Zprávy HCJB 25.3.2002

 Teroristé z organizace Al-Kajdá mohou ohrožovat misijní činnost v Indonézii.
   (Mission Network News) - V Indonézii výzvědné služby registrují desítky agentů Al-Kájdy, kteří našli bezpečné útočiště v tomto nejlidnatějším muslimském národě světa. Misionáři se obávají, že by se tito lidé mohli spojit s muslimskou militantní organizací Laskar Jihad. To by znamenalo problémy pro misijní činnost, uvádí Chris Cole ze Southern Baptist International Mission Board. „Myslím, že základní otázka v této souvislosti zní: budou křesťané pocházející z jiných zemí schopni konat svou práci, pokud se situace vyhrotí? Někteří misionáři zvolili zůstat, jiní – s ohledem na své rodiny – hodlají odejít.“ Cole vyzývá věřící k modlitbám. „Modlete se za odvážnou církev. Modlete se za to, aby církev využila každé příležitosti ke smělé evangelizaci.“
 
 Napadený pakistánský sbor si připomněl smrt svých členů.
   (Assist News Service) - Týden po ničivém útoku, při kterém bylo ručními granáty zabito pět osob včetně dvou Američanek, si účastníci bohoslužby v pakistánském Islamabádu připomněli své mrtvé a zraněné bratry a sestry. Dle Cable Network News zvláštní shromáždění proběhlo v dočasné modlitebně. Toto shromáždění na Květnou neděli 24.března proběhlo krátce po vystoupení pakistánského prezidenta Perveze Mušarafa, který řekl, že válka s terorizmem musí být vyhrána za každou cenu. V televizním projevu Mušaraf předložil návrh široce pojatých reforem směřujících k zajištění obecného pořádku. Projev obsahoval jasnou narážku na obavy ze zahraničí v souvislosti s útokem na kostel. Řekl, že pakistánské tajné služby budou napříště s terorem bojovat a předcházet mu, „místo aby hlásily jeho následky,“ informuje Hlas Ameriky. Útoky na křesťany jsou v převážně muslimském Pakistánu poměrně vzácné, i když například 18.listopadu 2001 bylo při jednom takovém incidentu ve východní provincii Pandžáb zastřeleno 18 lidí. Z útoku je obviňována islámská skupina zastávající tvrdou linii a nesouhlasící s Mušarafovou podporou pro Američany vedenou válku s terorem. Mnoho amerických rodin se nyní chystá v souvislosti s útokem z minulé neděle opustit Pakistán. Ministerstvo zahraničí USA nařídilo evakuaci personálu americké ambasády a konzulátů kromě nezbytných osob.
 
 Církve v Kolumbii přibývají i přes vzrůstající násilí
   (Mission Network News) – I přes neúspěch mírových hovorů v Kolumbii minulý měsíc ve věci partyzánské války trvající již několik desítek let a přibývajících násilných útoků, se misionářské úsilí v zemi pouze rozšiřuje, říká president latinsko-americké misie (LAM) David Befus. „Církev v tomto období potíží roste jako z vody. Pracujeme na severním pobřeží Kolumbie, kde jsou milióny lidí vyhnaných ze svých domovů válkou. A když jsou lidé takto vyhnáni, většinou jsou více otevřeni evangeliu.“ LAM rozdává základní knižní vybavení, aby pomohlo pastorům k účinnější službě. V poslední době misie rozdala 100 takových pomůcek. * Díky organizaci Apoyo, která je přidruženou organizací rádia HCJB a organizace Leadership Resources International, se více než 5 000 kazatelů a církevních vůdců z celé latinské Ameriky zúčastnilo seminářů pro pastory a konferencí v roce 2001. Stovky sborů měly z těchto seminářů, rodinných konferencí, dalších seminářů a biblických studií užitek. Apoyo také zavedla Training National Trainers, což je strategický tříletý program, který vybaví národní kazatele schopnostmi školit další možné církevní vůdce v národě ke službě evangelia.
 
 Evangelizační organizace v Peru objevila v džungli 3 indiánské kmeny
   (Religion Today) – Peruánská evangelizační organizace s názvem the Segadores (španělský výraz pro „žence“) objevila tři indiánské kmeny, které by někteří lidé mohli považovat za tak malé, že „ani nemá cenu se na ně soustředit,“ ohlásila misie Christian Aid Mission. Jeden z kmenů, Yanachaguino, který čítá asi 50 lidí, žije v primitivních podmínkách doby kamenné. Členové jiného kmene identifikovaného jako Curatacos chodí po džungli nazí a shánějí si potravu stejně jako lidé kmene Cashibo del Pisqui. Vedle obvyklých nebezpečí džungle by se kdokoliv, kdo se přiblíží k jednomu z těchto kmenů mohl stát terčem pro šíp z luku. Přesto jeden misionář říká, že „je ochoten udělat cokoli, aby přivedl tyto lidi k Spasiteli“.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz