Zprávy HCJB 22.5.2002

 Příběh týdne: Slavný kytarista se vrací do rodného Ecuadoru na evangelizační koncerty.
   (HCJB World Radio) - Proslulý ecuadorský koncertní kytarista Rodrigo Rodriguez žijící v Boston Beach na Floridě se minulý týden na čas vrátil ke svému lidu a uspořádal dva duchovně laděné koncerty. Rodriguez, který svou dráhu profesionálního hudebníka zahájil ve svých 8 letech, koncertoval ve svém rodišti v Cuenca a také v Quitu 15. a 17. května. „Návštěvníci zcela zaplnili hlavní divadla obou měst. V Cuence přišlo 1000 a v Quitu 2000 posluchačů,“ řekl Michio Ozaki, hudebník HCJB World Radio, který obě akce pomáhal organizovat a propagovat. Při koncertech také vystoupila křesťanská hispánská skupina Two or More z USA, jejímiž členy jsou bratři Eddie, Walter a Renatto Aguasovi. Kázal tam i Raul Ríes narozený v Mexiku. Svědčil o tom, jak jako mladík utekl do USA před svým nepřátelským a věčně opilým otcem, jak později býval zlostný – plánoval, že zabije svou ženu, děti a nakonec sebe. Když už k tomu byl odhodlán, byl zázračně obrácen poté, co v televizi viděl pořad s Chuckem Smithem z kalifornského sboru Calvary Chapel.

Po tomto svědectví se v Cuence asi 50 lidí rozhodlo následovat Krista, v Quitu jich bylo dvojnásob. Místní sbory se postaraly, aby předpokládaný zájem byl podchycen a udržován , aby semínko víry nezašlo. Mezi zájemci jsou i příbuzní bratrů Aguasových. Batři se sice narodili a vyrostli v USA, jejich rodiče ale pocházejí z Ecuadoru. „Dva z bratřů navštívili Ecuador před 20 lety a třetí ti nebyl nikdy,“ řekl Ozaki. „Pro mnoho jeho příbuzných tak byla návštěva koncertu zvláštním zážitkem a někteří z nich reagovali na pozvání následovat Pána vyslovené Raulem Ríesem.“

Rodriguez se odstěhoval do USA v roce 1986 v touze po „slávě a štěstí.“ Místo toho však zakusil jen osamělost a smutek, z něhož byl nakonec vysvobozen poznáním Pravdy v Pánu Ježíši. Stejně jako Ríes se k víře dostal přes svědectví Chucka Smithe. „Mnoho lidí z Quita vyznávajících světskou hudbu Rodriga znají a na koncertu byli,“ dodává Ozaki. „Měl také krátký rozhovor v místní televizi. HCJB World Radio jeho koncert oznamovalo několik týdnů předem a pořádající divadlo vylepilo plakáty po celém městě.“ Rodriguez byl při koncertu doprovázen profesionálními hudebníky v čele s Roberto Rojasem, pastorem evangelijního sboru Ińaquito v Quitu a učitelem hudby při Alliance Academy - škole pro děti misionářů. „Většina hudebníků nejsou křesťané, takže to bylo dobré svědectví i pro ně,“ dodává Ozaki. Rodriguez svým koncertem navázal na podobnou událost asi před rokem, kdy poprvé od svého odchodu z Ecuadoru před 15 lety zde opět koncertoval. „Rozhodl se činit tak každoročně,“ řekl Ozaki. „Cítí, že Bůh jej povolal jako svědka pro jeho vlastní národ.“
 
 V Číně zadrženo přes 100 jihokorejských misionářů.
   (Religion Today) - Čína v posledních měsících zadržela přes 100 jihokorejských misionářů, protože údajně podporovali emigraci Severokorejců do Číny a zapojovali se do náboženské činnosti v Číně. Hlásí to The Korea Times. Od června 2001 se údajně zvýšil vládní útlak misionářů a aktivních členů neuznaných náboženských organizací. Deník také informuje, že poslední incident je držen pod pokličkou jak v Číně, tak v Severní Koreji, aby se předešlo „diplomatickým komplikacím“. Ale náboženské organizace s misionáři sídlícími v Číně tyto úkazy potvrzují. Deník předpovídá, že záležitost by mohla vést k diplomatickému střetu mezi Čínou a USA „protože k postiženým patří i americké nevládních organizace.“ Jedním ze zadržených je Američan korejského původu Joseph Koi, který v Číně podporuje severokorejské utečence. 9. května byl zadržen čínskou policií spolu se 14 uprchlíky. Zmocněnci Americko-korejského sdružení ochrany lidských práv pro záležitosti severokorejských uprchlíků se setkali s jedním členem amerického kongresu ve věci „komplexního a hmatatelného zákroku“ ohledně uprchlíků ze Severní Koreje.
 
 Obyvatele nového státu čeká obtížné budování.
   (Mission Network News) - Obyvatelé nově vytvořeného státu Východní Timor se radují z nezávislosti na Indonézii, národ však bude muset vynaložit velké úsilí, říká Sunjay Sojval z World Vision. „Jsou i stinné stránky. Jsme teď nejmladší zemí světa, ale také jednou z nejchudších, v Asii jistě. Myslím, že organizace jako World Vision by měla v příštích letech mnohem víc investovat.“ Sojwal dodává, že obtížná údobí jsou často příležitostí k evangelizaci. Proto organizace spolupracuje s místními sbory: „Naši pomoc rozdělujeme od počátku pomocí místních sborů. A v příštích dnech a týdnech budeme spolupracovat mnohem více.“ Misie pomáhá v obnově domů, polností a při oživení místní infrastruktury.
 
 Záplavy izolují křesťanský dětský domov v Keni
   (Christian Aid Mission) – „Potřebujeme pomoc! Všechny cesty jsou neprůjezdné a Ebenezer je zanechán bez pomoci.“ Tato výzva přišla 12. května od Winnie Owiti, ředitele centra Ebenezer Life Center na okraji Kisumu v Keni. Přívalové deště, při kterých spadne denně více než 10 cm, zaplavily tuto oblast na více než 10 dní, řekl Owiti. Řeka Nyando se na několika místech vylila z břehů, a tak znemožnila přístup do centra, kde je také dětský domov, který poskytuje ubytování a stará se o 215 dětí, domov pro vdovy a zařízení pro zachráněné děti z ulice. „Nejsme schopni postarat se teď o děti,“ vysvětluje Owiti. „Není tu žádné dřevo na topení, a vaření je tak velký problém. Naše kuchyně a zásoby dřeva na topení byly zaplaveny. Zemědělská pole naší organizace, která poskytují většinu jídla pro naše obyvatele, se tak nasákla vodou, že úroda fazolí a polovina kukuřice a čiroku jsou ztraceny. Naše zeleninová zahrada je stále pod vodou po kolena hlubokou.“ Až se silnice znovu otevřou, bude Ebenezer rychle potřebovat pohotovostní dodávky kukuřice, fazolí, jedlého oleje a cukru, také oblečení, boty, deky a povlečení, aby nahradily to, co zničila potopa.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz