Zprávy HCJB 22.3.2002

 USA odškodní rodiny misionářů z letadla sestřeleného nad Peru.
   (Reuters/ABWE) - Spojené státy hodlají odškodnit rodiny zabitých amerických misionářů a také pilota, který byl zraněn, když peruánské vojenské letectvo omylem sestřelilo jejich misijní letoun. Oznámil to ve středu Bílý Dům. K leteckému neštěstí došlo při protidrogové akci, na které USA spolupracovaly. V prohlášení Bílého Domu se uvádí, že ke ztrátám na životech „nikdy nemělo dojít“. Dva američtí vysocí úředníci řekli, že na detailech odškodnění, které by mohlo jít do milionů dolarů, se pracuje. Malé letadlo převážející Veroniku Bowersovou, jejího manžela Jima, jejich syna Coryho a jejich nezletilou dceru Charity 20.dubna 2001 vypátral průzkumný letoun podporovaný z prostředků CIA. Jeho pilot považoval misionáře za pašeráky drog. Veronica a Charity Bowersovy při následném útoku zahynuly, zatímco pilot Kevin Donaldson byl těžce raněn. Pilotův pokus o nouzové přistání s prostříleným hydroplánem na hladině Amazonky skončil zničením letounu. Mluvčí Amerického úřadu pro národní bezpečnost Sean McCormack prohlásil, že odškodněním rodin pozůstalých nepřebírají Spojené Státy odpovědnost za incident. V prohlášení Bílého Domu se uvádí: „Pozůstalým i obětem vyjadřujeme naši upřímnou soustrast. Ani vláda se nedomnívá, že odpovědnost za incident nese pan Donaldson.“

Sdružení Baptists for World Evangelism (ABWE) uvádí, že došlo k úspěšnému mimosoudnímu vyrovnání s vládami USA a Peru. Brzy po neštěstí ABWE a postižené rodiny, resp. jejich právní zástupci, zahájili jednání s americkou vládou o odpovědnosti za ztrátu životů, za náklady na lékařskou péči o pilota a rovněž za škodu na majetku misie. „Z počátečních rozhovorů vyplynulo, že americké úřady připouštějí, že na důsledky nedbale vedených operací je nutno přiměřeně reagovat, aby si ti, kdo takové operace provádějí, dávali pozor a aby nevinní civilisté, kteří v důsledku pochybení utrpí škodu, dostali náhradu,“uvádí zpráva ABWE. „Naše žádost neobsahovala úmysl podat žalobu. Nyní, po 11 měsících, příslušné vládní úřady na náš požadavek o rozumné stanovisko reagovaly omluvou a nabídkou odškodnění, ale jen rodin. Navíc oznámily, že náš pilot na neštěstí nenese vinu. Po upozornění, že pro naše postižené nebude moci být uděláno nic, pokud nebudeme souhlasit s tím, že vláda USA nenese žádnou hmotnou odpovědnost za škody způsobené misijní organizaci, ABWE souhlasila s navrženým řešením.“
 
 Růst násilí v Nepálu brzdí šíření křesťanství.
   (Religious Media Agency/Reuters) - Terorizmus v Nepálu narušuje šíření křesťanství mezi obyvateli tohoto himalájského státu. Bylo zde zabito a je stále zabíjeno mnoho teroristů i policistů a vojáků. Důsledkem je výjimečný stav po celém území. Nedávno teroristé přepadli policejní stanoviště a vojenský tábor a zabili 148 důstojníků. Při následném středečním protiútoku bylo zabito 76 teroristů. Bombové útoky se v hlavním městě Káthmandú staly každodenním jevem. Nepál mobilizoval svou armádu v listopadu poté, co povstalci přerušili příměří a obnovili nepřátelské akce s cílem ustavit Komunistickou Nepálskou republiku s jedinou politickou stranou.
 
 Boj s chudobou a šíření evangelia je klíčem k ukončení konfliktů ve světě.
   (Mission Network News) - Světoví představitelé, kteří se sešli pod patronací OSN v mexickém Monterrey, zde diskutovali o mnohém – od volného obchodu po regionální konflikty - z pohledu bídy po celém světě. Alan Whites z World Vision International řekl, že je důležité pomáhat chudobným tohoto světa. „Pokud nenajdeme způsob, jak problém řešit, svět bude dále neklidný a bude upadat do dalších a dalších bojů. Nemůžeme před touto skutečností nikam utéci. Ve světě je tolik zemí, kde se bojuje, že to nakonec postihne i země bohaté - formou terorizmu i jinak.“ Whaites řekl, že miliardy poskytnuté na pomoc chudým je krok správným směrem, zvláště v případě misií přinášejících i naději evangelia. „Jsem velmi povzbuzen skutečností, že prezident Bush spojuje zoufalství a beznaděj se světovou nestabilitou. Lidé potřebují pocit dobrých vyhlídek, pocit naděje. Něco z toho přichází s poznáním Ježíše Krista a vlastně s poznáním, že se na ně hledí jako lidské bytosti.“
 
 Křesťané se v severní Nigérii stávají „ohroženým druhem“
   (Compass) – Vůdce křesťanské nigerijské organizace říká, že se křesťané v severní Nigérii stávají „ohroženým druhem“ a připomíná neustálé zabíjení, útoky a ničení jejich majetku. „Křesťané v severní Nigérii už prošli nevyslovitelným utrpením, což plyne ze zavedení islámského zákona (sharia) ve 12 ze 36 států této země,“ řekla Margaret Elioku, předsedkyně samitu východních křesťanů. Elioku vyzívá řkesťanské vůdce na celém světě, aby pomohli křesťanům v severní Nigérii tím, že vyvinou tlak na nigerijskou vládu, a to hlavně na politické vedení na státní úrovni, aby respektovali náboženská práva všech lidí. Dále řekla, že za poslední dva roky byly v severní Nigérii tisíce lidí zabity a majetek v ceně stamiliónů dolarů zničen kvůli konfliktům způsobeným islámským zákonem.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz