Zprávy HCJB 8.7.2001 - 14.7.2001

 Muslimové na severu Nigérie vypálili desítky sborů
   (Mission Network News) — Barnabas Fund (Barnabášova nadace) hlásí, že minulý měsíc bylo ve státě Jigawa na severu Nigérie vypáleno 15 sborů. Ve 14 případech byl zapálen i byt pastora. Poslední pastor bydlel v domě pronajatém od muslima. V sousedním státě Kano bylo v červnu zničeno asi 17 sborů. V obou státech byl loni zaveden islámský zákon šaria.
   * Ve spolupráci s In Touch Ministries, SIM a západoafrickou Evangelikální církví vysílá HCJB World Radio do Nigérie už více než rok každý týden půlhodinové pořady v jazyce igbo, kterým hovoří téměř 15 miliónů Nigérijců. Pořady jsou vysílány na krátkých vlnách z Johannesburgu v Jižní Africe.
 
 Představitelé Běloruska stáhli obvinění proti křesťanským novinám
   (Keston News Service) — Stíhání dobrovolníků, kteří v ulicích běloruského hlavního města Minsk rozdávali mezidenominační protestantské noviny, bylo zastaveno. Trest hrozil i Aleksandru Veličkovi, redaktoru Slova, ale jak řekl, byl případ k jeho překvapení „koncem května pro nedostatek důkazů o trestném činu uzavřen.“
 
 Politická nejistota v Indonézii dělá misionářům starosti
   (Mission Network News) — Prezident Abdurrahman Wahid tvrdí, že pokud se opravdu začne jednat o jeho sesazení, hrozí Indonézii výjimečný stav. Bob Fetherlin z Christian and Missionary Alliance (Křesťanská a misijní aliance) říká, že politická nestabilita znepokojuje misijní organizace: „Útisk ze strany muslimů nebo pronásledování, které období vládní nejistoty a nepokojů umožní, může mít negativní dopad na církev a její službu. Takže nám to dělá velké starosti a prosíme křesťany všude na světě o modlitby.“ Podle Fetherlina už omezení při vydávání víz misionářům komplikuje situaci. „Extrémnější muslimské živly v zemi a ve vládě zvláště se už pokusily potlačovat vliv křesťanských misií, a v krizové době mohou tito radikálové zvednout hlavu a získat pevnější pozice.“
 
 Ázerbajdžánští adventisté protestují proti televiznímu pořadu
   (Compass) — Ázerbajdžánský televizní zpravodajský pořad, který počátkem června postavil Církev adventistů sedmého dne do špatného světla, vyvolal silný nesouhlas vedoucích místního sboru. Jeho výkonný výbor rozeslal 12. června vrcholným vládním činitelům a zástupcům médií v zemi protestní dopis, v němž pořad nazývá „urážkou našich členů“, prohlašuje, že tato nepravdivá a senzacechtivá zpráva se „neslučuje s novinářskou etikou“, a požaduje omluvu.
   * Spolu se studiem Hosanna a s místními partnery v ázerbajdžánském Baku se HCJB World Radio podílelo na dramatizaci Nového zákona v rámci projektu Faith Comes by Hearing (Víra je ze slyšení). Na základě nahrávek, dokončených před třemi lety, se nyní připravují rozhlasové pořady.
 
 Církve se spojují, aby získaly ekvádorské město pro Krista
   (Mission Network News) — Misionáři Book of Hope (Kniha naděje) hlásí, že se v ekvádorském městě Tulcán při hranicích s Kolumbií poprvé spojilo k evangelizaci všech sedm zdejších evangelikálních sborů. Někteří z pastorů pocházejí z Kolumbie. Týmy kazatelů nedávno navštívily 27 škol, místní vojenskou základnu, vězení a blízký pečovatelský domov. Během akce přijalo evangelium téměř 18 000 studentů.
 
 Moskevské orgány žalují Armádu spásy
   (Religion Today) — Armádu spásy, která už od carských dob pečuje o ruské chudé, hodlá moskevská radnice tento týden pohnat k soudu. Existuje podezření, že kampaň, směřující k zastavení její činnosti, vede ruská pravoslavná církev v úzké spolupráci se starostou Jurijem Lužkovem. Loni v listopadu Lužkov Armádě spásy nepovolil působit v Moskvě, ačkoli v jiných ruských městech registrována je. Úřady města žádné důvody neuvedly, ale jak Armáda spásy oznámila po slyšení, soudu byla představena jako „militantní skupina, která chce násilně svrhnout ruskou vládu.“
   * HCJB World Radio pokrývalo Rusko krátkovlnným vysíláním evangelia od roku 1941. Dnes se pořady vysílají z Quito a z pronajaté stanice ve Velké Británii. Od počátku devadesátých let také zakládá místní rozhlasové služby ve strategických městech celého bývalého Sovětského svazu. Loni na podzim pomohlo HCJB World Radio zprovoznit první ruskou křesťanskou satelitní rozhlasovou síť.
 
 Brunejská vláda vyslýchá křesťany
   (Open Doors) — Příslušníci brunejského oddělení vnitřní bezpečnosti už několik měsíců vyslýchají vedoucí místních sborů ohledně organizovaného modlitebního programu, který podle nich „ohrožuje stabilitu“ této jihovýchodoasijské země. V Brunei na severním pobřeží Bornea je státním náboženstvím islám. „Všichni, kdo mají ve zdejší církvi jakoukoli vedoucí pozici – v mládeži, v nedělní škole, v církevní radě – byli předvoláni k výslechu,“ uvedl zdroj blízký situaci. „Byli pozváni do hlavního města a každého vyslýchalo asi 15 policistů. Odpovědi je však, zdá se, uspokojily, a v podstatě místní věřící povzbuzovali, aby pokračovali ve svém dobrém díle.“ V prosinci a v lednu bylo zatčeno 7 křesťanů za údajnou „sektářskou“ činnost, a podle zpráv byly u jednoho z nich nalezeny materiály, popisující systematický modlitební program za stát. Od té doby přibylo výslechů křesťanů, obviňovaných, že se snaží evangelizovat muslimy a že „ruší náboženské soužití.“
 
 Hinduisté na Internetu opět zveřejnili seznam křesťanů a muslimů „na odstřel“
   (Open Doors) — Štvavá webová stránka militantních hinduistů se jmenným seznamem mezinárodních kazatelů evangelia, světských i křesťanských učenců z Indie a jiných „škůdců hinduismu“ vděčí za své znovuspuštění radikální židovské organizaci z newyorského Brooklynu. Stránka vyzývá militantní hinduisty, aby proti jmenovaným mužům a ženám užili násilí. Poskytovatel webového prostoru v Greenwood Village v Coloradu stránku HinduUnity.org minulý měsíc odpojil na základě stížností, že podněcuje k násilí a k nenávisti vůči křesťanům a muslimům. Zasáhlo ale Hatikva Jewish Identity Center (Středisko židovské identity Hatikva) a pomohlo ji opět dostat na Internet. Stránka je inzerována jako oficiální stránka Bajrang Dal, ozbrojeného křídla strany Sangh Parivar (Hindská rodina), jejíž členové byli obviněni, že v lednu 1999 zabili v Indii australského misionáře Grahama Stainese a jeho dva syny.
 
 Zákonodárci USA si začínají všímat pronásledování v Egyptě
   (CBN News) — Nyní, když zákonodárci USA odsoudili Súdán, že vede válku proti svému vlastnímu lidu, obracejí svou pozornostu k sousednímu Egyptu. Kongresman Joe Pitts a další žádaají egyptského prezidenta Hosniho Mubaraka, aby ukončil pronásledování koptských křesťanů. Pitts nedávno vysvětlil: „V poslední době došlo k rozsáhlým protestům, když se tisíce koptských křesťanů vůbec poprvé odhodlali demonstrovat. Asi 20 z nich bylo jen za účast na pokojné demonstraci zatčeno a uvězněno. Měli jsme pocit, že bychom se za koptskou křesťanskou obec měli postavit.“ V Egyptě má křesťanství dlouhou tradici, která sahá až do prvního století. Ti, kdo přijali křesťanství, byli nazýváni kopty. Dnes představují asi 10 % ze 67 miliónů Egypťanů.
 
 Náboženská organizace dodala na Kubu přes 70 tun humanitární pomoci
   (Maranatha Christian News Service) — Náboženská organizace v USA využila svátek 4. července k tomu, aby vyplula na Kubu a přistála tam s více než 70 tunami humanitární pomoci. Radio Havana ve středu uvedlo, že vedoucí Pastors for Peace (Pastoři za mír) reverend Lucius Walker sdělil kubánské tiskové agentuře Prensa-Latina, že ministerstvo financí zabavilo anestetika a dva kardiopřístroje. Stanice rovněž hlásí, že z Texasu do Mexika se Pastors for Peace dostali v úterý bez nejmenších problémů, ale členům „Kanadské karavany“, kteří se snažili překročit americko-kanadskou hranici u Maine, úřady USA několik položek zabavily. Walker založil Pastors for Peace v roce 1988, aby Kubáncům dováželi dary Američanů. Kubu takto navštívil už podvanácté.
   * HCJB World Radio v Quito vysílá na Kubu pořady ve španělštině ze svých krátkovlnných zařízení v Ekvádoru. Od roku 1993 se na biblický institut HCJB World Radia, korespondenční kurz zahrnující poslech španělského vysílání, zapsalo přes 500 posluchačů z Kuby. Od poloviny devadesátých let se na Kubě také konalo několik školení pastorů sponzorovaných společnou službou HCJB World Radia a Leadership Resources International s názvem Apoyo. Příští měsíc uspořádají pracovníci Apoyo výcviky mládeže, v září čas duchovní obnovy pro tamní pastory a na podzim další dva kurzy.
 
 Na Madagaskaru se školí překladatelé Bible
   (Mission Network News) — Projekt „Luke Partnership“ (Partnerství Lukáš) na Madagaskaru překládá Písmo a vyrábí film, který má ke Kristu přivádět lidi po celém světě. Seed Company (Společnost setby), misijní služba Wycliffových překladatelů Bible, spolu s projektem Film „Ježíš“ (Nový život 2000) povzbuzují místní obyvatele k překladu Bibli. „Luke Partnership usiluje o přeložení Lukášova evangelia a některých vybraných oddílů Starého zákona a potom o vytvoření filmu ‚Ježíš‘,“ říká Harold Good ze Seed Company. „Právě jsme ukončili seminář, na němž se sešli obyvatelé Madagaskaru, kteří hovoří čtyřmi různými jazyky, jimž rozumí nejméně 3 až 4 milióny lidí.“ Na semináři se zabývali principy překladu Bible. Přeložit Lukáše do místního jazyka trvá asi rok.
   * Spolu s místními partnery pomáhalo HCJB World Radio založit na Madagaskaru křesťanské FM radiostanice ve městech Diego Suarez a Antananarivo. Vysílají malgašsky a francouzsky.
 
 Sedm laoských církevních vedoucích odmítá opustit víru
   (Christian Solidarity Worldwide/Religion Today) — Sedm vedoucích sboru ze Savannakhetu v jižním Laosu se doma zotavuje z toho, jak se je policie snažila krátkými, ostrými elektrošoky přinutit k podpisu prohlášení, v němž by se zřekli své víry. Sipasert Phuadaeng (52), Bounyarn Robkhob (58), Tem Chanthara (56), pan Puang (60), Phouwanard Trivilaisook (40), pan Kiloy (36) a Kongphaeng Phrasawat (36) vedou místní sbor. Osmý zadržený, pan Khemphet (30), je aktivním členem církve. Vedoucí odmítli opustit víru, i když byli mučeni elektrošoky a i když jim vyhrožovali zastřelením. Vinou špatných podmínek ve vězení, kde byli drženi od 31. května, jsou nyní tři z nich tak zesláblí, že nemohou chodit. Další tři vězňové jsou stále v poutech. Policie tvrdí, že vedoucí sboru působí v náboženské činnosti a v zahraničních politických hnutích se záměrem oslabit vládu. I jejich rodiny jsou úřady nuceny, aby se vzdaly víry.
Historie země
 
 Muslimové napadli bratra křesťanů, vězněných pro rouhání
   (Compass) — Starší bratr dvou pákistánských křesťanů, vězněných od roku 1999 na základě obvinění z rouhání, byl nedávno vyloupen a jeho žena znásilněna neznámými muslimskými extrémisty. Středisko pro právní pomoc nedaleko Pasrúru, asi 30 km severně od Láhauru, oznámilo, že dům Hámida Masiha byl vyloupen 25. června kolem 2 hodin ráno. Než čtyři pachatelé uprchli, ještě znásilnili jeho ženu. Ačkoli byla místní policie o zločinu uvědomena během několika hodin, přišla do domu jeho rodiny vyšetřovat až další den. Masih se stará o manželky a osm dětí svých bratrů Selima (30) a Rašída (34) od jejich zatčení 2. června po konfliktu s prodavačem zmrzliny. Byli obviněni z „neuctivých poznámek“ vůči proroku Mohamedovi, když jim prodavač údajně odmítl podat zmrzlinu ve stejných miskách, ze kterých jedí muslimové. Poté, co ve vězení strávili téměř rok bez možnosti propuštění na kauci, byli 11. května 2000 odsouzeni k 35 letům vězení za rouhání. Stále čekají, až nejvyšší soud projedná jejich odvolání.
Historie země
 
 Falešný misionář v Kentucky postaven před soud
   (Mission Network News) — The Baptist International Mission Board (Rada Jižních baptistů pro mezinárodní misii) hlásí, že v Kentucky byl zatčen muž, který se vydává za misionáře. Daniel Lubowa je obviněn z trestného činu krádeže podvodem, protože z mnoha sborů v USA vylákal vysoké částky jako příspěvky pro neexistující misie v Ugandě a v Súdánu. Podle zpráv to provozoval už „několik let v nejméně sedmi státech.“
 
 Irácký křesťan odsouzen do vězení za rozdávání apoštolského kréda
   (Compass) — Irácký křesťan, který loni uprchl do Jordánska, se od minulého listopadu pokouší žádat úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Ammánu o politický a náboženský azyl. Poté, co Jad Patrus uprchl z Iráku, podařilo se mu získat kopie soudních dokladů, které dokazují, že byl iráckou vládou odsouzen na dva roky do vězení. Trestní soud Ninevah v Mosulu Patruse 15. dubna 1997 usvědčil, že psal a rozdával letáky obsahující biblické verše a apoštolské krédo svým muslimským přátelům a známým na univerzitě v Mosulu. Od války v Perském zálivu získala od OSN oficiální status přesídlence jen hrstka iráckých křesťanských rodin.
 
 AIDS v Africe nutí místní církve řešit problém
   (Mission Network News) — SIM hlásí, že hrůza z epidemie AIDS v Africe má pozitivní dopad v tom, že si vynucuje změny v círvi. Kvůli kulturnímu kontextu je pro věřící velmi složité se touto otázkou zabývat, říká William O´Donovan ze SIM. „Je známo, že Afrika je epicentrem světové epidemie AIDS. V některých zemích, například v Etiopii, se církev až donedávna o tomto tématu ani nezmiňovala, protože podle tamějších mravů se o tom, co se týká této oblasti života, nemluví. Je to tabu.“ Podle O´Donovana otevírá řádění AIDS africkým evangelikálům oči. „Křesťané si uvědomují, že musí učit přímo a otevřeně, jaké jsou biblické normy pro život a spravedlnost. Už to nemůže být tabu. Je to ohromná výzva pro církev v celé Africe, nejen v Etiopii.“
   * Jerry Carnill, koordinátor krátkodobých týmů HCJB World Radia, a Jeff Ingram z Quito navštívili minulý podzim se skupinou pracovníků Kaapstad v Jižní Africe, kde pomohli vybudovat kliniku pro pacienty s AIDS. Klinika je součástí služby Fish Hoek Baptist Church a radiopartnera Cape Community FM 104 v Kaapstadu. Pracovníci HCJB World Radia, kteří se zabývají zdravotní péčí, vysíláním a vyučováním, rovněž připravují výukové videoprogramy a rozhlasové pořady, v nichž varují obyvatele Ekvádoru před nebezpečím AIDS. Vozandes Hospital HCJB World Radia v Quito také provozuje kliniku pro pacienty s AIDS.
 
 * Partneři HCJB World Radia v Burkina Faso prorážejí bariéry
   (HCJB World Radio) — Křesťanské vysílání partnerských stanic HCJB Worlda Radia v Burkina Faso proráží bariéry islámu a animismu. Od roku 1993 pomohli pracovníci konstrukčního centra HCJB World Radia v Elkhartu zahájit vysílání FM stanic v osmi klíčových městech, čímž miliónům lidí zpřístupnili evangelium ve francouzštině a v sedmi kmenových jazycích.
   Místní pastor z Burkina Faso, třetí nejchudší země světa, říká, že pořady přinášejí posluchačům v celé zemi důležité povzbuzení. „Kdybyste viděli, jak tu tisíce lidí díky službě v Burkina Faso denně přijímají tělesné i duševní občerstvení, uzdravení, spasení a požehnání, nikdo z vás by už nereptal, ale z celého srdce by usiloval o to, aby tato práce pokračovala i v příští generaci.“ Volají i muslimové, aby ohlásili, že pořady poslouchají. Z 11 miliónů obyvatel je asi polovina muslimů a třetina vyznává tradiční kmenová náboženství. Evangelikální věřící představují asi 5 % populace.
   Toto jsou některé z posledních zpráv od posluchačů:
   - „Já a manžel jsme nějakou dobu žili odděleně,“ přiznává jedna paní. „Manžel jednoho dne poslouchal v rádiu rodinný pořad o rozvodu. Když to slyšel, uznal, že separace není správná, a přišel mne požádat o odpuštění. Byla jsem na to připravená, protože jsem ten pořad slyšela také!“
   - Jedněm manželům lékaři oznámili, že jejich dítě má smrtelnou chorobu, kterou nepřežije. Jednou večer slyšeli, jak se v jednom pořadu pastor modlil. Spolehli se tedy na Pána a řekli dítěti, aby si dalo ruku na hlavu. Dítě poslechlo a dnes je zdravé. Rodina navštívila stanici v Ouagadougou, aby dosvědčila, co pro ně Bůh udělal.
   - Jeden účastník srazu mládeže v Ouagadougou navštívil stanici a řekl: „Moje vesnice je odsud přes 110 km. Scházíme se tam k poslechu vašich pořadů, hlavně mladí v noci.“
   - V posledních měsících dvě paní, kterým lékaři sdělili, že jsou neplodné, díky modlitbě víry otěhotněly.
   - Na stanici v Bobo přišel muž posedlý démonem, protože mu někdo řekl, že uzdravení může najít jen u protestantů. Dnes je v pořádku a chodí do sboru.
 
 Pronásledování jihosúdánské křesťany nezastraší
   (Mission Network News) — Podle některých zpráv hrozí v severním Súdánu křesťanským uprchlíkům z jihu země zatýkání a věznění. To sice bylo běžné po celá desetiletí zdejší občanské války, ale Gary Lane z Voice of the Martyrs (Hlas mučedníků) říká, že se objevují nové podivné praktiky. „Pro vládu v Chartúmu je běžnou praxí užívat potraviny jako zbraň proti lidem, kteří prchají před boji. Jídlo jim dávají jako odměnu za to, že se přidají k vládě, nebo že se nespojí s opozicí.“ I přes tato zvěrstva se evangelium stále šíří, říká Lane. „Po pravdě řečeno jsem viděl, že evangelizační úsilí stoupá, a křesťané na jihu se drží, zůstávají vytrvalí a silní ve víře. Tato situace je vůbec neděsí.“
 
 Misionáře povzbuzuje, že na Papui-Nové Guinei je opět mír
   (Mission Network News) — Na Papui-Nové Guinei se uklidňují národnostní nepokoje, vyvolané ekonomickými reformami. Tato země na jihu Tichého oceánu je od roku 1975 ve stavu ekonomickéého a politického zmatku. Mike Barnes z New Tribes Mission (Misie pro nové kmeny) říká, že situace měla dopad i na misijní službu. „Já učím v naší misijní škole a pro nás to znamenalo především zvýšení cen a poplatků za dovoz knih a učebních pomůcek.“ Barnes říká, že i přes ekonomické potíže, které zemi stále trápí, mají vyšší priority. „Jde o to, abychom dokázali evangelium hlásat v jiných jazycích kdekoli, kde mu budou lidé rozumět. Můžeme mluvit o ekonomice a podobně, ale to podstatné je, abychom dokázali sdělit pravdu o Ježíši Kristu průměrnému obyvateli země.“
   * Spolu s Wycliffeovou společností překladatelů Bible pomáhalo HCJB World Radio při zakládání křesťanské rozhlasové FM stanice v Kitai na Papui-Nové Guinei v roce 1996. Spolu s partnery v Port Moresby pracují zaměstnanci konstrukčního centra HCJB World Radia v Elkhartu na projektu a konstrukci satelitní rozhlasové sítě, která by podle plánů měla mít alespoň 32 vysílačů.
 
 Humanitární agentura přináší naději makedonským uprchlíkům
   (MissionNet) — Mike Clinton zvaný „eXtrémní Mike“, ředitel Christian Aid (Křesťanská pomoc) pro východní Evropu, musel minulý týden navštívit Makedonii a přivezl při tom finance pro místní službu, která pomáhá živit ty, kdo uprchli před pokračujícím násilím. „Vzali jsme několik dodávek a náklaďáků a vydali se na některá z nejzapomenutějších míst, kde byli lidé v největší nouzi,“ uvedl Clinton. „Jedna žena, které jsme přinesli jídlo, ani ne před týdnem porodila! Plakala, když nám vyprávěla, jak musela i s rodinou během dvou hodin opustit domov, jinak jim hrozila smrt.“ Příslušníci povstalecké armády dům později zničili. „Viděl jsem tolik roztomilých, rozesmátých tváří dětí, které v této válce přišly o rodiče a které nyní žijí jen těsně nad úrovní zvířat,“ říká Clinton. „Tyto děti mají malou naději. Ale tato služba pomáhá naplňovat některé jejich tělesné potřeby a přitom se dovídají o Ježíši.“ Spolu s místními vedoucími také Clinton rozdával desítky Nových zákonů lidem, kteří uprostřed násilí hledají odpovědi. V Makedonii žijí asi 2 milióny lidí, z toho dvě třetiny jsou etničtí Makedonci. Albánci představují 22 %, Turci 4 % a Rómové a Srbové po asi 2 %. Zhruba 67 % obyvatel se hlásí k makedonské pravoslavné víře, za nimi jsou muslimové s 30 %.
   * Spolu s místními partnery vysílá HCJB World Radio každý týden pořady v makedonštině ze stanic ve třech makedonských městech: Radovi, Kumanovo a Valandov. Vysílání bylo zahájeno v roce 1994.
 
 Venezuela hodlá vyhošťovat cizince, kteří kritizují prezidenta
   (Religion Today) — Venezuela potvrdila, že cizí státní příslušníky, kteří by kritizovali prezidenta Huga Chaveze, vyhostí. Krok možná vyprovokovaly poznámky, které ho srovnávají s bývalým peruánským prezidentem Albertem Fujimorim, který je nyní v nemilosti. Ken MacHarg z Latin America Mission (Latinskoamerická misie) se však nedomnívá, že by si misonáři měli dělat příliš velké starosti. „Žádné nebezpečí vyhoštění nehrozí. Venezuelská vláda se naopak snaží oslovit evangelikály i katolíky a požádat je, aby se podíleli na řešení problémů země,“ řekl. Situace podle něj povzbudila evangelizační snahy, ale přesto žádá o modlitby. „Chavez a jeho vláda sice mluví levicově, ale ve skutečnosti zemi doleva neposouvají. Hodně se mluví, hodně se hrozí omezením svobody projevu, vyhlášením výjimečného stavu, jak tomu myslím říkají, ale nic z toho se ještě nestalo,“ tvrdí MacHarg.
 
 Portugalský pes chodí každou neděli do kostela
   (Reuters) — Na rozdíl od mnoha lidí chodí fenka Preta každou neděli do kostela, i když to tam má přes 25 km. Poslední tři roky se vždy v neděli v 5 hodin ráno vydá z domu svého majitele ve městě Sobrado v severním Portugalsku, hlásí deník Correio da Manha. Preta (portugalsky „černá“), bývalá tulačka, jde sama do kostela v sousedním Ermesinde, aby zaujala své obvyklé místo hned u oltáře přesně včas na mši o půl osmé. Když shromáždění povstane nebo usedne, Preta to udělá také. Když mše skončí, obvykle jde zase domů. Někdy se vrací autem, ale jen s člověkem, kterého dobře zná. Jak se na ni mnoho lidí přichází jenom podívat, obec věřících při kostele roste.
 
 * Po víkendových rasových bouřích se na sever Británie vrací klid
   (HCJB World Radio/Mission Network News) — Do anglického průmyslového města Bradford se po nejhorších rasových nepokojích za posledních 20 let, při nichž bylo minulý víkend zraněno 160 policistů, vrátil klid. Proti stovkám hlavně asijských mladých lidí, kteří páchali v ulicích výtržnosti, pálili auta a rozbíjeli okna v centru města, zasahovalo asi 600 policistů. Policie zatkla 65 osob.
   „Teď už je po všem,“ říká Colin Lowther, producent z kanceláře HCJB World Radia v Bradfordu. „Místní náboženští představitelé se společně snaží oblast znovu uklidnit. Významně se na tom podílí i církev.“
   Podle Lowthera má etnické napětí v Bradfordu dlouhou historii, k níž patří i střet v roce 1995, „tenkrát to ale nebylo takhle zlé.“ Poslední konflikt vzplanul v posledních týdnech, kdy v bradfordské oblasti na severu Anglie „rozvlnili hladinu“ bíli šovinisté. Pochod fašistické National Front (Národní fronta) byl tehdy zakázán, ale několik demonstrantů přece jen přišlo a stovky mladých asiatů a několik muslimů se na protest začalo bouřit.
   „Většina násilností byla namířena na policii,“ uvádí Lowther. „Povídá se, že asiaté přijeli do Bradfordu záměrně kvůli konfrontaci. Jsou tu na vině obě strany.“
   Lowther dodává, že situace v Bradfordu je stále napjatá. „Skupina asijských podnikatelů zaplatila 3000 liber (přes 160 000 Kč) za inzerát v místním tisku, v němž se obci omlouvá za chování mladých asiatů. Muslimští předáci incident odsoudili a omluvili se za to, jak se jejich mládež chovala.“
   Lowther hlásí, že nepokoje nepostihly kancelář HCJB World Radia pro Velkou Británii, která se nachází v bezpečné vzdálenosti od místa, kde k násilí došlo. „Modlete se, abychom nadále dobře svědčili lidem všech náboženství a ras, kteří žijí v tomto smíšeném městě,“ říká. „Modlete se také za naši další práci, když vyrábime pořady pro zámoří i místní britský rozhlas ve snaze šířit dobrou zprávu o Kristu.“
 
 Vedoucí floridské misie zahynul při havárii letadla
   (Charisma News Service) — Očití svědkové havárie letadla, která si ve středu vyžádala život prezidenta misijní služby sídlící na Floridě, tvrdí, že než letadlo explodovalo, zamířilo pryč od nejbližších domů. Experimentální letadélko amatérsky zkonstruované a pilotované Robertem Helmerem (52), zakladatelem Missionair Inc. (Misijní aerolinie) v Kissimmee, havarovalo pár minut po startu z desetiakrové základny misie, hlásí The Orlando Sentinel. „Jsme hluboce zarmouceni ztrátou otce, manžela a přítele,“ uvedla ve svém prohlášení Helmerova manželka Sandy. „Jeho lásku k rodině převyšoval jen jeho cit pro povinnost naplnit poslání od Boha: přinést ztraceným lidem evangelium Ježíše Krista.“ Helmer měl osm dětí ve věku od 8 do 30 let. Byl rovněž misijním pastorem společenství Heartland (Země srdce) v Kissimmee. „Byl to ten typ člověka, kterého byste si vybrali, kdybyste chtěli začít celý svět od začátku,“ řekl doktor Michael Link, člen církevní rady Heartlandu. Missionair pomohly dopravit lidi z 80 sborů v USA na odlehlá místa v Hondurasu, Nicaragui, Guatemale a dalších zemích.
 
 Prezident Severní Koreje žádá o potravinovou pomoc
   (Mission Network News) — Žádost severokorejské hlavy státu Kim Yong-nama o potravinovou pomoc ukazuje, jak vážná je situace v této zemi. Severokorejský představitel navštívil Vietnam, kde požádal o pomoc pro svůj hladovějící lid. Milton Amayun z International Aid (Mezinárodní pomoc), křesťanské agentury pro pomoc a rozvoj, tvrdí, že taková prosba je od této vášnivě nezávislé země velmi nezvyklá. „Neslyšel jsem, že by se v celé historii Korejského poloostrova někdy stalo něco podobného,“ říká Amayun. Jihokorejská kancelář International Aid zatím vyslala devět nákladů pomoci. Amayun doufá, že tím zachrání životy, napomohou spojení a otevřou příležitosti zvěstovat evangelium. „V Severní Koreji byla evangelizace vždy velmi obtížná, ale vím, že lidé nejsou slepí k těm, kdo jim pomáhají,“ dodal.
 
 Turkménistán si „šplhnul“ po žebříčku zemí s nejhorším pronásledováním
   (Assist News Service) — Turkménistán se na seznamu Open Doors (Otevřené dveře) nejkrutějších pronásledovatelů křesťanů na světě posunul na páté místo za Saúdskou Arábii, Afghánistán, Laos a Čínu, čímž způsobil „velké starosti“ pozorovatelům pronásledování ve světě. Prezident Open Doors v USA Terry Madison hlásí, že situace křesťanů v Turkménistánu se rapidně zhoršuje. „Země je v situaci, kdy je prezident Sapurmurat Nijazov uctíván jako bůh. A protože křesťané ho takto nevnímají, jsou pod přísnou kontrolou, a stále jim hrozí zatčení, vězení a vyhoštění. Mimoto byly téměř všechny církevní budovy v Turkménistánu zavřeny, zničeny nebo zabaveny.“
   Madison uvedl, že Saúdská Arábie, která letos dostala důtku Komise OSN pro lidská práva, je opět na vrcholu žebříčku. V Afghánistánu je situace nemuslimů „kritická“. Talibán totiž zvýšil tlak na odpadlíky tak, že přestup od islámu ke kterémukoli jinému náboženství trestá smrtí. „Ve snaze zavést v zemi islámský zákon vydal Talibán v květnu nařízení, aby všichni nemuslimové nosili na oděvu zvláštní značky, podle nichž budou snadno odlišeni od muslimů,“ řekl Madison. Laoské úřady své omezování křesťanů posílily tím, že jednotlivé rodiny nutí podepsat přísežné prohlášení, v němž se vzdávají křesťanství. Čínská vláda se snaží zlikvidovat všechny podoby „nezávislého chování“, což vede k četným oficiálním raziím proti neregistrovaným sborům.
   * Ve spolupráci s Back to the Bible vysílá HCJB World Radio do Turkménistánu od června 2001 dvakrát týdně turkménské křesťanské pořady z nejmenované stanice v zahraničí.
 
 Soudní pře přivedly anglikánskou diecézi v Kanadě k bankrotu
   (Religion Today) — Diecéze Cariboo v Britské Kolumbii je první diecézí kanadské anglikánské církve, která zkrachuje v důsledku žalob, podaných místními obyvateli, kteří tvrdí, že byli v internátních školách, provozovaných církví, zneužíváni. „Činnost diecéze hodláme ukončit k 15. říjnu,“ řekl biskup Jim Cruickshank na počátku generálního synodu církve ve Waterloo v Ontariu. Arcibiskup Michael Peers delegáty požádal, aby zvážili, jak by mohla církev nadále pokračovat ve své službě, pokud do konce roku zkrachuje anglikánská církev v celé Kanadě. Diecézi připravily o veškeré finance soudní spory, navržené lidmi, které jako děti ve škole sexuálně zneužil muž, který byl později odsouzen.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz