračuje: „Nedovedete si představit mé rozechvění při pohledu na kazašské křesťany třímající poprvé v rukou celý Nový Zákon! Kdybych byl schopen vypsat radost jejich tváří, asi byste při čtení slzeli.“ Wally Kulakov, ředitel organizace Central Asia Ministries a dřívější programový vedoucí ruského vysílání HCJB World Radio řekl, že Nový Zákon je klíčem k růstu kazašské církve. „Před 10 lety bylo Kazachů – křesťanů v celé zemi všehovšudy 6. Dnes je jich, díky Bohu, přes 6000. Křesťané cvičení Biblickou Ligou založili během posledních dvou let v Kazachstánu 80 nových sborů.“ Kazachstán oficiálně není islámskou zemí, 80% jeho obyvatel jsou ale muslimové.
 
 Církev založila 100 sborů v Malawi a v Mozambiku
   (Religion Today) - Africká církev se vklínila mezi muslimy a animisty. Good News Revoval Center postupně zahájil činnost více 100 sborů v Malawi a v sousedním Mozambiku. Pro publikaci Bread of Life (Chléb života) do řekl pastor Nedson Milanzi. Organizace je složena ze členů anglikánské církve, baptistů, nazarénů, letničních a presbyteriánů a slouží k výcviku a vysílání misionářů mezi muslimy a animisty, řekl Milanzi. Představitelé jmenovaných denominací se sešli dříve v tomto roce a rozhodli se spolupracovat. „Vzhledem k tomu, že naši pastoři přicházejí společně, oslovíme každého,“ řekl Milanzi. „Když jsme spojili poskytování literatury s osobním svědectvím, vidíme explozi duchovního života v celých krajích.“ Týmy rozdaly během jednoho odpoledne 8000 kusů křesťanské literatury a ve vězení se 30 vězňů stalo křesťany.
 
 Etnické vysílání pomáhá růstu církve v Beninu
   (Mission Network News) - Křesťanské vysílání má velký vliv na růst sborů v západoafrickém Beninu. Společným úsilím Words of Hope a SIM se v této oblasti vysílá v jazyce Bariba, „Byl jsem povzbuzen zprávami o efektivitě evangelikálního vysílání v beninštině,“ řekl Lee De Young z Words of Hope, který se vrátil z cesty po Beninu. Počet sborů v oblasti hovořící jazykem Bariba se během dvou let zdvojnásobil a „oni sami to připisují vysílání.“ De Young tako slyšel vyprávět, že vysílání dokonce pomohlo postavit na křesťanské základy původní rodová společenství v oblastech, kde lidé barbštině rozumějí jen zčásti.
 
 Kmenové konflikty donutily misijní nemocnici v Papua Nová Guinea ukončit provoz
   (Adventist News Service) - Sopas Adventist Hospital v horách Papuy- Nové Guineje uzavřel své brány po dvouletém válčení domorodců kolem nemocnice a po pokusu o vraždu vrchního ošetřovatele minulý měsíc. Nárůst násilí si vynutil uzavření zdravotnického zařízení se 100 lůžky, které po 40 let poskytovalo příslušnou péči 250 000 lidí žijících v okolních vesnicích v pohoří Enga. Dr Percy Harrold, ředitel zdravotní péče Církve Adventistů Sedmého Dne pro oblast jižního Pacifiku řekl, že rozhodnutí uzavřít nemocnici bylo přijato koncem minulého měsíce, když bylo jasné, že personál nemocnice je vystaven neúměrnému riziku. "Po dvou letech činnosti v nebezpečí, po opakovaném vyhrožování ze strany ozbrojených jednotlivců i skupin, nedávném zničení ambulance a autobusu a pokusu vraždy vrchního ošetřovatele Francise Makopa se vedení nemocnice rozhodlo ji uzavřít," řekl Harrold.
 
 Nejčerstvější masakr v Indonézii zahubil 93 křesťanů
   (Religion Today)- Muslimové nedávno zmasakrovali 93 křesťanů na jednom z Moluckých ostrovů ve východní Indonézii. Hlásí to Agence France-Press (AFP). K vraždění došlo na malém ostrově Kisui východně od Ambonu. Tito křesťané zde odmítli přestoupit na islám. Jiných 700 křesťanů přestoupilo. Oběti patřily ke 3000 uprchlíků, kteří unikli do džungle, když islámské oddíly 28.listopadu napadly čtyři vesnice. Associated Press (AP) hlásí obdobný útok počátkem stejného týdne. Tento útok zničil dva kostely a zabito bylo 54 vesničanů. Vojáci údajně honili vesničany a ty, které chytli, nutili volit mezi islámem a smrtí, řekl AP katolický kněz. "Jsou tu i dobří muslimové, kteří nás chtějí chránit, zatímco ti špatní chtějí zabíjet," dodal kněz. Během konfliktu mezi muslimy a křesťany na Molukách zahynulo za poslední dva roky přes 4000 lidí.
 
 Američané si jsou stále více vědomi pronásledování ve světě
   (Open Doors) - Přes 80% Američanů ví alespoň něco o pronásledování křesťanů ve světě pro víru. Zjistily to poslední průzkumy. Přesto méně, než 25% dotázaných se domnívá, že křesťané svobodných zemí jsou zodpovědní za pomoc těmto pronásledovaným. Průzkum se zvlášť nevázal k Mezinárodnímu Dni Modliteb za pronásledovanou církev, který se letos uskutečnil 12.listopadu a jehož organizátoři věří, že svým způsobem pomohl probudit církve na Západě k závazkům za pronásledovanou církev. Tyto každoroční Modlitební Dny byly zahájeny v roce 1996 jako celkem neznámá akce, účast na nich ale prudce roste, takže v roce 1999 se jej účastnilo již 300 000 sborů po celém světě, z toho 70 000 v USA.
 
 Modlitbám misionáři přisuzují uvolnění zásilek knih do Nigeru
   (Religion Today) - Síla modliteb způsobila, že nigerský úřední šiml zařehtal. Když se celníci chopili 16 beden s náboženskou literaturou pro pastory sezvané na konferenci, misionářům SIM bylo celkem jasné, že přijdou potíže. Úředníci stanovili takové clo, že částku do dne konference bylo nemožné sehnat. Zbývalo jen modlit se o zázrak a misionáři tak prosili Boha, aby knihám umožnil projít. Když pak šli na celní úřad, aby učinili "poslední zoufalý pokus" o zdolání otázky knih, jeden celník náhodně vytáhl z krabice jednu knihu, přečetl si průvodní dopis, že knihy jsou určeny pro 300 pastorů a hned řekl misionářům, ať si knihy koukají odnést. A bylo to. "To víte, že jsme se pak v náklaďáku radovali," řekl misionář Jim Knowlton. Další modlitby byly vyslyšeny, když misionáři, rozkurážení předchozím Božím řízením, znovu Boha žádali o pomoc pro dalších 3 a půl tuny knih, které uvízly v sousedním Beninu kvůli stávce řidičů kamionů. Kontejner se pozdě dostal na nigerské hranice, ale stejnou celnicí prošel skoro bez zastavení. "Normálně trvá odbavení dny nebo i týdny," řekl Connie Knowlton.
 
 10 tun zásob posílají sbory jako pomoc indickým útulkům pro malomocné
   (Mission Network News) - Kontejner s 10 tunami pomoci je určen pro leprosária v Indii. Pathway Ministries nedávno dokončila sbírku lékařských potřeb, jídla, šatstva a použitých počítačů a také Biblí a studijních pomůcek. Osmimetrový kontejner směřuje do indického města Kota a jeho obsah bude rozdělen prostřednictvím misijní organizace Hopegiver. Organizátoři uvádějí, že pomoc velmi zlepší úroveň 20 leprosárií, která zřídilo a provozuje 15 sborů a misijních skupin.
 
 Mladí Turkmenští věřící čelí vzrůstajícímu útlaku
   (Mission Network News) – Náboženská politika v Turkmenistánu se považuje za jednu z nejrepresivnějších mezi státy ve Střední Asii vůbec. Nedávné potírání evangelikálů vedlo ještě k většímu pronásledování a vyhrožování. „Protestantská církev je ničena, jednoduše likvidována vládou, a členové různých církví jsou objektem opakovaných policejních útoků a postihů,“ říká Mike Yoder z Otevřené misie. „To jsou nejnovější rány na bojující mladou církev v Turkmenistánu“. Yoder dále říká, že křesťané potřebují být zakotveni ve své víře. „Před deseti lety nebyly žádné vědomosti o tom, že by v celém národě Turmenistánu byli vůbec nějací věřící a teď je tady bojující mladá církev, která zde působí jenom několik málo let. Dokonce i ti nejstarší vedoucí sborů tvoří velice mladí mužové a ženy, kteří uvěřili teprve před několika málo lety.“ · HCJB World Radio pracuje společně s organizací Zpátky k Bibli, aby přinášelo křesťanské turkménské programy v roce 2001. Programy pro Turkmenistán se připravují mimo tuto krajinu. Jsou součástí společného úsilí „Svět rozhlasem“, které přináší evangelium do světa v jazycích, kterými se nejvíce mluví, tzn. kterými mluví více než milion lidí.
 
 Úkol pro misii – evangelium pro ruské emigranty
   (Mission Network News) – Společným úsilím Trans World Radia (TWR) a Křesťanské a misijní aliance je přinést evangelium 765 000 ruským emigrantům, kteří se přistěhovali do Spojených států od rozpadu Sovětského svazu. „Pracujeme společně na tom, abychom mohli přivést tyto lidi k Pánu Ježíši Kristu, obzvláště v severozápadních státech,“ říká Rich Green z TVR. „Úkol TWR v této alianci je dát do rukou sborům cédéčka a kazety s nahrávkami programů, které byly původně vysílány v Sovětském svazu, takže oni teď mohou slyšet evangelium Pána Ježíše Krista ve svém vlastním jazyce.“ · HCJB World Radio vysílá do Ruska přes krátkovlnné vysílání od roku 1941. Po pádu železné opony začátkem devadesátých let, HCJB World Radio začalo pracovat s místními sbory a církvemi na zakládání AM a FM rozhlasových stanic. Devět takovýchto stanic je v provozu v osmi velkých městech po celém Rusku. V říjnu HCJB World Radio a Evangelikální kovenantní církev spojily svá úsilí do vybudování první ruské satelitní sítě. Síť vyrábí kvalitní křesťanské programy, které jsou k dispozici stanicím na území bývalého Sovětského svazu a Východní Evropy.
 
 Bývalý vězňové přivádějí k Pánu Ježíši stovky uvězněných v ruských věznicích
   (Religion Today) – „Král věznice“ přivádí vězně ke Kristu. Vladimír Kiselev, který si odpykával doživotní vězení, byl znám jako nejtvrdší muž jedné ruské věznice. Ocitl se ale úplně na dně, uvádí Mezinárodní ruský rozhlas a televize (IRR/TV), misijní organizace pro bývalý Sovětský svaz. „Nikdo v té době neklesl tak hluboko jako já,“ řekl. Jeho cesta ke svobodě začala v době, kdy se stal křesťanem. Pak se začaly dít zázraky. „Bylo mi řečeno, že nikdy nebudu svobodným,“ řekl. „Ale prezident Jelcin podepsal v roce 1995 mou amnestii.“ Bylo mu řečeno, že nikdy nebude schopen mít svojí vlastní rodinu, ale „dnes jsem ženatý a Bůh mně obdaroval třemi úžasnými dětmi.“ Jeho svědectví bylo IRR/TV vysíláno do ruských věznic. Asi tři stovky vězňů v různých věznicích ve středním Rusku se skrze jeho svědectví staly křesťany a pracují ve vězeňských misiích. Kiselev také navštěvuje věznice a svědčí obviněným o „Bohu, který dává do pořádku i zavrženíhodné lidské životy.“
 
 Čína jako země s nejvíce pronásledovanými křesťany
   (Ellisonresearch.com) – V rozsáhlé mnohonárodnostní studii konané mezi protestantskými pastory byla Čína uvedena jako země, která je nejvíce kritizována pro pronásledování křesťanů pro svou víru. Devadesát devět procent všeho protestantského duchovenstva souhlasilo, že pronásledování křesťanů je hlavním problémem v dnešním světě. Sedmdesát procent pastorů volá po ustavení sankcí proti zemím, v kterých toto pronásledování vykonává vláda. Studii zveřejnil nedávno Ellison Research of Phoenix, Arizona. Na otázku, které země podle nich nejvíce pronásledují křesťany, třicet procent služebníků vybralo Čínu a Súdán (16%), Indii (5%) a tři další (téměř 4%) – Indonézii, Saudskou Arábii a Írán.
 
 Evangelikál zvolen guvernérem mexické provincie
   (Assist) – Pablo Salazar, muž, který dříve zachránil život indiánskému pastorovi, kterého rozhněvaný lynčující dav na základě rozhodnutí samozvaného soudu málem oběsil, byl nyní zvolen guvernérem problematické mexické provincie Chiapas. Spolu s novým mexickým prezidentem Vicentem Foxem se bude snažit této provincii přinést mír. Dale Kietzman, prezident latinskoamerické indiánské misie, říká, že Salazar, odevzdaný věřící, dostal důvěru Indiánů. Pastor Manuel Arias, tzotzilský Indián, jehož život byl zachráněn, byl uvězněn lidmi podporujícími Zapatistovu národně osvobozeneckou armádu. Rebelové vedou ozbrojený boj proti mexické vládě šest let. Arias byl uvězněn krátce po masakru 45 Indiánů, ke kterému došlo 22. prosince 1997 ve městě Acteal. Jeho život byl zachráněn až po Salazarově intervenci, který se pak stal senátorem za Chiapas. Stal se rovněž prvním evangelikálem, který byl zvolen do mexického kongresu.
 
 Lidé odevzdávají svůj život Pánu Ježíši Kristu v rumunském středisku pro budoucí maminky
   (Mission Network News) – Poradenství pro rizikové těhotenství dopomáhá k tomu, že mnozí lidé v Rumusku přišli k Pánu. Uvádí to pracovníci z organizace Baptisté pro život (BFL), kteří se nedávno odtud vrátili z konference pro život. Ray Paget z BFL říká, že potřeba klinik pro rizikové těhotenství v Rumunsku je obrovská. „Rumunsko je jedna ze zemí světa, které mají největší koeficient potratů. Tři ze čtyřech těhotenství končí potratem. Žije tady několik milionů žen, které trpí „post-potratovým syndromem“. Paget říká, že BFL se zavázalo nejenom k založení klinik a omezení problému potratů, ale také ke hlásání evangelia. „Každá žena, která do takovéhoto centra přichází, slyší zde jasné evangelium.“ Více než 200 lidí již přišlo ke Kristu, k čemuž zajisté dopomohla i práce na třech takovýchto klinikách. · HCJB World Radio pomohlo založit síť křesťanských stanic FM v šesti klíčových rumunských městech: Bukurešti, Kluži, Oradei, Sibiu, Suceavě a Temešváru. Síť Rozhlasový hlas evangelia (RVG) začala s jedinou stanicí v roce 1993 a rozrostla se na šest stanic v roce 1996. Tato síť je výsledkem spojeného úsilí HCJB World Radia, Evangelikální aliance Rumunska a Rumunské misijní společnosti.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz