Zprávy HCJB 1.3.2002

 Vědce znepokojuje možnost další sopečné erupce v Kongu
   (Mission Network News) - V blízkosti sopky, která 17.ledna zaplavila lávou východokonžské město Goma, stojí další sopka. V jejím okolí nyní seismologové zjistili zvýšenou podzemní aktivitu. Starosti působí zejména zvýšená aktivita v oblasti jezera Kivu. V případě průniku lávy do jezera by totiž mohlo dojít k vývinu jedovatých plynů smrtelně ohrožujících obyvatele v okolí jezera. Sam Vinton z misijní organizace Grace Ministries International se obává i nového masového exodu obyvatel v případě, že k výbuchu této druhé sopky skutečně dojde: „Někteří uprchlíci by se uchýlili do Rwandy, ostatní ale do Bukavu, které je již od minulé katastrofy přeplněno.“ Vinton řekl, že věřící by na tuto situaci měli reagovat: „Potřebujeme modlitby za klid a životní potřeby těchto lidí i v době zmatku a také, aby církev ožila a uvědomila si, že toto je příležitost k dobrým skutkům od Boha. Ať je situace sebehorší, můžeme nabídnout přinejmenším něco duchovního.“ * HCJB World Radio společně s místními partnery v Kongu vysílá Dobrou novinu na FM z měst Boma, Bukavu a Kinshasa. Vysílá se v angličtině, francouzštině, v jazycích Kikongo Fioti, Lingala, Luba a ve svahilštině. Každotýdenní půlhodinové vysílání v jazyce Songe vysílá i spolupracující stanice ve Mbuji-Mayi. Navíc je k vysílání v jazyce Kikongo-Fioti do Konga využíván i hlavní krátkovlnný vysílač HCJB v ecuadorském Quitu. * HCJB World Radio works with local partners in the Democratic Republic of Congo to broadcast the gospel on FM stations in Boma, Bukavu and Kinshasa. Programs go out in English, French, Kikongo Fioti, Lingala, Luba and Swahili. Weekly half-hour Songe programs also air from a partner station in Mbuji-Mayi. In addition, HCJB World Radio airs Kikongo Fioti programs to the country via shortwave from Ecuador.
 
 Liberijská misijní klinika znovu vyrostla z poválečných trosek
   (SIM) - 11. ledna přestřihl americký velvyslanec v Libérii Bismarck Myrick symbolickou pásku v budově zcela obnovené polikliniky nemocnice ELWA misijní organizace SIM v liberijské Monrovii. Celé původní zařízení bylo zničeno občanskou válkou v roce 1996. Dva roky nato obnovila provoz nemocnice. Finanční prostředky k obnově polikliniky poskytl pomocný fond spravovaný americkým velvyslancem. Renovaci prováděl personál nemocnice a dobrovolníci. Další fáze obnovy bude zaměřena na porodnici. V příštích týdnech se také rozběhne program věnovaný AIDS reagující na rostoucí význam tohoto problému v Libérii: najatý pracovník bude radit pacientům s nově zjištěnou infekcí, navštěvovat je doma a vysvětlovat pacientům a jejich rodinným příslušníkům podstatu choroby. * HCJB World Radio ve spolupráci s ELWA, což je rozhlasová misijní stanice založená SIM v liberijské Monrovii v roce 1954, šíří evangelium po celé západní Africe a zvláště v Libérii. Stanice byla zničena občanskou válkou hned dvakrát, v letech 1990 a 1996. Znovu vysílat začala v roce 1997 z malého FM vysílače, který poskytlo HCJB World Radio. To později dodalo i nový krátkovlnný vysílač malého výkonu, takže od roku 2000 je celá oblast znovu pokryta signálem. ELWA opět šíří Boží slovo v 10 jazycích a plánuje další rozšíření, jak jen budou finanční prostředky.
 
 V Indonézii nastal mír
   (Moluccas Report) - „Spontánní usmíření“ zasáhlo tisíce obyvatel východoindonézského města Ambonu, které bylo v posledních letech postihováno náboženskými nepokoji. Ulice byly plné lidí, kteří se znovu poznávali. Křesťanům „zakázaná“ místa jako A.J.Patty Street byly plné radujících se mladých i starých lidí. Poprvé po 21 letech bylo možno vidět křesťanské obyvatele nakupující na trhu na Ambon Plazza. Stovky hlučících motocyklů i nákladních aut plných mávajících a zpívajících mladých lidí projížděly městem. Mnozí mladí křesťané si vzali své červené čepice a muslimové zas své bílé, ne již jako symboly separace před třemi lety, ale jako znamení sblížení, jako symboly jednoty. Lidé prozpěvovali národní píseň „Bhinneka Tunggal Ika, “ což přeloženo znamená „různí ale jednotní“. Bezpečnostní síly byly v plné pohotovosti pro případ výtržností. Zástupci muslimů i křesťanů se sešli již 12.února v indonézském městě Malino, aby tam podepsali mírovou smlouvu.
 
 Více než milión Nových Zákonů byl rozdán v hlavním městě Mexika
   (The Bible League) - Členové místní církve zkontaktovali v posledním roce 1 183 141 mimocírkevních lidí v Mexico City, když jim dali Nový Zákon a pozvání k jeho studiu. Rozdávání bylo součástí projektu „Mexico City 2001“ odstartovaného Biblickou Ligou v lednu 2001. I když je významný počet lidí, kteří Nový Zákon přijali, ještě důležitější je počet lidí, kteří ho studují, říká ředitel organizace v Latinské Americe. „Naše práce nekončí tím, že někomu dáme Nový Zákon,“ vysvětluje. „Chceme vidět lidi, jak Bibli studují. Chceme je vidět, jak se nakonec stávají aktivními členy církve.“ Z těch, kteří přijali Bibli v jednoletém období, které skončilo v lednu 2002, 134 127 lidí dokončilo biblické studium, 46 038 se zapsalo na druhé biblické studium, 7 374 se scházelo na skupinkách studia Bible alespoň jednou týdně, a 2 330 se připojilo k místním církvím. Po velikonocích začnou pracovníci Biblické Ligy podobný projekt v Monterrey v Mexiku. Cílem tohoto jednoletého projektu bude zasáhnout 500 000 lidí v Monterrey Novým Zákonem a pozváním ke studiu Bible.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz