Zprávy HCJB 13.3.2002

 Zemětřesení dále prohlubuje utrpení běženců v Afghánistanu
   (Mission Network News) - Zemětřesení z minulého týdne, které postihlo již tak zdeptanou oblast Afghánistanu, ještě zvýšilo počty lidí bez střechy nad hlavou. Každý nový den staví Afghánce i pomocné týmy před nové problémy. Podle Beth Allena z organizace Food for Hungry jejich řešení ještě ztěžuje zjevně tvrdá cesta, která Afghánce čeká: „Musejí vytvořit normální vládu; musejí řešit mnoho věcí naráz při velmi omezených vlastních zdrojích. Navíc vidíme, že zvláště v severních oblastech, kde pracujeme, opět hrozí boje mezi jednotlivými kmeny.“ Allen říká, že i když je pomoc využívána, přibývající překážky ji vážně zpochybňují . „Myslím, že nejlepší věc, za kterou se právě teď můžete modlit je bezpečí a moudrost, jak dál v práci, kterou nyní děláme. Mnoho pomocných pracovníků zde bylo již před 11.září a nyní skutečně začínají pociťovat napětí a určité překážky.“ *HCJB World Radio vysílá slova naděje a povzbuzení všem lidem střední Asie. Spolu s dalšími organizacemi provozuje křesťanské vysílání v jazycích Dari, Hazaragi, v paštúnštině, turkmenštině, tádžicky, jihouzbecky a uzbecky. Tento výčet zahrnuje pět hlavních jazyků užívaných v Afhgánistanu.
 
 Azerbajdžánský nový církevní zákon znepokojuje křesťany
   (Keston News Service) - Křesťané v Azerbajdžanu mají obavy z požadavků kladených Státním výborem pro vztahy s církevními organizacemi. Ty obsahují povinnou přeregistraci náboženských skupin v zemi. Věřící uvádějí, že mají potíže s předkládáním svých žádostí, že jsou přitom nuceni pozměňovat své zákonné statuty a tak omezovat oblasti svého působení. Tamara Gumbatovová, starší nezávislé luteránské církve v Baku, řekla, že jí byly přeregistrační dokumenty vráceny s tím, že jsou rusky a ne v jazyce Azeri. Věřící říkají, že mnohé požadavky jdou „mnohem dál“, než určuje církevní zákon přijatý Státní radou loni v červnu. „Po vyhlášení samostatnosti Azerbajdžanu jsme zprvu měli svobodu,“ říká protestantský farář Pavel Byjakov. „Ale brzy nás začali dusit. Vracejí se ke starému sovětskému systému. I když v zemi činnost neregistrovaných náboženských organizací obecně není zakázána, není jasné, zda v budoucnu Státní rada a místní úřady nesáhnou k místnímu potlačování náboženských aktivit skupin registrovaných jinde.
 
 Generace juniorů evangelizuje Rusko.
   (Christian Aid Mission) - Mladší generace evangelizuje Rusko, říká Slavik Radčuk, zvláštní vyslanec Christian Aid Mission pro země bývalého Sovětského Svazu. Radčuk se vrátil ze shromáždění 700 zástupců většiny biblických a kazatelských církevních sdružení zemí bývalého SSSR. „V Rusku je nyní kolem 10.000 evangelijních sborů“, řekl Radčuk. Přitom před pádem železné opony jich zde bylo jen 480 a před rokem 2000 ještě jen 7200. Odhadem tak měsíčně vzniká 100 nových sborů. Evangelista Radčuk, který je znám zvláště na své rodné Ukrajině, byl do tohoto shromáždění odpovědných bratří pozván. Když zde vyzval přítomné, aby vstali, komu je přes 60, vstalo jich jen sedm. Zbylým bylo od 30 do 50. „To je úžasné,“ řekl Radčuk. „Když jsem navštívil shromáždění odpovědných bratří těchto sborů před 12 lety, jen 5 z 200 pastorů bylo mladších 50 let.“ Sbory dále vznikají a církev roste přes omezené finanční prostředky, nedostatek knih a jiného materiálu a přes omezující církevní zákony některých zemí bývalého Sovětského Svazu. * HCJB World Radio pokrývá Rusko Dobrou novinou na krátkých vlnách od roku 1941. Vysílá se na krátkých vlnách z ecuadorského Quita a z pronajatého vysílače v Anglii. Misie také od roku 1990 pracuje na zakládání místních rozhlasových center ve větších městech po celém bývalém SSSR. Na podzim roku 2000 HCJB přispělo k zahájení prvního křesťanského ruského satelitního vysílání.
 
 16 000 Rusů slyšelo evangelium během devítidenní kampaně
   (Religion Today) – Více než 16 000 Rusů slyšelo evangelium od 3. do 11. ledna a 2000 se jich skrze tuto službu tuzemské misie obrátilo ke Kristu, hlásí dva ruští misionáři. Během evangelizace proběhlo asi 200 setkání v oblasti Uralského pohoří – hlavně v domácnostech nebo v malých veřejných budovách. V jednom hlavním městě byla pronajata aréna, kam se vejde 5000 lidí. Tato misie začala pracovat v roce 1992 a misionáři už založili více než 150 sborů, počínaje malými domácími shromážděními až po rostoucí shromáždění okolo 250 lidí. Počet přítomných na této každoroční akci se více než zdvojnásobil oproti minulému roku, kdy se konalo 150 setkání, na která přišlo 7 200 lidí a na evangelium zareagovalo 1 200 lidí. Asi 200 misionářů této organizace slouží v republikách Baškortostánu, Komi a Tatarstán a v oblastech Perm a Kirov.
 
 Thajské počítačové centrum vede k vytvoření místní církve
   (Christian Aid Mission) – Počítačové centrum provozované místní misijní organizací v Thajsku se stalo účinným evangelizačním prostředkem a vyvolalo natolik zájmu, že vznikla církev. Za účelem zasažení mladých lidí evangeliem vytvořila organizace v Thajsku počítačové centrum ve velkém městě na hranici s Laosem, kde nebyla žádná evangelická církev. Místní obyvatelé, kteří jsou většinou etničtí laoští buhdisté, by bývali byli velmi odolní vůči tradiční evangelizaci, ale takhle byli pyšní na to, že jejich město mělo přes toto počítačové centrum přístup na internet. Zaměstnanci centra si vytvořili dobrý vztah s místní školou, kterou navštěvuje 2000 mladých lidí. Mnoho mladých lidí odpovědělo a složilo svou víru v Krista. Brzy vytvořili obecenství, které se scházelo každou středu v „horním pokojíku“ nad počítačovým centrem. Deow, jedna z mladých žen, které přišly do počítačového centra, uvěřila v Krista po tom, co slyšela evangelium, když pracovala u jednoho z počítačů. O rok později je nyní vysokoškolačkou se srdcem plným touhy získat svou rodinu a přátele pro Pána.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz