Zprávy HCJB 29.7.2001 - 31.7.2001

 Muslimové zahájili nové útoky proti indonézským křesťanům
   (Religion Today) — Podle indonézských zdrojů ICC (International Christian Concern – Křesťanské zájmy ve světě) v Poso v centrální oblasti Celebesu výrazně přibylo útoků proti křesťanům. V červnu bylo zabito asi 20 křesťanů. Zdroj hlásí: „Vypadá to, jako by se vojáci džihádu snažili vyprovokovat křesťany k reakci, která by ospravedlnila velký útok na Tentenu, kde mají křesťanské církve, biblické školy a podobné instutuce svá sídla.“ Během uplynulých měsíců bylo z ostrova Lata-Lata, kde 1716 mužů, žen a dětí muslimští extrémisté donutili nechat se obřezat a přestoupit na islám, evakuováno 200 křesťanů. Za poslední dva týdny bylo zachráněno 26 křesťanů z nejmenované oblasti, kde byli podle dřívějších zpráv všichni křesťané vyvražděni. V posledních dnech indonézská armáda posílila operace proti militantním muslimům.
 
 Díky evangelizaci přišlo v Bolívii ke Kristu 20 000 lidí
   (Mission Network News) — Počátkem tohoto měsíce se v Bolívii při kampani nazvané „Plan 1,000 Days“ (Plán na tisíc dní) s cílem naplnit oblast evangeliem obrátilo ke Kristu kolem 20 000 lidí. Na akci se podílí Youth With a Mission (Mládež s misií), Campus Crusade for Christ (Nový život), The Bible Society (Biblická společnost) a AMEA (Alberto Mottesi Evangelistic Association – Evangelizační společnost Alberta Mottesiho). Podle zástupců AMEA projekt zahrnuje promítání filmu „Ježíš“, kázání i osobní sdílení evangelia.
   * Ve spolupráci s místními partnery se HCJB World Radio podílelo na založení AM a FM stanic v bolivijských městech Santa Cruz, Tarija a Tupiza. Další čtyři stanice s osmi vysílači ve třech městech (La Paz, Santa Cruz a Sucre) jsou napojeny na satelitní rozhlasovou síť ALAS, společný projekt HCJB World Radia a Trans World Radia. Síť poskytuje křesťanské pořady ve španělštině rozhlasovým stanicím v Latinské Americe a v Západní Evropě.
 
 Vězněný baptista znovu v turkménské metropoli
   (Keston News Service) — Vězněný baptista Šageldy Atakov byl vrácen do vězení v Turkmenbaši, hlásí misie Friedensstimme (Hlas pokoje). V květnu byl nečekaně převezen do turkménského hlavního města Ašchabádu a místní úřady se snažily jeho i jeho rodinu přesvědčit k dobrovolné emigraci do USA. On i jeho žena návrh odmítli. Atakov (39) byl zatčen v prosinci 1998 a odsouzen ke čtyřem letům vězení na základě obvinění z podvodu a padělání. Místní baptisté trvají na tom, že obvinění byla úřady vykonstruována a že je pronásledován pro své obrácení ke křesťanství.
   * Ve spolupráci s Back to the Bible vysílá HCJB World Radio do Turkménistánu od června 2001 dvakrát týdně turkménské křesťanské pořady z nejmenované stanice v zahraničí.
 
 Trestní stíhání uzbeckého pastora zastaveno
   (Keston News Service) — Od trestního stíhání proti Nikolaji Ševčenkovi, pastorovi baptistického sboru Betanie v uzbeckém hlavním městě Taškent, bylo upuštěno „pro nedostatek skutkové podstaty trestného činu,“ říká vyšetřovatel. Ševčenko byl obviněn z vedení „nezákonné“ náboženské organizace, ačkoli sbor už pět let usiluje o registraci. Nadále mu však hrozí administrativní tresty pro „porušení zákona“.
   * HCJB World Radio vysílá do Uzbekistánu každý týden uzbecké pořady z pronajatého krátkovlnného zařízení ve Velké Británii. Podle odhadů žije v dosahu vysílání 15 miliónů lidí, kteří rozumějí uzbecky.
 
 Vydán první Nový zákon v indickém jazyce souraštra
   (Christian Aid) — IBT (Indian Bible Translators – Indická společnost překladatelů Bible), služba místních věřících, podporovaná křesťany celého světa prostřednictvím Christian Aid (Křesťanská pomoc), vydala v roce 1978 Markovo evangelium a od té doby pracovala na překladu celého Nového zákona. Nedávno IBT vydala vůbec první Nový zákon v jazyce souraštra.
 
 Ghana se musí vypořádat s korupcí ve vládě a s ekonomickými problémy
   (Mission Network News) — Ghana se potýká s korupcí ve vládě a s pokračujícími ekonomickými problémy. Výsledkem je nezaměstnanost, která vládu nutí vyzkoušet nove rekvalifikační programy. Doug Sutherland z Christians in Action (Křesťané v akci) říká, že počátkem příštího měsíce vysílají do oblasti misijní tým, aby pomohl naplnit tuto potřebu. „Loni nám byly darovány asi 4000 akrů půdy a díky tomu už stavíme výcvikové středisko. Cokoli se lidé naučí k tomu, aby si mohli přivydělat na živobytí, pomůže jim i jejich zemi.“ Sutherland dodává, že podpora a výcvik, které poskytují místním službám, uvolňují cestu evangeliu. „Zjistili jsme, že zdravotnická misie má velký dosah a naplňuje praktické potřeby.“
 
 Američany znepokojuje násilí v Makedonii
   (Mission Network News) — Makedonští vládní představitelé se snaží ukončit pětiměsíční konflikt se vzbouřenými Albánci. Násilí působí starosti americkým misionářům. Andy Spradley ze Send International vysvětluje: „Objevily se určité protiamerické nálady, vyvolané tím, že jeden člen vlády v televizi v podstatě obvinil NATO, že povstalcům pomáhá. A tak došlo k útokům na velvyslanectví několika západních zemí včetně USA. Velvyslanectví Američany varovalo, aby buď opustili zemi, nebo se drželi velmi vzadu.“ Spradley s rodinou v Makedonii zatím zůstává, protože lidé jsou otevřenější k slyšení evangelia. „Průměrný zdejší občan se války bojí, a tak jsou mnozí z nich, pokud jde o Kristův mír, který jim může dát Bůh, otevřenější, než bývali.“
   * Spolu s místními partnery vysílá HCJB World Radio každý týden pořady v makedonštině prostřednictvím soukromé rozhlasové sítě, která pokrývá celou zemi. Přes třetinu dopisů, které přicházejí v reakci na vysílání, píší muslimští posluchači. Vysílání bylo zahájeno v roce 1994.
 
 Misie ve Vietnamu zahájila pětiletý program zakládání sborů
   (Assist News Service) — TNO (Tribes and Nations Outreach – Evangelizace pro kmeny a národy), misie pro budování asijské církve, zahájila ve Vietnamu náročný pětiletý program zakládání sborů. Misie doufá, že napomůže uskutečnění vize představitelů vietnamských domácích sborů založit v zemi za pět let 10 000 „sborů svědků“. Joseph Lee, zakladatel a prezident TNO, vysvětluje, že s vizí projektu přišli vedoucí vietnamských domácích sborů a že už byla vyškolena první skupina zakladatelů sborů. Výcvik probíhá v School of Workers (Škola dělníků) TNO. „K dnešnímu dni se na výcvik přihlásilo přes 2000 budoucích zakladatelů sborů z 18 skupin domácích sborů,“ říká Lee.
 
 Filipínské ženy nacházejí naději díky rozhlasu
   (Mission Network News) — Na Filipínách, které se potýkají s povstáním muslimů, zahájilo Trans World Radio tento měsíc vysílání „Project Hannah’s Women of Hope“ (Projekt Chana – ženy naděje) v jazyce tagalog. Marli Spiekerová z projektu říká: „Byli jsme připraveni začít vysílat už před měsícem, ale kvůli nepokojům a politické situaci ve městě … jsme to museli odložit.“ Spiekerová uvádí, že na celém světě jsou ženy, které takový pořad potřebují. „Žijí v takovém strachu a zoufalství a jsou zbaveny své důstojnosti. Dvě třetiny žen na světě jsou negramotné. V první části pořadu nabízíme jakousi intelektuální osvětu. V dalších segmentech těmto ženám pomáháme Ježíšovou zvěstí.“ Women of Hope vysílají ve 12 jazycích po celém světě.
 
 V Maďarsku roste vliv hnutí zakládání církví
   (MissionNet) — Cíl Maďarské evangelikální misie (MEM) je jasný: založit církev v každém maďarském městě a vesnici, které zatím nemají žádné evangelikální svědectví. Maďarsko je východoevropská země s deseti milióny obyvatel. Před tisíci lety přijalo katolictví, ale následkem vlády komunistů mají v současné době živou víru jen 2 % obyvatel. V západní, rozvinutější části Maďarska nejsou téměř žádné evangelikální církve. Vedoucí MEM Géza Kovács, syn jednoho z nejúspěšnějších maďarských pastorů, je uznávaným profesorem zemědělství a současně jedním z vedoucích představitelů evangelikálních církví.
 
 * HCJB World Radio získalo stanici v jižním Ekvádoru
   (HCJB World Radio) — Na jihu Ekvádoru zahájilo HCJB World Radio první křesťanské rozhlasové vysílání a tak pomáhá šířit evangelium v oblasti, kde misionáři dávno naráží na nejtužší odpor. AM stanice o výkonu 12 kW v Loja začala vysílat v půli července, jen čtyři měsíce poté, co byla k dispozici.
   „Je to jedna z nehorších a nejfanatičtějších částí země,“ říká Tom Fulghum, ředitel HCJB World Radia pro Latinskou Ameriku. „Mnoho služebníků přineslo ve snaze získat tuto oblast pro Krista oběť vlastního života. I když zde misionáři SIM (Society for International Ministries – Společnost pro mezinárodní misii), místních luterských sborů a jižních baptistů přece jen něčeho dosáhli, o křesťanské stanici v Loja se dlouho snilo.“
   Když se Fulghum doslechl, že za pouhých 25 000 dolarů je k mání místní stanice v Loja, doslova po té příležitosti skočil. „Norm Emery a Gonzalo Carvajal možnost koupit tuto stanici dlouho zkoumali, a Pán nám dal zelenou. Dali jsme dohromady malou společenost se třemi rodilými Ekvádorci, takže jsme mohli využít komerční licenci stanice.“
   Vysílač má ještě větší pokrytí, než Fulghum čekal. „Na stanici byly malé technické závady, ale když přišli naši technici a zařízení opravili, dostal se signál ještě dále, než si mysleli.“
   Zatím stanice opakuje vysílání ekvádorských stanic HCJB World Radia a latinskoamerické satelitní sítě ALAS, provozované spolu s Trans World Radiem. Až se stanice uchytí, přibyde i místních pořadů.
   „Stanice se už spojila i s malou klinikou, kterou zde provozuje SIM spolu s HCJB World Radiem,“ hlásí Fulghum, „balíček je tedy kompletní a vysílání jde ruku v ruce se zdravotní péčí.“
   Stanice má být slavnostně otevřena 15. srpna, kdy Fulghum předá úřad ředitele pro Latinskou Ameriku Jimu Estesovi a s manželkou Lois se přestěhuje do mezinárodního sídla misie v Colorado Springs.
   „Nevím, jak bych mohl lépe uzavřít své působení v Ekvádoru,“ říká. „Je to, jako by mi Pán dal malý dárek. Myslím, že tato příležitost je Božím dílem.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz