Zprávy HCJB 7.3.2002

 Situace v Libérii se rychle zhoršuje
   (Mission Network News) - Situace v západoafrické Libérii se v důsledku srážek mezi povstalci a vládními silami rychle zhoršuje a přibývá i případů plenění. Neklid narušuje humanitární činnost misijních organizací jako je World Vision International. Její člen Jonas Ngelango uvádí, že ozbrojených útoků přibývá: „K srážkám dochází zčásti i na územích, kde působí naše organizace. Ve třech okresech nezbylo, než evakuovat náš personál. Naše základna tam byla v podstatě úplně vyrabována.“ Ngelano dodává, že jejich organizace umožňuje svou činností zvěstovat evangelium pro mnohé zájemce. „Nejvíc teď potřebujeme zůstávat dál s těmi lidmi a svědčit jim o Boží péči o ně. Většina normálních Liberijců má dojem, že svět na ně zapomněl, že jsou všemi opuštěni.“ * HCJB World Radio ve spolupráci s ELWA, což je rozhlasová misijní stanice založená SIM v liberijské Monrovii v roce 1954, šíří evangelium po celé západní Africe a zvláště v Libérii. Stanice byla zničena občanskou válkou hned dvakrát, v letech 1990 a 1996. Znovu vysílat začala v roce 1997 z malého FM vysílače, který poskytlo HCJB World Radio. To později dodalo i nový krátkovlnný vysílač malého výkonu, takže od roku 2000 je celá oblast znovu pokryta signálem. ELWA opět šíří Boží slovo v 10 jazycích a plánuje další rozšíření, jak jen budou k dispozici finanční prostředky.
 
 Mezi indickými Dality se udržuje proud náboženských proměn
   (Friends of India) - Tři měsíce od sociálních nepokojů vypuknuvších 4.listopadu ve jménu „hnutí za náboženskou změnu“, které zahájil Udit (Ram)Raj v Dillí, došlo k většímu střetu mezi zastánci brahmánského společenského řádu a Dality – osobami stojícími mimo kastovní systém. Raj, Kancha Ilaiah a jiní vůdci Dalitů vedou ostrý ideologický boj za nezbytnost a uzákonění „náboženských proměn“ představujících prostředek ke změně sociálního postavení Dalitů. Extrémistické hinduistické skupiny, např. Rahtriya Swayamsevak Sangh (RSS) a její pobočky na to reagovaly rozpoutáním kampaně proti Rajovi, kterému prý jde jen o politickou moc. Jiní tvrdí, že celé toto hnutí je jen „spiknutím křesťanů“. Oficiálně jsou Dalitové buddhisty, ve skutečnosti se ale tisíce Dalitů po celé Indii obracejí ke křesťanství. Jeden sbor v jednom větším městě hlásí zvýšený příliv nových zájemců o víru v Krista – loni přes 10.000 . V jednom indickém státu se ve stovkách vesnic naráz rozšířila jistota, že vysvobození je v Kristu Ježíši. Mezitím Raj ohlašuje na 26. května další kolo veřejných shromáždění spojených s přestupem ve třech místech státu Utarpradéš. Očekává se účast alespoň 500.000 Dalitů. *Ve spolupráci s rádio FEBA vysílá HCJB World Radio jednou týdně na krátkých vlnách své programy do východní Indie, a to ve dvou místních nářečích: Chattisgarhi and Mundari. Kromě toho vysílá HCJB pro Indii denně na krátkých vlnách devadesátiminutové programy v angličtině z ecuadorského Quita. HCJB také zkoumá možnost rozmístit křesťanské vysílače přímo ve velkých indických městech.
 
 Kazašský pár pokutován za nepovolenou náboženskou činnost
   (Keston News Service) – V poslední sérii omezení, která byla uvalena na neregistrovaná baptistická shromáždění v Kazachstánu, byli jedni manželé pokutováni za nepovolenou náboženskou aktivitu. 28.února předala německá misijní základna Friedenstimme zprávu od místních baptistů, že soud v obci Georgijevka ve východním Kazachstánu odsoudil 22. února S.A. Nižegorodceva a jeho manželku k pokutě odpovídající asi 6 dolarům za každého nebo také tamější třídenní mzdě. Pokuta byla udělena, přestože ani ústava Kazachstánu, ani jeho církevní zákon registraci náboženských skupin nevyžadují. Prováděcí předpis k zákonu však úřadům umožňuje trestní stíhání věřících, kteří se odmítnou registrovat místně ve svých obcích. *HCJB World Radio přináší ve svém vysílání poselství naděje a povzbuzení pro lid celé střední Asie. Spolu s partnerskými organizacemi vysílá v jazycích Dari, Hazaragi, paštúnsky, turkmensky, tádžicky a uzbecky. Ty zahrnují pět hlavních jazyků, kterými se mluví v Afghánistánu.
 
 Súdánská vláda amputovala křesťanovi ruku za krádež
   (Compass) – Súdánská vláda amputovala křesťanovi z jižního Súdánu pravou ruku za údajnou krádež na konci ledna, což poskytuje další důkaz o tom, že islámský režim začal v posledních třech měsících uplatňovat tvrdé muslimské tresty proti křesťanským i muslimským obyvatelům. Církevní a rodinné zdroje tento týden potvrdily, že členovi kmene Kakwa z jižního Súdánu Anthony James Ladou Wanimu byla 24. ledna amputována pravá ruka. Wani byl vězněn v Chartumském vězení Khartoum's Kober Prison od května 2000, kdy byl obviněn a odsouzen za údajnou krádež částí automobilů. „Není muslim,“ řekl příbuzný Wani, „a tak by neměl být trestán podle islámského zákona.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz