Zprávy HCJB 5.3.2002

 Náboženské nepokoje v Indii působí misionářům potíže
   (Mission Network News) - Krvavé náboženské střety se rozhořely během posledního víkendu v západoindickém státě Gujarat.. Po zásahu bezpečnostních jednotek se srážky mezi muslimy a hinduisty zmírnily. Nicméně asi 500 lidí zahynulo. Peter Dance z misijní skupiny Operation Mobilization říká, že někteří jejich spolupracovníci unikli o chlup: „Řádilo se i kolem našich budov. Členky jednoho našeho ženského týmu byly dost vyděšeny, protože výtržnosti probíhaly až příliš blízko. Ale jsou v pořádku a neutrpěly žádnou škodu na zdraví, ani na majetku.“ Dance dodává, že napětí má nepochybně vliv na místní evangelizační činnost. Navíc se obává možné eskalace násilí, do něhož by byli vtaženi i ti, kdo dnes stojí stranou. *Ve spolupráci s rádio FEBA vysílá HCJB World Radio jednou týdně na krátkých vlnách své programy do východní Indie, a to ve dvou místních nářečích: Chattisgarhi and Mundari. Kromě toho vysílá HCJB pro Indii denně na krátkých vlnách devadesátiminutové programy v angličtině z ecuadorského Quita. HCJB také zkoumá možnost rozmístit křesťanské vysílače přímo v velkých indických městech.
 
 Kambodža nutí 63 křesťanů – vietnamských horalů - k návratu do Vietnamu
   (Compass) - 2. března kambodžské úřady donutily k návratu do Vietnamu 63 převážně křesťanských domorodců – Horalů (franc. Montagnards), kteří žádali o azyl v Kambodži. Jiných 61 běženců z tábora Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, kteří se údajně rozhodli „dobrovolně“, bylo rovněž vráceno. Kambodžské i vietnamské úřady přitom nechtějí komisaři dovolit, aby do dění zasahoval, čímž porušují předchozí dohodu z 21.ledna. Pozorovatelé se obávají, že mezinárodní odsouzení či jiné akce nebudou dost rychlé a účinné, aby ochránily zbývajících asi 1000 Horalů ve dvou táborech, a že i oni budou přinuceni k návratu. Vietnamské etnické menšiny jsou společně nazývány „Horalové“. Před rokem tito domorodci ohromili úřady, když jich tisíce pochodovaly před úředními budovami ve městech centrální vysočiny na protest proti nedostatku náboženských svobod a proti ztrátě svých tradičních území. Vietnamské úřady odpověděly masivním zásahem policie a armády. Mnoho Horalů opustilo své domovy, někteří zmizeli a přes 1600 jich překročilo hranici do Kambodže. * HCJB World Radio ve spolupráci s misijní organizací Campus Crusade for Christ založili první křesťanskou rozhlasovou stanici v Kambodži roku 1998. New Life Radio vysílá z Phnom Penhu kambodžsky a anglicky.
 
 Rostoucí myanmarské (barmské) sbory nyní čelí většímu pronásledování
   (Mission Network News) - V Myanmaru (dř. Barma) církev roste, ne však bez obětí. Prezidentka misijní organizace Gospel for Asia K.P. Yohannan řekla, že zde v posledních několika letech vzniklo 500 nových sborů, současně ale přibývá pronásledování. Řekla také: „Vláda není demokratická. Vojenská vláda je stále u moci a naši bratři jsou vystavováni útlaku. Nedávno uvěřilo a bylo pokřtěno 60 bývalých buddhistů. Ale starosta jim pak nařídil, aby opustili vesnici. Veškerý svůj majetek měli nechat na místě a jít pryč.“ Přes ústrky dobře pokračuje biblické vzdělávání. Yohannan uvádí: „Máme (v Myanmaru) kolem 300 studentů. Letos absolvovalo 74 misionářů, kteří odcházejí do zapadlých oblastí s vírou, že tam založí sbor.
 
 Indický misionář pokračuje v kázání navzdory pokusu o vraždu
   (Charisma News Service) – Národní misionář v Indii byl nedávno otráven při návštěvě nevěřících, ale přežil a pokračuje v kázání evangelia. Křesťanská misijní organizace Christian Aid Mission podala zprávu o misionáři, který pracuje ve státě Orissa ve východní Indii. „Sloužím kmenům v Orisse, kteří mluví jazykem Oriya,“ řekl misionář. „Byl jsem pozván několika nekřesťany do jejich domu, abych se za ně modlil. Pozvání jsem přijal. A po tom, co jsem se modlil, mi nabídli šálek mléka. Co jsem ale nevěděl bylo to, že mléko otrávili se záměrem zabít mě. Přestože jsem trpěl fyzicky, Bůh ve svém obrovském milosrdenství ušetřil můj život.“ Od přežití této příhody přivedl misionář k Pánu 11 Oriyanů a pokřtil je. Za posledních sedm měsíců kázal 205krát, vedl 52 sejití ke studiu Bible, organizoval 203 modlitebních shromáždění a rozdal více než 500 kusů literatury.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz