Zprávy HCJB 7.10.2001 - 13.10.2001

 Talibán prý propustí humanitární pracovníky, pokud USA zastaví útok
   (Assist News Service) — Afghánské vládnoucí hnutí Talibán v sobotu 6. října slíbilo, že osm zahraničních humanitárních pracovníků propustí, nebudou-li USA útočit na afghánské civilní obyvatelstvo. Talibán požaduje, aby USA „zastavily masovou propagandu vojenskými akcemi proti afghánskému lidu,“ s tím, že prý jen zvyšují počet uprchlíků. Prohlášení bylo vydáno, když prezident USA George W. Bush v pátek uvedl, že žádný útok není namířen proti „ubohým“ Afgháncům, ale proti těm, kdo ukrývají teroristy. Představitelé Talibánu však naznačují, že i kdyby Američané útočili na režim, ale ne na civilisty, zadržovaní pracovníci by mohli být propuštěni. V prohlášení pro Cable News Network se říká, že USA mohou „jednat, když po tom touží“, ale že Talibán „je na vojenský úder připraven.“
   * Spolu s partnery vysílá HCJB World Radio pořady v turkménštině a jihouzbečtině, kterými se mluví v Afghánistánu a v okolních zemích.
 
 Křesťanské charity nesou pomoc afghánským uprchlíkům
   (Mission Network News) — Křesťanské humanitární skupiny ze všech sil zajišťují pomoc pro utečence z Afghánistánu. Prezident World Vision (Světová vize) Rich Sterns uvádí, že se přesouvají do Pákistánu, Íránu, Uzbekistánu a Tádžikistánu, aby určili, jaké jsou potřeby. Pomoc lidem v materiální nouzi podle něj nese důležité sdělení. „Je to úžasné svědectví, když se křesťané starají o muslimy,“ říká Sterns. „Ukazuje jim to, že vůči nevinným lidem nechováme žádnou zášť. Také to lidem v této zoufalé, tragické situaci velmi hmatatelně přibližuje Kristovu lásku.“ Nouzový materiál je už na cestě, hlásí Sterns. „Posíláme čtyři kontejnery materiálu potřebného v takovýchto krizích, například stany, pokrývky, jídlo, ošacení a vařiče – věci, které lidé potřebují, když utíkají a všechno nechají doma.“
 
 Po útocích v USA stoupl odbyt křesťanských knih
   (Religion Today) — Prodej křesťanských knih, Biblí a knih o proroctví začal krátce po teroristických útocích minulý měsíc stoupat. Jak hlásí The News-Journal v Daytona Beach na Floridě, nakladatelé očekávají, že vlna zájmu potrvá až do Vánoc. Cris Doornbos, pracovník nakladatelství Zondervan Publishing House, řekl: „Ano, lidé se obracejí k náboženství, považují ho totiž za jakýsi základ.“ Prodej Biblí od útoků stoupl o 27 ,% až o 30 %, uvádí Berean and Family Christian Stores (Berojské a rodinné křesťanské obchody). Prodej knih o proroctvích vzrostl o 80 %.
 
 Do roku 2020 chtějí misie vymýtit slepotu, které lze předcházet
   (Mission Network News) — Koalice 26 mezinárodních agentur se snaží vymýtit ze světa do roku 2020 slepotu, které se dá předejít. Ke skupině patří i CBMI (Christian Blind Mission International – Křesťanská misie pro nevidomé, mezinárodní společnost). Její prezident Alan Harkey vysvětluje naléhavost snah. „CBMI už přes 90 let odvrací temnotu od lidí, kteří trpí léčitelnými očními chorobami, a v 80 % případů lze slepotě předcházet.“ Harkey říká, že se soustřeďují na problém tělesné a duchovní slepoty. Nejde jen o léčbu a prevenci slepoty, ale i o vzdělávání a profesní přípravu nevidomých a o jejich integraci do společnosti. „11. října je Světový den zraku, den naděje pro zdraví dětí, kterým hrozí kletba slepoty,“ dodává Harkey.
   * HCJB World Radio provozuje v Ekvádoru dvě oční kliniky. Jednu založilo roku 1989 spolu s Christian Blind Mission v pobřežním městě San Lorenzo, druhou před dvěma lety se SIM v Gonzanama (nedaleko Loja v jižním Ekvádoru). Každý rok vyšetří oční lékaři tisíce pacientů a provedou stovky zákroků.
 
 Probuzení v etiopském kmeni otevírá sousední kmen evangeliu
   (SIM News) — Vůdcové etiopského kmene Bodi 12 let násilím odháněli všechny, kdo se tam snažili přinést evangelium. Fred Van Gorkom, misionář Society for International Ministries (Společnost pro mezinárodní misii), i jeho spolupracovníci bezmocně přihlíželi. Jeden kazatel evangelia byl oloupen, zbit a vyhnán, jiný ohrožován střelnou zbraní. Misionáři tedy odešli na sever ke kmeni Dimi. Díky tomu je tam dnes pět rostoucích sborů a proměňující přítomnost evangelia změnila celý kmen k lepšímu. Dnes věřící Dimi oslovují své bodijské sousedy. Ti si všimli změny mezi Dimi. Bývalí vůdcové, kteří kmen zastrašovali a štvali do války, byli uvězněni. Bodi říkají: „Teď jsme svobodní. Chceme znát pravdu. Miluje váš Bůh jen Dimi? Nemiluje i Bodi? Neublížíme vám. Prosíme, přijďte a učte nás.“
   * Australští pracovníci HCJB World Radia připravují pořady v jazyce oromo, jímž mluví 28 miliónů lidí v Etiopii a v Keni, pro krátkovlnné vysílání FEBA Radia.
 
 Tažení proti laoským církvím pokračuje
   (Christian Aid Mission) — Úsilí laoských komunistických úřadů umlčet v zemi křesťanství pokračovalo minulou sobotu uzavřením církve v Saybangnoun v okrese Songkorn provincie Savannakhet, když křesťané odmítli budovu postoupit. V neděli se v slzách sešli k bohoslužbě před zabavenou budovou. Tři hlavní vedoucí církve řekli, že jsou ochotni jít pro svou víru do vězení. Z bezpečnostních důvodů nejmenovaný laoský zdroj uvedl, že se věřící hodlají setkávat v církvi v Nakhamu asi o tři kilometry dále. „Vedoucí této církve jsou také připraveni jít pro Krista do vězení,“ řekl kontakt. Komise World Evangelical Fellowship (Světové evangelikální společenství) pro svobodu náboženství v červenci hlásila, že v Laosu je za svou víru vězněno 32 křesťanů a za předchozích 18 měsíců bylo zavřeno 59 sborů.
Historie země
 
 Zahraniční misionáři po útocích získali nečekanou podporu
   (Religion Today) — Ozvěny teroristických útoků z 11. září dosud zní po celém světě. Jak hlásí zprávy církve Assemblies of God (Boží sbory), všichni misionáři z USA, které ve světě má, jsou v bezpečí a udržují spojení se svými místními a oblastními vedoucími. Kancelář pro světovou misii zaplavují e-maily a dopisy církevních vedoucích z východní Evropy, z bývalého Sovětského svazu a z Balkánu, uvádí misijní ředitel John Bueno. „Mohlo by se zdát divné, že takové projevy solidarity přicházejí právě z těchto končin světa,“ říká. „Ale když se zamyslíme, vidíme, že tyto země dlouho prožívaly stejné utrpení jako my nyní.“
 
 Osud zadržených humanitárních pracovníků v Afghánistánu není znám
   (Mission Network News/Assist News Service) — Vzhledem k pokračujícím útokům USA na Afghánistán je osud osmi zahraničních humanitárních pracovníků, kteří zde byli zatčeni spolu s 16 Afghánci 3. srpna, neznámý. Čtyři Němci, dva Australané a dvě Američanky, pracovníci německé humanitární agentury Shelter Germany e. V. (Přístřeší), jsou zadržováni v Kábulu na základě obvinění, že při stavění přístřešků pro uprchlíky šířili křesťanství. Budou-li usvědčeni, hrozí jim tresty od vyhnání ze země až po smrt. Členové domovského sboru zadržených Američanek Heather Mercerové (24) a Dayny Curryové (29) z Waco v Texasu se nepřetržitě modlí za jejich propuštění. Pastor Jimmy Seibert z Antioch Community Church ve Waco řekl, že jeho sbor „důvěřuje Bohu a spoléhá na něj, že je bude chránit.“ Podle Seiberta, který modlitební řetěz inicioval, jsou obě ženy „emocionálně i fyzicky jednou nahoře a jednou dole, což je při zatčení běžné, zvláště v zemi, jako je Afghánistán.“
Historie události
 
 Misionář: Válka s terorismem je „duchovní boj“
   (Religion Today) — „USA a spojenci vedou duchovní bitvu, v níž nelze zvítězit jinak než duchovně,“ připomíná Yusuf Abdallah, který už přes 15 let pracuje s muslimy v Miami. Jak uvedl v projevu pro Latin America Mission (Latinskoamerická misie), aby Američané mohli čelit terorismu muslimských extrémistů, musí chápat, jak hluboce jsou oddáni islámu a co je na USA tak hněvá. Když se islám líčí jako náboženství míru, zapomíná se, že zakládem tohoto míru je zcela se podřídit Alláhově vůli a poslouchat jeho rozkazy až na smrt, radostně, ochotně se Alláhovi vzdát, řekl Abdallah.
   Abdallah zmínil několik zdrojů hněvu muslimů, jako například „pohoršení nad vojenskou přítomností USA v Saúdské Arábii. Čím větší vliv má islám v jeho životě, tím více muslim nenávidí ekonomický, politický a kulturní vliv USA.“ Dodal, že po útocích z 11. září mnozí očekávají, že mnoho muslimů přijde ke Kristu. Vyzval křesťany, aby oslovili své muslimské bližní. „Jděte a buďte jim přáteli, dejte jim znát, že vám na nich záleží. Když se budou ptát, odpovězte jim, jak nelépe umíte.“ Varoval je však, aby muslimům nedávali letáky ani Bible, pokud o ně výslovně nepožádají a pokud nejsou v jejich rodném jazyce.
 
 CBN hledá 100 000 pastorů a sborů na 50 dní modliteb
   (Mission Network News) — Vzhledem k tomu, že od 11. září vzrostl zájem o duchovní věci, žádá CBN (Christian Broadcasting Network – Síť křesťanského vysílání) pastory a sbory celé Ameriky o modlitby. Celostátní modlitební kampaň má název „50 Days of Faith“ (50 dní víry). Ode dneška až do díkůvzdání se účastníci aspoň čtvrt hodiny denně modlí za probuzení. Cílem CBN je, aby nejméně 100 000 pastorů a sborů zajistilo modlitbou všechna americká města.
 
 * HCJB World Radio oslavuje akreditaci školy v Quito
   (HCJB World Radio) — Studenti a pracovníci HCJB World Radia oslavili v pondělí 1. října první den akademického roku 2001/02 v CCC (Christian Center of Communications – Křesťanské komunikační středisko) zvláštní děkovnou bohoslužbou za nové partnerství s NC (Northwestern College – Severozápadní univerzita) v minnesotském Saint Paulu. CCC se v polovině září stalo prvním zahraničním aeálem NC.
   Studenty CCC přivítal do studentské obce NC její prozatímní prezident doktor Dave Erickson spolu s doktorem Timothy Tomlinsonem, děkanem pro alternativní studium, a doktorem Douglasem Huffmanem, děkanem pro přijímací řízení. Ujistili studenty, že po úspěšném završení tříletého studia na CCC jim NC udělí hodnost „associate of arts“ v oborech věda a Bible se specializací na telekomunikaci a elektronická média.
   Studenti a absolventi CCC také svědčili, jak Bůh skrze výcvik a studium jednal v jejich životech, a doktor Ron Cline, předseda správní rady HCJB World Radia, přednesl strhující kázání, v němž studenty, lektory a administrativní pracovníky vyzval, aby „se ve svém studiu ukázali jako ti, kdo se osvědčili před Bohem“ (2. Timoteovi 2:15).
   Studijní program CCC, vyšší školy HCJB World Radia otevřené v roce 1984, je určen pro mladé lidi mluvící španělsky. Spojuje komunikační a technické kurzy s biblickým vzděláním a praktickou zkušeností v tisku, rozhlase a televizi. Mnozí absolventi slouží v televizní a rozhlasové službě HCJB World Radia v Ekvádoru i v dalších křesťanských organizacích v Latinské Americe a v Evropě.
Historie události
 
 Usáma bin Ládin má prsty v pronásledování věřících
   (Assist News Service) — Jeden z nejpřednějších světových znalců náboženského pronásledování vidí spojení mezi teroristickou sítí Usámy bin Ládina a pronásledováním křesťanů v řadě zemí. „Je zapleten do mnoha případů pronásledování,“ říká autor britského původu doktor Paul Marshall, vědecký pracovník washingtonského Centra pro svobodu náboženství. „V mnoha situacích jsou to radikálové z jeho sítě, kteří pronásledování vykonávají,“ tvrdí. „To platí na Filipínách, v Indonézii a do jisté míry i v Malajsii, Bangladéši, Pákistánu a samozřejmě v Afghánistánu.“ Podle Marshalla je bin Ládin napojen na alžírské a nigérijské teroristické skupiny, vraždící křesťany. „Bin Ládin silně spolupracuje se Súdánem, zemí, která nejvíce likviduje křesťany,“ dodává. „Počet padlých v Súdánu od roku 1998 je 2 milióny. To je více, než kolik lidí bylo celkem zabito ve všech válkách na Středním Východě za celé minulé století.“
 
 Súdánská policie mučí studenta, který přijal křesťanství
   (Compass Direct) — Súdánský student, který přestoupil od islámu ke křesťanství, byl před dvěma týdny zbit a ztýrán chartúmskou bezpečností, zřejmě na podnět jeho vlastní rodiny. Mohammed Saeed Mohammed Omer Omer potvrdil, že 19. září, jen tři dny předtím, než byl v Chartúmu na ulici zatčen, mu jeho strýc vyhrožoval zabitím. Omerova rodina si předsevzala, že mladého konvertitu donutí, aby přestal navštěvovat církev a setkávat se s křesťany, uvedl místní křesťan. Příslušníci bezpečnosti ho zatkli 22. září, když se vracel z osobní schůzky s pastorem. „Byl mučen a bit,“ hlásí zdroj, „a přišel o tři nehty, které mu vytrhli kleštěmi.“ Policie prý studenta nutila k podpisu dokumentů, v nichž by slíbil, že už nikdy nepůjde do kostela ani na shromáždění křesťanů. Omer, který uvěřil loni v prosinci na univerzitě nedaleko Dillí, kde studoval ekonomiku, se však víry v Krista odmítl vzdát. Když se jeho rodiče dozvěděli, že se obrátil, nařídili mu vrátit se domů, zabavili mu zpáteční lístek i pas a pohrozili mu, že ho vydají bezpečnosti, pokud se nevrátí k islámu. Omer ale odolal a dále navštěvoval jeden chartúmský sbor.
 
 Křesťanské pořady pro íránskou satelitní televizi
   (Assist News Service) — Do vánoc budou Íránci moci sledovat biblické pořady v moderní perštině (farsi) z křesťanské staelitní televizní sítě SAT-7, která pokrývá velkou část arabského světa, oznámil Terence Ascott, šéf exekutivy, při své nedávné návštěvě v Los Angeles. „Ve spolupráci s íránskými křesťany v Evropě, v Severní Americe i v Íránu připravujeme programové segmenty, které bude pro vysílání z Londýna do Íránu sestavovat zvláštní studio v Severní Americe,“ uvádí Ascott. „Doufáme také, že jeden ze čtyř perských kulturních programů budeme do Íránu vysílat ze Severní Ameriky. Cílem je nabídnout celé spektrum pořadů od dětských přes drama, křestanskou hudbu až po vzdělávací pořady v perštině; některé dabované, ale většinou původní, v perštině, kterou se mluví v Íránu.“ Na otázku, zda to budou první křesťanské televizní pořady v tomto jazyce, odpověděl: „Příležitostně byl vysílán film ‚Ježíš‘ a několik pořadů jsme vysílali zároveň v arabštině a v perštině, ale pokud vím, v íránské satelitní televizi nikdy pravidelně nebyly žádné křesťanské pořady.“
   * Ve spolupráci s FEBA Radiem vysílá HCJB World Radio od března do Íránu pořady v lúrštině.
 
 Křesťanská agentura přináší pomoc na místo neštěstí v Číně
   (Mission Network News) — Operation Blessing International (Operace požehnání) se snaží pomoci čínským obětem sesuvů půdy a tajfunu. Katastrofa před čtyřmi měsíci postihla vesničky v provinciích Chu-nan a Kunang-si, připravila o život stovky lidí a zničila mnoho domů. Spolu s místními představiteli a s CBN (Christian Broadcasting Network – Síť křesťanského vysílání) vyslala čínská Operation Blessing do oblasti tým s krizovou pomocí.
 
 Billy Graham bude kázat, i když je zraněn
   (Associated Press) — Podle lékařů bude Billy Graham (82) na evangelizaci, která začíná ve čtvrtek v californském Fresno, schopen kázat i přesto, že si nedávno při pádu v hotelovém pokoji zlomil nohu. Grahamův mluvčí Larry Ross uvedl, že kazatel cítí „mírnou bolest“, ale nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Asi šest měsíců bude mít nohu v pevné dlaze. Zranění mu nezabránilo přijímat návštěvy novinářů. Doufá, že jeho čtyřdenní akci navštíví místní muslimové. Ross říká, že tématem Grahamova čtvrtečního kázání – přesně měsíc od teroristických útoků – bude „11. září a Boží láska“. Pro událost byla přijata zvýšená bezpečnostní opatření a starosta města oznámil, že 5 km od stadiónu budou zakázány lety.
 
 Právník vězněných křesťanů se vrací do Kábulu
   (Compass Direct) — Zatímco letecké síly USA už pátý den v řadě vojensky drtí Afghánistán, obhájce osmi zahraničních humanitárních pracovníků vězněných v Kábulu se ve středu ráno vydal na desetihodinovou pozemní cestu z Pákistánu do afgánského hlavního města Kábulu. Pákistánský právník Atif Ali Khan doufal, že bude moci svou formální písemnou obhajobu podat nejvyššímu soudu režimu Talibán ještě dnes, sdělili zástupci německého ministerstva zahraničí německé humanitární agentuře Shelter Germany e. V., v níž zatčení (čtyři Němci, dva Australané a dvě Američanky) sloužili. Kromě cizinců bylo zatčeno i 16 afghánských pracovníků. Všichni jsou obviněni ze šíření křesťanství mezi afghánskými muslimy, což je podle islámského zákona v přísném výkladu vládnoucího hnutí Talibán zločin, trestaný smrtí. Oficiální zdroje Talibánu v Kábulu potvrdily, že pracovníci jsou v pořádku a mají „dobrou náladu“. Byli zadrženi před 10 týdny, když prý byli dva z nich přistiženi, jak u jednoho Afghánce doma promítají dokumentární film o Ježíšově životě.
Historie události
   * Spolu s partnery vysílá HCJB World Radio pořady v turkménštině a jihouzbečtině, kterými se mluví v Afghánistánu a v okolních zemích.
 
 Pákistánští křesťané se obávají msty muslimů
   (Mission Network News) — Reakce USA na útoky teroristů minulý měsíc komplikuje život pákistánským křesťanům. „Stačí, aby vás obvinili z rouhání proti proroku Mohamedovi, a už vás zatknou a zavřou do vězení,“ říká Norm Nelson z Life at Its Best (Život, jak se patří). „Máme i zprávy o diskriminaci. Křesťané jsou ekonomicky drženi u dna. Ale nyní, když USA v Afghánistánu podnikly vojenskou akci, se obávají, že jsou velmi ohroženi davovým násilím.“ Nelson říká, že i navzdory situaci se Pákistánci obracejí ke Kristu. „Je to těžké. Je to tvrdé. Mají opravdový hlad. Ale jsou výkonní. Jsou odvážní. Už nyní je to pro ně složitá situace. Je to muslimská země, takže samozřejmě potřebují naši podporu a naše modlitby.“
Historie země
 
 Islámský předák: Většina Tádžiků útoky na USA odsuzuje
   (Keston News Service) — „Teroristický čin v USA odsuzujeme a s Američany soucítíme,“ sdělil v úterý Keston News Service druhý muž tádžické Islamic Revival Party (Strana islámského probuzení) Muhhiddin Kabiri. Upozornil ale, že žádná akce proti teroristům by neměla přerůst v rozsáhlejší boj proti muslimům. Ačkoli „většina Tádžiků“ teroristické činy v USA odsuzuje, „je tu problém s islámskými radikály z ilegální strany Hizb-ut-Tahrir,“ zdůraznil činitel pro náboženské otázky. Na severu Tádžikistánu byly vysloven jiný názor. „Samozřejmě, že je tu lítost nad smrtí nevinných lidí,“ říká místní novinář, „ale většina obyvatel Leninabádu se domnívá, že Washington teroristické činy sám vyprovokoval svou antiislámskou politikou.“
Historie země
   * HCJB World Radio vysílá na krátkých vlnách od roku 1999 každý týden křesťanské pořady v tádžičtině, kterou mluví přes 4 milióny lidí.
 
 Křesťanská agentura evakuuje afghánské sirotky do USA
   (Mission Network News) — Zatímco v Afghánistánu zuří konflikt, některé uprchlé děti jsou evakuovány do USA. Bethany Christian Services (Křesťanské služby Betanie) odváží do USA několik dětí, z nichž některé prožily v uprchlických táborech celé roky. Donna Abbottová z vysvětluje, že se je Bethany snaží ochránit. „Vzhledem k riziku, že by Talibán teď, když je ve válce s USA, mohl tyto děti, zvláště chlapce z táborů u pákistánských hranic, dále násilím verbovat, si myslí, že se mnoho humanitárních pracovníků obává o jejich bezpečí.“ Abbottová říká, že většina dětí pod vládou Talibánu nesmírně trpěla. „Všechno to jsou nezletilé děti, jejichž rodiče zahynuli nebo se o ně nemohou starat.“ Bethany se snaží těmto dětem projevovat Kristovu lásku v tom, že je chrání a zlepšuje jejich životní podmínky.
 
 Campus Crusade for Christ rozdala v New Yorku milión časopisů
   (Campus Crusade) — Campus Crusade for Christ (Nový život, o. p. s.Studentský hlas pro Krista) rozdala Newyorčanům od útoků z 11. září milión výtisků zvláštního pamětního vydání šestnáctistránkového magazínu Worldwide Challenge (Výzva pro celý svět) nazvaného „Fallen, but not Forgotten“ (Ztraceni, ale ne zapomenuti), v němž je srozumitelně vyloženo evangelium. Další milión pro celonárodní kampaň je v tisku. Šéfredaktorka Judy Nelsonová se nedávno připojila k 650 studentským dobrovolníků z místní YMCA, kteří rozdávali tisíce výtisků v oblasti Central Parku. „Nikdy jsem neviděla nic takového,“ říká. „Lidé šli k nám! A studenti byli plní víry, opravdu mne povzbudili. … Když jsem jela metrem domů, viděla jsem španělského chlapce, chicagského hasiče a katolického kněze, jak si všichni časopis čtou!“ Nelsonová chystá také zvláštní evangelizační magazín pro podnikatele z Wall Street. „Jsou jako nezasažená skupina lidí,“ tvrdí Nelsonová. „Víme, že trpí.“ Obsah časopisu je na stránce www.911recovery.com.
 
 Vatikánští učenci redukují seznam „uznaných světců“
   (Religion Today) — Při příležitosti vydání poslední verze Římské martyrologie, vatikánského seznamu uznaných světců, řekl kardinál Jorge Arturo Medina Estévez z Chile, že je povinností církve ujistit se, že všichni jmenovaní jsou „hodni té cti“. Uvedl, že seznam byl aktualizován roku 1956 a že v posledním půl století vrhlo rozsáhlé bádání na „chyby“ nové světlo. Seznam vznikl v roce 1585 jako soupis křesťanských mučedníků, ale brzy byl rozšířen na všechny světce. Pohled do knihy, v níž je jmenováno 6538 světců podle jejich svátků, ukazuje, že někteří favorité odpadli cestou, například svatý Uriáš, který byl v podstatě zavražděn králem Davidem. Asi největší ztrátou je svatá Filomena, obdařená zázračnou uzdravující mocí. „Ačkoli ostatky jí připisované mohou patřit nějakému neznámému křesťanskému mučedníkovi, neexistují důkazy, které by je spojovaly s legendou o Filomeně,“ řekl vatikánský učenec.
 
 Most „míru“ na slovensko-maďarské hranici
   (Assist News Service) — Po letech odloučení se opět setkaly maďarské a slovenské rodiny, když ve čtvrtek premiéři obou zemí a zástupce Evropské unie otevřeli obnovený most, při čemž připomněli teroristické útoky proti USA minulý měsíc. Tisíce lidí, někteří v místních krojích, přihlíželi, když představitelé židovských obcí a křesťanských církví žehnali mostu Marie Valerie, který se, jak doufají, stane symbolem míru. Most přes Dunaj spojuje maďarskou katolickou metropoli Esztergom (Ostřihom) a Štúrovo. Poprvé byl otevřen roku 1895, ale na konci 2. světové války ho ustupující německé jednotky vyhodily do povětří. Obyvatelé měst se často vídali přes řeku a snili o opětovném setkání. „Jejich sen se nyní naplnil,“ řekl architekt mostu Janos Karkus (33). „Když byla uložena poslední část, bylo dojemné vidět slzy v očích starších lidí. Čekali na tuto chvíli 57 let.“ Před zahájením slavnosti položili oba premiéři na slovenské straně mostu věnce na památku obětí útoků v USA.
   * HCJB World Radio vysílá do Evropy pořady ve slovenštině na krátkých vlnách z Ekvádoru dvě hodiny týdně. Pořady jsou dostupné i přes Internet.
 
 Pákistánští muslimové stupňují pronásledování křesťanů
   (CBN News) — Pákistánští křesťané prožívají zpětný ráz americké války proti terorismu. Několik věřících bylo zbito a jejich domy vypáleny, což potvrdilo obavy, že se zdejší křesťané mohou stát oběťmi svaté války islámských fundamentalistů. Při pátečních modlitbách vyzval mulláh muslimy, aby za každého muslima, zabitého americkými jednotkami v Afghánistánu zabili dva křesťany. Mnozí pákistánští křesťané reagují závazkem, že se za své muslimské bližní budou modlit až pět hodin denně. Ze 140 miliónů Pákistánců jsou jen 2 milióny křesťanů.
Historie země
 
 Mnozí Indonézané vidí v úderu USA „válku proti islámu“
   (CBN News) — Z Indonézie přichází stále více důkazů, že „svatá válka“ proti křesťanům sílí. Pastor Jeff Hammond tvrdí, že mnozí muslimové v Indonézii považují americký boj proti terorismu za válku proti islámu. Vyhlídky na záchranu tisíců již dříve ohrožených křesťanů z indonézských Moluckých ostrovů jsou podle něj nyní ještě chmurnější. „V Indonézii je devět islámských organizací, které už prohlásily, že bude-li v Afghánistánu svržena jediná bomba nebo padne jediný výstřel proti afgánským muslimům, napadnou a zničí veškeré americké podniky, majetek a lidi“ v Indonézii, říká Hammond. „Už došlo k incidentům jako ve městě Solo, kde prošli všechny hotely a v knihách hostů vyhledali americké občany, aby pro případ útoku na Afghánistán věděli, kde je najít.“
Historie země
 
 Metodisté otevírají v New Yorku první „naslouchárnu“
   (Religion Today) — První z řady poradenských středisek zvaných „naslouchárny“ při sborech United Methodist (Sjednocení metodisté), bylo otevřeno v pátek 5. října v New Yorku nedaleko „epicentra“. Jsou navržena pro pomoc všem, kdo zápasí s šokem po teroristických útocích, zvláště pro rodiny, které ztratily své drahé. Církev buduje střediska za podpory humanitárního výboru United Methodist a Church World Service (Světová církevní služba). Reverend Len Buxton, newyorský duchovní ve výslužbě, který program koordinuje, řekl: „Střediska budou otevřená, dokud to bude potřeba.“ Ve střediscích mají pracovat služebníci se specializovaným výcvikem v naslouchacích dovednostech i poradci a terapeuti s licencí, uvádí Buxton, který dříve pracoval v metodistické nemocnici v Brooklynu. „Myslím, že jen být tady a být k dispozici je silné svědectví,“ dodal.
 
 Po teroristických útocích na USA se lidé houfují v církvích
   (Religion Today) — Svatostánky v celé zemi byly v neděli po útocích teroristů na USA nabity a do církví stále proudí větší davy než obvykle, hlásí The Atlanta Journal-Constitution. Modlitebny a kaple mnoha církví jsou otevřeny nonstop. Reverend Danny Pearson z baptistického sboru Eastside v Atlantě říká, že jeho láska k vlasti byla za měsíc, který od útoků uplynul, posílena. „Dříve jsem nikdy moc vlastenec nebyl,“ vysvětluje rodák z Indiany. „Vyrostl jsem v šedesátých letech, kdy se s černochy špatně zacházelo.“ Ale 11. září pocítil novou solidaritu se zemí, která ho kdysi odsunula do oddělené a nižší vrstvy společnosti. „Dnes jsem vlastencem více než kdy předtím,“ řekl Pearson. „Muselo se stát něco takového, abych si uvědomil, že to je moje země a můj národ.“ Vzhledem k odvetnému úderu USA proti Afghánistánu se mnozí členové církví modlí za prezidenta Bushe a za vojáky, ale i za Afghánce a dokonce za vůdce Talibánu. „Je snadné modlit se za někoho, kdo vás miluje, ale Bůh říká, abychom milovali i ty, které se milovat nedá,“ řekl jeden z účastníků bohoslužby. „Budeme zápasit, bojovat a prohrávat, ale víme, že nakonec zvítězí Bůh v Ježíši Kristu.“
 
 Nové výcvikové středisko v Ugandě pomáhá zakládání sborů
   (Mission Network News) — International Needs Network (Síť pro mezinárodní potřeby) otevřela v Ugandě středisko pro výcvik studentů v evangelizaci a přípravu pastorů k službě. Ve středisku je víceúčelová budova, Trinity Bible School (Trojiční biblická škola) a ubytovna pro pastory. Středisko vzniklo v rámci programu zakládání sborů s konečným cílem založit v zemi nejméně 50 sborů ročně.
Historie země
   * Spolu s evangelikálními církvemi města Kampala a s FEBA Radiem šíří HCJB World Radio evangelium pomocí místních FM vysílačů. Spolu s Jesus Focus Ministries také v Masace uvedlo do provozu FM stanici, která vysílá v angličtině a v jazyce luganda.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz