Zprávy HCJB 17.12.2000 - 23.12.2000

 Bourání kostelů v Číně je pro svět šokem
   (Mission Network News) - Reakce misijních a pomocných organizací na bourání kostelů v jihovýchodní Číně pokračují. Čínská vláda údajně zničila ne méně, než 450 „nepovolených“ náboženských budov. Milton Amayun z International Aid je ohromen. Řekl: „Mnoho lidí si již našlo útočiště v podzemí, jiní se ztratili. Také spousta věcí byla zničena. Takové pronásledování by mohlo zastrašit ty, kdo nejsou pevní ve víře. Až dosud toto pronásledování jen posiluje věřící v jejich touze hledat útočiště u Pána Ježíše.
 
 Bělorusko potvrzuje vypovězení polského kněze
   (Keston News Service) - Vleklý vývoj případu polského katolického kněze Zbigniewa Karolaka přinesl 29.listopadu zrušení předchozího příznivého rozhodnutí ve věci jeho deportace. Rozhodlo tak prezídium brestského oblastního soudu. Dva týdny předtím tentýž soud rozhodl ve prospěch kněze. Soudce Igor Kabalik si nyní stěžoval, že toto poslední stání se konalo v tajnosti, a že s jeho výsledkem nebyl seznámen do 2.prosince. Karolak slouží jako kněz Církve Vznešenosti Svatého Kříže (Church of the Exaltation of the Holy Cross) v západní části Brestu v Bělorusku již 9 let, ale nyní je nucen do konce května opustit zemi. Výbor pro náboženské záležitosti mu počátkem tohoto roku odmítl prodloužit registraci.
 
 Evangelikálové smějí zůstat v mexické vesnici
   (Compass) - Presbyteriáni, političtí představitelé a skupina mužů obviňovaná z nepřátelství proti evangelikálům se 13.listopadu sešli na schůzce v Las Margaritas ve státě Chiapas. „Bůh způsobil zázrak a doufáme, že teď se v celé oblasti náhled na evangelikály bude měnit,“ řekl presbyteriánský pastor Antonio Alfaro. Chiapas je nejjižnějším státem Mexika. Schůzka přivedla k jednacímu stolu skupiny, které jsou odedávna v konfliktu. „Nesešli jsme se, abychom spolu soupeřili, ale spíše, abychom zkoumali, jak spolu mohou domorodci žít v míru,“ řekl Alfaro. „Vyslovili jsme souhlas se způsobem pravidelného setkávání.“ Díky schůzce městští radní zrušili své plány na vystěhování 25 evangelikálních rodin ve vesnici Justo Sierra v okrese Las Margaritas. Byl vysloven souhlas tím, aby zůstali ve svých domovech a žili v míru, řekl Alfaro. Mexická ústava zaručuje svobodu vyznání.
 
 Stovky Indů přijali Krista během evangelizace
   (Religion Today) - Stovky lidí skrze získanou víru odhodily své zoufalství v indickém městě Chennai během minulého měsíce. Daniel Barrick, pastor z rodinného křesťanského centra v Gastonii v Severní Karolině strávil 10 listopadových dnů v chennaiské pobočce Christian Faith Ministry International vyprávěním místním obyvatelům o Kristově lásce. „Křesťané jsou skutečně jedinými lidmi, kteří mají naději na nový život,“ řekl jim Barrick. Barrick krátce promlouval a modlil se při evangelikálních bohoslužbách, kterých se zúčastnilo 2000 lidí a také učil při hodinách v biblické škole. Křesťané se k bohoslužbám scházeli v chrámu, který pro své nové vlastní náboženství postavil jeden multimilionář, vyprávěl Barrick. Na tyto jeho bohoslužby přicházelo kolem 50 lidí. Evangelikální bohoslužby chrám s tisícem míst k sezení podvakrát zcela zaplnily. Stovky lidí se přímo při bohoslužbách obrátily. Christian Faith Ministry International je misie zakládající sbory a vychovávající mladé křesťany. Vede ji Rajan a Becky Chinnadurai.
 
 Egypt zakázal dětskou písničku o Davidu a Goliášovi
   (AgapePress) - Vládní egyptská cenzura zakázala dětskou píseň David a Goliáš, protože starodávný příběh ukazuje Izrael v příliš pozitivním světle. Židovská i křesťanská písma stejně jako Korán popisují chlapce Davida, jak zabil filistinského obra kamenem. Ale vrchní egyptský cenzor v oblasti audio a videozáznamů zakázal výrobu kazet, které by obsahovaly i písničku o Davidovi a Goliášovi a prohlásil, že šíření takové písně by bylo nevhodné v době, kdy Arabové obviňují Izrael z nepřiměřeného násilí proti palestinským práčatům. Kazeta měla být šířena mezi dětmi egyptských koptských křesťanských sborů.
 
 Jsou obavy, že násilnosti na Pobřeží Slonoviny přerostou v občanskou válku
   (Religion Today) - Křesťané na Pobřeží Slonoviny jsou vystavení perzekuci muslimských útočníků. Obchodní centrum Abidjanu bylo ve dnech 4. a 5.prosince vypleněno, asi 50 lidí bylo přitom zabito. Oznamuje to Barnabas Fund, misie se základnou ve Velké Británii. Křesťané a obyvatelé jižní části země posloužili jako oběti násilí. Boje nastaly, když tisíce přívrženců muslimské politické strany zahájily pouliční protesty proti rozhodnutí Nejvyššího soudu vyřadit jejich vůdce, Alassane Quattary, z probíhajících parlamentních voleb. Protestující vybavení střelnými zbraněmi, meči, mačetami a obušky stavěli barikády a systematicky prohlíželi místní obyvatele. Křesťanům a jiné nemuslimům vyhrožovali, bili je, bodali a zabíjeli včetně několika školáků. Jiné gangy útočily na policejní stanice a vládní úřady, zabily řadu policistů a vojáků. Bezpečnostní síly pak obsadily mešity, kde našly úkryty střelných zbraní, mečů i munice. Situace se uklidnila 6.prosince, je ale stále nebezpečná. Existují vážné obavy z občanské války mezi muslimy a křesťany, protože někteří muslimové volají po odtržení severní části země a vyhlášení samostatné islámské republiky, kde by Quatarra byl prezidentem.
 
 S růstem církve v Nepálu roste i protivenství
   (Mission Network News) - Baptist World Alliance má povzbudivé zprávy z Nepálu. Nepálská baptistická rada církví založila za 10 posledních let přes 70 nových sborů a 280 skupinek. Vzrůst církve je spojen s pronásledováním. Policie nedávno uvěznila 13 věřících na základě falešných obvinění. Devět bylo ještě ten den propuštěno, dva další později, dva ale stále zůstávají ve vazbě.
 
 Pokračující občanská válka v Angole brzdí šíření evangelia
   (Mission Network News) - Emisar OSN pro Afriku vyzývá k obnovení úsilí o ukončení občanské války v Angole. Úřad žádá o pomoc při obnově mírových iniciativ, které byly počátkem roku odloženy. Sam Vinton z Grace Ministries International (GMI) řekl, že boje mají velmi negativní dopad na duchovní obrodu země. "V Angole se v oblasti hranic stále bojuje a tak se lze do země v současnosti jen těžko dostat." Vinton říká, že personál misie čeká na mírové rozhovory a těší se na den, kdy situace se natolik uklidní, aby bylo možno začít v Angole pracovat. "Modleme se, aby vlivní lidé více pociťovali touhu lidí po evangeliu i po běžných potřebách," řekl Vinton. "Naše misie to sama nezvládne. GMI koneckonců usiluje o funkční národní angolskou církev, která sama bude šiřitelem evangelia."
 
 Šlechetností patnáctileté dívky se Písmo dostává indickému lidu
   (Religion Today) - Dar 15 000 dolarů od patnáctileté dívky umožnil jednomu indickému kmenu získat Bible ve své rodné řeči. Patnáctiletá, kterou Bibles for the World nejmenuje, darovala velkou částku peněz. Chtěla mít jistotu, že křesťané kmene Hmar v severovýchodní Indii dostanou obnovený překlad Bible v jejich jazyce, hlásí tato misijní organizace. Nová Bible obsahuje oddíl s konkordancí, biblickým slovníkem a odkazy. Dar dívky pomohl splnit slib daný kdysi hmarským chlapcem jeho otci. Rochunga Pudaite, prezident Bibles of the World se stal křesťanem v chlapeckém věku. Otec se staral o jeho vzdělání a tak Rochunga byl jednoho dne schopen přeložit Bibli do hmarského jazyka. Sehrál rozhodující úlohu i při novém překladu. Welšští misionáři přinesli evangelium do Hmaru v roce 1910. Rod zuřivých lovců lebek byl tehdy velice obávaný, to se ale vše změnilo a nyní jsou tisíce příslušníků kmene křesťany.
 
 Norský misionář působící v Nepálu uvězněn pro „uplácení“ hinduistů
   (CBN News) - Norský misionář působící v Nepálu se ocitl za mřížemi obviněn z uplácení hinduistů, aby se stali křesťany. 36letý Trond Berg byl uvězněn na konci října v jedné vesnici asi 500 km západně od hlavního města Káthmandů. Byl zadržen spolu se třemi nepálskými křesťany a obviněn z toho, že nabízel peníze a práci lidem, když přestoupí na křesťanství. V případě, že jejich vina bude prokázána, hrozí obviněným trest odnětí svobody od tří do šesti let. Bergova manželka Lisbeth řekla, že obvinění jsou směšná: „Nikdo se přece neprochází s tisíci dolary v kapse, aby je rozdával každému, kdo chce konvertovat od hinduismu ke křesťanství.“ Lisbeth se se svými dětmi vrací do Norska, aby unikla „z nebezpečné situace.“ Nepál, drsná země rozkládající se mezi Indií a Čínou, je jediným hinduistickým královstvím na světě. Kolem 90% 20milionové nepálské populace jsou hinduisté. Křesťanů ale rychle přibývá. Koordinátorka misie Carol Jenkinsová odhaduje, že v Nepálu je nyní 300 000 – 400 000 křesťanů, zatímco v roce 1975 se vědělo o 25.
 
 Katolický kněz zavražděn – nepřátelství proti křesťanům v Indii pokračuje
   (Zenit) - V pondělí Indická episkopální konference veřejně odsoudila vraždu katolického kněze na Andamanských ostrovech v Bengálském zálivu a vyjádřila „hluboké znepokojení“ nad vlnou nevázaného násilí proti křesťanům po celé zemi. Vzrůstající násilí donutilo řádové sestry opustit dívčí střední školu sv. Anny v Kurpanii v oblasti Bokaro. Arcibiskup Oswald Gracias tajemník biskupské konference oznámil, že 16.prosince časně ráno skupina ozbrojených mužů přepadla rezidenci otce Johna Petera v Port Blair a zavraždila ho noži a obušky. Vrazi po sobě nechali nápisy odsuzující konverzi ke křesťanství, ke které Peter povzbuzoval. Gracias apeloval na vládu v Dillí, aby „zadržela ty, kdo jsou za vraždu zodpovědni“ a zajistila bezpečnost pro křesťanskou komunitu na ostrovech. V Kurpanii nedávný útok na řádové sestry a znásilnění mladé kuchařky naplnil školu pocitem strachu a způsobil, že setry campus raději opustily.
 
 Pronásledování zdrželo distribuci Biblí ve dvou indických státech
   (Mission Network News) - Pronásledování křesťanů v Indii má malý vliv na práci Word Bible Translation Center (WBTC). Nicméně Dale Randolph z WBTC uvádí, že při dalším vydávání Nového Zákona v pandžábštině a Bible v Malajamštině místní pracovníci čelí problémům s ditribucí ve státech Orissa a Gujarat. „Naši spolupracovníci nyní nejsou schopni v těchto oblastech Bible volně šířit, proto kontaktujeme existující sbory a výtisky posíláme jim,“ řekl Randolph. „Sumárně je pro nás Indie velmi pozitivním místem. Vydáváme texty ve 14 hlavních indických jazycích a tyto texty se čile šíří po celé Indii s výjimkou těchto dvou států.“
 
 Čínští věřící nechtějí nechat padnout Vánoční svátky
   (Religion Today) - Čínské neoficiální církve budou slavit Vánoce přes ztrátu stovek modlitebních místností, ke které vedla každoročně se opakující oficiální kampaň „Vánoční pronásledování“. Jiným církvím bylo zakázáno scházet se ve školách či v místnostech agitačních středisek, hlásí The Washington News. „Je to taková ostuda, tak usilovně jsme se připravovali,“ řekl Hu Saiwang z vesnice Žong (u města Wenžou na severovýchodním pobřeží Číny). Na svátky přijel domů minulý týden a z kostela, kam celá rodina chodívala, našel hromadu trámů a suti. Převážně křesťanský kraj je poset podobnými výjevy. Obyvatelé říkají, že jde o nejhorší pronásledování od ukončení zákazu bohoslužeb v roce 1970 po skončené Kulturní revoluci. Kaple a kostely jiných náboženství byly rovněž rozbořeny. „Nejsme smutní, vždyť je to jen kostel. Bůh nebydlí v kostele. Je v našich srdcích,“ řekl člen sboru Žen Chunlian. Věřící se k oslavě svátků sejdou v soukromých domech. „Budeme namačkaní, ale budou to velké Vánoce,“ řekl Saiwang. „Strana může ovlivňovat naše těla, oči a uši, nemůžeme jí ale nechat řízení svých duší.“
 
 Kolumbijské sbory mohutní bez ohledu na probíhající občanskou válku
   (Religion Today) - Odvážní křesťané šíří evangelium v Kolumbii. Přes 50 členů sdružených v Christian & Missionary Alliance se před dvěma lety přesunulo do pobřežního města Bonaventura zakládat sbory. Nový sbor neztrácel při obracení lidí na víru ani minutu. „S evangelizací začali u svých sousedů,“ řekl Fred Smith, oblastní ředitel pro Latinskou Ameriku. Sbor se během půl roku rozrostl na 250 členů a nyní má 3000 členů. Ničivá občanská válka, vládní vojáci, teroristé ani soukromé milice misii nezastavili. „Neočekávaně velký efekt evangelizace v této kritické době popohání misii i církev v Kolumbii, aby pokračovaly v současném usilovném sklízení dozrávající žně,“ řekl Smith.
 
 600 mladých Ecuadorců se sešlo v prostorách HCJB World Radio k modlitbám
   Přes 600 mladých lidí z Ecuadoru se shromáždilo Larsonově středisku HCJB World Radio v Quitu v pátek 8.prosince večer k požehnanému modlitebnímu shromáždění. "Shromáždění nás všechny naplnilo," řekl Marco Antonio Bravo z oddělení pro vnější vztahy. "Hudba přítomné uchvátila svou lyričností i obsaženou výzvou; Boží dotek byl vidět na každé tváři; a vzývání z Božího Slova i modlitby naplnily místnost, zvlášť večer, ke slávě Boží." Dodal, že řada mladých lidí odevzdala své životy Pánu Ježíši. Tom Fulghum, ředitel pro Latinskou Ameriku řekl, že reakce na toto shromáždění "ukazuje zjevný zájem a touhu mnoha mladých křesťanů. Dej Bůh, aby nás ostatní tento zájem povzbudil." (překlad zkrácen - pozn. překl.)
 
 Tajná policie vyhání další dvě turkmenské křesťanské rodiny
   (Compass) - Agenti tajné policie násilně vystěhovali další dvě křesťanské rodiny z jejich domů v Ašchabádu. Stalo se jim tak v úterý, 10 dnů po konfiskaci domu jejich pastora. 24letý Batir Nurov byl ze svého domu vyhnán v úterý 19.prosince spolu se svojí manželkou Hasanowa Enejan a jejich čtyřměsíčním synem Danielem. Nurov údajně dostal na vystěhování jednu hodinu poté, co byl v úterý odpoledne zastaven důstojníky Národního výboru pro bezpečnost (KNB). Téhož dne večer agent KNB okresu Ahal navštívil dům Umita Koškarova a nařídil mu vystěhovat se do rána i s rodinou. Agenti vyhnali jejich pastora a jeho rodinu a zkonfiskovali veškerý jejich majetek 9.prosince.
 
 Němý Haiťan evangelizuje, přestože nemůže normálně komunikovat
   Němý Haiťan káže evangelium ve své vesničce. "Na tom mladém muži je něco okouzlujícího," řekl místní misionář z Christian Aid Mission. "I když neslyší ani nemluví, přece svému okolí káže evangelium." Mladý muž používá k vyjádření příběhu Pána Ježíše pantomimické pohyby a gestikulaci. Tím, že odmítá poddat se svému handicapu podněcuje ostatní, aby sami svědčili dalším. Skupiny křesťanů tak pravidelně vyjíždějí do okolí a svědčí svým sousedům v okolních vesnicích. Vesnička má sbor se 70 věřícími. "Jsou šťastní a vzrušení. Prosím, modlete se za ně, aby dál rostli v Pánu a chtěli zbavit se nadobro svých starých obyčejů a zvyků pocházejících z woodoo.
 
 Výsledek průzkumu: četba Bible v USA opět na ústupu
   (AgapePress) - Další průzkum přináší alarmující (u nás by však byla radostnou - pozn. překl.) zprávu o upadající četbě Bible mezi Američany. Gallupův ústav provedl průzkum, ve kterém jen 16% dospělých Američanů uvedlo, že Bibli čtou denně. Dále průzkum ukázal, že jen vzácně Bibli čte nebo ji nečte vůbec 41% dospělých a 21% uvádí, že Bibli čte jednou týdně. 12% čte Boží slovo zhruba jednou za měsíc, 10% jej sice čte, ale ani jednou za měsíc.
 
 Turkmenský soud nejspíš nařídí zbourání domácí modlitebny
   (Keston News Service) - Pastor letniční církve Viktor Makrousov se ve čtvrtek doslechl, že okresní soud v turkmenském Kopetdagu příští týden místním úřadům nařídí zbořit soukromý dům, ve kterém se v Ašchabádu scházeli členové letniční církve. Makrousov řekl pro Keston News Service, že stání začne v deset hodin dopoledne 28.prosince. Pokud soud destrukci budovy skutečně nařídí, bude to již šestý případ násilného zboření modlitebny v Turkmenistánu na základě úředního příkazu. V posledních dvou letech byly zbořeny dva chrámy Hare Krišna, kostel Adventistů a dvě mešity. Oficiální žaloba uvádí, že Makrousov zanedbal podání žádosti Ministerstvu spravedlnosti o povolení používat budovu k náboženským účelům, a že sbor narušuje "společenský pořádek" v okolí.
 
 Baptisté pohlížejí na zastavení palby v Sierra Leone opatrně
   (Mission Network News) - Vyhlášení o zastavení palby v Sierra Leone bylo představiteli baptistů uvítáno jen opatrně. Baptisté mají nejvíce rozpracovánu severní část země a ta je pod kontrolou povstalců. Mnoho sborů tak přišlo o své pastory, učitele, zdravotníky a příslušná zařízení byla většinou vyrabována nebo zničena. Ale 28 sborů začalo ve Freetownu pracovat s těmi, kdo z postižených oblastí uprchli. Jejich práci podporuje Baptist World Aid.
 
 Misionářka v Pobřeží Slonoviny náhle zemřela
   (New Tribes Mission) - Anneke Labutes, 46letá Kanaďanka sloužící s New Tribes Mission (NTM) ve městě Yamoussoukro v Pobřeží Slonoviny, zemřela 19.prosinec po krátké nemoci. Byla manželkou Vic Labutese, oblastního ředitele NTM pro tuto západoafrickou zemi. Anneke zde zanechala svého manžela a tři děti ve věku od 19 do 22 let. Vic odvezl tělo své ženy do Kanady k pohřbu.
 
 Tisíce lidí se obracejí ke Kristu na Madagaskaru
   (Religion Today) - Nová evangelikální misie má na Madagaskaru, čtvrtém největším ostrově světa, nečekaný úspěch. Hlásí to Every Home for Christ. K Pánu Ježíši se obrátilo kolem 30 000 lidí tohoto afrického národa, hlásí ve své nejnovější zprávě tato misie pocházející z Colorado Springs. Madagaskar je etnicky, kulturně i nábožensky pestrý. Asi 15 milionů z jeho obyvatel provozuje rodová náboženství a animismus po svých předcích. V srpnu EHC školila 400 vedoucích z asi 300 sborů, pak je vyzvala k evangelizaci mezi různými skupinami nevěřících. "Někteří pastoři oznamují, že 80% oslovených jeví živý zájem o křesťanství (doslova: konvertují)," řekl Pete Simonis, oblastní ředitel EHC. Jeden pastor nedávno dokázal založit svými spolupracovníky za šest týdnů šest sborů.
 
 Přestávka ve zpravodajství
   This is the last news update until Jan. 3, 2001, when the daily service will resume. May you have a joyous Christmas and blessed New Year! Zpravodajství bude opět obnoveno 3.1.2001.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz