Zprávy HCJB 10.5.2002

 Pakistánský křesťan odsouzen ke dvojnásobnému doživotí.
   (Barnabas Fund) - Pákistánský křesťan Aslam Masih byl 7.května odsouzen ke dvojnásobnému doživotnímu trestu a k pokutě odpovídající 1700 dolarů soudcem zvláštního soudu Mian Safdar Saleemem. Aslam byl obžalován a uvězněn ve Faisalabádu na základě pákistánských zákonů o rouhačství již v roce 1998. Aslam a jeho obhájci se odvolali k Nejvyššímu soudu. Podle §295 odst. b) pakistánského trestního zákoníku každý, kdo poskvrní Korán bude uvězněn na doživotí. Podle odstavce c) tohoto paragrafu každý, kdo kritizuje či napadá islámského proroka Mohameda, bude popraven. Pokud žalovanou osobou není muslim, soudce zpravidla nevyžaduje další svědky a slovo muslimského oznamovatele mu k výroku „vinen“ stačí. Toho někteří muslimové zneužívají a cestou lživých udání si vyřizují osobních účty s nevinnými křesťany či příslušníky jiných menšin. I když zatím žádný křesťan odsouzen nebyl, řada případů běží. Jakmile jednou k obvinění dojde, oběť – křesťan je v očích islámských extrémistů vinen, i kdyby jej soud osvobodil. Řada křesťanů tak již byla po svém úředním zproštění viny zavražděna, nebo jsou nuceni ukrývat se i svými rodinami.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.

*HCJB World Radio vysílá slova naděje a povzbuzení všem lidem střední Asie. Spolu s dalšími organizacemi provozuje křesťanské vysílání v jazycích Dari, Hazaragi, v paštúnštině, turkmenštině, tádžicky, jihouzbecky a uzbecky.
 
 Indičtí křesťané naléhají na mezinárodní pomoc, která by pomohla ukončit násilnosti.
   (Council for World Mission) - Křesťanští představitelé vyzývají mezinárodní společenství ke zvýšení tlaku na indickou vládu, aby ukončila krveprolévání v západoindickém státu Gujarat. Oznamuje to Ecumenical News International. „Srážky a nepřátelství v Gujaratu jsou nyní záležitostí celospolečenského mezinárodního dosahu, ne místním problémem,“ řekl Mar Coorilos, prezident Národní rady církví v Indii (National Council of Churches in India). V Gajaratu zahynulo přes 900 lidí, naprostou většinou muslimů a přes 100.000 osob se octlo bez přístřeší. Dříve sporadické projevy nepřátelství se naplno rozhořely po žhářském útoku muslimského davu na vlak 27. února, v němž zahynuly desítky hinduistů. Indičtí představitelé církví a občanská hnutí obviňují místní vládu, že nad útoky proti muslimům přimhuřuje oko. Premiér Atal Behari Vajpayee projevy nepřátelství odsuzuje, ale současně je pojímá jako vnitřní problém a varuje před zásahem zvenčí. Představitelé církví ale říkají, že tlak ze zahraničí je rozhodující. „Nejde již o vnitřní záležitost Indie, ale o předmět starostlivosti každého soucitného a demokraticky smýšlejícího člověka na světě,“ řekl John Dayal, mluvčí Ekumenické všeindické rady (All India Christian Council).
 
 Vietnamský překlad Nového Zákona byl vydán
   (Mission Network News) – Světové centrum překladu Bible oslavuje vydání nového vietnamského překladu Nového Zákona. Ředitel překladového centra v Asii Richard Loh říká, že nový překlad vydali 5. května pro shromáždění ve Spojených Státech. „Mnoho jich cítilo, že toto jim pomůže v evangelizaci, a to hlavně těm, kteří se snaží svědčit také mladým lidem v jejich okolí. Tento překlad je napsán v moderním jazyce, kterým opravdu běžně mluví obyčejní lidé.“ Provázanost s budoucí evangelizací v samotném Vietnamu ještě zvyšuje význam tohoto překladu. „Křesťané již plánují, jak pošlou několik kopií lidem do Vietnamu. A tak jsme velmi, velmi šťastní, že je zde propojenost mezi službou a křesťany, kteří převelice rádi toto přinesou lidem do Vietnamu.“
 
 Modlitba mění „nejnebezpečnější město“ v El Salvadoru
   (Friday Fax) – „San Marcos bylo dlouho nejnebezpečnější město El Salvadoru,“ píše Amaury Braga, koordinátor hnutí the Dawn Movement pro latinskou Ameriku. „S osmdesáti procentní zločinností to bylo centrum drogových dealerů, šamanů, únosců a alkoholiků. Všechny banky zavřely, protože byly tak často vyloupeny. Asi před dvěma lety si Bůh použil mladého křesťanského vůdce, aby zde začal velké modlitební hnutí, které podnítilo téměř všechny křesťany, aby se za město modlili. Některé denominace se však nechtěly zúčastnit. Jen o rok později se hrozná zločinnost snížila z 80 na 10 procent a v lednu 2002 prohlásila státní policie San Marco za kompletně osvobozené od zločinu. Výsledek byl takový, že všechny křesťanské církve začaly velmi rychle růst – dokonce i v těch denominacích, které se k modlitbám nepřipojily. Dnes chtějí všichni křesťané pracovat soplečně. Starosta a další měštští úředníci se stali křesťany a dvě banky znovu otevřely, dokonce i s pokladnami. Dva doktoři kouzelníci, kteří vyhlásili pastorům válku a nechtěli činit pokání, zemřeli. Důležití dealeři drog se obrátili ke Kristu a bary byly zavřeny. Namísto toho, aby modlitby přestaly, jsou nyní křesťané motivováni k tomu, aby se modlili dál, až bude Boží záměr s tímto městem naplněn,“ píše Braga, který se z města právě vrátil.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz