Zprávy HCJB 21.10.2001 - 27.10.2001

 Tádžický starosta odmítá zaregistrovat baptistickou církev
   (Keston News Service) — Salijon Valijev, starosta třetího největšího tádžického města Kurgan-Tyube, odmítá zaregistrovat evangelikální křesťanský sbor. Podle tádžického protestanta, který si nepřál být jmenován, je oficiálním důvodem k odmítnutí registrace to, že sbor má „prakticky stejný“ statut jako jiný baptistický sbor, který už registrován je. V soukromém rozhovoru však Valijev zakladatelům sboru sdělil, že vykonal muslimskou svatou pouť do Mekky a „nechce se znečistit“ tím, že by zaregistroval křesťanskou církev. Valijev si stěžoval, že tádžičtí evangelikální křesťané jsou „zrádci víry svých předků“. Protože sbor není registrovaný, úřady věřícím brání, aby se svobodně scházeli. Naproti tomu 38 neregistrovaných mešit nerušeně pokračuje ve své činnosti. Křesťané ve městě vznesli proti úřadům oficiální stížnost, v níž je obviňují z nespravedlivého odmítnutí registrace.
Historie země
   * HCJB World Radio vysílá od roku 1999 každý týden na krátkých vlnách křesťanské pořady v tádžičtině, kterou mluví přes 4 milióny lidí.
 
 Vietnam odsoudil kněze na 15 let do vězení
   (Religion Today) — Vietnamský disident a katolický kněz Thadeus Nguyen Van Ly byl obviněn z podrývání jednoty státu a porušení vazby a odsouzen k 15 letům vězení, hlásí Associated Press. Vietnamská vláda již odmítla americkou žádost o jeho propuštění s odůvodněním, že zatčení je „ryze vnitřní záležitostí Vietnamu“. V únoru Ly svědčil před americkým vládním výborem a přitom požádal, aby kongres pozdržel ratifikaci bilaterální obchodní dohody, než Vietnam uvolní restrikce vůči náboženství. Posléze na něj byla uvalena „administrativní vazba“, která odpovídá domácímu vězení. V březnu mu úřady zakázaly i práci v církvi. Tvrdý rozsudek by mohl urychlit jednání amerického senátu ve věci zvláštního zákona o lidských právech ve Vietnamu, který již prošel americkou horní sněmovnou. Zákon by zastavil další americkou nehumanitární pomoc Vietnamu, pokud vietnamská vláda nezlepší svou situaci v oblasti lidských práv.
 
 Misionáři ve Rwandě unikli o vlásek útokům povstalců
   (Mission Network News) — Misionáři, kteří byli minulý měsíc během povstaleckých útoků ve rwandském městě Kindu, těsně vyvázli. Jak hlásí Grace Ministries International (Služby milosti, mezinárodní společnost), ačkoli původně měli o své konžské spolupracovníky obavy, všichni jsou prý v pořádku. Listopadová cesta do Kindu byla tedy zrušena a tým místo toho odcestuje do Demokratické republiky Kongo.
 
 Při misii v Ghaně založeno 30 sborů
   (GMF) — Jerry Hawkins, který se podílí na službě GMF (Global Missions Fellowship – Celosvětové sdružení misií) z texaského Dallasu jako zakladatel sborů, nedávno přivedl do Kumasi v Ghaně tým 36 členů svého sboru, aby zde pomohli s evangelizací a s výchovou učedníků, což vyústilo v založení 30 nových sborů. Američané spojili své síly s malým týmem místních věřících, kteří byli vyškoleni, jak zvěstovat druhým evangelium s použitím Bible, jednoduchých evangelizačních letáků a nástroje zvaného „EvangeCube“ (Evange-krychle). Přes den zvěstovali evangelium ode dveří ke dveřím, což spojili s individuální i skupinovou výchovou učedníků. Po večerech promítali v místních vesnicích film „Ježíš“. Během jediného týdne služba zaznamenala přes 6500 lidí, kteří se obrátili ke Kristu. Toto byla jedna z více než 100 kampaní GMF, které přinesly nejméně 40 000 vyznání víry a přes 400 založených církví.
 
 Misie hodlá pomoci založit ve střední Asii 300 sborů
   (Mission Network News) — Bible Mission International (Biblická misie, mezinárodní společnost) si navzdory rostoucímu tlaku na stávající církve a věřící ve střední Asii vytkla za cíl založit v oblasti 300 nových sborů. „Vize přišla uprostřed hrozícího pronásledování,“ tvrdí mluvčí Mark Reimschisel. „Středoasijské vlády posledních pár let navrhují nové zákony o náboženské svobodě.“ Říká nicméně, že křesťané se tím nedali odradit. Zatímco vlády zápasí s rostoucím přílivem uprchlíků, církev zajišťuje humanitární pomoc. „Pro církev je to šance prokázat, co jsou za lidi – skutečně ukázat vládě, že nejsou těmi, kdo by jí chtěli škodit. Chtějí přinést naději a soucit.“
 
 Maďarský premiér vyzývá k duchovní obnově
   (Assist News Service) — Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán vybídl tradiční církve a „zejména mladé křesťany“, aby svůj churavějící národ proměnili „duchovním probuzením“. Orbán mluvil na Národním protestantském dni v předvečer 45. výročí maďarské protikomunistické revoluce, zmařené sovětskými vojsky. Maďarský státní rozhlas citoval jeho poznámku, že tak jako v dalších evropských zemích „nás kostelní zvony častěji volají k pohřbům než ke křtům“. Orbán dále řekl, že i když komunismus „zmizel z našich životů ze dne na den, pořád si musíme klást otázku, jaké následky zanechala na lidech čtyři desetiletí komunismu“. Orbánův projev zaznívá krátce poté, co přední církevní představitelé varovali, že maďarská znovunabytá svoboda vedla k rozšíření sekt, okultismu, alkoholismu a „materialistického ateismu“, zatímco návštěvnost církví klesá. Mezi roky 1992 a 1998 počet členů římskokatolické církve klesl ze 67,8 % na 57,8 % populace, reformované církve zaznamenaly pokles z 20,9 % na 17,7 % a luteránská církev ze 4,2 % na 3,9 %.
Historie země
 
 Norským ministerským předsedou se stal evangelikální duchovní
   (Religion Today) — Novým premiérem Norska byl jmenován Kjell Magne Bondevik, norský luteránský kněz a evangelikální vedoucí. Bondevik od roku 1999 aktivně sloužil jako poradce komise World Evangelical Fellowship (Světové evangelikální společenství) pro náboženskou svobodu. Z této funkce odstoupí, aby mohl v úřadu ministerského předsedy zastávat neutrální pozici. Ředitel komise Johan Candelin se ho v rozhovoru začátkem roku zeptal: „Jak na vás jako na vyznávajícího křesťana působí utrpení těch, kdo trpí pro své náboženské přesvědčení?“ Bondevik odpověděl: „Věřím, že člověk se silným náboženským přesvědčením se může snáze ztotožnit s jinými lidmi, kteří jsou na tom podobně. … Jako křesťan přikládám své víře a svobodě řídit se jí v každodenním životě velký význam. Proto chápu, že ostatní mají tutéž potřebu. Jelikož se s nimi mohu takto ztotožnit, mohu se mnohem snáze zapojit v boji za ty, jimž je svoboda víry omezována nebo upírána.“
 
 Během útoků na Afghánistán posilují misionáři bezpečnost
   (Mission Network News) — Misijní skupiny přijímají bezpečnostní opatření kvůli pokračujícím americkým útokům na Afghánistán. Jerry Rankin, prezident Southern Baptist International Mission Board (Rada Jižních baptistů pro mezinárodní misii) říká, že toto napětí přináší misionářům a jejich rodinám stresové situace. „Jednou z nich je i nejistota, jak dlouho bude tato situace trvat,“ říká. „Každopádně ji vidíme jako dočasnou. Jsme velmi, velmi opatrní. Někteří lidé se vrátili zpět na místa svého působení zjistit, jaká je situace.“ Scott Ross z New Tribes Misson (Misie Nové kmeny) říká, že bezpečnostní opatření se týkají i Spojených států. „Jsme opatrní při přijímání návštěv a pošty. Nechceme, aby naši lidé byli zbytečně paranoidní nebo znepokojení kvůli situaci s poštou, ale chceme jim pomoci, aby se cítili uvolněněji, zvláště zde v USA.“
 
 Misie poskytne přikrývky afghánským uprchlíkům
   (Assist News Service) — Greater Europe Mission (Misie větší Evropa) ohlásila ambiciózní program zajištění pokrývek pro afghánské uprchlíky, kteří se horečně shromažďují po obou stranách afghánských hranic. Cílem iniciativy nazvané „Covering of Love“ (Pokrývka lásky) je shormáždit prostředky, které budou použity na nákup a distribuci přikrývek ve spolupráci s humanitárními agenturami jako například Food for the Hungry (Potravinová pomoc hladovějícím) a World Concern (Péče o svět). Koordinátor projektu Mike Parks říká, že podle odhadů OSN byly ještě před útoky na Afghánistán tři až čtyři miliony Afghánců závislé na World Food Program (Světový potravinový program). „Nyní se OSN domnívá, že 7 až 8 milionům Afghánců, převážně dětem a ženám, hrozí smrt hladem a vyčerpáním. Středosaijská zima je tuhá. Našim cílem je získat finance na nákup 10 000 přikrývek, které budou předány afghánským uprchlíkům.“
   * HCJB World Radio vysílá evangelium ve čtyřech jazycích střední Asie: turkménsky, tádžicky, jihouzbecky a uzbecky. Chystá se také vysílání v dari, jednom z afghánských úředních jazyků, kterým mluví asi 8 miliónů obyvatel země.
 
 Soud v Minsku rozhodl, že se církev může scházet v kulturním centru
   (Keston News Serice) — Venjamin Bruch, pastor Kristovy letniční církve plného evangelia v běloruském Minsku slaví vítězství svého sboru v soudním jednání, které zvrátilo zákaz pronajímání Domu kultury k bohoslužbám. „Soudní rozhodnutí z 12. září je precedentem pro celou zemi,“ prohlásil. „Lidé teď vědí, že můžeme trvat na svých právech a nikdo nám je nemůže vzít.“ Místní orgány však na žádost církve o pronájem Domu kultury dosud neodpověděly. Alla Rjabyčevová, úřednice pro náboženské otázky, trvá na tom, že církvi nebude povoleno scházet se v Domě kultury. „Ať si najdou jiné místo,“ prohlásila.
 
 Latinská Amerika je „opuštěná sklizeň“, říká představitel misie
   (Religion Today) — Prezident Latin America Mission (Latinskoamerická misie) David Befus označil stav evangelizace jižně od americko-mexických hranic jako „opuštěnou sklizeň“. „I když růst a nadšení latinskoamerických církví je důvodem k optimismu, neoslovených lidí ve skutečnosti přibývá,“ říká. „Nebude-li toto vakuum zaplněno a nechopí-li se křesťané příležitosti, kterou teď Bůh své církvi dává, můžemo o Latinské Americe mluvit jako o ‚opuštěné sklizni‘.“
 
 Ozbrojení muži unesli 16 dětí, které se účastnily bohoslužeb v Angole
   (Religion Today) — Angolská katolická církev nedávno ohlásila únos 16 dětí a jejich příbuzných během bohoslužeb ve vesnici Kilange. Podle sdělení místního biskupa se děti ve věku od sedmi do čtrnácti let účastnily ekumenické bohoslužby se svými rodinami, když byl kostel napaden ozbrojenou skupinou, která unesla většinu shromážděných. UNICEF a humanitární koordinátor Spojených národů v Angole násilí odsoudili a požadují jejích okamžité propuštění. K podobným únosům ddochází po celou dobu vleklého konfliktu v Angole a o osudu většiny dětí pak není nic známo.
   * Ve spolupráci s Trans World Radio a s Angolskou baptistickou misií vysílá HCJB World Radio pořady v jazyce kimbundu na krátkých vlnách po celé Angole. HCJB World Radio dále do Angoly a sousedních zemí vysílá programy v jazyce kikongo fioti na krátkých vlnách z Jižní Ameriky.
 
 Křesťanské vysílání pomůže v Indii novým věřícím v duchovním růstu
   (Mission Network News) — Milión ze tří set miliónů indických dalitů (nejnižší kasta, zvaná „nedotknutelní“, vyřazená z indického kastovního systému) je připraveno vzdát se 4. listopadu na shromáždění v Novém Dillí hinduismu. Očekává se, že tuto historickou událost ovlivní i křesťanské vysílání. Rolla Goodyearová z Insight for Living (Postřehy pro život) říká, že shromáždění otevře dveře evangeliu. „Modlíme se, aby mnozí uvěřili Kristu jako svému Spasiteli,“ říká. Domnívá se, že Insight for Living je jim schopen pomáhat v duchovním růstu. Insight for Living vysílá do Indie pořady v šesti jazycích včetně angličtiny a hindštiny, chystá se také vysílání v gujarati.
   * David Kealy, vedoucí iniciativy HCJB World Radia pro zakládání a provoz rozhlasových služeb v rozvojových zemích s názvem City by City (Od města k městu), bude 4. listopadu v Novém Dillí, aby podpořil partnerskou službu Bibles for the World (Bible pro svět). Obě organizace se budou podílet na zakládání místních křesťanských radiostanic po celé Indii, povzbuzovat křesťany ve víře a vzdělávat nové věřící. Ve spolupráci s FEBA Radiem vysílá HCJB World Radio na krátkých vlnách do východní Indie každý týden křesťanské pořady v jazycích bhojpuri, chattisgarhi a mundari. Dále vysílá týdně 90 minut anglicky na krátkých vlnách z Jižní Ameriky.
 
 Střelba v Mauritánii může být spojena s americkými odvetnými útoky.
   (Christian News Today) — V Mauritánii byl 17. října při procházce na pláži postřelen křesťanský pracovník s jedenáctiletou dcerou. Otec je americký občan a pracuje jako národní ředitel mezinárodní křesťanské organizace působící v Mauritánii. Předpokládá se, že se oba uzdraví. I když detaily jsou jen kusé, oběti byly postřeleny mužem, který s nimi navázal rozhovor a pak vytáhl střelnou zbraň a vystřelil. Dcera byla údajně zasažena kulkou, která prošla tělem jejího otce. K útoku došlo poté, co někdo krátce po zahájení amerických vojenských útoků proti teroristům v Afghánistánu nechal na dveřích kanceláře organizace, v níž otec pracoval, zprávu se sdělením: „Odejděte z naší země kvůli prvním útokům na Afghánistán. Je proti vám vedena tajná válka bez slitování. Jste opice a prasata.“ Spojení mezi hrozbou a střelbou však zatím nebylo potvrzeno.
 
 Rusko údajně chystá nová náboženská omezení
   (Associated Press) — Rusko plánuje dále omezit aktivity zahraničních náboženských skupin a náboženských extrémistů. Vicepremiérka Valentina Matvijenková ruským médiím řekla, že „takoví lidé někdy přijdou do Ruska na rok a nikdo přesně neví, co v naši zemi vlastně dělají.“ Řekla, že navrhovaná opatření nemají omezit zástupce legitimních náboženských skupin, ale mají lidem bráni v používání náboženství jako zástěrky pro extrémistické aktivity. Mnoho náboženských skupin protestovalo proti omezením v současném ruském zákoně o církvích, za který bojovala ruská pravoslavná církev. Někteří si nemohou pronajmout nemovitosti a jiným jsou odpírána vstupní víza.
 
 Křesťanští pracovníci připravili pro Newyorčany „modlitební stanice“
   (Religion Today) — Evangelikální křesťanské skupiny z celých Spojených států přicházejí do New Yorku s nadějí, že z ruin Světového obchodního centra povstane nová duchovnost. BBC News hlásí, že mezi zbylými mrakodrapy stojí modlitební stanice označené červenobílými plakáty a stohy Biblí. „A i když si mnozí zaneprázdnění finančníci z Wall Street modlitebních míst ani nevšimnou, někteří se zastaví a diskutují a někteří si s přespolními dokonce vymění slova požehnání,“ uvádí článek. „Spojené státy byly vždy zemí, kde se víra bere vážně, a teď víc než kdy předtím.“ Pastor Leonard Buxton z United Methodist (Sjednocení metodisté), i když už je v důchodu, poskytuje po odpolednech v kostele na John Street poradenství. Říká že počet nových lidí hledajících jeho pomoc už začal opadat. „Myslím, že obyvatelé New Yorku se snaží dostat do normálních kolejí. Zatím ale domů nejedu. Možná mne budou potřebovat během nadcházejících svátků.“
 
 Vinou válečného chaosu soud s křesťany v Afghánistánu vázne
   (Compass) — Zatímco USA pokračují v náletech na Afghánistán, dozvěděly se ustarané rodiny osmi západních humanitárních pracovníků vězněných v Kábulu, že zřízenci Talibánu těchto šest žen a dva muže dopravují každý večer do krytu „na způsob bunkru“. Se soumrakem jsou zahraniční křesťané přemístěni z cel, kde jsou drženi přes den, do bezpečnějších prostor, kde musí od 6 hodin večer do pozdního rána sedět a být „nablízku“. Talibán tak patrně plní slib, že zatčení budou „v bezpečí“. Obhájce Atif Ali Khan z Pákistánu říká, že proces se čtyřmi Němci, dvěma Australany a dvěma Američankami je na mrtvém bodě, protože soudci nejvyššího soudu režimu Talibán jsou příliš zaměstnáni chaosem v zemi. „Všichni zadržení se svolením úřadů Talibánu telefonovali svým rodinám,“ sdělil Khan reportérům. „Byli velmi rádi, že se svými příbuznými mohli mluvit.“ Pracovníci německé humanitární organizace Shelter Germany, e. V., (Přístřeší) byli spolu se 16 Afghánci zatčeni 3. srpna pro šíření křesťanství v této muslimské zemi.
Historie události
 
 Afghánci mají málo příležitostí slyšet evangelium
   (Mission Network News) — Křesťané se mají modlit za Afghánce, z nichž mnozí nikdy neslyšeli evangelium. Podle publikace Operation World (Operace Svět) mají jen 4 z 10 největších národnostních skupin v zemi k dispozici části Písma ve vlastní řeči. Taimaniové, jedna z nejpočetnějších národnostních skupin, nemají Bibli, film „Ježíš“, ani křesťanské vysílání ve své mateřštině. Southern Baptist International Mission Board (Mezinárodní rada Jižních baptistů pro misii) sbírá prostředky na humanitární práci s nadějí na zvěstování Kristovy lásky.
   * HCJB World Radio vysílá evangelium ve čtyřech jazycích střední Asie: turkménsky, tádžicky, jihouzbecky a uzbecky. Chystá se také vysílání v dari, jednom z afghánských úředních jazyků, kterým mluví asi 8 miliónů obyvatel země.
 
 Baptisté spojují síly při obnově hurikánem zničeného Belize
   (Religion Today) — Misionáři Southern Baptist (Jižní baptisté) spolu s baptisty v Belize znovu staví domy a církve zničené 8. října hurikánem, hlásí IMB (International Mission Board – Mezinárodní rada Jižních baptistů pro misii). Zástupci belizské vlády odhadují, že přes 13 000 lidí, mezi nimi i 40 rodin baptistů, přišlo o domov. Když si hurikán Iris klestil jižním Belize svou téměř 50 km širokou cestu, zničil baptistům tři modlitebny a další těžce poškodil. Podle oficiálních odhadů by škody v oblasti mohly dosahovat 250 miliónů dolarů. Nejnaléhavější potřeby jsou potraviny, voda a přístřeší. „Je to tu všechno hodně potlučené,“ říká misionář IMB Ken Moore, žijící v Belize. „Tihle lidé jsou velmi chudí, pracují na banánových a citrusových plantážích nebo se živí jako farmáři. Začínali s málem a prakticky nemají, s čím by začali znovu. Jejich jediný zdroj příjmu byl zničen nejméně na rok.“ Moore pomáhal rozdávat potraviny v nejhůře postižených oblastech a IMB zajišťuje finance, aby některým z bezdomovců pomohla postavit nové domy.
Historie země
   * HCJB World Radio pomáhalo partnerské službě My Refuge Mission (Misie Moje útočiště) zahájit nonstop vysílání křesťanských stanic v belizských městech Belmopán a Ladyville. Vysílá se především v angličtině a ve španělštině, ale také v kreolštině, němčině, mayštině a japonštině.
 
 „Tábory s angličtinou“ otevírají na Slovensku příležitosti ke svědectví
   (Mission Network News) — Výuka angličtiny otevírá na Slovensku dveře evangelizaci, říká David Culross z International Needs Network (Síť pro mezinárodní potřeby). Křesťanské anglické tábory měly podle něj letos neuvěřitelný ohlas. „Tábory se pořádají už asi pět let a každý rok se zapíše více lidí. Letos se různých táborů zúčastnilo přes 600 studentů, a 90 % z nich pochází z nekřesťanského, obvykle ateistického prostředí.“ Culross vysvětluje popularitu táborů tím, že mnozí považují znalost tohoto jazyka za klíč k úspěchu v povolání. „Mnoho studentů a několik tlumočníků, kteří pracovali ve všech třídách, pozvalo Ježíše Krista, aby se stal jejich spasitelem,“ dodává Culross. „Byl také založen jeden sbor.“ Žádá věřící, aby se modlili za upevňování nových křesťanů ve víře.
 
 Arménská apoštolská církev slaví 1700. výročí
   (Religion Today) — Jedna z nejstarších církví světa, arménská apoštolská církev, oslavuje 1700. výročí přijetí křesťanství ve starověké Arménii, hlásí Episcopal News Service. Roku 301 byla Arménie první zemí, která přijala křesťanství jako státní náboženství, jež pak významně přispělo k zachování identity Arménů, kteří po většinu své historie žili pod cizí nadvládou. Oslavy se konají v době, která je pro Arménii důležitá tím, že právě skončilo 70 let komunistické nadvlády Sovětského svazu i krvavá válka se sousedním Ázerbajdžánem. Nyní zemi čeká obnova.
   * Spolu s Armenia Help Center (Arménské středisko pomoci) a s Armenia Gospel Mission (Arménská misie evangelia) se HCJB World Radio podílelo na vzniku dvou křesťanských FM stanic v Jerevanu.
 
 Pozor na zabezpečení e-mailů!
   Od 11. září hraje bezpečnost mnohem důležitější roli než kdy předtím. Mnozí lidé v zámoří, kteří se připojují k Internetu prostřednictvím domácích ISP (poskytovatelé Internetových služeb), si neuvědomují, že při komunikaci s jejich osobním počítačem serverem jejich korespondenci často kopíruje a uchovává. Jistá osoba uvedla, že při návštěvě svého místního ISP (zemi neuvádíme) kvůli problému s místním vytáčeným telefonickým připojením, viděla všechny e-maily, které napsala nebo přijala od doby, kdy v zemi žije. Není třeba říkat, že dotyčný byl šokován. Začíná se objevovat mnoho služeb, jako například PMBx.net, které jsou navrženy tak, aby tomu zabránily a které nabízí bezpečné e-mailové schránky s přístupem z celého světa – i prostřednictvím místních ISP. Pro další informace o tom, jak tyto bezpečné e-maily pracují, navštivte stránku www.pmbx.net, kde najdete podrobný výklad.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz