Zprávy HCJB 13.5.2002

 Blízko Meddelínu byl unesen kolumbijský pastor.
   (Compass) - Juan Carlos Villegas byl unesen v neděli 28. dubna, když se spolu s dalšími členy sboru vracel ze křtin. Povstalci zatím neidentifikované ozbrojené skupiny pomocného pastora zadrželi u silničního zátarasu asi 30 km od Meddelínu. Muž, který zvedl telefon ve Villegasově sboru „Křesťanská Rodina“ řekl, že únosci s nimi o svých podmínkách propuštění uneseného nemluvili. Andrew McMillan, pastor Sboru Křesťanské Víry (Christian Faith Community Church) v Medellínu popisuje Villegasu jako „charismatickou osobnost a velmi platného pomocného pastora.“ Členové obou jmenovaných sborů se v modlitebním úsilí spojili dalšími sbory v Meddelínu.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Hinduističtí radikálové vyzývají k vyhubení muslimů i křesťanů.
   (Compass) - Šokující hesla žádající „etnickou očistu“ od křesťanů, jen co budou vymýceni muslimové, se objevila na zdech Ahmedabádu, hlavního města západoindického státu Gujarát. Tento indický stát, jenž si po celém světě vydobyl pochybnou pověst „laboratoře hinduistického šovinizmu“, je zmítán společenskou nesnášenlivostí. Ta si vyžádala již přes 2000 obětí na životech, převážně z řad příslušníků menšin. Od počátku nepokojů v březnu žijí křesťané i jejich muslimští sousedé ve strachu. 22. dubna studenti při svých maturitních zkouškách se zděšením zjistili, že otázky z gramatiky u státní maturity obsahují skryté narážky proti křesťanům v nacistickém stylu. Atul Setalvad, prominentní soudce v Mumbai řekl: „Posledních 10 let v Gujarátu probíhá organizované a důsledné tažení proti křesťanům a muslimům.“
 
 Vysílání v jednom z indických jazyků odloženo.
   (Mission Network News) - V souvislosti s boji mezi indickými hinduisty a muslimy říká Rolla Goodyear z Insight for Living, že rozhlasová misie se stále drží plánu pokrýt vysíláním důležitou oblast – stát Gujarát: „Měli jsme v plánu doplnit jazykové spektrum vysílání o Gujarati již během minulých dvou let.“ Projekt se zdržel protože nebyly peníze. „Oblast je zralá ke sklizni,“ řekla Goodyearová. „Muslimové a hinduisté se navzájem nenávidí a bojují spolu. Jejich skutečnou potřebou je pravé evangelium, které jim ukáže, co přemáhá bolest a utrpení. Jejich jedinou nadějí jednou provždy je Ježíš Kristus.“

*Ve spolupráci s rádio FEBA vysílá HCJB World Radio jednou týdně na krátkých vlnách své programy do východní Indie, a to ve dvou místních nářečích: Chattisgarhi and Mundari. Kromě toho vysílá HCJB pro Indii denně na krátkých vlnách devadesátiminutové programy v angličtině z ecuadorského Quita. HCJB také zkoumá možnost rozmístit křesťanské vysílače přímo v velkých indických městech.
 
 Církev na Haiti roste i přes bídu a politické nepokoje
   (Mission Network News) – V době, kdy se Haiti stále potácí pod nestabilní vládou a chudou ekonomikou, se alespoň jedna církev v této zemi raduje, že je svědkem velké duchovní sklizně. Pastor Israel Izidor říká, že sbor, který založil v roce 1992 v Les Cayes jen se svou rodinou, zažil obrovský růst. „V našem shromáždění máme nyní asi 300 lidí na bohoslužbě. Každou sobotu máme seminář pro misionáře. Také k evangelizaci využíváme školy. Největší problém je sehnat peníze na zaplacení učitelů, protože většina rodičů peníze nemá a děti nemají co jíst.“ Izidor při své službě vidí, jak se mnoho lidí obrací ke Kristu, zatímco věřící získávají nadšení pro službu a odcházejí jako misionáři.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz