Zprávy HCJB 6.3.2002

 Indičtí křesťané volají po zásahu proti extrémistickým skupinám
   (Charisma News Service) - Představitelé indických křesťanů požadují mezinárodní zásah proti extrémistickým hinduistickým skupinám. Jejich výzva je reakcí na týden trvající náboženské nepokoje v západoindickém státě Gujarat, kterým padlo za oběť asi 600 osob. Všeindická Křesťanská Rada (AICC) vydala prohlášení, ve kterém kritizuje ústřední vládu, která svou nečinností v minulém období umožňovala neustálé pronásledování křesťanů, a tak se přičinila o nynější násilí mezi hinduisty a muslimy v Gujaratu. Pondělní prohlášení Rady obsahuje i požadavek pátrat po zdrojích financování hinduistických skupin ze zahraničí. ICC dodává, že zatímco islámské organizace ústřední vláda zakázala, proti hinduistickým extrémistům nepodniká nic „přes zcela zjevnou souvislost výtržností proti křesťanům i muslimům.“ Kromě útoků na muslimy skupiny jako Vishwa Hindu Parishad či Bajrang Dal ohrožují i křesťany. Nepokoje začaly během minulého týdne poté, co muslimský dav zaživa upálil 58 hinduistů jedoucích vlakem do místa Ayodhya na severu Gujaratu. Tam hinduisté chtějí na troskách zbořené mešity postavit svůj chrám. Hinduisté na tuto událost odpověděli rozsáhlými útoky proti muslimům. Jde o nejhorší náboženské střety v Indii v posledních letech. *Ve spolupráci s rádio FEBA vysílá HCJB World Radio jednou týdně na krátkých vlnách své programy do východní Indie, a to ve dvou místních nářečích: Chattisgarhi and Mundari. Kromě toho vysílá HCJB pro Indii denně na krátkých vlnách devadesátiminutové programy v angličtině z ecuadorského Quita. HCJB také zkoumá možnost rozmístit křesťanské vysílače přímo ve velkých indických městech.
 
 Evangelizace na Madagaskaru pokračuje přes současné politické nepokoje
   (Mission Network News) - Pokus o převrat a stanné právo na Madagaskaru přinesly obavy o budoucnost země. Vedoucí představitelé misijních organizací však věří, že tato doba je velkou příležitostí k evangelizaci. Mike Medley z organizace Kniha Naděje (Book of Hope) uvedl, že stanné právo a generální stávka vedly k uzavření mnoha škol, jiné zůstaly otevřeny. Řekl: „Dosud otevřené školy nyní dostávají Knihu Naděje.“ Tato kniha je pokusem časově sladit všechna evangelia a zahrnuje ještě první dvě kapitoly Skutků. Kromě toho obsahuje 100 otázek řazených tak, aby jejich řešení bylo současně jasnou ukázkou plánu spasení. Medley říká, že program účinkuje. „Lidé jsou zde velmi chudí a tato kniha je asi často jedinou knihou, které dítě nebo dokonce celá rodina mají. Děti ji mají doma, tam si ji čtou rodiče a i oni přicházejí ke Kristu a pomáhají tak budovat církev,“ říká Medley. *HCJB World Radio pomáhá zřídit dvě křesťanské FM stanice na Madagaskaru. Spolupracuje přitom s místními misijními organizacemi. Vysílání probíhá v místním jazyce a francouzsky z měst Diego Suarez a Tanarive.
 
 Požár kambodžského kostela nedokázal zpomalit duchovní obnovu země
   (MNN/Christian Aid Mission) - Ničivý požár v centru kambodžského města Kampuchea upozornil na tísnivou situaci místních věřících. Rochunga Pudaite, prezident společnosti Bible pro svět (Bibles for the World) řekl, že chudoba věřících ztěžuje činnost církve, křesťané jsou však vynalézaví. Věří, že je pohání pocit naléhavosti: „Obyčejní Kambodžané jsou duchovně v koncích, hledají pravdu, která by dala jejich životům smysl. Slyšel jsem, že v Kambodži je kolem 22.000 protestantů.“ Pudaite uvádí, že místní církevní představitelé zoufale potřebují pomoc, avšak nezvyklým způsobem. „Myslím, že je to duchovní otevřenost, která bratry ohromuje víc než všelijaké pronásledování. Potřebujeme moc Ducha Svatého k opravdové práci v zemi – aby noví věřící Jím byli stále naplněni, aby tak mohli pokračovat v šíření dobré zvěsti o Pánu Ježíši.“ Díky činnosti kambodžské misijní organizace Kampuchea for Christ slyšelo evangelium poprvé v životě 37 787 lidí. Mezi nimi se našlo 4 688 těch, kdo modlitbou zatoužili po Kristu a z nich 434 projevilo víru v Pána křtem. * HCJB World Radio ve spolupráci s Campus Crusade for Christ uvedlo v roce 1998 s pomocí místních partnerů do chodu první křesťanské kambodžské vysílání. New Life Radio vysílá Dobrou novinu kambodžsky a anglicky z hlavního město Phnom Penhu.
 
 Imigrace do Izraele se snížila o 28 procent
   (Religion Today) - Podle zpráv centrálního statistického úřadu země se v loňském roce imigrace do Izraele snížila o 28 procent. Podle zprávy z novin Jerusalem Post citované organizací Mosty pro mír (Bridges pro Peace) to je nejhorší rok, co se imigrace týče, od konce 80. let. Největší pokles přistěhovalců, a to o 42 procent, byl zaznamenán mezi Židy z bývalého Sovětského Svazu. Tento pokles byl ale očekáván, neboť počet Židů v této zemi se zmenšuje.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz