Zprávy HCJB 6.5.2002

 Ve vzdálených oblastech Ghany se misionáři setkávají s otroctvím.
   (Mission Network News) - Dave Culross z International Needs Network popisuje velké překvapení misionářů nad zjišťovanou existencí otroctví ve venkovských oblastech Ghany, kde se lid dosud oddává fetišizmu: „Ženské otroctví bylo objeveno v odlehlých oblastech ve vesnicích podél řeky Volta, kde ženy jsou otrokyněmi vesnických čarodějů.“ Zjistil to vedoucí naší misie a někteří další křesťanští pracovníci. Pomáháme při osvobozování některých těchto žen. Culross řekl, že během tříletého úsilí bylo v této věci pomoženo asi 650 ženám. Projekt nyní již běží, ale potřebuje modlitební podporu. „Je vhodné projevovat starost a pronášet mnoho modliteb za bezpečnost našich misionářů v této zemi,“ říká Culross. „Jsou stále v nebezpečí, protože ti z druhé strany se velmi oddaně a horlivě drží svých pověr a mohou velmi ublížit.“

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Islámský právní řád se šíří do jižních oblastí Nigérie.
   (Barnabas Fund) - Uvnitř muslimské komunity ve státě Oyo na jihozápadě nigerijské federace se objevují pokusy zavést islámský právní řád šaríja. Je to poprvé, co bylo navrženo přijetí tohoto zákonodárství v jižní části převážně křesťanské federace. Vláda státu Oyo tento návrh zamítla, ale místní muslimská komunita 30.dubna oznámila, že islámské zákony jako svou vnitřní normu přijme. Po oznámení následovaly klidné demonstrace muslimské mládeže nesoucí nápisy s žádostí o uzákonění šaríja v zemi.

Dle úmyslu muslimů bude jednotlivé případy soudit Rada islámských učenců. I když rozhodnutí Rady nebude z hlediska státu pravomocné, muslimové si slibují, že se budou soudit zde, a že budou rozhodnutí Rady respektovat. Kdo by odmítl, riskuje úplné vyobcování z muslimské společnosti. - Napětí spojené s přijetím šaríja ve 12 severních státech Nigérie vedlo v posledních dvou letech k nepokojům s mnoha zabitými. Jsou obavy, že muslimové, kteří později přijmou křesťanství, by mohli být na základě islámského zákona popravováni.

*HCJB World Radio spolu s Touch Ministries, SIM a Evangelikální církví Západní Afriky začaly v roce 2000 s vysíláním půlhodinového programu v jazyce Ibogo jednou týdně. Vysílání probíhá na krátkých vlnách a může mu naslouchat 15 milionů posluchačů užívajících tento jazyk.
 
 Pronásledování křesťanů v Laosu pokračuje.
   (Christian Aid Mission) - Křesťané v Laosu jsou stále pronásledováni, i když přinejmenším jeden sbor je tolerován. Ale přesto: dva křesťané, kteří nedávno v nejmenované provincii vedli pohřební shromáždění za jiného křesťana, byli zadrženi na základě obvinění z „obnovování křesťanství“ a posláni za své vyznání do vězení. Jiný křesťan byl v jiné provincii uvězněn za bohoslužbu a povzbuzování druhých ve víře. Po svém propuštění koncem minulého roku přes nebezpečí nového uvěznění opět otevřeně kázal. Jeho vytrvalost přinesla ovoce – nedávno pokřtil 20 věřících. Sbor, který tak ve svém bydlišti založil, byl oficiálně uznán místními laoskými úřady. Svůj dům věnoval církvi jako modlitební místnost, první sborovou místnost v provincii.
 
 Navzdory náboženskému násilí roste v Indii duchovní odezva
   (Mission Network News) – Zatímco v Indii se neustále diskutuje o náboženském násilí, které v posledních letech ničilo tuto zemi, alespoň jedna skupina křesťanů se raduje. „Oslavujeme vystudování 110 zakladatelů sborů,“ říká John DeVries z Indické Misie. Také je nadšen odezvou na dětské biblické kluby pořádané misií v celém národě. Vloni bylo v Indii zaznamenáno průměrně 4 300 rozhodnutí pro Krista denně. De Vries očekává, že čísla i nadále porostou, když bere v úvahu počet žádostí o další biblické kluby pro děti. „Tento program byl zatím tak úspěšný, že jsme letos byli odezvou doslova ohromeni. Nevíme, kam dřív skočit. Počítali jsme asi se 3 miliony žádostí, ale teď jich máme téměř 5 milionů.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz