Zprávy HCJB 10.12.2000 - 16.12.2000

 Nepřátelský dav napadl keňské chrámy
   (Assemblies of God News) - Nepřátelsky naladěný dav ohrozil 1.prosince v keňském Nairobi Mezinárodní křesťanské centrum a jeho dvacetičlenný personál. Misionáři Ron a Wanda Sommersovi děkují Bohu za ochranu, i když na dvou církevních budovách vznikly těžké škody dosahující výše 93 000 dolarů. „Davu se nepodařilo proniknout dovnitř,“ řekla Wanda. „Stovky lidí, často ozbrojených noži a mačetami se zkoušely dostat do svatyně všemi možnými vchody. Kdyby jim to vyšlo, všechno by zničili.“ Dav zničil alespoň blízko stojící kostel. Na Mezinárodním křesťanském centru jen kameny vytloukli okna, házeli zápalné lahve na úřadovny a zapálili dvě venku stojící auta, zatímco personál se skrýval uvnitř. Ron Summers byl poraněn, když se pokoušel svolal personál do kostela na začátku výtržnosti. Muž s dřevěnou pálkou jej zranil na paži, přerazil mu čelist a nos. Summers byl ošetřen v nemocnici a později propuštěn do domácího ošetřování.
 
 Závěry komise: USA ignorují činnost narušitelů náboženské svobody
   (Religion Today) - Clintonova administrativa se s příslušnou vážností nezabývá případy násilí proti náboženské svobodě v zahraničí, zní obvinění příslušné komise. Americká komise pro Mezinárodní náboženskou svobodu, která dokumentuje případy násilí, následný přístup amerického ministerstva zahraničí a případné sankce uvádí, že vláda proti příslušným zemím nepostupuje dost důrazně. Oznamují to Los Angeles Times. Vládní administrativa ignoruje doporučení sankcí vůči zemím, které se provinily náboženským pronásledováním, jako je Čína, Saúdská Arábie, severní Korea, Turkmenistán, Pakistán, Uzbekistán a Vietnam. Komise naopak chválila Susan Rice, zástupkyni ministra zahraničí pro záležitosti Afriky za její nedávnou cestu do Súdánu. Setkala se se zástupci hnutí vzdorujícího současnému islámskému vedení v Chartúmu, které vede zničující kampaň proti křesťanům a animistům na súdánském jihu. Riceová se sešla i s jihosúdánskými ženami a dětmi, které jí vyprávěly o tom, jak byly prodány jako otroci poté, co byly zajaty súdánskými vojáky. „Takový čin je příkladem toho, po čem voláme,“ řekl ředitel komise Elliot Abrams. „To je jasný signál pro súdánskou vládu, že vysocí úředníci USA věci berou vážně.“
 
 Úředníci násilně vystěhovali turkmenského pastora i s rodinu
   (Compass) - Turkmenská politická policie 9.prosince násilně vystěhovala protestantského pastora s jeho ženou a dvěma dětmi z jejich domu blízko Ašchabádu, zabavila jejich osobní majetek a zapečetila dveře, aby jim znemožnila návrat. Jiní dva členové sboru zůstávají v domácím vězení, jak dnes potvrdil zdroj v Ašchabádu. Poslední sobotu dali úředníci Národního výboru pro bezpečnost 27letému Šokratu Pirivevovi a jeho rodině den na to, aby si sbalili své věci a opustili svůj dům ve vesnici Bagyr, asi 14 km od Ašchabádu. Pirivev spolu s dalšími třemi turkmenskými konvertity ke křesťanství předtím vytrpěli tři týdny trápení a vyhrůžek. Ke všemu došlo následkem náhodného (?) nálezu namnožených kopií videokazet s křesťanským obsahem při vyšetřování autonehody 22.listopadu. Řidičem byl právě jeden ze čtyř postižených. Ke zranění tehdy nedošlo.
 
 Sankce proti Iráku nepřímo napomáhají církvi
   (Mission Network News) - Irácké vládní oddíly jsou drženy na uzdě pokud jde o útoky na severní oblasti kontrolované Kurdy. USA totiž v tom případě hrozí vojenskou akcí. Tato ochrana má vliv na místní církev, hlásí Douglas Layton ze Servant Group International. „Máme plnou ochranu naší vlády. Ta znemožňuje islámským fundamentalistům na církev zaútočit. Věřící jsou zde bez zábran veřejně křtěni. Země je teď velmi, velmi otevřena evangeliu.“ Protože Irák pokračuje ve své snaze o zrušení sankcí, Layton říká, že Servant Group zahajuje kampaň na podporu sankcí. „Pro americkou administrativu je to obtížné, protože je na ni vyvíjen nátlak, aby sankce zrušila a pro jejich pokračování oficiálně nikdo není. Proto chceme být alternativní silou. Pokud budou sankce proti Saddámovi Husajnovi zrušeny, mohlo by to vést ke zkáze místních sborů.“
 
 Indonézané plánují ukončení dvouletého náboženského násilí
   (South China Morning Post) - Představitelé jednotlivých skupin obyvatelstva na zničených východoindonézských Moluckých ostrovech se v pondělí rozešli z konference s provizorním plánem na ukončení dva roky trvající občanské války. Křesťané i muslimové na plán pohlížejí s opatrným optimismem a obavami, zda se skutečně podaří ukončit boje, které si vyžádaly tisíce mrtvých na obou stranách po celém souostroví. Na rozdíl od dřívějších pokusů o usmíření, tento nový začíná od základů a není dílem úředníků. Desítky představitelů se sešly v hotelu ve městě Javanese na neutrálním území Yogyakarta. Budi Santoso, ředitel místní pobočky Legal Aid Foundation řekl, že plán je odměnou za dlouhotrvající úsilí řešit konflikt. Obě strany se shodly v názoru, že plné usmíření potrvá roky. „Ale bylo to velmi přínosné,“ řekl Santoso. „Účastníci doufají, že závěry jednání bude možno na Ambonu uplatnit.“ Účastníci odhadují počet obětí dvouletého konfliktu na nejméně 8 000.
 
 Průzkum naznačil pozitivní i negativní trendy v amerických církvích
   (Religion Today) - George Barna zabývající se průzkumem v církevní oblasti se dotkl pozitivních i smutnějších trendů projevujících se v této době v amerických církvích a společnosti. K pozitivním jevům patří vzrůstající počet těch dospělých čtoucích Bibli (ve srovnání s rokem 1996 nárůst z 36 na 40%) a skutečnost, že polovina těch, kdo nechodí do kostela, stále hledá smysl svého života. K problematickým trendům patří vyšší rozvodovost u znovuzrozených, velký výskyt nebiblických představ mezi vůdci různých skupinek a skutečnost, že znovuzrození křesťané tráví zábavou sedmkrát víc času, než duchovní činností, řekl Barna. Průzkum také ukázal, že jen 44% znovuzrozených dospělých a jen 9% znovuzrozených teenagerů má jistotu jediné absolutní pravdy (srovnej Pilátův výrok: „Co je pravda?“ – J18.38. Pozn.překl.)
 
 Vietnamská církev vykazuje rychlý růst
   (Mission Network News) - Dave Culross z International Needs uvádí, že církev v komunistickém Vietnamu rychle roste. „Jedním z používaných nástrojů je film ,Ježíš’,“ řekl Culross. „Velmi často se promítá, mnohdy v malých vesnicích daleko od měst. Množství lidí tak přichází k Pánu Ježíši.“ Zatímco odpověď na evangelium je dobrá, jeho samotné hlásání naráží na potíže. „Oficiálně máme ve Vietnamu svobodu vyznání. Díky tomu je Vietnam plnoprávným partnerem OSN. Ale místní úřednická praxe je jiná. Křesťané tak musejí snášet mnohá protivenství. Museli jsme některé naše pracovníky přestěhovat do nových působišť, protože ta původní byla příliš nejistá.“
 
 Zprávy mluví o rozšiřujícím pronásledování křesťanů v Číně
   (Christian Solidarity Worldwide = CSW) - CSW vydala 7. prosince zprávu o tom, jak členové neoficiální protestantské církve Číny jsou obětí prohlubujícího se pronásledování, také nehorázných pokut, mučení, internace v pracovních převýchovných táborech a čelí i smrti. Křesťané svědčí o tom, jak byli biti pěstmi, obušky a holemi, věšeni ke stropu a vytahováni v bolestivých pozicích. Někteří byli několik hodin zavěšeni za ruce svázané za zády s prsty svázánými provazem. Někdy jim přidali závaží, aby bolest byla větší. Jiní byli dlouhé hodiny věšeni na kříže. Křesťané jsou často nuceni snášet věznění, pobyt v pracovních táborech, pokuty a v některých případech jejich trápení končí smrtí. Představitelé církví se donekonečna ozývají a snaží se rozšiřovat zprávy o tom, že Čína nemá náboženskou svobodu a volat na poplach. Křesťané zdůrazňují, že jsou pod těžkým tlakem hlavně proto, že úřady zneužívají nařízení k potírání sekt. Několik vedoucích vyslovilo názor, že u křesťanů úředníci rozdíl dobře chápou, ale chtějí církev potírat.
 
 Súdán zdvojnásobil intenzitu bombardování civilních cílů
   (U.S. Committee for Refugees) - Intenzita bombardování civilních a humanitárních cílů v Súdánu vládním súdánským letectvem se ve srovnání s rokem 1999 zdvojnásobila, oznamuje zpráva Komise pro uprchlíky Spojených Států na základě údajů shromážděných od terénních pracovníků. Letos došlo k 12.prosinci ke 132 případům bombardování ve srovnání s 65 nálety za stejné období loňského roku. Zesilující bombardování je pokračováním politiky zabíjení a terorizování nevinných civilistů, narušování humanitární pomoci a vyhánění lidí z jejich země a domovů. Během posledních čtyř let došlo k nejméně 259 takovým náletům. Poslední nálet proběhl 8.prosince. Bombardér typu Antonov napadl vesnici Yomciir, zabil dva lidi, z toho jednoho humanitárního pracovníka a čtyři další obyvatele zranil. Odhaduje se, že během 17 let trvající občanské války zahynuly v Súdánu 2 miliony lidí. Asi 4.4 milionu Súdánců muselo opustit své domovy, což je největší exodus moderní doby.
 
 Řecký soudní dvůr osvobodil 11 pastorů ve věci nezákonné náboženské činnosti
   (Religion Today) - Soud v řecké Soluni osvobodil 11 evangelikálních pastorů obviněných z nezákonné náboženské činnosti. Rozhodnutí z 12.prosince ukončilo tři roky se táhnoucí soudní spor mezi většinovou pravoslavnou církví a malými církvemi, oznamuje World Evangelical Fellowship. Podle WEF byli pastoři obviněni z porušení zákona vyžadujícího svolení k činnosti od pravoslavného biskupa. Spor přispěl k napětí mezi evangelikály a představiteli pravoslavné církve. Okresní obhájce žádal předsedajícího soudce o podporu při změně zákona. Tsirbas prohlásil, že neočekává "nic menšího, než okamžitou akci soudu." Řekl, že skutečnost, že řecké náboženské menšiny jsou nuceny podřizovat se autoritě pravoslavné církve "představuje nejvyšší stupeň porušování lidských práv."
 
 Vietnamští křesťané čelí vzrůstajícímu nepřátelství vlády
   (CBN News) - Odpor vlády proti křesťanům ve Vietnamu roste. Nelibost komunistického režimu odhalilo nedávné zveřejnění šesti tajných dokumentů, které pronikly do zahraničí. Dokumenty dokazují, že přes vládní vyhlášení o náboženské svobodě, skutečným cílem režimu je vymýcení křesťanství. Přesto se křesťanství ve Vietnamu a v Laosu mezi příslušníky národu Hmong šíří. "Hmong je pronásledován po staletí," řekl Tom White, ředitel Voice of Martyrs (VOM). "Po milionech byli vybíjeni Číňany a většina z nich uprchla do Vietnamu a do Laosu, kde nyní slyší evangelium ve své vlastní řeči na krátkých vlnách. Rádio je doslova jejich kostel. Výsledkem je kolem půl milionu nových křesťanů jen ve Vietnamu za posledních sedm nebo osm let, což vládu zneklidňuje." VOM společně s dalšími misijními sdruženími nedávno dokončil překlad celé Bible do jazyka Hmongů.
 
 Přes hospodářský boom roste v USA počet bezdomovců
   (Religion Today) - Potřeba útulků pro bezdomovce od roku 1999 vzrostla o 15%. Ukazuje to studie z 25 měst zveřejněná organizací U.S. Conference of Mayors (… starostů). Potřeba pomoci hladovějícím vzrostla proti loňsku o 17% . Peter Clavelle, starosta Burlingtonu a předseda Výboru pro bezdomovce a hladovějící dodává, že k tomuto nárůstu dochází přes zjevný ekonomický růst země: "Ekonomové nám říkají, že prožíváme období nebývalé prosperity, nicméně vyvařovny pro chudé a útulky pro bezdomovce nám ukazují, že rozdíl mezi bohatými a chudými se zvětšuje." Zpráva kritizuje existenci mizerně placených míst, nemožnost slušného bydlení pro chudé a omezování veřejné pomoci, fondů pro drogově závislé a duševně nemocné. Je smutnou skutečností, že přibývá počet žadatelů o pomoc z řad těch, kdo celý den pracují. "Někteří lidé dřou celý den aby se na noc vrátili do útulku pro bezdomovce."
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz