Zprávy HCJB 21.5.2002

 Vláda Eritreje ukončila činnost evangelijních sborů.
   (SIM) - Americké vyslanectví v Eritreji informovalo misijní organizaci SIM, že eritrejská vláda ukončila oficiální činnost všem křesťanským denominacím v zemi kromě pravoslavné, římskokatolické a Mekane Yesus, tj. luteránské. Všechny ostatní sbory včetně eritrejského Kale Hiwot Church, který se váže k SIM, byly zakázány. Podle určitých zdrojů by mohlo jít o reakci vlády na obrácení se velkého množství eritrejských vojáků ke Kristu, a to po svědectví nějakého křesťana či ve spojitosti s poslechem křesťanského vysílání. Misionáři SIM zůstanou v Eritreji podle toho, jak se vládní zákrok vyvine. Představitelé církve spoléhají na Pána a také církev přeměňují v domácí sbory. Misijní vedoucí a představitelé sborů žádají věřící po celém světě, aby s nimi setrvali v modlitbách o Boží vedení v této nové situaci.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Ruští věřící oslovují čečenské běžence i v současných válečných podmínkách.
   (Mission Network News) - Pokračující rusko-čečenská válka je typická především oboustrannou brutalitou a porušováním lidských práv. Odhadem až 200.000 lidí bylo nuceno uchýlit se do utečeneckých táborů. George Law z Russian Ministries říká, že i přes tuto situaci ruští křesťané usilovně pomáhají rozdělováním potravin, šatstva a dalších základních potřeb postiženému muslimskému obyvatelstvu: „Čečenští uprchlíci jsou upřímně překvapeni, že pro ně nějaký Rus vůbec něco dělá. Byly to totiž ruské kulky, které je vyhnaly z domovů. Pomoc je přirozeně dobrou příležitostí ke svědectví.“ Law dodává, že pomocná činnost umožňuje zakládat mezi Čečenci biblické skupinky. „Skutečně již došlo k zahájení činnosti jednoho sboru složeného převážně z uprchlíků.“

*HCJB World Radio ve spolupráci s čečensky hovořícími křesťany vyvíjí úsilí o zahájení čečenského křesťanského vysílání ještě letos.
 
 Pákistánský křesťan byl odsouzen k doživotí za „rouhání“
   (Baptist Press) – Pákistánský křesťan obviněný z rouhání proti Islámu byl odsouzen ke dvěma trestům doživotí, a to podle zákona, o jehož zrušení neúspěšně žádaly Spojené Státy národního vůdce, generála Perveze Musharrafa. Podle zpráv CNSNews.com byl nad Aslam Masihem vynesen rozsudek ve stejném týdnu, kdy Komise mezinárodní náboženské svobody Spojených Států vydala počátkem května svou třetí roční globální zprávu, ve které se mluví o tom, že pákistánská vláda stále toleruje či se dopouští „vážných porušování náboženské svobody.“ Masih byl zatčen v roce 1998 a obviněn ve Faisalabadu podle pákistánských zákonů o rouhání, které uvalují vysoké tresty na ty, kdo jsou usvědčeni z poskvrňování Koránu nebo rouhání se zakladateli Islámu. Mohammedovi. K dvojitému trestu doživotí byla ještě připojena pokuta v hodnotě 1 670 amerických dolarů. Kritici tvrdí, že zákon o rouhání je „politováníhodný a ohavný“ a snadno zneužitelný jakýmkoliv muslimem, který má cokoliv proti křesťanovi nebo členovi jiné náboženské menšiny. Ve své roční zprávě vydané 5. května poznamenala Komise mezinárodní náboženské svobody Spojených Států, že v záznamech o lidských právech v Pákistánu byla určitá zlepšení. Avšak komise dodala, že „vážná porušování náboženské svobody“ se stále dějí, a Komise možná připojí Pákistán ke krátkému seznamu zemí označených jako „země s obzvlášť velkým znepokojením,“ který obsahuje Myanmar, Čínu, Írán, Írák, Súdán a Severní Koreu.
 
 Obtěžování ze strany tureckých úřadů nezastavilo biblickou evangelizaci
   (Mission Network News) – Evangelizace vzemi, kde je 98 procent muslimů, skýtá stejně možností jako problémů, říká Ian Heringa z Operation Mobilization, který má základnu v Turecku a řídí legální distribuci Nových Zákonů. „Zdarma rozdáváme Bible o vánocích a na Nový Rok,“ říká. „Děláme to při specifických událostech, a i když je to při těchto událostech, býváme zatčeni. V Turecku je náboženská svoboda v ústavě, ale policie si toho často není vědoma.“ Heringa dále říká, že přes srážky s úřady evangelizační práce pokračuje s povzbudivými výsledky. „Zažíváme obrovskou reakci, hlavně poté, co jsme otevřeli mdlitební horkou linku. Lidé tam volají, svěřují se svými problémy, my se modlíme ve jménu Ježíše, sdílíme se s nimi o verše z Bible a organizujeme další setkání. Lidé jsou velmi otevření. Vidíme, jak hodně lidí, které jsme nikdy před tím neviděli, přichází ke Kristu.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz